Gaudi az ECHO Tv-ben: "Keményebb büntetést a migrációt szervező, Soros zsoldos áljogvédőkre, álcivilekre !" - "A Jobbik a nemzeti radikálisok árulójává és parazitájává vált."

2018. június 7-én az ECHO Tv-ben nyilatkoztam az Alaptörvény történeti alkotmányunkra utaló, nemzetvédő és migrációellenes, és ezek miatt támogatandó módosításáról, a bevándorlást szervezők megbüntetését célzó Stop, Soros ! törvényjavaslat szerinti büntetőjogi szankciók indokolt szigorításáról, a közerkölcsöt és közrendet sértő Budapest Pride vonulás betiltásának szükségességéről, a Soros zsoldos álcivil, áljogvédő ügynökszervezetek kártékony, nemzetellenes aknamunkájáról, a bírók liberális "érzékenyítésének" veszélyeiről és a hazafiak bírósági hátrányos megkülönbözetéséről; a nemzeti radikális eszmeiséget és mozgalmat eláruló, parazitává vált Jobbik elkerülhetetlen hasadásáról, Dúró Dóra és Toroczkai László kizárásáról.

Kifejtettem, hogy a Stop, Soros ! törvényjavaslat (https://goo.gl/1MxjeQ
) ugyan helyesen büntetni rendeli a jogellenes bevándorlás szervezőit, de azt jelentősen szigorítani kell. Ne csak max. 90 napos elzárás, hanem 2 évig terjedő szabadságvesztés legyen a büntetés az alapesetben, a minősített esetben pedig 3 év. Arra buzdítottam a nemzeti képviselőket, hogy ilyen tartalmú módosító javaslatot terjesszenek elő és szavazzanak meg.

Ugyanakkor a közbiztonsági célú szerveződéseket nem szabadna már tiltani, elfogadhatatlan, hogy még most is zajlik büntetőeljárás a 2015 nyári migránsinvázió idején az önvédelem szervezése miatt - általam védett - hazafiak ellen.

Rámutattam, hogy Alaptörvény 7. módosítása (https://goo.gl/jPZu4W
) a nemzetvédelem szempontjából kulcsfontosságú és a történeti alkotmányunk értékeit helyezi előtérbe és rendeli védeni az alábbi rendelkezésekkel:

„Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége."
"Magyarország alkotmányos önazonosságának védelme az állam minden szervének kötelessége.”
"Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be."

Nem jelent érdemi alapjogkorlátozást, hogy kimondják a tüntetések kapcsán a magánszféra védelmét. Emlékeztettem: a nemzeti erők gyülekezési jogát 2002-2010 közötti ballib kormányok erőszakkal, rendszeresen és durván korlátozták, míg az utóbbi 8 évben a kormány és nemzetellenes szervezetek, szexuális deviánsok szabadon vonulhattak, tiltakozhattak, sok esetben tételesen sértve a gyülekezési jogot és a közrendet.

Szorgalmaztam, hogy a közelgő szexuális deviáns "pride" vonulást emberi méltóságot sértő jellege miatt meg kell tiltani.

Kimondtam: a hatalmas pénzekből ügyködő Soros zsoldos álcivilek-áljogvédők, felülről szervezettek, magyarellenes célokat szolgálnak: azon dolgoznak, hogy a nemzetállami kereteket összetartó szöveteket rombolják. Eljutottak oda, hogy választójogot adnának a menekülteknek az önkormányzati választásokon, a letelepedettek szavaztatását pedig a parlamenti választásokon szeretnék elérni.

Míg a Magyar Helsinki Bizottságnak tavaly 404 millió forint jutott (többségében EU, George Soros és az ENSZ jóvoltából) a kártékony és nemzetellenes aknamunkájára, addig mi nemzeti jogvédők éves szinten ezen összeg fél százalékából küzdünk évente a migráció, az EU diktátumai, a SOROS terv végrehajtása és a SOROS zsoldos álcivil, áljogvédők ellen, a normalitáspárti magyarok mellett, a Budaházy-Hunnia ügyben 9 éve szabadságukért küzdő hazafiakért, a 2006 őszi elszámoltatásért, az elcsatolt területeinken élő honfitársaink jogaiért, önrendelkezéséért, a magyarellenes önkény áldozataiért, a multik károsultjaiért és minden igaz magyar ügyért.

A bírók liberális "érzékenyítése" veszélyt jelent a jogállamiságra, mert szakmai álca mögött valójában a bírók liberális eszmék szerinti átformálás zajlik és ennek is köszönhető, hogy a a liberális-baloldali felekkel szembeni jogvitákban (pl. személyiség védelem) rendszeresen hátrányos megkülönböztetést szenvednek a hazafias személyes és szervezetek. Mindez sérti a jogegyenlőséget, az államnak pedig az ilyen esetek elkerülése és a jogállamiság érdekében be kell avatkoznia, méghozzá kemény eszközökkel.

Végül a Jobbik kapcsán elmondtam: már nincs esély az egyben maradására, komoly hasadás várható. Toroczkait biztosan kizárják (másnap ki is zárták), az etikai eljárás egy színjáték, pedig szellemi-szakmai műhelyt a Jobbik alapszabálya szerint jogszerűen lehet létrehozni. Dúró Dóra frakcióból kizárása elvtelen tett, az utolsó csepp volt a pohárban. Politikai "lemészárlásukra" a bűnökkel terhelt, balra sikerült néppártosodás kritikája és a nemzeti radikális platform miatt került sor.

A Jobbik mára a nemzeti radikálisok árulójává és az általuk elnyert jelentős források élősködőjévé vált, teljes mértékben szakított az eredeti értékekkel, várhatóan a bevándorlás-ellenes törvényt és Alaptörvény módosítást sem támogatja.

A nemzeti radikális mozgalom vissza kell vegye önrendelkezését és akik a nemzeti radikális elvek, eszmék mentén szeretnének dolgozni a hazáért a Jobbikon kívüli kereteket kell keressenek.

<

„Erős igazsággal az erőszak ellen !”- HUXIT nélkül nincs revízió!

A trianoni diktátum 98. évfordulóján, 2018. június 4-én a budapesti Kossuth téren dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője 25 perces beszédben összegezte a trianoni és párizsi békediktátumok szétzúzása érdekében teendő kormányzati és civil társadalmi lépéseket, követendő stratégiát és taktikát. 

A felszólalás a Nyers Csaba hagyományőrző által szervezett III. Trianoni Emlékmenet keretében hangzott el. A beszéd lényege írásban.

Főbb tételmondatok: 

1. 98 éve Trianont hozta ránk a szabadkőműves ármány, manapság a migrációt és a nemzeti létünket fenyegető EU-t, Sorost, a csatlós szervezeteikkel együtt. 

2. A magyarellenes trianoni diktátum gyógyírja a nemzetegyesítés, a migráció és az EU-SOROS diktátumok gyógyírja pedig a kilépés (HUXIT), a függetlenségünk visszaszerzése! Meg kell teremteni a politikai, gazdasági, kulturális, katonai erőn és gyarapodó, öntudatos és szellemi-lelki értelemben érett, magas műveltségű népességen alapuló függetlenség feltételeit!  A Kalergi-Soros terv beteljesítése érdekében működtetett EU keretein belül lehetetlen megőrizni a nemzeti szuverenitást, illetve a nemzetépítést és a nemzetegyesítést sem lehet teljes egészében végrehajtani, ezért - megfelelően előkészített módon - legkésőbb 2030-ig ki kell lépni az Európai Unióból.

3. A trianoni és párizsi diktátumokba soha nem nyugszunk bele, soha nem adjuk fel a magyar igazságért folytatott küzdelmet, a magyar nemzet egy és oszthatatlan, összetartozunk és soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük!

4. A revízió boldog éveit leszámítva 98 éve elszakított sorban élő magyar közösségek egyéni és közösségi jogai folyamatosan jelentős korlátozást szenvednek. Önrendelkezési joguk gyakorlását akadályozzák, létszámuk folyamatosan csökken, a beolvasztás progjamjai rendszereken átívelően kíméletlenül működnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy a nemzet egységesülését szolgáló politika nyerjen teret a kormányzat és a hazafias szervezetek ezen cél érdekében összehangolandó működésében.

5. Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, ezek amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

6. Az EU helyett életre kell hívni a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést. De ez nem járhat az elcsatolt magyarok jogfosztásának eltűrésével, sőt közösségi jogaik, tehát az önrendelkezési joguk érvényesülését meg kell követelni az együttműködés keretében az érintett szomszédos államoktól.

7.  Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarság önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

8. Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot! Az, hogy melyik legyen csak az érintett magyar közösségeken múlik. A területbitorló államokkal törekedni kell a tárgyalásos megoldásra, de nekik, a diktátumok haszonélvezőinek, területeink, kincseink kizsigerelőinek, honfitársainkat rabláncon tartónak alapvetően a magyar önrendelkezési döntések tudomásul vétele és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint. 

9.  A civilizált, keresztény, értékalapú Európa megmaradásának, békéjének és stabilitásának záloga a magyar - külső vagy belső - önrendelkezési igények mielőbbi teljesítése. Mindenhol ott és olyan formában, ahogy az lehetséges és kívánatos.

10. A magyarellenes status quo széttörésének egyik kitűnő eszköze a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság által 2017. október 15-én útjára indított nemzeti konzultáció (https://goo.gl/GnT5Q1) és annak támogatása a trianoni diktátum érvénytelenségének megállapíttatása érdekében.

A kezdeményezés néhai dr. Grespik László 2016-os petíciója és a tavaly június 4-én a Kossuth téren elfogadott, dr. Gaudi-Nagy Tamás által átdolgozott változata alapján indult Nyers Csaba szorgalmazására, az MVSZ és Trianon Társaság támogatásával és szervezésében. 

Már 200 ezernél több aláírás gyűlt össze. Kellő számú aláírás megfelelő felhatalmazást adhat a Kormánynak a békediktátumok érvénytelenségének megállapíttatása, a status quo széttörése és a Kárpát-medencében húzódó határok magyarság számára kedvező újra formálása érdekében.

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövő érdekében!

 

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza! NEM! NEM! SOHA!

Budapest, 2018. június 7.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu 

www.facebook.com/ gaudinagytamas

A trianoni-párizsi diktátumok ellenszere a nemzetegyesítés, az EU-SOROS diktátumoké pedig a kilépés!

2018. június 4-én 11 órától indul a III. Trianoni Emlékmenet

„Erős igazsággal az erőszak ellen!”- 

Zúzzuk szét együtt a 98 éves trianoni diktátumot!

 

98 éve Trianont hozta ránk a szabadkőműves ármány, manapság a migrációt és a nemzeti létünket fenyegető EU-t, Sorost, csatlós szervezeteikkel együtt.

A magyarellenes trianoni diktátum gyógyírja a nemzetegyesítés, a migráció és az EU-SOROS diktátumok gyógyírja pedig a kilépés, függetlenségünk visszaszerzése!

Ma, június 4-én arra emlékezzünk, hogy hazánk, a Szent Korona Országa területének kétharmadát és vele együtt 3,5 millió magyart a gyalázatos szabadkőműves terv (az akkori Soros terv) alapján 1920. június 4-én aláírt diktátummal elcsatolták.

98 évvel a trianoni diktátum után egyértelmű, hogy az önrendelkezési jog megcsúfolásával végrehajtott terület- és népesség rablás orvoslásra vár és a magyarság sátáni kivégzési kísérlete kudarcot vallott. 

Helyesen mondta dr. Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 1920. június 5-i országházi beszédében:

„Ez a békeszerződés egy régi kultúrnép megfojtását célozza, Isten és az emberek előtt semmis és érvénytelen”.

Ma már egyre többen és egyre elszántabban valljuk és hirdetjük, hogy: ebbe a diktátumba soha nem nyugszunk bele, soha nem adjuk fel a magyar igazságért folytatott küzdelmet, a magyar nemzet egy és oszthatatlan, összetartozunk és soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük!

2018. június 4-én 11 órától Nyers Csaba hagyományőrző a III. Trianoni Emlékmenetre hívja a diktátumot elutasító és a nemzetegyesítés mellett kiálló magyarokat. Kezdés a budapesti Batthyány örökmécsesnél, majd a vármegyéink jelképeivel átvonulás a Szabadság térre,s végül a Kossuth térre. A Kossuth téren én is beszédet tartok. (Tavalyi beszédem itt látható). A rendezvény 16 óráig tart így a kezdést követően is van lehetőség a bekapcsolódásra.

Mára teljesen egyértelmű, hogy a revízió boldog éveit leszámítva 98 éve elszakított sorban élő magyar közösségek egyéni és közösségi jogai jelentős korlátozást szenvednek. Önrendelkezési joguk gyakorlását akadályozzák, létszámuk folyamatosan csökken, a beolvasztás progjamjai rendszereken átívelően kíméletlenül működnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy a nemzet egységesülését szolgáló politika nyerjen teret a kormányzat és a hazafias szervezetek ezen cél érdekében összehangolandó működésében.

Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, de ezek pedig ma már amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

Ahogy a magyarság elpusztítását célzó trianoni majd párizsi diktátumok mögött, úgy az európai nemzeteket megsemmisíteni törekvő és ennek érdekében a bevándorlási fegyvert bevető EU mögött is hasonló hátterű szabadkőműves erők állnak.

Ma már egyértelmű, hogy a Kalergi-Soros terv beteljesítése érdekében működtetett EU keretein belül lehetetlen megőrizni a nemzeti szuverenitást, illetve a nemzetépítést és a nemzetegyesítést sem lehet teljes egészében végrehajtani, ezért - megfelelően előkészített módon - legkésőbb 2030-ig ki kell lépni az Európai Unióból!

Az EU helyett életre kell hívni a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést. De ez nem járhat az elcsatolt magyarok jogfosztásának eltűrésével, sőt közösségi jogaik, tehát az önrendelkezési joguk érvényesülését meg kell követelni az együttműködés keretében az érintett szomszédos államoktól.

Ma már egyre megállíthatatlanabbul erősödik az oroszok által is elismert igény a magyar igazság, a magyar önrendelkezés érvényesítése iránt! Leginkább a Luxemburgnál ötször nagyobb, értékekben gazdag és erős öntudattal rendelkező Székelyföldön. Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarság önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot! Az, hogy melyik legyen csak az érintett magyar közösségeken múlik. A területbitorló államokkal törekedni kell a tárgyalásos megoldásra, de nekik, a diktátumok haszonélvezőinek, területeink, kincseink kizsigerelőinek, honfitársainkat rabláncon tartónak alapvetően a magyar önrendelkezési döntések tudomásul vétele és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint. 

Ennél kevesebb már elfogadhatatlan! 

Márpedig jelenleg csak ennél kevesebb jut elcsatolt véreinknek. Alávetettség, jogfosztottság és kisebbrendűség, és még az anyanyelvüket is üldözik.

Meddig tűrik és tűrjük még?

A nemzetközi fórumokon (Nyugat-Európai Unió, Európa Tanács,Európa Parlament) eltöltött évek tapasztalatai számomra azt teszik egyértelművé, hogy a magyar kérdést a siker reményébe csak akkor lehet napirendre vetetni és a diktátum felülvizsgálatát, illetve az elszakított területeinken élő magyarság önrendelkezését, jóvátételét elérni, ha folyamatosan hangoztatjuk: nem nyugszunk bele, nem fogadjuk el. És persze ennek megfelelően is cselekszünk, természetesen emellett mindent megtéve az elcsatolt magyar közösségek gyarapodása, erősítése és önrendelkezési küzdelme érdekében.

Emiatt előbb-utóbb megértik a nemzetközi fórumok, a meghatározó nagyhatalmak és a magyar területeket bitorló államok: a civilizált, keresztény, értékalapú Európa megmaradásának, békéjének és stabilitásának záloga a magyar - külső vagy belső - önrendelkezési igények mielőbbi teljesítése. Mindenhol ott és olyan formában, ahogy az lehetséges és kívánatos.

Jogos nemzeti elvárás és követelmény a magyar élet alakításában részt vevő közszereplők, politikusok és véleményformálók felé, hogy ezen nemzetegyesítési célok figyelembe vételével cselekedjenek és nyilatkozzanak. Ha nem így tesznek, akkor éppen a nemzetegyesítésnek ártanak.

Mértékadó ebben a körben Orbán Viktor miniszterelnök 2017. október 31-i beszédének egy idevágó részlete, amelynek egyértelmű üzenetéből úgy tűnik, hogy a magyar kormány végre a valódi nemzetegyesítés progamját tűzte zászlajára. " A végső és nagy nemzetegyesítéshez szükség lesz arra az igazságra, amely nemcsak megszabadít, hanem egyben is tart bennünket és nemcsak a nemzetrészeket köti össze, hanem a magyar lelkeket is."

Sok nehéz évtized után ma rendkívül kedvező a csillagállás a nemzetünket fojtogató, sorvasztó és egyre jobban recsegő-ropogó diktátumok rendszerének szétzúzására, a valódi nemzetegyesítésre és a magyar önrendelkezés kivívására a Kárpát-medencében.

A magyarellenes status quo széttörésének egyik kitűnő eszköze a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság által 2017. október 15-én útjára indított nemzeti konzultáció és annak támogatása a trianoni diktátum érvénytelenségének megállapíttatása érdekében.

A kezdeményezés néhai Grespik László 2016-os petíciója és a tavaly június 4-én a Kossuth téren elfogadott, általam átdolgozott változata alapján indult Nyers Csaba szorgalmazására, az MVSZ és Trianon Társaság támogatásával és szervezésében. A petíciót már én is régen aláírtam és magam is gyűjtők aláírásokat.

Eddig már több mint 200.000 támogató aláírás gyűlt össze a kezdeményezéshez, amely kellő számú aláírás esetén megfelelő felhatalmazást adhat a Kormánynak a békediktátumok érvénytelenségének megállapíttatása, a status quo széttörése és a Kárpát-medencében húzódó határok magyarság számára kedvező újra formálása érdekében.

Ajánlom megtekintésre a "Törjük szét együtt a trianoni és párizsi diktátumok rabbilincseit!"c. előadásomat a V. Trianon emléknap nevű, diktátum eltörlését szorgalmazó tavaly novemberi rendezvényen, amelyben felvázoltam, hogy milyen jogi és politikai lehetőségeket látok az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békediktátumok szétzúzására!

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövő érdekében!

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza!

NEM! NEM! SOHA!

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz!” (Gandhi)

„Támasszuk fel magunkban a magyarság ősi hazaszeretetét, sziklakemény bátorságát, nagyszerű munkaerejét, amely tulajdonságaival legyőzte és túlélte egy évezred minden támadását és minden támadóját, és dicsőséges jövő fog reánk virradni.” 

(részlet dr. Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 1920. június 5-i országházi beszédéből)

Budapest, 2018. június 4.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu 

www.facebook.com/gaudinagytamas

Gaudi Nagy Tamás: Elkerülhetetlen a szakadás a Jobbikban

888.hu

A Jobbik pártvezetésnek a Toroczkai László és követői elleni reakciói alapján elkerülhetetlennek tartja a Jobbik pártszakadását - mondta el a 888.hu-nak nyilatkozva Gaudi Nagy Tamás , aki emellett óriási bűnnek tekinti, hogy az osztrák Szabadságpárt modellje helyett a Vona-Simicska duó által túltolt néppárti fordulat morálisan, politikailag és pénzügyileg is lenullázta a Jobbikot. Gaudi Nagy Tamás rövid távon nem tervezi, hogy visszatér a pártpolitikába, de a patrióta erők földcsuszamlásszerű előretörését várja a jövő évi európai parlamenti választáson, amelyben ezért akár képviselő-jelöltként is részt venne.

fotó: Kozma Zsuzsi

888.hu: Gondolta volna 10 évvel ezelőtt, hogy a mostani helyzetbe fog jutni a Jobbik? Identitásválság, anyagi csőd, alapszervezet megszüntetések, fegyelmi eljárások, kizárások...Pártszakadás?

Gaudi Nagy Tamás: Nem gondoltam volna arra, hogy ez lesz majd a vége, mint ami most van. Hazafias érzelmű magyarok tömegeivel együtt végtelen csalódással és keserűséggel szemlélem a Jobbik végjátékát: mára a párt és a pártosodás lényegében felfalta és elárulta a nemzeti ellenállási mozgalmat. Nem erre volt predesztinálva ez a hazafias mozgalom, amely 2002 utáni szocialista-szadeszes nemzetdúlás ellenében erősödött meg és a 2006-os őszi ellenállással jutott egy magasabb szintre, először az Európai Parlamentbe,  majd az Országgyűlésbe és végül az önkormányzatokba.

Nem erre volt hivatott a csatlakozó, hiteles személyiségek felhajtóereje, a Magyar Gárda, a tabudöntő nyílt, kompromisszummentes kiállás a mindennapi bűnözés által szorongatott emberek és a nemzeti önrendelkezés mellett, a rablóprivatizáció,  hazafiakat üldöző pártrendőrség, az EU szervilizmus illetve a multicégek elleni fellépés, meg az elszámoltatás és a határon túli magyarok melletti határozott kiállás miatt sem. Én is ezen nemzeti önrendelkezési célkitűzések miatt fogadtam el Vona Gábor felkérését, hogy párttagság nélkül legyek nemzeti jogvédőként a Jobbik országgyűlési képviselője 2010-ben, majd dolgoztam végig kőkeményen négy évet a a magyarságért a frakció legaktívabb tagjaként a Parlamentben és az Európa Tanácsban. A 2015-ös néppárti és G-napos fordulat óta a csatlakozásra már semmi okom nem lett volna, vállalhatatlanná vált a Jobbik.. Akkor az lett meghirdetve az embereknek és az volt a vonzó is az embereknek, hogy a Jobbiknak csak a nemzet számít. Mostanra az induláshoz képest lényegében  kiürült a párt értéktartalma. Ugyan formailag ugyanaz a neve, de tartalmában már valójában egy inkább balliberális, jellegtelen balközép és EU orientációjú  politikát követő opportunista és destruktív párt lett, amelyet megélhetési politikusok vezetnek. Az elmúlt két évben ugyanakkor az a bosszúszomjas Simicskához való közeledés volt a legdurvább momentum, amivel gyakorlatilag egy oligarcha érdekrendszere alá rendelték, kampányeszközzé téve a Jobbikot, amivel a párt teljesen elveszítette az önrendelkezését és nemzetellenes - mára szerencsére már atomjaira hullott - szivárványkoalíciós balliberális népfront kiszolgálójává és ezáltal hazafias lelkületű emberek számára teljesen hiteltelenné tették.

888.hu: Mi folyik most a pártban? Simicska irányítja még mindig a pártot?

Gaudi Nagy Tamás: Közvetlenül nem látok rá a belső folyamatokra, de vannak elszomorító híreim a sokszor bolsevik jellegű módszerekkel egyre növekvő számban elüldözött, kizárt és kiszorított elvhű nemzeti radikálisokról még volt elnökségi tagként Toroczkai László sem tudta, hogy milyen tanácsadói hálózatok épültek ki. Emlegetnek mindenféle multikonform Tesco-s és más, át nem látható pedigréjű szakértőket, akik befolyása meghatározó volt a Vona-féle túltolt néppárti időszakban. Az új vezetés pedig deklaráltan vállalja a vonai irány folytatását. Mára gyakorlatilag teljesen levált a Jobbik pártvezetése a korábbi jobbikos mozgalmi alapokról. Láthatóan nincs szükségük a hajdani mozgalmi törzsre, pedig a "borzalmas tagság" szíve, lelkesedése és magyarság iránti elkötelezettsége nélkül mit sem ér a pártfelépítmény, amely így csak egy parazita sejtburjánzás. Olyan, mint egy alattomos folyondár, amely egy idő után megfojtja az anyanövényt, amelyen felkapaszkodott.

888.hu: Mi történik most a Jobbikban Vona színpadias, vagy inkább angolos távozása után?

Gaudi Nagy Tamás: Azzal, hogy Vona Gábor lemondott, lényegében  ugyanaz történt, mint amit a „rendszerváltás” idejében tapasztalhattunk: a Kádári-elit összecsomagolt és maradt.  Vona Gábor lenyomata ott van a jelenlegi Jobbik vezetés minden nyilatkozatában, szellemiségében. Semmilyen minőségi változást nem lehet látni. Sneider Tamást ugyan tisztességes embernek tartom, de az ő és Gyöngyösi Márton megnyilatkozásai egyértelműen Vona Gábor vonalának a folytatása, mintha az ő "magyar hangjai" lennének. Vona lelépése közel sem annyira elegáns, mint azt mondják: morálisan, politikailag és pénzügyileg is gyakorlatilag lenullázta a pártot, felelőtlenül eltékozolta több százezer derék magyar ember sokéves nemzeti erőfeszítéseinek eredményét.

888.hu: Mi a gond ezzel a Vona Gábor-féle politikával?

Gaudi Nagy Tamás: Az az egyik legnagyobb bűne a Jobbik vezetésének, hogy a balliberális erők felé nyitott, a totális elutasítás és elszámoltatásuk követelése helyett. Ráadásul a mostani választáson 27 választókerületben  a legesélyesebb ellenzéki jelöltként balliberális pártok embereire  való szavazásra buzdították a jobbikos szavazókat, akik ennek jórészt eleget is tettek:ennek keretében hat helyen nyíltan hazaáruló DK-s jelölt (pl. az EP-ben hazánk megbüntetését évek óta követelő Niedermüller Péter vagy a trianoni diktátumot megérdemeltnek tartó Bauer Tamás) támogatását kérték a támogatóiktól.. Ez pedig Gyurcsányék esetében több egyéni helyet és a parlamenti bejutási küszöb húszezres szavazattöbbséget való megugrását is eredményezte.

A problémás ügyek között ott van a Márki-Zay Péterrel való együttműködés esete is. Hódmezővásárhelyen formálisan ugyan egy jobboldalinak látszó embert támogatott a balliberális pártokkal együtt Jobbik, de mi is történt? Az egyre zavartabbnak tűnő győztes polgármester ezt úgy „hálálta meg”, hogy a parlamenti választáson a baloldalt támogatta, nem jobbikos, hanem szocialista alpolgármestert vett maga mellé és első útja a szocialista Botka Lászlóhoz és a nem a sikeres ásotthalmi polgármesterhez, Toroczkai Lászlóhoz vezetett a polgármesterré választása után. Toroczkaitól biztosan nem a gyarmatosítás szimbólumát jelentő EU zászlót kapott volna, amelyet persze alélt örömmel ki is tűzött a vásárhelyi városházára. Vonáék  tehát azt a Márki-Zay-t támogatták, aki az új „rendszerváltást” az EU iránti feltétlen lojalitás és a liberális demokrácia alapelvei mentén tervezi a bukott ellenzéket leváltani kívánó frusztrált balliberális emberek önjelölt vezetőjeként. A Jobbik pedig ettől az embertől a mai napig nem határolódott el, hanem rá, mint a sikeres Fidesz-ellenes ellenzéki összefogás követendő példájaként tekintenek.

888.hu: A Toroczkai László által meghirdetett visszatérés a párt eredeti értékeihez, az egy hiteles és valódi nemzeti radikális alternatívája a Vona Gábor és utódja, Sneider Tamás által képviselt jobbikos politizálásnak?

Gaudi Nagy Tamás: Toroczkai László most arra vállalkozott, hogy a támogatóival, az elvhű és nemzethű tagsággal együtt megpróbálja visszatéríteni a pártot az elmúlt időben elhagyott alapértékeihez. Egy olyan pártpozíció visszaállítása lehet reális cél, amelynek a természetes helye a régi bal-jobb felosztás mentén mindenképpen  nagy néppárttól, a Fidesztől jobbra van. Az eleve egy tévedés volt Vona Gábor részéről, hogy a Jobbiknak hirtelen mesterségesen "néppárt-szerűen" kell viselkednie. A 2009-es EP választási, majd egy évvel később az országgyűlési választási kampányban hatalmas ellenszélben, minimális erőforrásokkal, de a magukra hagyott embereket megszólítva, problémáikat feltárva, megértve és a programot igényeikre alapozva, velük karöltve értünk el komoly áttörést. Ennél néppártibban – háztól házig és embertől emberig, fórumtól fórumig tartóan – nem lehetett politizálni. Akkor, amikor még megvolt a mozgalmi jellege, akkor a pártok közül a legközvetlenebb kapcsolatot az emberekkel a Jobbik építette ki. Ezt kellett volna folytatni, de a mostani kampányban már lasszóval kellett fogni hallgatóságot az egykor teltházzal zajlott fórumokra, ide vezetett a hitelvesztés. Mostanra viszont a pártvezetés ahol csak tudta levágta ezt a mozgalmi jelleget, mint valami vadhajtást a pártról. Utána meg kitalálta, hogy néppártosodni kellene. De ennek égisze alatt valójában a párt, meg a párt elitje az időközben hatalmas léptekkel eltávolodott az emberektől és a "csak a nemzet"elvtől. Mindent felülírt a görcsös gyűlöletkampány, amely eltaszította a hazafias érzelmű szavazókat, balról meg annyian nem jöttek, amennyi elég lett volna az irreális vágyálomként lebegtetett kormányzó többség eléréséhez

888.hu: Miért nem nyert az elnökválasztáson a Toroczkai-Dúró páros?

Gaudi Nagy Tamás: Egy paraszthajszálon múlott, hogy a Jobbik tisztújításán nem Toroczkai László és Dúró Dóra nyert. Ennek többek között az is az oka lehetett, hogy Toroczkai egyáltalán nem volt elég kritikus az elmúlt két évben elkövetett bűnökkel, hibákkal szemben. Ennek jó példája a nemrég nekem írt nyílt levele, ami leginkább a Fidesztől való elhatárolódás volt és az elmúlt két év tévútjának a totálisan téves felvállalása. Laci  ebben a levélben megalapozatlan érvekkel, ráadásul a választás után teljesen feleslegesen  kezdett el a Fidesszel vitatkozni. Neki inkább arról kellett volna beszélnie, hogy ő az elmúlt két évben ő a belső ellenzék volt a pártban és szeretné elérni a radikális irányváltást vissza a gyökerekhez. Sőt, amikor a Jobbik vezetése a választási bukta után eljutott abba a mélységbe, hogy jogilag és morálisan is megalapozatlanul megpróbálta „bosszúból” visszahívni a messze legnagyobb hatású magyar EP képviselőt, a párttal való megállapodás szerint nemzeti érdekeinket független státusban védő Morvai Krisztinát az EP-ből, akkor ez ellen tudomásom szerint Toroczkai László nem lépett fel, sőt gyakorlatilag kiállt a pártvezetés ezen gyalázatos döntése mellett. Toroczkaiék alulmaradása ezen is múlhatott.Neki írt, alapos helyzetelemzést tartalmazó nyílt válaszlevelemben rámutattam az elmúlt zsákutcás időszak bűneire, hibáira és leírtam, hogy a Jobbiknak minden finomkodás nélkül vissza kéne térnie az eredeti nemzeti radikális politikai irányhoz, mert egyébként nincs jövője.

888.hu: Ha a Toroczkai-féle „Mi magunk” platform júliusban ténylegesen is megalakul, akkor az akár pártszakadáshoz is vezethet?

Gaudi Nagy Tamás: Hogyha ez a platform egy tömbbe tömörül és mint ahogy a jelek erre mutatnak – a jobbikos pártemberek már azonnal árulást, meg kizárást emlegetnek, akkor szinte szükségszerű az eredeti eszmék mellett maradó réteg kiszakadása a Jobbikból. Semmi értelme nincs egy olyan tartalmatlanná vált opportunista irányt tovább szolgálni, amely számára sokkal kívánatosabb a balliberális oldallal való együttműködés, mint az egyébként természetes szövetségesként szóba jövő Fidesszel való kritikus, de mégis alapvetően nemzetépítő jellegű együttműködés.

A Fidesz és egy megtisztult Jobbik közötti nemzeti felelősségű pragmatikus együttműködés  lehetett volna, illetve még akár lehetne is Magyarország felemelkedésének reális eszköze, pláne a mostani, nyugatról az EU és Sorosék, itthon zsoldosaik délről pedig az illegális bevándorlók által szorongatott helyzetben. De most úgy tűnik, hogy a Jobbikon belüli tisztújítás után Toroczkait nemhogy nem marasztalják, hanem  bolsevik tempóval árulásra hivatkozva azonnal kizárással fenyegetik, etikai eljárás alá vonják, ami azt jelenti, hogy ebből pártszakadás lesz. A pártszakadás után pedig majd kiderül, hogy milyen arányban is hagyják el a pártot a tagok. Örömmel láttam, hogy az új platformban részt vesz Ferenczi Gábor volt képviselőtársam is, aki jelenleg Devecser város polgármestere és akiben egy nemzethű, elkötelezett hazafit ismertem meg.Várhatóan jórészt már csak azok maradnak majd, akik közvetlenül a pártból élnek.

888.hu: Pártszakadás esetén van akinek a csatlakozására a frakcióból is számíthatnak a kilépők?

Gaudi Nagy Tamás: Szerintem több olyan politikus is van, akik egy pártszakadás esetén a pártból kiválókhoz csatlakoznának, dacára annak, hogy kvázi „hűségesküre” kötelezték őket a platform bejelentése után. Ismerve az érintettek többségét biztos vagyok abban, hogy van köztük olyan, akik nem fognak a legvégsőkig asszisztálni a Vona-féle zsákutcás irányt továbbvivő pártvonal folytatásához. Június 23-a lesz ebben a döntő pillanat, amikor a Mi Magunk platform támogatói Toroczkai Laci hívására megjelennek majd Ásotthalmon.

888.hu: A Fidesz választási győzelme a Jobbikból kiábrándult nemzeti radikális szavazóknak is köszönhető?

Gaudi Nagy Tamás: A kétharmados eredmény mindenképpen, de a győzelemben is nagy része volt ennek a hatalmas, nemzethű választói közösségnek. A mostani kétharmadban éppen ezért döntő szerepe volt  annak a nemzeti radikális közösségnek, amelynek tagjai az elveik és a nemzet mellett maradtak, s most a Fidesz folytatására szavaztak. Teljesen egyértelmű, hogy szükség van a nemzeti radikális  politikára. A Fidesz kormányzása ugyan valóban sok ilyen elemet valósított meg és képvisel, de a kormányzati pozícióból és jellegéből fakadóan nem pótolhatja teljesen egy nemzeti radikális eszmeiség mentén működő szerveződés szerepét. Ugyanis van egy eszmei közösségen alapuló, egy a nemzeti radikális szubkultúrában megerősödött és a gyurcsányi önkény időszak könnygázfelhőiben edződött, egymásra talált több százezres, nemzeti elkötelezettségű hazafias közösség , akik bizonyos szempontól még fenntartásokkal viseltetnek a Fidesz irányában. Ők a „csak a nemzet” elv mentén gondolkodnak és cselekszenek,  a kormány politikáját szimpátiával figyelik,de ha kell jobbról kritizálják, a balliberális oldalt ütik, az EU-t és a Soros-birodalmat elutasítják és készek a magyar szabadságért akár harcolni is,. A mostani választáson a Fidesz-KDNP-t támogatta ez a több százezres hazafias közösség, miután  a Jobbikban csalódtak, és elárultnak érezték magukat és felismerték, hogy a Fidesz az elmúlt években számos olyan fontos nemzeti ügyet, mint a nemzeti önrendelkezés védelme, bevándorlás-ellenesség, nemzetpolitika, a családpolitika vagy a keleti nyitás jól ragadott meg. Ennek a nemzeti radikális közösségnek a léte nem feltétlenül kiállt egy párt iránt, de egyfajta mozgalomért viszont mindenképpen. Erről a kampány idején többen megszólaltuk, beleértve Morvai Krisztinát, Lenhardt Balázst, Borbély Zsoltot, Gonda Lászlót és Budaházy Györgyöt. Azt mondtuk, hogy ha választanunk kell, akkor szerintünk a Fidesz kormányzásának folytatása mellett kell dönteni a hiteltelen és teljesen kiszámíthatatlan ellenzéki „szivárványkoalíció” helyett, azzal, a kitétellel, hogy a kormányzásból mindent ami jó azt meg kell tartani, sőt még radikálisabb nemzeti érdekű megoldásokra van szükség, de ugyanakkor mindent fel kell számolni, ami rossz és a vállalhatatlan embereket el kell távolítani. Az új kormány összetétele és  évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó program ígéretes minden nemzeti radikális számára.

888.hu: Az EU zászlót az Országgyűlés ablakából kidobó Gaudi Nagy Tamás mit gondolt a Jobbik és az ellenzék közös tüntetéséről?

Gaudi Nagy Tamás: Morvai Krisztinával egyetértve gyomorforgatónak tartom, hogy a gyarmatosítás jelképét jelentő EU zászlót a szabadság jelképeként lobogtató balliberális ultrákkal képes volt a Jobbik vezetése közös nevezőre kerülni. Miközben azt sugallták, hogy nagyobb bűn Gyurcsány futni hagyása 2006 ősze miatt, mint maga a hibbant Néró által vezényelt rendőrterror, addig politikailag egy platformra kerültek a korábbi ősellenséggel és közösen járnak a szemkilövetőkkel destruktív ellenzéki tüntetésekre.

A szemkilövető Gyurcsány és néppárti-cuki Vona egy olyan tüntetésen vonultak békés egyetértésben, amelyet ráadásul a hatalmas legitimációjú, szabad és kétharmados kormánypárti győzelmet hozó választás végeredménye ellen szerveztek hazug módon csalást emlegetve. Ez volt a mélypontok egyik legsötétebb pillanata.

Büszke vagyok egyébként arra, hogy mióta 2014-ben a képviselőségünk utolsó parlamenti ülésnapján Lenhardt Balázzsal az ülésteremből kivittük és kidobtuk az ablakon a kékcsillagos EU zászlókat, azok máig nem kerültek vissza, sőt az Országház homlokzatán jobbikos kezdeményezésre évek óta a székely testvéreink önrendelkezései törekvése melletti szolidaritás jeleként a székely zászlót lobogtatja a szél.

Sajnos mára a  Jobbik támogatóinak ma már legalább a fele már volt baloldali és liberális szavazókból áll. A balliberális, bevándorlás párti nemzetellenes koalíciónak aktív részévé vált a 2018-as választásra a Jobbik és sajnos most is ezt a mélyrepülést folytatják.

888.hu:  Ismerve a szereplőket, mi lehetett a jobbik pálfordulásának a valódi oka?

Gaudi Nagy Tamás: Mára világosság vált a Jobbik vezetői inkább karrierlehetőséget láttak és látnak a politizálásban - ahogy ezt a saját „őszödi beszédben” ki is jelentették („nem az volt az igaz amit 2010 előtt mondtunk”)-  és ennek következtében kialakult bennük egy fajta machiavellista szemlélet, illetve el is szálltak maguktól.  2014-ben elég öntelten azt mondták, hogy az akkori választást el kell engedni, mert az még túl korai úgymond, de aztán majd 2018-ra  már biztosan kormányra kerülnek. Mindenképpen, bármilyen eszközzel hatalomra akartak  kerülni és minél előbb és egyedül, mert ha nem, akkor az egy csőd. Ez egyértelműen egy hibás alapfelfogás volt.Sikerrel követhették volna  inkább az az osztrák Szabadságpárt példáját némi átfazonírozással. A Szabadságpárt (FPÖ) kemény, következetes, EU és bevándorlás-ellenes nemzeti radikális politikát képviselt, aminek hatására az addig igen mérsékelt jobbközép Osztrák Néppárt (ÖVP) is egyre inkább jobbra tolódott. Ennek nyomán végül pedig létrejöhetett köztük a kormánykoalíció is, amelyben Szabadságpárt hat minisztériumot kapott, köztük a kulcsfontosságú belügyet, külügyet és hadügyet. Ezen modell  helyett azonban a Vona vezette Jobbik machiavellista erőlködésében inkább Simicska kicsinyes személyes bosszújának az eszköze lett, elment Canossát járni a liberális viperafészek Spinoza házba, hogy aztán – tagság beleegyezése nélkül - az bevándorláspárti LMP-vel és az olimpiagyilkos, ultraliberális  Momentummal való közös kormányzást is kilátásba helyezze. Ennek a folyamatnak a végén, a baloldalról átjött neojobbikosok számára a határon túli magyarok melletti kiállás már a „szlovákok”, „románok”, „szerbek” és az „ukránok” felesleges pénzügyi segélyezésének minősül.

888.hu: Gaudi Nagy Tamás lett a Jobbik Schiffer Andrása? Végleg szakított a pártpolitikával?

Gaudi Nagy Tamás: Én soha nem voltam a párt tagja, bár kétségkívül a Jobbik  legaktívabb parlamenti  képviselője és egyik meghatározó arca voltam, de parlamenti mandátumom lejárta napján, 2014. május 6-án kiadott, hátba szúrós, tőlem elhatárolódó jobbikos közlemény ta nem vagyok semmilyen hivatalos kapcsolatban a Jobbikkal. Tovább folytatom ügyvédi praxisomat, idén már immár huszadik éve, emellett a már 14 éve működő, hazafias jogvédő szervezet, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjeként a magyarság jogvédelmét szervezem határin innen és túl, illetve európai szinten. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy Morvai Krisztina nagy hatású európai parlamenti képviselői munkáját támogathatom jogi és politikai tanácsadójaként, ebből fakadóan közelről látom az EU egyre gátlástalanabb és Soros birodalom érdekeit kiszolgáló, európai nemzetek szétzúzni kívánó törekvéseit. 2014-től  szívesen folytattam volna európai parlamenti képviselőként, mivel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében és már az akkor az EP-ben jelentős tapasztalatokat szereztem, amelyet jól tudtam volna kamatoztatni a magyarság érdekében, különösen az elszakított területeinken jogfosztottságban élő honfitársaink javára. A  a Jobbik akkori vezetése azonban nem engedte, hogy a lista negyedik helyén induljak - pedig reális esélyem lett volna - , mert szerintük én nem a pártot építettem volna, nekik helyettem egy pártemberre volt szükségük, nemzeti jogvédőből már Krisztina is túl „sok” volt nekik. Ez valójában azt jelentette, hogy nem tetszett nekik az, hogy azt vallottam, miszerint minden ügyben csak a nemzet az első. Pártpolitikát nem kívánok folytatni, nemzetpolitikát viszont igen, a nemzeti ügyek mentén. Ilyen ügy például a Kárpát-medencei magyar jogvédelem ügyének a szolgálata, illetve nemzeti érdekeink védelme és képviselete az Európai Unióban, akár Európai Parlamenti képviselőként is, ha erre lehetőség adódik. De ha testet ölt egy nemzeti radikális mozgalom, akkor szakértőként számíthat rám. Az ilyen feladatok elől nem ugranék el.

888.hu: Mennyire  fontos a következő európai parlamenti választás?

Gaudi Nagy Tamás: Történelmi jelentőségű választás lesz a 2019-es. Az EU-t és az Európai Parlamentet jelenleg a néppárt, a szocialisták és a liberálisok meglehetősen perverz nagykoalíciója kormányozza alapvetően ultraliberális szellemben, amelynek egyik fő célja a migráció felpörgetésével a hagyományos európai nemzetek felszámolása és a nemzeti önrendelkezést védeni kívánó tagállamok – különösen hazánk és a lengyelek - ellenállásának megtörése. De ez az ellenállás egyre erősödik.. Földcsuszamlásszerű változások várhatóak a következő EP választáson a 2014-es eredményekhez képest. Az élen harcoló hazánk és a lengyelek mellé egyre több tagállam zárkózik fel  már a nemzeti önvédelem frontján, úgy mint Ausztria, Csehország, Dánia, Horvátország, Olaszország, Szlovákia, a balti államok. Franciaországban már az előző EP választáson is a Nemzeti Front nyert, de, nagyon komolyan erősödik Németországban az AfD, és  öngyilkos liberális ámokfutók gerjesztette káosz felé tartó Svédországban is előretörnek várhatóan idén ősszel a hazafias erők. Nagyon úgy tűnik, hogy az európai bevándorlás-ellenes, patrióta politikai erők megerősödését hozhatja el a 2019-es EP választás. Ez pedig megállíthatja ezt a mostani katasztrofális irányba tartó, európai népek jövőjét komolyan veszélyeztető folyamatot, sőt nem kizárt, hogy a patrióta erők többségbe kerülhetnek és akkor út nyílhat az egyre inkább szovjet típusú szupranacionális irány helyett a Nemzetek Európájának, amelyben élet-, család-, lokalitás- és szuverenitáspárti elvek alapján működnek együtt közös érdekek mentén az egyenjogú európai államok gátat szabva a globális háttérhatalmak romboló törekvéseinek és az egyre fenyegetőbb bevándoroltatásnak. De persze az EU-t most uraló sorosista erők bármire képesek, , de épp ezért nekünk fel kell készülnünk minden lehetőségre. A rövidesen a törvényhozásunk által elfogadandó, Stop, Soros ! törvénycsomag és a bevándoroltatást kizáró Alaptörvény ezért is kulcsfontosságú és támogatandó.

Nemzetépítő kormány alakult- a Jobbik mélyrepülése folytatódik

Miközben a múlt héten évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt kódoltan a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó programmal (Orbán Viktor miniszterelnök nagyívű beszéde minden nemzetben gondolkodó ember számára tanulságos és ígéretes) megalakult az új kormány, úgy tűnik folytatódik a Jobbik mélyrepülése.

A időközi budapesti VIII. kerületi polgármester választástól álságos pénzügyi okokra hivatkozó távolmaradás lényegében a volt szadeszes jelölt és balliberális támogatóival való kollaborálásnak minősül. A Pesti Srácoknak erről nyilatkoztam az alábbi cikkben a múlt héten.

Eközben meg Toroczkai László által tegnap bejelentett, az eredeti nemzet radikális célokat felkaroló Mi Magunk platform kapcsán a jobbikos pártemberek azonnal bolsevik hangvételben árulást és kizárást emlegetnek. Egy hónap múlva kiderül Ásotthalmon, hogy a pártból élők mellett maradnak-e még egyáltalán olyanok, akiknek a Nemzet az első, és a párt nem öncél, s kifizetőhely, hanem eszköz a Nemzet szolgálatában.

Ma is időszerű gróf Széchenyi István örökbecsűje:

„Nem az a jellemteljes hazafi, ki kormány-tekintet vagy pártérdek alá sorozza a haza javát, de az ki a két elsőt állhatatosan és gyáva félelem nélkül mindig emennek rendeli alá.” (Politikai programmtöredékek, 1847.)

Támogasd az adód 1 %-ával is a nemzeti jogvédőket!

Kérlek, támogasd a magyarok emberi jogaiért küzdő Nemzeti Jogvédő Szolgálatot ( (www.njsz.hu
) személyi jövedelemadód 1%-ával !
Adószám: 19334684-1-05

Számítunk támogatásodra, hogy tovább folytathassuk jogi küzdelmünket a migráció, az EU diktátumai, a SOROS terv végrehajtása és a SOROS zsoldos álcivil, áljogvédők ellen, a normalitáspárti magyarok mellett, a Budaházy-Hunnia ügyben 9 éve szabadságukért küzdő hazafiakért, a 2006 őszi elszámoltatásért, az elcsatolt területeinken élő honfitársaink jogaiért, önrendelkezéséért, a magyarellenes önkény áldozataiért, a multik károsultjaiért és minden igaz magyar ügyért.

Mögöttünk nem állnak magyarellenes, Soros-féle külföldi pénzemberek és gyarmatosító szervezetek, de külföldi államok sem, mivel mi magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével.
Itthoni állami támogatást sem kapunk.

Mi csak a magyar szolidaritásra építhetünk, ezért számítunk Rád is !

Kérlek terjesszétek a támogatási felhívásunkat és kisfilmünket szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban, ahol magyarok élnek!
https://www.youtube.com/watch?v=wS7o6mZUTpE

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat bankszámla-száma:

(HU45) 11600006-00000000-29912821

Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

STOP SOROS !
STOP SOROS ZSOLDOS ÁLCIVILEK ÉS ÁLJOGVÉDŐK !
STOP GYARMATOSÍTÓ EU ! STOP MIGRÁCIÓ !
STOP SZEMKILÖVETŐK !
STOP SZEXUÁLIS DEVIÁNSOK ! STOP DROGOK!
STOP KIZSÁKMÁNYOLÓ MULTIK !!
STOP MAGYAROK JOGFOSZTÁSA KÁRPÁTALJÁN, ERDÉLYBEN, FELVIDÉKEN ÉS DÉLVIDÉKEN !

Hálás köszönettel, honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
 www.facebook.com/gaudinagytamas

„Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi!” - válasz Toroczkai Lászlónak

Kedves Laci !

Május 3-án hozzám írt nyílt leveledre (https://goo.gl/hQGtWy
) most válaszolok a nemzethűség és a nem ártás, de az öncélú és vak párthűség elutasítása jegyében. Kivártam néhány napot, nem akartam elkapkodni, mivel sokan figyelnek ránk, ráadásul egy hét múlva lesz a tisztújítás a Jobbikban és jövő héten pedig megalakul az új Országgyűlés. Az utóbbi esemény megakadályozására és a migránspárti Soros zsoldosok elleni, jogos nemzeti önvédelmet szolgáló törvénycsomag megfúrására készül a vereségét elfogadni nem tudó nemzetellenes és brüsszelita balliberális népfront.

Leveled alkalmat ad arra, hogy a tisztújításra készülő Jobbikról és egyre erősödő támadásokba lendülő külső, illetve belső ellenségektől szorongatott hazánk sorsáról eszmét cseréljünk a tények és észérvek mentén, személyeskedéstől mentesen és nemzetstratégiai szempontoktól vezérelve. Nem lesz könnyű és rövid olvasmány, de bízom benne, hogy elolvasod és megszívleled és mások is ezt teszik, akiket illet.

Előrebocsátom, hogy osztom a közösségi oldaladon az egyik rólad szóló kritikát is tartalmazó olvasói véleményt: „Szurkolok, mert kedvelhető nemzeti karakter és hazafi.”

Bár nem voltam és nem vagyok a párt tagja, nemzeti jogvédőként és nemzeti radikális magyarként a Jobbik meghatározó arca, 2010 és 2014 között a frakció legaktívabb országgyűlési képviselője voltam a Parlamentben és az Európa Tanácsban egyaránt. Mivel a képviselői mandátumom megszűnése napján a Jobbik által kiadott elhatárolódó közlemény formájában okiratom van arról, hogy az utam a párttól elvált, így teljes szabadsággal emelhetem fel most szavamat a nemzethűség és hazám iránt érzett felelősség jegyében.

A Jobbik helyes irányba fordításában, megtisztulásában felelőssége van mindenkinek, aki annak törpepárti létből való kiemelkedéséhez hozzájárult, de különös felelőssége van a tagoknak, a megválasztott képviselőknek és természetesen a vezető-jelölteknek, így neked is.

Ráadásul a nemzeti ellenállási mozgalmi közös múltunk sok szállal köt össze minket és mindazokat, akik velünk együtt (pl. Budaházy Gyuri és a hunniások, Kossuth tériek, gárdisták, jobbikosok, vármegyések, nemzeti jogvédő bajtársaim) annak idején sikeresen szálltak szembe a népünkre rendőrterrorral támadó, gyarmatosítókat kiszolgáló és hazánkat eladósító Gyurcsány rendszerrel. Ahogy Gyurit is, téged is képviseltelek ellened indított koncepciós perben: édesapáddal együtt elértük, hogy a Szabadság téri MTV ostrom milliós költségeit nem tudták a nyakadba varrni. És persze ennek a mozgalomnak is köszönhető a magyarellenes, szemkilövető rezsim bukása és Jobbik nemzeti ellenállás hullámain történt felemelkedése, ezért is van kiemelkedő felelősségünk a mostani, Európa és hazánk számára is sorsfordító időszakban.

Ez a nemzeti ellenállási mozgalom mostanra azonban megosztottá vált. Ezt Te is elismered, amikor azt írod, hogy „a Jobbikból kiábrándult régi bajtársak egy része átpártolt a Fideszhez”. A megfogalmazás azonban úgy lenne pontos, hogy a vonaizmus vállalhatatlan lépéseinek sorozata miatt magát elárultnak és elárvultnak érző, de nemzeti elkötelezettséget feladni nem kívánó bajtársak nem kívánták támogatni a magyarellenes erőkkel való összejátszást, szövetkezést és ezért inkább a nemzeti önrendelkezés stafétabotját a Jobbiktól egyre inkább átvevő Fideszre adták voksukat több százezres számban. Ez eredményezte a mostani kétharmadot.

A szavazat leadása természetesen nem jelent kritikátlanságot, de jelentette az Orbán Viktor vezette kormányzás eddigi nemzetpolitikai, családpolitikai, külpolitikai és gazdaságpolitikai eredményeinek elismerését és a balra fordult Jobbik megbüntetését.

2015 körül ugyanis a Jobbik rátelepedett a nemzetellenes „szakértő” korifeusok és lopott pénzből gazdálkodó oligarcha- és liberális média által felkorbácsolt gyűlölethullámra, a „zorbánfóbiára” sokszor túllicitálva az egykori ősellenségek uszításait, velük ezzel vállalhatatlanul egy platformra kerülve. Ez egy totálisan destruktív és anarchikus vállalkozás volt és ezért eleve kudarcra volt ítélve, ráadásul egy - ugyan hibáktól nem mentes, de mégis - nemzeti érdekű kormányzattal szemben és mindezt nyugati (EU, ENSZ, Soros) és déli (illegális bevándorlás) külső támadások pergőtüzében.

Az elpártolt nemzeti radikálisok helyébe jöttek a kiábrándult, egykori balos-libsi szavazók… Radikális ez a változás Laci, csak éppen nem a minőség irányába, a mennyiség meg lényegében stagnált: az elnyert mandátumok száma ugyan hárommal nőtt (ebből egy hely a közel ötezer határon túli magyar szavazatot érvénytelenítő Kúria justizmordjának köszönhető), de a listás szavazati arány csökkent. Megérte ? Nem, nagyon nem.

Jogásznyelven szólva könnyen eredményre vezető bizonyítást lehet felvenni a Jobbikban lezajlott, néppártiság mezébe bujtatott, simicskás körítésű balos irányváltásról és annak ártalmairól. Bizonyítható, hogy nem stílusbeli csiszolás, finomhangolás, nem politikai taktikázás, hanem a nemzeti radikális értékek és elvek kőkemény feladása történt.

Sajnálatos tény, hogy az annak idején hatalmas ellenszélben, szívvel, lélekkel és minimális pénzügyi-nyilvánossági eszközökkel hazai és európai parlamenti képviselethez juttatott nemzeti ellenállásnak a balliberálisok és az EU felé záró-ütő, önrendelkezést védeni hivatott irányát Vona Gábor radikális balkanyarral ellentétes irányba megváltoztatta részben látható, részben nem látható „tanácsadóinak” és illuzórikus hatalmi ábrándokat kergető egyes vezetőségi társainak segítségével, ezzel a hitelességet tönkretette.

Az irányváltás keretében lényegében a Vona féle vezetés mintegy lopakodva a balliberálisokkal közös eszmei-politikai platformot épített számos vállalhatatlan lépéssel, amelyekről a téged válaszra ihlető levelemben írtam és amelyek kritikáját határozottan fenntartom, sőt ezt a listát tovább pontosítom az alábbiak szerint, de a teljesség igénye nélkül, a listázás többi részét remélem te és változást akaró bajtársaid elvégzitek:

1. EU lojális irányváltás az eddigi EU kritikus és kilépéspárti irány helyett.

2. Kiállás az euró mielőbbi bevezetése, a nemzeti szuverenitásunkat fenyegető Európai Ügyészség, a CEU és Soros civiljei mellett.

3. A 2010 előtti jobbikos időszak megtagadása, a Mirkóczki féle „öszödi beszéd” („az amit akkor mondtunk az volt a nem igaz; nem azok voltunk, akiknek látszódtunk” stb.).

4. Novák Előd és a nemzeti radikális elvekhez, értékekhez hű tagok kizárása, háttérbe szorítása, az ilyen eszmeiségű tagszervezetek feloszlatása, bizonytalan hátterű és célzatú karrieristák pozíciókba juttatása.

5. A bevándorlás-ellenes Alaptörvény-módosítás meg nem szavazása és a betelepítési kvóta-ellenes népszavazáshoz való félszívű hozzáállás, dacára annak, hogy mindkét nemzetpolitikailag fontos aktust a Jobbik kezdeményezte.

6. A Soros-terv és a vele járó, nemzetünkre leselkedő veszélyek bagatellizálása és ezen veszélyek társadalmi tudatosítását célzó kormányzati tájékoztatás támadása, ahelyett, hogy örültek volna annak, hogy az évekkel korábban csak a Magyar Fórumban, az általad szerkesztett egykori Magyar Jelenben és a hazafias portálokon olvasható háttérhatalmi tervekre és tettekre ráirányították a társadalmi figyelmet.

7.Az egész térség legalacsonyabb mértékű és egyre csökkenő mértékű kivándorlásának irreális felnagyítása valódi javaslatok helyett.

8. Az elmúlt 8 év kormányzási eredményeinek (pl. családi adókedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény, diplomás GYED, GYED extra, nők 40, a beruházások, az építőipar, mezőgazdaság, a háztartások fogyasztásának, a jövedelmek és a foglalkoztatás növelése, gazdasági növekedés, az infláció, az államadósság, az alapkamat és az államháztartási hiány csökkentése, közbiztonság javulása, rablóprivatizált nemzetstratégiai kulcságazatok, bankok és közüzemi szolgáltatók egy jelentős részének hazai kézbe juttatása, hazai vállalkozásokkal megvalósított infrastrukturális fejlesztések, jelentős hitelkihelyezés hazai kis-és középvállalkozásoknak, elcsatolt magyar közösségek felkarolása és a nekik jutó források megtöbbszörözése, kőkemény kiállás a kárpátaljai magyarok jogaiért és ütközés emiatt Ukrajnával, a nemzeti önrendelkezés védelme az EU-val szemben, visegrádi együttműködés kiépítése, keleti nyitás végrehajtása stb.) öncélú elhallgatása, tagadása jórészt balliberális mantrák használatával. Természetesen az építő kritikának helye van, például az, hogy az elcsatolt magyarok és egyenjogúságot követelő és önrendelkezési törekvéseinek teljesítésének megkövetelését kérjük a kormányzattól a szerb, román és szlovák viszonylatban.

9. Szégyenletes Canossa-járás a Spinoza Házban és balliberális műhelyekben, sajtóban, könyvíratás Havassal stb.

10. A bevándorláspárti LMP-vel és olimpiagyilkos, ultraliberális Momentummal közös kormányzás kilátásba helyezése.

11. 27 választókerületben „legesélyesebb ellenzékiként” balliberális jelöltek (közte 6 gyurcsányista) melletti taktikai szavazás propagálása, amely végül a DK Parlamentbe jutásához vezetett.

12. A korábban joggal bírált Alföldi Róbert munkásságának dicsőítése ("egyenesen feltétele egy normális országnak").

13. Lázár János migráció árnyoldalait bemutató bécsi videóüzenetének elkapkodott elítélése.

14. Vona behódoló, gratuláló levele a Kalergi-Soros tervet végrehajtó francia elnöknek, Macronnak.

15. Önrendelkezést feladó együttműködés a bosszúszomjas tervei érdekében a Jobbikban hasznosítható eszközt látó bukott oligarchával, amely 660 millió forintos bírsághoz és erkölcsi amortizációhoz vezetett.

16. A bizonytalan hátterű és motivációjú Márki-Zay Péter felfuttatása, támogatása, akinek első dolga volt a jelentős részben jobbikos verejtékkel elért győzelme után a szoci Botkától kapott EU zászlót a vásárhelyi városházára vinni és nem jobbikos, hanem szocialista alpolgármester maga mellé kinevezni; aki a kampányban sokszor balliberális jelöltek mellett állt ki jobbikos ellenében és többek között az EU iránti lojalitás közös nevezőjén szeretne most új „rendszerváltást” és az ellenzékváltó mozgalom önjelölt vezéreként tetszeleg.

17. Gyöngyösi Márton káros és kétes, „Segítenünk kell a menekülteknek, harcolni a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val” c. interjúja a European Security Journal nevű biztonságpolitikai lapnak, ahol kifejtette többek között, hogy „Orbán leegyszerűsítette a kommunikációját és politikáját, és ez a bolsevik időkre emlékeztet” és „Magyarországnak nincs más választása, mint a NATO-tagság”. Szerinte a menekülteken a genfi konvenció szerint igenis segíteni kell. „Abszolút. Ez nem kérdés. Ez az álláspontom, ami nem egyezik a kormányával. A kormány szerint mindegy, honnan jössz, nem fogadhatunk be téged. Van egy kerítés, maradj távol és megvédem az országot tőlük.” No comment…

Meglep, hogy ennyire érzékenyen érintett a kritikámból a kudarcos és eleve rossz koncepcióval meghirdetett béruniós európai polgári kezdeményezés, amely bizony a gazdasági összefüggésekhez minimális szinten értő emberek számára egyértelműen demagóg és a helyeselhető célra alkalmatlan volt, ezért nem kapott elég támogatást. Értem én, hogy a cél az volt, hogy ezzel legyen kommunikálható a Jobbik törekvése a hazai bérek növelése érdekében és az, hogy szeretné a valóban vérlázító kelet-nyugati bérkülönbségek csökkentését elérni. Ezt akarja minden józan magyar. De.

A kezdeményezés azonban csak akkor lehetett volna sikeres, ha kellő konkrétsággal azt irányozta volna elő, hogy az EU egyik alapnormájának számító egyenlő munkáért egyenlő bér elvét a következő módon kelljen alkalmazni: a több EU tagállamban működési helyekkel rendelkező társaság vagy cégcsoport a különböző tagállamokban található telephelyein azonos munkakörben munkát végző hasonló képzettségű, tapasztalatú munkavállalóknak azonos vagy meghatározott, ésszerű mértéknél nem nagyobb különbözetű bért köteles fizetni. Ez a megoldás közvetetten előmozdította volna a bérkiegyenlítődést. Az egyenlő bérezés nyakló nélküli kiterjesztése a munkát végzők minden körére viszont tönkre zúzta volna a külföldi cégekhez képest szerényebb tőkeerejű hazai kis- és középvállalkozásokat.

A most megválasztott frakcióvezető és elnökhelyettes-jelölt, Gyöngyösi Márton, a béruniós akció arca tudtommal még nem állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy hány aláírás gyűlt össze, mi lett azok sorsa és mennyiben került ez a szenzációs ötlet és mi a további terv ezen a téren. Bízom benne, hogy elnökké választásod esetén az egyik első intézkedésed lesz egy ilyen beszámoló bekérése és a fenti javaslatomat felkarolva nem ejtitek a témát most, hogy már nincs kampányhaszna.

Nagy vonalakban tehát a fenti súlyos és vállalhatatlan bűnök, hibák (és bizony nem „kommunikációs bakik”, ahogy írod) okozták a nemzeti radikális megosztottságot és a Jobbik választási kudarcát.

A fenti jelenségekre Budaházy György, Borbély Zsolt, Gonda László, Lenhardt Balázs és Morvai Krisztina mellett, nemcsak én hívtam fel a hazafias közösség figyelmét, de az elnöki ambícióidat támogató és alelnökségre bejelentkezett Novák Előd is, sokszor még keményebb hangvételben is (pl. „lopott közpénznek nem pártkasszában, hanem az államkasszában a helye”). Sőt tőle tudtuk meg nemrég azt is, hogy a Jobbik elnöksége 2015-ben az általad akkor helyesen felvetett déli határkerítés ötletét nem támogatta. Előd keményen fogalmazott ezúttal is:„Pártvezetésünk elvetette az ötletet, a "tűzparancs" szintjén kezelve a kerítés javaslatát, mondván: abszurd egy újabb vasfüggöny, ilyet az EU-ban nem lehet. E kishitűséggel szemben pedig a kormány megcsinálta.”

De ez történt - a nemrég szerencsére hatályon kívül helyezett drákói elsőfokú verdikttel 13 év fegyházra ítélt - Budaházy Gyuri és 16 társa ügyében is, akik a gyurcsányi boszorkánykonyhában gyártott koholt bizonyítékok alapján együtt összesen 125 év fegyházat kaptak az ellenük alaptalanul terrorizmus címén 9 éve zajló koncepciós eljárásban. A 2016. augusztus 30-i justizmord után a Jobbik rendelkezésére bocsátottam a közkegyelmi törvénytervezetemet, amelyet több hetes lobbizásod ellenére csak kiherélt formában támogatott a Jobbik elnöksége. Négy jobbikos képviselő (és nem a frakció egésze) végül csak egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, amely nem amnesztiát célzott, hanem csupán azt, hogy egy, a kormány által majdan előterjesztendő törvény alapján enyhítő körülményként lehessen figyelembe venni a politikai motivációt. Ez a koncepció finoman szólva biztos, gyors és szabadságot hozó megoldást nem, legjobb esetben is csak legfeljebb 1-2 év csökkentést eredményezhetett volna, de azt is csak évek múlva, az ügyet pedig hibásan meghagyva az ügyészség és bíróság kezében.

Aztán egy második, későbbi futamban már jobbikos képviselői magánakcióként (Sneider Tamás-Gyüre Csaba) bement a javaslatom, amit a jogerős ítélet hiányára hivatkozással miatt sajnos nem vettek tárgysorozatba.

Hála Istennek azóta megsemmisítették a törvénytelen elsőfokú ítéletet,új eljárás lesz, de a közkegyelem még erősen időszerű, ezért az amnesztiát a mostani kormánytól a neki bizalmat szavazó nemzeti radikálisok joggal várjál el mielőbb.

Ebben a témában egyébként tavaly év végén nyílt levelet írtam (https://goo.gl/kufnxF
) hozzád, amire nem kaptam máig választ. Engedd meg, hogy felidézzem belőle a legfontosabb és most is időszerű felvetést: „Nemzeti ügy a közkegyelem mielőbbi elfogadása, ezáltal a Gyuriék elleni jogerős ítélet megakadályozása.” Ezt ráadásul össze kellene kötni február elején az Országgyűlés választások előtti utolsó ülésszakán a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőri-ügyészi-bírói felelősségrevonását elévülésre tekintet nélkül lehetővé tevő Alaptörvény módosítással, amelyet tavaly ősszel Lázár János támogatásáról biztosított. Folyamatosan lobbizok mindennek érdekében a kormánypártoknál, mivel a megoldás kulcsa az ő kezükben van. Ehhez azonban bölcsesség és fokozott felelősség szükséges, kérlek Te is lépjél ennek érdekében.”
Igen tedd ezt, de kiemelten fontos, hogy ne pártügyként, hanem nemzeti ügyként kezeld az amnesztiát.

A déli határkerítéshez és a Budaházy közkegyelemhez tanúsított hozzáálláshoz hasonló hány csontváz lehet még vajon a szekrényben ?

Mindezeket Te is nagyon jól kell tudjad, lévén, hogy 2016 óta az elnökség tagja voltál, bár nyilvánvalóan ellenzékben (lásd Budaházy amnesztia ügy) és vélelmezem: nem támogattad ezt az önfeladó és kudarcos irányt.

Sőt – bár a választás után, amikor elvtelen módon már téged is célba vettek, Budaházy Gyuri melletti helyeselhető kiállásodat lejáratási eszközként használva - Te is joggal kritizáltad nemrég ezeket a tisztázatlan hátterű „tanácsadókat, például a Zsúrpubi nevű internetes újság főszerkesztőjét, Béres Ferenc Attilát, akiről – mint írod – „az interneten számos információ fellelhető, ám a jobbikosok zöme semmit sem tud róla, pedig ő volt az egyik személy azok közül, akik a Jobbik stratégiáját meghatározták és irányították a háttérből az elmúlt két évben”. Jogosan írtad (https://goo.gl/qRtfgo
) ennek kapcsán nemrég hogy “mélységesen szomorú vagyok amiatt, hogy habonyi eszközökkel próbálnak beavatkozni a Jobbik elnökválasztási kampányába azok, akik ezt a mozgalmat foglyul ejtették és bezárták a budapesti pártszékházba.”

Közben persze nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor különös fontos a nemzethű erők véderejének felállítása és hadoszlopainak megerősítése: minden téren egyre jobban felpörög a háttérhatalmak útjában álló, nemzeti önállóság útját járó és a bevándoroltatást erőltető Kalergi-Soros tervvel szemben küzdő hazánk és a hasonló utat követő Lengyelország elleni támadássorozat. Az eddig hiába erőltetett 7. cikkelyes „atombomba” eljárás mellett („Sargentini jelentés”) a múlt héten az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az európai nemzetek felszámolásának újabb eszközét, a pénzügyi terror bevetését hirdette meg (https://goo.gl/Sfwrpd
).

A jogállamiság liberális értelmezésű gumifogalmának önkényes alkalmazásával Soros kottája szerint kívánják a következő EU költségvetési ciklusban (2021-2027) megfosztani a nyugati gyarmatosításból kitörni szándékozó és a tömeges migrációt ellenző visegrádi tagállamokat felzárkóztatási forrásoktól. „Nem hagyjuk zsarolni magunkat!” vágott vissza (https://goo.gl/nWgQdU
, a felszólalásának jelenlegi nézettsége: közel 82 ezer fő) keményen Morvai Krisztina Brüsszelben.

Tudod ő az az EP képviselő, aki esküjéhez hűen, és választáson kapott felhatalmazás irányának megfelelően bírálja évek óta egyre növekvő hatékonysággal és népszerűséggel az EU nemzetállamok elleni működését és védi hazánkat, példát mutatva minden képviselőnek.

És egyúttal ő az, aki elsők között ment le hívó szavadra bajtársként a déli végekre hozzád és tárta filmjeivel, felszólalásaival ország-világ nyilvánossága elé a 2015 elején megindult tömeges illegális migrációt, amellyel szembeni küzdelemben Te is keményen kivetted részedet.

Viszont ő az, akit nemzetpolitikailag értékes munkássága, Jobbik felemelkedésében játszott kulcsszerepe, és elvhűsége ellenére a választás másnapján tény, jogalap és ebből eredően eredmény nélkül „visszahívott” a Jobbik elnöksége. Ha jól tudom a Te szavazatoddal is.

Azért legalább tőled, már csak az említett bajtársias kiállás okán elvárható lett volna, hogy ezen önmagát minősítő és Jobbik megítélését tovább rontó lépés helyett a kudarc valódi okaival szembesítsd a vezetést és figyelmeztesd őket arra, hogy az esküjéhez hű és a sorozatos támadásokkal szemben hazánkat sziklaszilárdan védő Krisztina bűnbakká minősítése helyett - akinek köszönettel és tisztelettel tartoznak elévülhetetlen érdemeiért az őt minősíthetetlen hangvételben árulózó, biztos politikai állással részben neki is köszönhetően rendelkezők - jöjjön el az önvizsgálat és önkritika ideje és a visszatérés az eredeti, értékes nemzeti radikális célokhoz, elvekhez.

Petőfi sorai jutottak azonban eszembe leveled kapcsán:„Ne fogjon senki könnyelműen húrok pengetésihez, nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz.”

Ugyanis azt értem, hogy a Vona féle vezetés által balra fordított, elárult, identitásválságba került Jobbik irányítási jogáért most kampány zajlik. De Te ennek a vezetésnek a belső ellenzéke voltál, aki tudtommal nem támogattad azon lépések sorozatát, amelyeket most eufemisztikusan és feleslegesen „kommunikációs bakinak” nevezel. Te is nagyon jól tudod, hogy ezek nem azok voltak, hanem annál sokkal súlyosabb lépésekről van szó, amely a Jobbik hitelességét és politikai jövőjét drámaian aláásták.

Szerintem a kampányodban most egy alkalmatlan eszközt választottál, amikor engem szólítottál meg és egyúttal Krisztinát, ráadásul úgy, hogy a Jobbik mostani válságos helyzetét előidéző Vona-Simicska időszak általam tételesen kritizált, vállalhatatlan lépéseit sokunk számára érthetetlen, sőt saját kampányod szempontjából is előnytelen módon megvéded. Vagy egy kötelezően megteendő körnek érezted, hogy elhatárolódj tőlünk, akiket még mindig széles körben becsül és tisztel a hazafias közösség ?

De nincs gond: ezzel a levéllel segíteni kívánom a törekvéseidet és egyúttal a tisztánlátásodat, a hozzád hasonlóan gondolkodókéval együtt.

Veled és Dúró Dórival szemben ugyanis nem mi indulunk a Jobbik elnöki-elnökhelyettesi tisztségért, hanem Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton. Velük kellene megütköztetni az érveiteket. A legjobb az lenne, ha hazafias közösség szélesebb körei is megismerhetnék az elnökjelöltek programját. Minapi közleményedben azt írod: „már olvasható az elnökjelölti szándéknyilatkozatom a kizárólag jobbikosok számára elérhető oldalon.” Mivel ez sajnálatosan nem nyilvános, ezért a nyilvánosságnak szánt üzeneteidből és eddigi munkásságodból tudjuk csak összerakni, hogy mi a programod, mik a céljaid és azt milyen eszközökkel szeretnéd elérni.

A már kissé elfáradni látszó, de egykor nagyon izmos Hatvannégy Vármegye Mozgalom és Ásotthalom község élén már sokszor bizonyítottad, hogy tudsz a cselekvő hazafiság mezején mozogni.

Most a nyílt, őszinte beszédnek és a nemzetvédő cselekvő hazafiságnak egyszerre van helye. Mert – ahogy Illyés írja - „Növeli ki elfödi a bajt”. Ne fedd el a bajt, mert ezzel bizony növeled.

Kedves Laci !

A leveledben írtak nyomán úgy vagyok kénytelen konstruktív bírálatot megfogalmazni, hogy közben annak drukkolok, hogy sikerüljön Neked és társaidnak a nemzeti radikalizmus vizére visszakormányozni a megbukott Vona és tanácsadói, tettestársai által meglékelt Jobbik-hajót.

A nyílt leveled apropóját képező közleményem egyik kulcsgondolata most időszerű igazán és az opportunista vonallal szemben általad is jól használható, ezért a figyelmedbe ajánlom: "Ha a még nemzetben gondolkodni képes jobbikos honfitársaink nem kényszerítik ki az önvizsgálatot és önkritikát, akkor a Jobbik esküszegő vezetés által meglékelt hajója menthetetlenül elsüllyed.”

Vedd azonban észre, hogy az országgyűlési választási kampány véget ért ! A FIDESZ-KDNP kétharmados többséget szerzett, kormányalakításra készül, elsők között tervezi elfogadni a Soros zsoldosok szükséges és arányos megregulázását, kiebrudalását célzó a STOP SOROS ! törvénycsomagot és a hazánk a betelepítési tervvel szemben védelmét szolgáló Alaptörvény módosítást. Nemzethű hazafi számára fel sem merülhet ezen javaslatok megszavazásának bármilyen okból történő elmaradása, ez alapvető elvárás.

De akkor mi szükség van arra Laci, hogy a Jobbikon belüli önkritika, önvizsgálat, megtisztulás és elszámoltatás követelése helyett a megbukott, balliberális hangszerelésű “zorbánozós” , “kivándorlós” kampánylózungokat puffogtatva a Fidesz-KDNP állítólagos „nemzetellenes lépéseit” bizonygasd, elhallgatva- mentegetve-minimalizálva a Vona féle vezetés kapitális bűneit, hibáit ? Ráadásul semmit sem tudtunk meg tőled arról, hogy mit és hogyan tervezel a Jobbik élén a nemzet érdekében. Ez bizony mellényúlás a javából.

Különösen a nemrég általad írtak fényében (https://goo.gl/iBmR39
): „És ehhez nem kellett szembeköpnöm sem magam azzal, hogy "amit 2010 előtt mondtam, az nem volt igaz". Az is igaz volt, akkor is a népem iránti szeretet vezérelt, és most is. Akkor is a hazámat szolgáltam, ahogy most is.”

A közösségi oldaladon tanulságos olvasói vélemények sora is ezt kifogásolja joggal, néhány ízelítő:

- „Hát Toroczkai Úr, ha ugyanazokat a szólamokat fújja, mint a bukott liberális pártok, - akkor oda is tartozik! Ezt végtelenül szomorúan konstatálom....!”

- „A kampánynak vége. Előre kellene tekinteni. A Jobbik tetszik-nem tetszik elárulta a szavazói jó részét. Helyettük a bukott baloldalról érkező szavazók s….t nyalják. Ideje lenne eldönteni, hogy jobbra, vagy balra.”

- „Amíg Laci nemzeti ügyekben képes együttműködni a Fidesszel is akár, addig szimpi lesz, de amint csupán habonyozni fog, süllyedni fog a népszerűsége. Amíg dolgozik népszerű lesz, amint a marketing fontosabb lesz neki, mint a munka, akkor bukni fog.”

Az említett bűnök és hibák Vona lemondása óta is újabbakkal tetéződtek, ízelítőnek néhány:

1. „Demokrácia követelő” közös tüntetések a választási eredmények ellen a balliberális pártokkal és „civilekkel”. Te is rész vettél az elsőn, pedig már akkor látszódott, hogy ez ősi ellenségeink, a szemkilövetők és szadesz utódok, illetve a Soros hadsereg projektje. A téged emiatt kritizáló egyik követődnek azt írtad nemrég, hogy „egyszer mentem ki, amikor civilek szervezték. Most azt látom, hogy egy formálódó új politikai párt kezd rátelepedni, így már nem mentem.” Reméljük sokan, hogy ez így is marad, elég volt ebből a „szörnyű, rettenetes” élményből egy is, ugye ?

2. Egyeztetés parlamenti ellenzéki összefogásról az Országgyűlésbe jutott EU párti, szemkilövető és migránssimogató balliberális törmelékpártokkal, pártocskákkal. Hová jutott a Jobbik ?

3. Az alakuló Országgyűlés holnapi ülésezését megakadályozni kívánó anarchista-sorosista akciókkal szembeni védelmet szolgáló azon kordon lebontásának meghirdetése, amely a népképviseleti szerv működése szempontjából térben és időben korlátozottan szükséges, és amely nem vethető össze a Gergényi féle, 2006-2007 közötti, hosszú hónapokon át alkalmazott „műveleti területi” térlezárással. Nem kell jóstehetség ahhoz, hogy ha ehhez a Soros gyülevész társasághoz csatlakozik ismét a Jobbik, az a remélt eredeti nemzeti radikális irányba való fordulás helyett tovább viszi a szakadék széle felé ezt a jobb sorsra érdemes, de mára politikailag és pénzügyileg tönkretett és mozgalmi bázisától megfosztott, lelkét vesztett formációt, tovább zajlik az agónia és a mélyrepülés. Azt azért megnézem, hogy élősoros kordon esetén mihez kezd a „hős” frakció az utóbbi 8 évben egyébként egyetlen kormányellenes tüntetést sem feloszlató rendőri kötelékkel, szemben a megelőző 8 évvel, amikor ez Gyurcsányék utasítására a nemzeti radikálisokkal szemben napirenden volt. Sokat szívtuk emiatt akkor együtt a könnygázt, nemde ?
-
- 4. A EU-ből való kimozdulás irányának bírálata: Balczó Zoltán jobbikos EP képviselő az Európai Ügyészséget támogatni nem kívánó Morvai Krisztinát azzal bírálta teljesen megalapozatlanul minapi közleményében, hogy „mára már az Európai Unióból kifelé lépdelő Fidesszel együtt szavaz az elszámoltatás ellen.” Amiből az következik, hogy az egyre diktatórikusabb és nemzetellenesebb EU-ból való, túlélést szolgáló kilépés gondolata is elítélendő ezek szerint már a jelenkori Jobbik részéről, dacára annak, hogy 2014-es választási program erről még ezt írja: „Amennyiben az Unió továbbra is a brüsszeli központú birodalomépítés irányba halad (saját megj.: keményen erről van szó), hazánknak meg kell fontolnia, hogy saját megmaradása, érdekérvényesítése és gyarapodása céljából kilépjen ebből a közösségből, és újragondolja nemzetközi viszonyrendszerét. Ezt a lépést természetesen egy népszavazás következményként lehetséges megtenni.”

Utóbbi pont kapcsán fontos rögzíteni a múlt heti EP ülésen szavazásra került szóban forgó javaslat (https://goo.gl/rJH5U6
) azért nem volt támogatható a visszaélések, csalások elleni fellépéssel egyetértő hazafias képviselők számára, mert annak 10. pontja „felhívja a részt vevő tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy kezdjék meg az előkészítő munkát az Európai Ügyészség lehető legrövidebb időn belüli elindításához”. Márpedig ezen szerv egy veszélyes trójai faló, amely a nemzeti önrendelkezés uniós korlátozásának egy ravasz és lopakodó eszköze, amely a közösségi pénzügyi források büntetőjogi védelmének álságos leple alatt a nemzetállamokat felszámolni kívánó háttérhatalmi erők becsempészett ökleként is működhet rövidesen egyre bővülő hatáskörökkel. Percek alatt az EU kritikus vélemények gyűlöletbeszédként való üldözésének és ezáltal a renitens tagállamok megtörésének kemény eszközévé válhat.

Hazafias megközelítésben egy ilyen föderális intézmény, mint az Európai Ügyészség hazai szervek felé emelése a nemzet érdekeivel ellentétes. Még akkor is, ha vannak egyébként elítélendő visszaélések a közpénzek és EU pénzek terén, mint sajnos mindenhol az EU tagállamaiban. Ugyanakkor fontos, hogy a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét tavaly 12 évre növelte a magyar Btk., ezért ciklusokon átívelő bűncselekmények miatti utólagos felelősségre vonás feltétele megteremtődött, tehát hiába védi az ellenzék szerint aktuális kormányt a hozzá lojális ügyészség, előbb-utóbb a felelősségre vonás elkerülhetetlen lesz.

2013. október 14-én az Országgyűlésben az Európai Ügyészségről szóló uniós rendelet-tervezetet ellen érvelt a Jobbik is helyesen, azt a nemzeti szuverenitást veszélyeztető, ezért elutasítandó szupranacionális intézménynek minősítve. Nem véletlen, hogy a sorosista ellenzéki alakulatok Európai Ügyészséget követelő táblákkal vonulnak mostani tüntetéseiken.

A frakciónk vezérszónoka Balczó Zoltán volt, aki akkor még egyetértett velünk az EU Ügyészség elutasításában: „Természetesen a Jobbik is egyetért a fő céllal, azzal, hogy az európai uniós pénzek felhasználásának szigorú ellenőrzésére van szükség. Csak meggyőződésünk szerint a jelenleg rendelkezésre álló intézmények, tagállamok szorosabb együttműködésével ez megvalósítható.”

Ma már a Jobbik, az összes balliberális párthoz hasonlóan azt követeli döbbenetes módon, hogy hazánk csatlakozzon ehhez a birodalmi érdekeket szolgáló szervezethez, amelyből a kormány helyes döntése alapján Dániához, Lengyelországhoz, Egyesült Királysághoz és önrendelkezésüket szolgáló más tagállamokhoz hasonlóan nem csatlakoztunk.

Ebben a vitában mondtam el a következőket:

„Tehát a nemzeti szuverenitás védelme mellett mindaddig, amíg megvédhető Magyarország érdeke az Unió keretén belül, védjük meg maximálisan. Ha viszont már nem védhető meg, akkor egyetlenegy megoldás marad: elő kell készíteni, meg kell tervezni és végre kell hajtani az Európai Unióból való kilépést.”

Ezt az irányt várja a hazafias közvélemény a Jobbiktól, de a kormányerőktől is. Ez és a nemzeti elkötelezettség egy igen masszív összekötő kapocs, de emellett még van tucatnyi közös nevező az első és második jelenlegi magyar politikai erő között. Sokkal több ilyen van, mint ami jelenleg elválasztja a két erőt, és tengernyivel több köti össze őket, mint a Jobbikot és a balliberális pártokat. Az előbbi egy kézenfekvő, természetes szövetség, az utóbbi természetellenes, működésképtelen és kudarcra ítélt a Jobbik és a nemzet szempontjából is. A választási eredmény szerencsére kizárta, hogy élesben teszteljék Vonáék ezt torz, új-baloldali szövetséget.

A Fidesz melletti szavazásra sok hazafit ennek jogos réme inspirált, akik sokkal inkább az Ausztriában azóta már meg is valósult olyan együttműködést várták volna, amelyben a radikálisabb nemzeti párt rendpárti vonalú, ellenőrző, kritikusan támogató, biztosítékot adó szerepet játszik akár egy koalíciós kormányban is. A nyugati szomszédoknál a nemrég a néppárttal közös koalíciós kormányban a második helyezést elérő Szabadság Párt kezében került hat minisztérium, közte a nemzetvédelem szempontjából kiemelkedő külügyi, belügyi és honvédelmi tárca.

Ne légy részese több ilyennek ballépésnek (milyen beszédes a nyelvünk...) és akadályozd meg az újabbakat, ellenkező esetben hitelességed forog kockán !

A Fideszt illető kritikád tekintetében nem tisztem annak tételes elemzése, egyes elemeinek vitatása, hiszen az elmúlt időszakban is, meg korábban is többször elmondtam, leírtam (sőt képviselőként 2010-2014 között is), hogy az elmúlt nyolc évben voltak vállalhatatlan tettek és vannak vállalhatatlan arcok. A mostani kormányalakítási tervek már a tisztulás irányába mutatnak: sok csere várható, egyre inkább jönnek olyanok, köztük patrióta fiatalok, akikhez semmilyen kétes vagy vitatott ügy nem kapcsolható és központi elemként jelölték meg a magyarság gyarapodását, a demográfia ügyét.

Azért néhány dolgot tegyünk tisztába, követve az általad felvetettek sorrendjét:

1. „Elszámoltatást ígértek, de Gyurcsányékat futni hagyták.”

Erről tudnék sokat mesélni, milyen módon léptem fel magam is a 2006 őszi rendőrterror miatti teljes körű felelősségre vonás érdekében. Azonban ne felejtsd el, hogy a rendőri vezetők ellen Gulyás Gergely a közösen végzett országgyűlési vizsgálatok alapján feljelentést tett. Sajnálatos, hogy az ügyészség és bíróság koprodukcióban hozta össze a végül igen szánalmasra sikerült jogerős, zömében felmentő ítéletet a rendőrvezetők elleni perben, amelyben végül Gergényit az MTV székház nem megfelelő védelme miatt minimális pénzbüntetésre ítélték. A szemkilövetések, a tömeges verések, kínzások, embervadászatok, viperázások, könnygázsortüzek, lovasrohamok miatti felelősségből kimosták. A Gyurcsány elleni feljelentéseinket pedig nem követte sem gyanúsítás, sem vádemelés, az ügyészség sem jól állt hozzá.

De a végeredményben annak a bíróságnak is meghatározó szerepe volt, amelynek soraiban máig ott feszít és előrelépésének elmaradása miatt magát jogaiban sértve érző 2006 őszi vérbíró, aki mellett az MSZP-vel együtt állt ki a Jobbik nemrég az Országgyűlésben.

Azt is érdemes tudni, hogy George Soros emberei nem csak az Európai Unió vezető testületeiben, számos tagállam kormányában, és hazai nemzetellenes pártokban, álliberális-álcivil-áljogvédő szervezetekben vannak jelen, de keserű nemzeti jogvédői tapasztalataink szerint beszivárogtak a magyar államszervezet számos ágába, így az ügyészségbe és bíróságba is és ott együttműködve a régi rendszer embereivel és a rejtőzködő liberálisokkal rombolják a bírói függetlenség leple mögé bújva jogállamiságot, illetve hoznak sorozatosan nemzeti szervezetekkel és személyiségekkel szemben, szakmai szabályokat sértő és világnézetileg elfogult döntéseket. Ezért is kell rendet tenni a bíróságok és ügyészségek háza táján, remélem erre mielőbb sor kerül.

2. „Minősíthetetlen pártpropaganda-eszközzé züllesztették a közmédiát, ahol a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik 2-3% műsoridőt kap.”

A közmédiában számtalan, nemzeti tudatot, nemzeti összetartozást és keresztény hitet erősítő, ismeret-terjesztő hasznos és fontos műsort (pl. Határok nélkül stb.) sugároznak nap, mint nap, ilyen sommás vélemény súlyos arányérzékbeli tévedésre utal. Természetesen a politikai tartalmú műsorok tekintetében a kiegyensúlyozottság növelésének igénye jogos, de pusztán ezen mérni a közszolgálati sajtószerveket hiba és pártcsőlátásra utal.

3. „Orbán Viktor fő szövetségese a korrupt és háborúkat generáló, és ezáltal a migráció felgyorsulásáért is felelős Benjámin Netanjahu. A Fidesz a még csak nem is európai Izraelt ötödik államként bevonta az Európai Unió egyik utolsó reménységét jelentő Visegrádi Együttműködésbe (V4), tálcán kínálva ezeket az országokat annak az Izraelnek, amelynek korábbi elnöke arról beszélt, hogy Izrael - modern gyarmatosítóként - felvásárolja Lengyelországot és Magyarországot.”

Először is nem értem miért lenne az EU utolsó reménye a visegrádi együttműködés: ez a szövetség éppen az EU gyarmatosító diktátumai ellenében és egy nemzetállami alternatív együttműködés szellemében jött létre, és indokolt regionális további bővítése (pl. horvátok, bolgárok, megfelelő feltételek esetén románok). Bár a nemzeti identitás védelme és a Soros birodalom elleni harc terén lehetnek közös pontok, nekem sincs ínyemre ez a szoros partnerkedés a palesztinokat máig karanténban és terror alatt tartó, számos ENSZ határozatot sértő állammal szemben. Azonban ha ez a kooperáció nem a gyarmatosítást kiszolgáló szervilis önfeladás és a „merjünk kicsik lenni” elv mentén, hanem kölcsönös előnyök és érdekek mentén zajlik, kontrollált és átlátható keretben az már nem kockázatos. Sőt a nyugatról állandóan irányunkban szajkózott antiszemitizmus vádja ellen is immunitást ad. De nincs és nem lehet szó V4-be való bevonásról, csupán Kínához hasonló, keleti nyitásba illeszkedő kapcsolatról. Súlyos csúsztatás azt állítani, hogy Orbán Viktor fő szövetségese Netanjahu, tehát a lengyelekhez képest is szorosabb Izraellel a kapcsolat. Ha ezt alátámasztó tényeket mégis ismersz, azt viszont mielőbb hozd nyilvánosságra.

4. „Tisztességes, a politikától távoli magyar vállalkozások már el sem mernek indulni a nagyobb közbeszerzéseken.”

Ha a közbeszerzési tájékoztatókat elolvasod nyomban meggyőződhetsz arról, hogy erről nincs szó, azonban arról a nemzetgazdaságilag üdvös trendről igen, amelynek keretében végre döntően hazai cégek és nem a külföldi vállalatok és hazai fiókvállalataik, illetve a rablóprivatizátor balos tőkéscsoportok tarolnak mindent az állami beruházások során. Ez minden patrióta szemléletű államban így van. Nem az a baj, ha egy közbeszerzési tenderen egy kormányközeli cég nyer, hanem az, ha nem az ő pályázata a legjobb ár, minőség és szakmai referencia szempontjából. Az ilyen gyakorlattal viszont szakítani kell.

5. „Az előjogokkal és állami pénzekkel kitömött Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és a többiek luxushóbortjaikkal provokálják a gyorsuló ütemben kivándorló magyarokat.”

A bulvársajtó szintjén elsütött mondatod kapcsán jelzem, hogy Vajnánál nem a „hóbortjai” az igazán problémásak, hanem az, hogy nem tudunk arról, hogy az idei Hunyadi Mátyás emlékévre nagyívű történelmi film készülne egyik legjelesebb királyunkról és az elmúlt 8 évben sem sok jelentős, magyar szempontból értékes film készült állami részvétellel, pedig jól aktualizálható téma lenne bőven (pl. Hunyadi János élete). Ezen változtatni kell és persze azon is, hogy kiváltságosok előjogokat élvezzenek.

A kivándorlás azonban szerencsére csökkenő ütemű, sőt megindult egyre növekvő ütemben a visszavándorlás. Ebben is nagyot lehet alkotnia a Jobbiknak, mivel a fiatalok nyelvén jobban ért: de nem ráerősítenie kellene a kivándorlási kártyát puszta kormányszívató eszközként használó balliberálisok üzeneteire, hanem megvalósítható, vonzó és állam által felvállalható programjavaslat-csomagot kellene kidolgoznia és működtetnie családalapítás és nemzetépítés érdekében történő a külföldön dolgozó hazacsábításról.

6. „A Fidesz eddig semmilyen hatékony intézkedéssel nem tudta csökkenteni a kivándorlást.”

Az előző pontban már utaltam rá, hogy csökken a kivándorlás üteme, amely ebben a régióban így is a legalacsonyabb és megindult egyre növekvő mértékben a visszaáramlás. Ehhez számos – levelemben korábban már említett - kormányzati intézkedés járult hozzá, de különösen a jövedelem-növekedés minden téren, különösen az egészségügyben, építőiparban, a gazdasági stabilitás és növekedés, a külső és belső biztonság, számtalan otthonteremtési és családpolitikai intézkedés, adócsökkentések stb.

7. „A Fidesz a letelepedési kötvény-programmal, a tranzitzónákon keresztül beengedett "oltalmazottakkal" és a simán befogadottakkal az elmúlt évek során több tízezer migránst engedett be Magyarországra, miközben a migráció megállításáról beszél.”

A letelepedési kötvény ötletét és gyakorlatát magam sem tartottam 2013-as bevezetésekor helyesnek és most sem tartom annak. Megszüntetése indokolt (tavaly márciusban felfüggesztésre került), mivel már gazdaságilag sem előnyös hazánknak, a kezdeti időszakkal ellentetében és teret adott átláthatatlan közvetítő cégek extraprofitszerzésének. Ezzel együtt azonban szó sincs beengedett több tízezernyi migránsról: a letelepedési kötvények alapján családtagjaikkal együtt 19 885 fő kapott EU szintű letelepedési engedélyt, zömük az EU más tagállamaiban ténylegesen letelepedő háromszoros nemzetbiztonsági szűrésen átesett kínai és orosz, akik tehát–szemben a Vörös Hadsereggel – 300 ezer eurós államkötvény jegyzése, azaz fizetés ellenében bejöttek, de tovább is mentek.

Emellett pedig az EU tagállamaiban a legalacsonyabb arányú a menekültügyi státus megadása hazánkban, köszönhetően a 2015. évben megalkotott szigorító jogszabályoknak, tehát szó nincs fű alatt beengedett tízezrekről. A valóságban a tranzitzónába belépő és menedékjogi kérelmet benyújtók közül 2017-ben csak 1216-an kaptak "oltalmazotti" státuszt ami – szemben az ellenzék állításaival – egyáltalán nem jelent letelepedési engedélyt és a magyar állampolgárság megadását sem. Ezt az olcsó demagógiát engedd át a hazafiatlan ballib ellenzéknek.

Erről a “drámai beengedési hullámról” a sorosista Helsinki Bizottság egyik szakértője így panaszkodik, ami azért más megvilágításba helyezi az ügyet: „Tavaly egyébként összesen 3397 menedékkérelmet adtak be Magyarországon. Azért ennyire keveset, mert a magyar állam önkényesen csak napi tíz kérelmezőt enged be a röszkei és tompai tranzitzónába. A tranzitzónás menekültügyi eljárás után ezért azok a családok, amelyeket nem fogadunk be, idegenrendészeti szállásra kerülnek, ahol egy hónapig tartózkodhatnak. Utána szabadulva továbbállnak Nyugatra. Az 1216 védelmet kapott emberrel gyakorlatilag ugyanez történt: egy hónapot kaptak arra, hogy nyílt menekülttáborban legyenek Vámosszabadin. Ez alatt az idő alatt meg kellene tanulniuk magyarul, munkát és szállást kellene találniuk. Ezután még néhány hónapig jár nekik egészségügyi ellátás, de utána minden állami segítség megszűnik. Ezért ők ugyanúgy továbbállnak, mint akiket nem fogadtunk be.”

8. „A Fidesz valamennyi európai parlamenti képviselője megszavazta annak a menekültügyi, migrációs és integrációs alapnak a 2019-re vonatkozó finanszírozását, amely tulajdonképpen a bevándorlók letelepedését segíti az Európai Unió valamennyi tagállamában.”

Nem igaz amit írsz: szó nincs tételes pénzügyi döntésről, hanem csak az történt, hogy az Európai Parlament (EP) minden évben elfogad egy ajánlást arról, hogy milyen forrásokkal kapcsolatos szempontok, irányok jelenjenek meg legyen a következő évre vonatkozó uniós költségvetésben és ezt támogatták a Fidesz képviselői, Krisztina radikálisabb volt: ő nemmel szavazott. De ez a szavazás nem döntött el semmit, illetve enélkül is átment volna a javaslat.

A költségvetési javaslatot az Európai Bizottság nyújtja majd be, és az EP és az Európai Tanács (állam- és kormányfők testülete) együtt fogadja majd el.

Az idén március 15-én elfogadott EP állásfoglalásnak sok eleme támogatható volt így például a kohéziós pénzek növelése, az ifjúsági munkanélküliség kezelését célzó források emelése, különösen a gazdaságilag elmaradott uniós régiókban, a kis- és középvállalatok kiemelkedő szerepének hangsúlyozása és forrásainak emelése.

Az ajánlás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal foglalkozó 18. pontja többek között azt mondja ki, hogy az uniós költségvetésnek megfelelően kell finanszíroznia a migránsok származási országában, valamint a menekülteket befogadó országokban végrehajtott intézkedéseket, ideértve többek között a szegénység, a munkanélküliség, az oktatási és a gazdasági kihívások, valamint az instabilitás kezelésére irányuló intézkedéseket és egyúttal az irreguláris migráció kezelését, tisztességes visszaküldési stratégiákat. Ezek magyar szempontból támogathatók, ugyanakkor kétségkívül ebben a pontban szerepelnek sunyi árukapcsolt elemként az áttelepítési programok, legális migrációs politikák és a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációjának előmozdítása is.

Az európai parlamenti szavazások kapcsán Morvai Krisztina részére készített szavazati ajánlásokkal évek foglalkozó szakértőként nagyon jól tudom, hogy a szavazások során sokszorosan összetett szempontokat kell mérlegelni és nem könnyű egy ilyen döntés, főleg ha a napi politika faék egyszerűségű mérlegére teszik.

Egyrészt teljesen tipikus elem, hogy a Bizottság és EU lojális EP képviselők előterjesztései a legritkább esetben „tiszták”. Rendszeres szövegezési gyakorlatuk, hogy a patrióta megfontolás szerint támogatható elemek mellé belecsempésznek az EU fősodratú liberális politikájának megfelelő fordulatokat. Így sokszor a legevidensebben is támogatható előterjesztéseket is telerakják migránspárti, LGBT párti, abortuszpárti, ultra-genderista és szuverenitás-ellenes elemekkel, így a szavazásoknál különös gonddal kell eljárni.

Ilyen volt legutóbb az őshonos európai nemzeti közösségek érdekében történő EU norma-alkotást sürgető, emiatt támogatható – végül elfogadást nyer - állásfoglalás, amelyet rendesen megszórtak csomagkapcsolt elemként a homoszexuálisok jogainak védő rendelkezésekkel. Ezek miatt sokszor az egész előterjesztést elutasítják a patrióta képviselők, de ha a javaslat olyan, hazafias megközelítéssel is jó szívvel támogatható és különösen pénzügyi vonatkozású, forrásnövelő részt is tartalmaz, akkor nem ördögtől való a támogatás a fenntartások hangoztatása mellett kisebbik rosszként. Erre szolgál a szavazatmagyarázat intézménye, amit szóban és írásban is meg lehet tenni. De a legjobb döntés kétségkívül a tartózkodás vagy elutasítás lett volna.

Az eset kapcsán nyilván elgondolkodtak a Fidesz képviselői, és lám egy friss, idei áprilisi, hazánk számára egyébként kedvező irányú kohéziós előterjesztés kapcsán („A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése”) már tartózkodtak, sőt írásbeli szavazatmagyarázatban tették egyértelművé ennek okát, utalva arra, hogy „a dokumentumban megjelenik a menekültek és bevándorlók társadalmi befogadása támogatásának gondolata, és ezzel összefüggésben a kohéziós források használata…” és „Európa népesedési problémáira nem a bevándorlás a megfelelő válasz, és a bevándorlóknak, menekülteknek is az a legjobb, ha származási országaikban segítjük őket, és nem Európába hozzuk a problémáikat.”

A fentiekből következik, hogy ebben a Fideszt érintő kritikád körében alapvető tévedésben vagy: a jogosan kritikával illethető jelenségek nem egy rendszerszintű nemzetellenes politika részei, hanem a kormányzati működés felszámolandó és korrigálandó hibái, ezt joggal várja mindenki.

Tudom igen hosszú lett e levél, de remélem nem gyürkőztem neki hiába és átmegy az üzenet.

A Jobbik közelgő tisztújítása kapcsán villant be az emlékezetes atlantiszi jelenet (https://goo.gl/fa5eg7
) az „Erik, a viking” c. filmből. A süllyedő sziget vezetője elmerülése utolsó pillanatáig is azt bizonygatja nevetséges módon, hogy: „Javaslom ragaszkodjunk a tényekhez: Atlantiszunk nem fog elsüllyedni.” Diadalittasan szónokolja a betörő víztől egyre rémültebb népnek: „Nincs semmi baj, ezt mondom én is, ne hallgassatok a vészmadarakra. Tudom, hogy egyesek mit mondanak most. Hogy eljött az a bizonyos nap és a sziget elsüllyed. Ne hallgassatok a vészmadarakra minden a legnagyobb rendben.” Az egyre növekvő vízszint miatt aggódó népnek szánt figyelmeztető mondatra a süllyedéssel kapcsolatban pedig az uralkodó megjegyzi: „ez a tények tudatos hamisítása, remélem hamar leleplezzük a rémhírterjesztőket…” Végül a hajóra szállt józanok unszolása ellenére is a süllyedő sziget egyik épülete tetején a „Nem süllyedünk !” rigmust ismételgető uralkodó a mellette kitartó lakájokkal együtt „Nyugalom minden rendben, nem süllyedünk.” utolsó szavakkal az ajkán bugyborékolva elmerül a mindent elborító tengerben.

A fenti történet szerinti süllyedő vezérkar szerepét hagyd meg azoknak, akik tovább kívánják vinni a már eddig is hatalmas károkat okozó vonaista irányt, Te pedig szabadítsd ki a foglyul ejtett mozgalmat a budapesti pártszékházból és és kormányozd el a hajót a zátonyok közül a nemzeti radikalizmus nyílt vizére bajtársaiddal együtt. Magad írtad, hogy „ha egy olyan kiváló emberekből álló párt, amely három egymást követő választáson sem jut a kormányzás közelébe, az végleg elveszíti esélyét, hogy valaha is győzzön, hacsak nem iktatja ki azt az akadályt, amely a növekedését meggátolja…”. Nos akkor hajrá ! Gondolom nem szorulsz egykori vezetőkből tanácsadóvá avanzsált megmondóemberekre és oligarchapénzekre sem.

Múltad és gyökereid is arra köteleznek, hogy hajtsd végre e mentőakciót és kemény kézzel tegyél rendet, legyen elszámoltatás is és rehabilitáció a megalázottaknak, meghurcoltaknak, kitaszítottaknak !

A Hatvannégy Vármegye Mozgalom indulójában (https://www.youtube.com/watch?v=I2oO84f5uq4
) általad írt sorok most világos utat szabnak Neked és támogatóidnak:

„Az ellenállás mi magunk vagyunk!
A cél előttünk! Meg nem alkuszunk!
Rombolunk falat! Építünk várat!
Ős Istenünkkel védjük Hazánkat.”

Legvégül bajtársi üdvözlettel ajánlom figyelmedbe Benedek Elek nagyon időszerű intelmét, különösen annak harmadik és negyedik mondatát, mivel az első két mondat tekintetében nem szorulsz intelemre:

„Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi". Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra.

Mert a „HAZA MINDEN ELŐTT” !

Budapest, 2018. május 7.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

https://www.facebook.com/laszlotoroczkai/posts/955614054619888

Az EU diktatúra gépezete magasabb fokozatba kapcsolt - a pénzügyi terror fegyverét vetik be tömeges migrációt ellenző tagállamok, így hazánk és a lengyelek ellen

A múlt heti magyarellenes jelentés vitája után (LIBE, Sargentini jelentés) Brüsszelben, az Európai Parlament nemrég kezdődött miniplenáris ülésén éppen most ismerteti a Bizottság a hazánk és Lengyelország ellen 2021-től bevezetendő pénzügyi terror részleteit Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Öttinger biztos. (Juncker nem sokáig ér rá: két nap múlva Marx 200. születésnapja alkalmából szervezett - várhatóan felemelőnek ígérkező -rendezvényen, a kommunista főideológus szülővárosában, Trierben szólal fel... https://euobserver.com/tickers/141717
)

A vita itt követhető élőben: http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html

A teljes vita felvételről itt tekinthető meg: https://goo.gl/1w1Sq3

Dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő, Függetlenek Csoportja nevében elmondott kemény, szembesítő vezérszónoki beszéde itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/morvai.krisztina/posts/10156564493544701

A terv lényegét a Financial Times szivárogtatta ki (https://goo.gl/ttiaVo
, de itt is olvasható: https://goo.gl/FTTnXC
) a múlt héten: 2021-től a következő hét éves költségvetési ciklusban az EU költségvetés jelentős részét kitevő, a regionális, fejlettségi különbségek felszámolását célzó kohéziós pénzekhez való jutás során a jogállami követelményeknek való megfelelés szintje, a migránsok befogadása és integrálása terén elért eredmények szempontjai játszanának szerepelnének. Azaz nyilvánvalóan arra megy ki a terv, hogy miután a választáson totális vereséget szenvedett a hazánkat EU diktátumok alá vetni és a migrációs sorompót feloldani kívánó ellenzék, így most a nekünk és lengyeleknek az EU alapszerződései által garantált feltételek mellett járó kohéziós források elzárásával, vagy legalábbis ezen forrásokhoz való jutást a Soros tervet szolgáló önkényes követelményekhez kössék. A kohéziós költségvetés részletei itt ismerhetők meg:
https://goo.gl/uA9vPU

Az EP március 14-i határozatában (https://goo.gl/TM1ouH
) még semmi ilyen szempont nem szerepelt. Ezen határozat 89. pontja hangsúlyozza, hogy az összetett társadalmi-gazdasági kihívások kezelése céljából 2020 után is a kohéziós politikának kell az Európai Unió fő beruházási politikájának maradnia, amely felöleli az összes uniós régiót, miközben az erőforrások többségét a legkiszolgáltatottabb régiókra összpontosítja; úgy véli, hogy a Szerződésben rögzített azon célon túl, hogy csökkenteni kell a fejlettségi szintek közötti egyenlőtlenségeket, és javítani kell a konvergenciát, a kohéziós politikának az átfogó uniós politikai célkitűzések elérésére kell összpontosítania, és ezért azt javasolja, hogy a következő többéves pénzügyi keretben a kohéziós politika három alapjának – az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA), az Európai Szociális Alapnak (ESZA) és a Kohéziós Alapnak – elsősorban a növekedés és a versenyképesség, a kutatás és az innováció, a digitalizáció, az ipari átalakulás, a kkv-k, a közlekedés, az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezeti fenntarthatóság és az igazságos energetikai átmenet, a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, a nemek közötti egyenlőség, a szegénység csökkentése és a demográfiai kihívások támogatására kell összpontosítania.

Az ördögi terv a bevándorlók európai szétterítése és felpörgetése ellen tiltakozó országok elleni pénzügyi terror eszköze kíván lenni, amely ráadásul az EU szabályait is sértené, mivel ilyen változtatásra az EU alapszerződések (EUSZ és EUMSZ) nélkül nincs mód. De mit számítanak nekik a rajtunk tényalapok nélkül számon kért jogállami elvek...

Ez a terv az Európai Bizottság vezetője, George Soros tenyeréből evő Juncker, és brüsszeli fenevadja, a jogállami elvek súlyos sérelmével puccsszerűen kabinetfőnökévé kinevezett Martin Selmayr kísérlete a nemzetállami ellenállás felőrlésére.

De ezek a tervek halálra vannak ítélve, mivel most már EU tagállamok mindegyikében többséget alkotnak az őshonos európai nemzeti közösségek megvédését, a migráció leállítását, az eszeveszett liberalizmussal való szakítást és a brüsszeli Kalergi-Soros zsoldosok elzavarását követelő polgárok. Egy év múlva pedig EP választás: akkor eljön az igazság órája. Ezen új európai nemzeti szabadságküzdelem élharcosa hazánk és Lengyelország, számos olyan új szövetségessel együtt, mint a visegrádi országok, Ausztria, Dánia, Olaszország, balti államok, horvátok, de még a románok és bolgárok is. Természetesen ezen EU diktátumok elleni szövetség nem ad felmentést az elcsatolt magyar közösségek önrendelkezési igényeinek teljesítése és az egyenjogúság jogos követelményének teljesítése alól egy államnak sem.

Kemény csaták előtt állunk, amikor itthon szükség van minden nemzethű hazafira a külső és belső ellenségek elleni küzdelemben. Nemsokára meg kell védenünk a STOP SOROS ! törvénycsomagot, amely a nemzetállamok felszámolásán ügyködő, háttérhatalmi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekkel és kiszolgálóikkal szembeni védelmi eszközöket kíván biztosítani a kétharmados felhatalmazottsággal rövidesen felálló nemzeti kormány számára.

Felmentéssel felérő hatályon kívül helyezés a Budaházy-Hunnia ügyben

A jog és a nemzeti ellenállók ünnepe ez a nap, amikor közel tíz hihetetlenül kemény év után a Budaházy György és 16 hazafitársa ügyében a Fővárosi Ítélőtábla dr. Lassó Gábor bíró által vezetett tanácsa megsemmisítő erejű másodfokú határozatot hozott. Négy súlyos törvénytelenségi ok miatt is hatályon kívül helyezte a 2009 óta a gyurcsányi boszorkánykonyhában kifőzött, koholt bizonyítékok alapján meghurcolás alatt álló, sokéves előzetes letartóztatást, házi őrizetet és lakhelyelhagyási tilalmat elszenvedett Budaházy Györgyöt és társait terrorcselekmény és más bűncselekmény miatt összesen 125 év fegyházra ítélő, 2016. augusztus 30-án született elsőfokú ítéletet. Egyúttal megszüntetett a bíróság minden kényszerintézkedést a hazafiak ellen, így ők végre szabadon mozoghatnak hazánkban, a Kárpát-medencében, hogy együtt védhessük meg hazánkat a külföldi és belföldi Soros zsoldosok ellen.

A diadalittas hazafias közönség előtt közel egy órán kerül ismertette dr. Lassó Gábor a másodfokú határozatot, amely ízekre szedte és megsemmisítette az elsőfokú ítéletet. A négy hatályon kívül helyezési ok közül egy is elég lett volna, de így együtt a négy mindenben visszaigazolja a védelem és a nemzeti jogvédők álláspontját arról, hogy példátlan justizmord született Budaházyék ellen.

A négy ok:
1. a nyilvánosság törvénytelen kizárása a vád terhelő korontanújának kihallgatásakor
2. az ítélet indokolási kötelezettség súlyos és többszörös megsértése (pl. a szóbeli indokoláshoz képest teljesen más indokok szerepeltek az írásbeli ítéletben, amelyet övező hivatali bűncselekmények miatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat feljelentése miatt jelenleg is nyomozás zajlik, a védelem által csatolt bizonyítékok és indítványozott bizonyítási indítványok figyelmen kívül hagyása)
3. a tényállás hiányos felderítése (pl. adós maradt az elsőfok azzal, hogy Budaházy miként "bujtotta fel" társait különböző erőszakos és rongálási cselekményekre)
4. védelemhez való jog súlyosan sérült (pl. több esetben közel 3 év késedelemmel kapta meg a védelem a tárgyalási jegyzőkönyveket, amely miatt nem volt lehetőségük a védekezési jogukat gyakorolni, a bíró kiemelte, hogy ilyen ok még nem merül fel előttük soha!)

Az új eljárásban a teljes bizonyítás megismétlésére nincs szükség, de a vád terhelő koronatanúját újra meg kell hallgatni, és részletes tényállást kell megállapítani és értékelni kell a tárgyalási szakban beszerzett bizonyítékokat is, illetve el kell bírálni a védelem bizonyítési indítványait. (pl. a terhelő hangfelvétel hitelességét cáfoló hangszakértői véleményt).

Ezek után már gyakorlatilag nincs szakmai esély Budaházyék bűnösségének ismételt kimondására, így most az újonnan felálló, nemzeti radikális szavazatok százezreivel kétharmadot szerzett kormánytöbbség által irányított Országgyűlésnek mielőbbi megkerülhetetlen politikai és erkölcsi kötelessége végleg pontot tenni ennek az ügynek a végére és ennek keretében Budaházyék amnesztiáját, illetve meghurcoltatásaik miatti jóvátéletét törvénnyel elrendelni !

A mai győzelemmel felérő eredmény sokunk közös, sokéves erőfeszítéseinek eredménye, amelyért dicséret és elismerés illeti elsődlegesen a meghurcolt vádlottakat, szeretteiket (köztük 25 gyermek), védőiket, köztük Szikinger István vezető védőt és a többek közöttt nemzeti jogvédős ügyvédeket, a nemzethű hazafias közösséget, az ügy nemzeti lobbistáit, köztük Gonda Lászlót, Morvai Krisztinát, Mikus Mártont, és Varga Domonkos Györgyöt is ideértve, és végül, de nem utolsósorban a bírói esküjükhöz hű, példaértékű szakmai felkészültségről és tisztességről tanúságot tevő másodfokú bírói tanácsot, amelyet dr. Lassó Gábor bíró vezetett.

Budaházy Györggyel közös értékelések a döntés után:

Saját szakmai értékelésem a döntés után:

Gaudi, ECHO TV-ben az EU újabb magyarellenes akciójáról, a kormánypártokat kétharmados győzelemhez segítő elvhű nemzeti radikálisok mozgalmi terveiről és követeléseiről, a Budaházy-Hunnia ügyben várható másodfokú döntésről és a Jobbik EU-val, balliberáli

Az ECHO TV Napi Aktuális c. műsorának 2018. április 17-i adásában nyilatkoztam az EU újabb magyarellenes akciójáról, amelynek keretében az Európai Parlament a héten várhatóan hatalmas összegeket szavaz meg bevándorláspárti, sorosista álcivil és áljogvédő szervezetek támogatására, akik ebből folytathatják majd nemzeti önrendelkezés-ellenes felforgató tevékenységüket különösen hazánkban és Lengyelországban.

Beszéltem a kormánypártokat kétharmados győzelemhez segítő elvhű nemzeti radikálisok mozgalmi terveiről és követeléseiről, az április 19-én másodfokú határozat szakaszában lépő, közel tíz éve zajló Budaházy-Hunnia ügyről és a Jobbik EU-val, balliberális pártokkal szembeni korábban elutasító politikájának támogató irányú gyökeres megváltozásáról, illetve a szombati balliberális tüntetésen való gyomorforgató részvételéről.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás a választások eredményéről, Morvai Krisztina „hazahívásáról”, az új kormánnyal szembeni nemzeti radikális elvárásokról és arról, hogy miként juttatta be a Jobbik vezetése az Országgyűlésbe a szemkilövetők pártját, a DK-t

Akinek még nem esett le a tantusz arról, hogy mi zajlik az egykori nemzeti radikális párt házatáján annak ajánlom tekintse meg Demokrata TV által velem készített alábbi felvételt, illetve a tegnapi szivárványkoalíciós tüntetés felvételeit.

Ezen "demokráciaünnepen" a vonapólós neojobbikos tag a jobbikos pártigazgatóval vonult együtt a Jobbikot nácizó Kunhalmi Ágnessel és elvtársaival, és a Soros hadsereg számos zsoldosával (https://goo.gl/LPgQYX
) a zorbánfóbiától elvakított párttagság egy részével és az őket a politikai senkiföldjére terelő "vezetőikkel" együtt. Egy akolba tömörültek immáron nyíltan a szemkilövetőkkel, a bevándorláspártiakkal, olimpiagyilkosokkal, EU imádókkal, a szexuális másság és a drogliberalizáció sötétlelkű prófétáival. Ezek után kell még magyarázni bármit azon, hogy mit történt volna, ha a "rendszerváltó" ellenzék többséget szerzett volna az előzetes tagadás ellenére?

És szögezzük le ismét: bizonyítható, hogy a gyurcsányisták Parlamentbe jutást eredményező szavazatok révén mandátumokat köszönhetnek a Jobbiknak.

Ugyanis a Jobbik általa fenntartott Iránytű Intézet a www.kireszavazzunk.hu
 oldalán 27 választókerületben heteken át hirdette legesélyesebb ellenzéki jelöltként a szocialista, gyurcsányista (6 DK-s) és lmps indulót.

A pártvezetés által sulykolt "taktikai szavazás" (mindenhol a legesélyesebb jelöltre kell szavazni a kormányváltás érdekben) működött. Néhány példa erre a mantrára.

Vona például ekként fogalmazott Pécsett (https://zoom.hu/…/vona-minden-korzetben-indulnak-majd-a-va…/
): "nem érdemes a pártokra várni, nem ők fogják eldönteni, ki a legesélyesebb jelölt, hanem majd a szavazók bölcsen választanak. Ahol lesz független közvélemény-kutatás, annak az eredményéből tisztán fog látszani, hogy ki az." Mirkóczki kerek perec kimondta az ATV-n: szavazzunk a legesélyesebb ellenzéki jelöltre ! (https://youtu.be/egl5LnEh2Yg?t=8m5s
, 8:05-től)

A Jobbik EU imádó üdvöskéje, a vásárhelyi győző Márky-Zay Péter még több balliberális jelöltre való szavazásra buzdított: http://www.orbannakmenniekell.hu/
.

Érdemes megnézni, hogy például a fővárosban mandáumot szerzett DK-s jelöltek (pl. Varjú László) körzeteiben a Jobbikra listás szavazatot leadók jelentős arányban nem az egyéni jobbikos jelöltre szavaztak, hanem a szemkilövető emberére.

Megtörtént, pedig ettől óvtam előre mindenkit, Novák Előd is ezt tette tőle elvárható határozottsággal: https://goo.gl/KZELx8

Példa:
BUDAPEST 11.számú egyéni választókerület 001.számú szavazókör:
- listás szavazatok: Jobbik 141 szavazat, DK 97 szavazat
- egyéni szavazatok: Hegedűs Lorántné 75 szavazat, Varju László 449 szavazat

Tehát itt a nemzeti elkötelezettségű és szemkilövetők felelősségre vonását velem együtt régóta követelő volt képviselőtársam, Hegedűs Enikő a Jobbikra szavazók 53 %-ának a voksát kapta meg. Hová tünt a többi szavazat ? Biztosan nem a kormánypárti jelöltet támogatták, mert ő 5 szavazat híján annyit kapott, mint a Fidesz listája. A DK-s Varjú söpörte be tehát a Jobbikra szavazól 47 %-ának voksát. Itt lehet ellenőrizni: https://goo.gl/3huUXp
.
Ez elképesztő, felháborító és egyúttal méltatlan a tisztességes Hegedűs Enikővel szemben.

És ez a trend a többi szavazókörben is ahol nyert a gyurcsányista jelölt, de ez érvényesült országszerte, ahol nem nyert .
Ahol nyert a DK-s, ott mandátumot hozott az odaterelt jobbikos szavazat Gyurcsáynéknak.
Ahol viszont nem nyert a szemkilövető párti jelölt ott értékes töredékszavazatokhoz jutott így, amelyek a Demokratikus Koalíció országos listát a parlamenti bejutási küszöb fölé lendítették.
Az 5 %-os szint átlépéséhez 286 592 szavazat kellett nekik: összesen végül 308 068 voksot kaptak a nem jogerős végeredmény szerint (https://goo.gl/axzVQC
 ). Alig több mint húszezer, egész pontosan 21476 szavazattal csúszott át a DK listája a bűvös 5 % fölé.

Sajnálatos módon tehát teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a jobbikos agitprop olyan "remekül" működött a választási eredmények tanúsága szerint, hogy a hibbant Néró és csapata jobbikos szavazatokkal billent át a parlamenti bejutási küszöbön, továbbá a három egyéni gyurcsányista győzelem úgy vált lehetségessé, hogy a listán Jobbikra szavazók átlagosan közel fele DK-s jelöltre adta „taktikai” voksát.

Aki eddig még arra haragudott, aki valóság tükrét tartotta most már ideje lenne, hogy felébredjen és megkérdezze az önkritika legkisebb jelét sem mutató jobbikos pártvezetést: MIÉRT VÁLTAK BŰNSEGÉDDÉ A NEMZETPUSZÍTÍTÓ GYURCSÁNY ÉS PÁRTJA ORSZÁGGYŰLÉSBE EJTŐERNYÖZTETÉSÉHEZ, AHELYETT, HOGY VELEM, MORVAI KRISZTINÁVAL, NOVÁK ELŐDDEL, BUDAHÁZY GYÖRGGYEL ÉS MINDEN NEMZETHŰ HAZAFIVAL EGYÜTT A 2006 ŐSZI RENDŐRTERRORÉRT VALÓ FELELŐSSÉGRE VONÁSUKAT ÉS BÖRÖTNBE JUTTATÁSUKAT KÖVETELNÉK ?

Folytatódik a nyomozás a Budaházy-Hunnia büntetőper elsőfokú ítéletét övező hivatali bűncselekmények miatt

Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye (www.njsz.hu
)
2018. április 13.
kiadta: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető

Március elején adtunk hírt (https://goo.gl/qzXkju
) arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Osztálya a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) feljelentése kapcsán már 2018. február 19-én elrendelte a nyomozást a Budaházy-Hunnia ügy elsőfokú ítéletét övező bírói és ügyészi bűncselekmények gyanúja miatt. Most a pár nappal később megszüntetett nyomozás tovább folytatását rendelte el a nemzeti jogvédők indítványa nyomán a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az NJSZ feljelentés alapján indult nyomozást egy szűk hónappal később alaptalan indokokkal, érdemi kivizsgálás nélkül megszüntették.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat nem nyugodott bele a nyomozás megszüntetésébe és március végén felülvizsgálati indítvánnyal élt, amelyben részletesen összefoglalta azokat bizonyító erejű tényeket és bizonyítékokat, amelyek a nyomozás folytatását megalapozzák és egyúttal indítványozta az érintett bírók, ülnökök, ügyészek és bírósági alkalmazottak tanúként történő kihallgatását, továbbá azon vádlottakét és védőkét, akik igazolni tudják, hogy az ítélet kiadmánya a lemondott tanácselnök bíró, dr. Kenéz Andrea bírói jogállásának megszűnése napját követő két hétben nem állt rendelkezésre.

A dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető által jegyzett indítvány rámutatott, hogy a megszüntető határozat arra semmiféle választ nem adott, hogy miképpen lehetséges az, hogyha az ítélet a tanácsvezető bírónő utolsó munkanapján már megvolt, akkor miért nem tudták azt még hetekig kiadni a vádlottaknak és védőiknek?

Az egyik vádlott három hangfelvételét csatoltuk, amely bizonyítja, hogy 2017. május 9-én a kezelő irodán azt a választ adták neki, hogy nincs még írásba foglalt ítélet.
Az ügyészség tudomására hoztunk egy olyan sajtótudósítást, amely 2017 május elején készült a Fővárosi Törvényszék sajtó-szóvivőjével, aki - arra válaszolva, hogy mi a helyzet az ítélettel az eljáró bírónő felmondását követően - azt mondta, hogy "ez kényes kérdés", nem azt, hogy ezzel nincs probléma, mert kész az ítélet, ez is arra utal, hogy nem volt kész az ítélet.

A megszüntető határozatban nem adtak meggyőző választ, hogy miként kerülhetett a 2017 május közepén kézbesített elsőfokú írásos ítéletbe, a szóbeli ítélethirdetés indokolásában említett egyik jelentős tényállási elemmel rendre ellentétes megállapítás.
A bíróság szóbeli indokolásában ugyanis kijelentette, hogy azt nem lehetett megállapítani, hogy a cselekmények során az elkövetőknek volt-e valamilyen konkrét mértékű károkozási szándéka. Ezzel szemben az írásbeli ítéletben szereplő ítéleti tényállás minden pontja azzal kezdődik, hogy "azzal a céllal, hogy 50.000 Ft-ot meghaladó kárt okozzanak..." a vádlottak különböző cselekményeket követtek el.

Kifogásoltuk, hogy azon botrányos tényt, hogy az utolsó tárgyalási etap bírósági jegyzőkönyve az ügy ügyészének elektronikus dokumentumába szerkesztve került kiadásra - azt igazolva, hogy az az ügyész gépén születhetett -, azzal próbálta az ügyészség bagatellizálni, hogy az ügyész digitálisan megküldött vádbeszédének fájljából alakították azt át. Így egyrészt adósak a válasszal, hogy miképpen készülhetett egy bírósági jegyzőkönyv egy ügyészi iratból? Ez inkább a gyanút támasztja alá. Másrészt az ominózus jegyzőkönyv fájl születésének időpontja nemhogy az ügyészi vádbeszéden, de még az ítélethirdetés időpontján is túl van egy hónappal, ami a határozatban szereplő magyarázatot kizárja.

A nemzeti jogvédők indítványa arra is rámutatott, hogy nem vizsgálták azt a felettébb gyanús körülményt, hogy a kb. öt óra időtartamú ítélethirdetés során a jelen levő hallgatóság észlelése szerint az eljáró ügyész nem jegyzetelt semmit (sem papírra, sem a laptopjába), ennek ellenére előre megírt, az akkor hallott ítélet rendelkező részére tételesen reflektáló, mind a 17 vádlottra vonatkozó részletes fellebbezési nyilatkozatot tett úgy, hogy azt felolvasta laptopjából, tehát nem rögtönzött.

Mindez pedig csak úgy történhetett, hogy vagy előre megálmodta az ítélet rendelkező részét minden vádlottra vonatkozóan és ezért volt képes azt előre megírni, vagy – ami viszont bűncselekményt vet fel – előre ismerte az ítélet tartalmát. Utóbbi esetben ráadásul ezt önállóan nem lehet megvalósítani, tehát ez a körülmény felveti az eljáró bírói tanács tagjainak felelősségét is. Arról sem tudunk, hogy az ügyészt és az eljárt bírói tanács tagjait ebben a körben meghallgatták volna, azaz arra rákérdeztek volna, hogy ilyen ítélet kiszivárogtatásról tudnak-e esetlegesen abban közreműködtek-e.

Szerintük, annyira szakszerű volt az ítélethirdetés után azonnal bejelentett fellebbezés, hogy fel sem merülhet, hogy ez azért történhetett, mert tudta előre az ügyész. Miközben éppen ez a körülmény az, ami gyanús és ezt kellett volna kivizsgálni, de ez nem történt meg, az ügyészt láthatóan meg sem hallgatták és a hallgatóság soraiból sem senkit.

Az NJSZ indítványa eredményeképpen április 4-én a Központi Nyomozó Főügyészség a megszüntető határozatot hatályon kívül helyezte és elrendelte a nyomozás folytatását, illetve további nyomozati cselekmények elvégzését.

Ezen örvendetes körülményből az következik, hogy remélhetően végre kihallgatásra kerülnek a koncepciós eljárás eredményeként hozott törvénytelen ítélet születése körüli anomáliákban érintett ügyészek, bírók és bírósági dolgozók. Így végre fény derülhet arra, hogy miként születhetett meg a Budaházyék elleni, gyurcsányi boszorkánykonyhában kitalált recept alapján közel tíz éve zajló, terrorcselekményes koncepciós perben ez a törvénysértő ítélet, amely 17 vádlottra összesen 125 év fegyházbüntetést szabott ki első fokon.

A Budaházy-Hunnia ügy a hazafias közösség egyik kiemelt szívügye és szerintünk mielőbb végre megnyugtató rendezést kell most már nyerjen. A közkegyelmi törvényt Budaházy György és 16 társa érdekében elsők között kell elfogadja a nemzeti radikális támogatással kétharmadot elért kormánytöbbség.

Az amnesztiát már több százezer polgár támogatta petíció aláírással és tucatnyi helyi, illetve megyei önkormányzat által elfogadott „felirati” határozat útján. Ezt a döntést joggal várja hazafias közvélemény a kormánypártoktól, akik ettől eddig azért zárkóztak el, mert még nem született másodfokú döntés a Fővárosi Ítélőtáblán. Április 16-17-én perbeszédek és a vádlottak utolsó szó jogán tett nyilatkozatai és 19-én a másodfokú határozat kihirdetése várható.

Akár súlyosbítás, akár helybenhagyás, akár hatályon kívül helyezés lesz a másodfokú határozat: az amnesztia, a meghurcoltak jóvátétele, továbbá a kálváriájukért felelősök felelősségre vonása az igazságtétel már régóta és sokak által is joggal várt része.

A Szent Koronára tett eskü, Morvai Krisztina és a Jobbik

Morvai Krisztina "visszahívásával kapcsolatos tegnapi írásomat (https://goo.gl/LSmuZZ
) fenntartva, az kiegészítem a Szent Koronára tett eskü szempontjával.

Az eskü teljes felvétele itt megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=BKGnlIlYlw4

Az esküben többek között azt vállaltuk, hogy "Minden erőmmel, tudásommal, tiszta lelkiismeretem megőrzésével azért fogok dolgozni, hogy a magyarság ügyének alázatos és hű szolgálója legyek."

A Szent Koronára tett esküt a Jobbik elnöksége és különösen Vona Gábor szegte meg többszörösen, elárulva a megalkuvásmentes nemzeti önrendelkezési célokat, ezért egy ilyen esküszegű testület, amely a bukás és árulás részese volt érvényes határozatot nem hozhat, különösen nem a visszahívás tárgyában. Jól nézünk ki, hogy az árulók címkézik esküszegőnek azt a képviselőt, aki hű maradt a 2010-es nemzeti radikális programhoz és a magyarság ügyének hű szolgálatához !

A "visszahívás" azon túl, hogy jogilag alaptalan, egyszerre ténybeli és morális alapok nélküli is, mivel az magyar önrendelkezés szent ügyét Morvai Krisztina mandátumai idején következetesen és hitelesen képviselte, képviseli a magyarság érdekében. Tegnap az Európai Parlament LIBE bizottságában is ezt tette (https://goo.gl/qCCZvG
) a hazánkat folyamatosan támadó törekvések ellenében. Nem alkalmatlanná vált, hanem az elmúlt 9 évben alkalmasságát messzemenően bizonyította. Nem pártszolgálatra szerződött, hanem a nemzetünk képviseletére. Ráadásul számára a Jobbik akkori vezetése garantálta a független és pártutasitástól mentes státust.

Egy szűk csoport által megheckelt párt esetében az ezért felelősök iránti "párthűség" az árulók legitimálásának vak és helytelen eszköze.
Nemzethűségre van szükség pártvakság helyett.

Hosszú a már sokak által felismert esküszegű lépések sorozata, de azért álljon itt néhány példa emlékeztetőül: EU lojális irányváltás az eddigi EU kritikus és kilépéspárti irány helyett, az euró mielőbbi bevezetés melletti kiállás a balliberális pártokkal együtt, a párt lelke elvételének bejelentése, a 2010 előtti időszak megtagadása, a bevándorlásellenes Alaptörvény-módosítás meg nem szavazása, a CEU és Soros civiljei melletti kiállás, a Soros terv bagatellizálása, a kudarcos és eleve rossz koncepcióval meghirdetett ultra-demagóg bérunió, megalázó Canossa-járás a Spinoza Házban, kiállás a nemzeti szuverenitásunkat fenyegető Európai Ügyészség mellett, a bevándorláspárti LMP-vel és olimpiagyilkos Momentummal közös kormányzás kilátásba helyezése, Alföldi Róbert dicsőítése ("egyenesen feltétele egy normális országnak"), a Lázár János bécsi videóüzenetének elítélése, behódoló levél a Kalergi-Soros tervet végrehajtó Macronnak és együttműködés a vállalhatatlan Simicskával, amely 660 millió forintos bírsághoz vezetett. És így tovább.

Mindezt tetézte Gyurcsányék Országgyűlésbe jutásában játszott meghatározó szerep: A Jobbik által fenntartott Iránytű Intézet kireszavazzunk.hu oldalán 27 választókerületben bevándorláspárti szocialista, gyurcsányista és lmps jelölt támogatására heteken át buzdított, ebből hat esetben DK-sra. Ez ment a Hír Tv-ben is. Ez a gyalázatos, ballib érdekű agitprop olyan remekül működött a választási eredmények tanúsága szerint, hogy a hibbant Néró és csapata alig harmincezer szavazattal billent át a bejutási küszöbön. A három egyéni gyurcsányista győzelem is úgy vált lehetségessé, hogy a listán Jobbikra szavazók közel fele átlagosan DK-s jelöltre adta „taktikai” voksát. Ezzel az esküszegő vezetés a most vasárnap tönkre vert nemzetellenes ellenzéki koalíció csatlósává tette a Jobbikot.

Kell még valamit ezen magyaráznom ?

Fontos, hogy mindezeket minél többen felismerjék és cselekedjenek annak érdekében, hogy az esküjéhez hű Krisztina bűnbakká minősítése helyett - akinek köszönettel és tisztelettel tartoznak elévülhetetlen érdemeiért az őt most minősíthetetlen hangvételben árulózó, biztos politikai állással részben neki is köszönhetően rendelkezők - eljöjjön az önvizsgálat és önkritika ideje és a visszatérés az eredeti, értékes nemzeti radikális célokhoz, elvekhez.

Ha ezt a még nemzetben gondolkodni képes jobbikos honfitársaink nem kényszerítik ki, akkor a Jobbik esküszegő vezetés által meglékelt hajója menthetetlenül elsüllyed.

Morvai Krisztina "visszahívásáról" - jogilag alaptalan, politikailag öngól

Természetesen semmilyen jogalapja sincs Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő Jobbik elnöksége általi tegnapi "visszahívásának" az alábbiak miatt:

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 4. §-a teljesen világos rendelkezést tartalmaz az európai parlamenti képviselők mandátumának megszűnéséről. Egyik eset sem forog fent.:

"Az Európai Parlament tagjának megbízatása megszűnik:

a) halálával,

b) * ha az európai parlamenti választáson már nem választható,

c) lemondással,

d) az összeférhetetlenség kimondásával, (ennek kimondására más tisztség betöltése miatt az EP illetékes szerve jogosult)

e) az Európai Parlament közgyűlése megbízatásának megszűnésével."

A fentiekből következik, hogy egy legitim módon megválasztott európai parlamenti képviselő mandátumának megszüntetéséről a jelölő szervezet nem dönthet.

Ráadásul ez politkailag is öngól a Jobbik agonizáló vezetése részéről, akik ahelyett, hogy a nemzeti radikális közösség meglékelt és balra fordított hajójáról távozott Vona lelépése után önvizsgálatot tartanának és az érték- és nemzeti alapú irányba való visszaforduláson dolgoznának ehelyett végtelenül ostobán és jogilag megalapozatlan módon az EU pergőzüze ellen hazánkat évek óta elkötelezetten és eredményesen védő, eredeti választási programhoz, nemzetéhez hű, választóinak akaratát megalkuvásmentesen képviselő Morvai Krisztinát akarják kivonni a magyar önrendelkezés érdekében vívott önvédő háború első vonalából, aki számára ráadásul a Jobbik akkori vezetése garantálta a független és pártutasitástól mentes státust.

Vajon melyik jobbikos pártkatona EP-be ejtőernyőztetését találták ki az elnökük dobbantása miatt is vélhetően teljesen összezavarodott vezető fiúk ?

Nem szégyellik egy kicsit sem magukat a nemzeti radikális közösség és hazafias értékeinket elárulása miatt ?

Nem szégyellik magukat, hogy a leghitelesebb magyar EP képviselőn kívánják kitölteni haragukat, aki egyébként a korábban törpepárti létben leledző Jobbik egykori felemelkedésében meghatározó szerepet játszott és akinek emiatt a karrierista fiúk mostani bársonyszékeiket nem kis részben köszönhetik.

Ezzel csak annak adták tanújelét, hogy nemcsak politikailag buktak meg, de emberségből, tisztességből és nemzethűségből is elégtelenre vizsgáztak.

Krisztina természetesen folytatja nemzethű képviselői munkáját éppen ma is, amikor a LIBE Bizottság ülésén 9 órától éppen hazánkat támadják. Ebben a munkájában a továbbiakban is segítem jogi tudásommal és közéleti tapasztalataimal.

Krisztina e tárgyban kiadott közleménye itt olvasható:

https://www.facebook.com/morvai.krisztina/posts/10156516077754701

2018. április 8: a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa ! (Gaudi a választásról és ami utána jön)2018. április 8: a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa ! (Gaudi a v

(Az írás április 9-én készült, rövidített változata a Magyar Idők c. napilap április 12-i, mai számában jelent meg, ez a mostani teljes verzió minimális, időszerűsítő változtatásokat tartalmaz.)

Isten megvilágosító kegyelme, Dobó, Hunyadi és minden tiszta lelkű szabadságharcos elődünk szellemisége, vitézsége és bátorsága vezette elsöprő győzelemre a mostani választáson a haza védelmében felvonult hazafias milliókat. Történelmi lépés volt ez a magyarságnak és hatalmas ugrás Európának a külső és belső ellenségektől szorongattatásban.

Nándorfehérvár állva maradt: a vert hadak véres fejjel távoztak a csatamezőről, vezetőik többsége már nincs a helyén vagy összeakadt nyelvvel keresgélik a szavakat, hibáztatnak mindent és mindenkit saját magukon kívül.

A vasárnap késő esti eredmény-bejelentésig a részvételi adatok miatt istenített magyar népből a vesztesek értelmezésében percek alatt a demokrácia bajnokaiból diktatúrát támogató, az internacionalista megváltást vakon elvető, önkéntes rabszolgák lettek. Megannyi ellenzéki hazugság és gyűlölet-cunami után április 8-án, vasárnap a szavazásban megnyilvánuló tettek és a belőlük eredő eredmények beszéltek. A magyar ember ritkán szól, de akkor nagyot, most is ez történt.

„Lám egykor mi is az örvény szélén állottunk, de becsületes és lankadatlan küzdelmünk kiemelt a süllyedésből és visszaadott magunknak.”- idézhetjük joggal erre a helyzetre Gyulai Pált.

Vasárnap délelőtt akkor nyugodtam meg az először ijesztően hangzó részvételi adatok megismerése után, amikor elnéztem a ragyogó napsütésben legkisebb fiam és csapatának a Bozsik program keretében vívott focimeccsein a győzelemért lelkesen küzdő tucatnyi jó arcú, életerős magyar legényt és éreztem nem veszíthet ma a nemzet. Ez a nyugalom csak fokozódott, amikor egyik apuka társam óvatos rákérdezésemre magától értődő természetességgel számolt be arról, hogy már leadta szavazatát a bevándorlásellenes kormánypárti jelöltre és pártjára, mert az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért…

A nap végére 2,6 millió magyar szavazat vonult fel a kormánypártok mellett az európai nemzetállamot és őshonos európai népeket felszámolni akaró Kalergi-Soros terv végrehajtása és az egri áruló, Hegedűs útját járó, perverz koalícióra felkészült, szemkilövetőkből, deviáns liberálisokból, olimpiagyilkosokból, Lenin-fiús temperamentumú anarachistákból, bevándorláspártiakból és nemzeti radikalizmust eláruló, köpönyegforgató vezetők által vezetett identitásvazaros pártból álló ellenzéki erőkkel szemben.
Ez a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa volt egyben.

Ez a kétharmados győzelem hatalmas erőt és felhatalmazást ad a további felelős nemzetépítésre, de egyúttal a hibák kijavítására, a megtisztulásra is és arra, hogy minden lehetséges törvényalkotási, diplomáciai és kormányzati eszközzel tovább folytatódjon a nemzet gyarapítása, egyesítése és védelmezése itthon, a Kárpát-medencében, Európában és a világban.

És arra, hogy tovább épüljön és erősödjön a nemzeti hagyományaikat, kultúrájukat, európai népeiket és önrendelkezésüket védő európai államokkal kiépített, EU diktátumok elleni szövetség. Mert az EU napjai meg vannak számlálva és a közép-európai népek egyenjogúságon alapuló, a süllyedő Nyugat helyett egyre inkább Kelet felé figyelő együttműködése jelentheti a garanciát az európai létformánk megőrzésére.

Szinte felfoghatatlan, hogy a Jobbikot az áruló vezetése csatlósává tette ennek a most vasárnap tönkre vert nemzetellenes ellenzéki koalíciónak. Gondolom nem csak én szeretném nagyon megtudni milyen forgatókönyvek voltak Vona fejében arra az esetre szólóan, ha a szivárványellenzék kisebbségbe kényszeríti a Fidesz-KDNP-t. Erről hadovált ugyanis még párt napja a bukott szóvivő, Mirkóczki. Vajon meddig terjedt volna az árulás ? Meg kell tudnunk ezt is. És még sok mást is.

Most már látjuk: Vonáék kétszer igyekeztek néphangulatot meglovagolva hatalom közelébe jutni. Először a 2006 őszi rendőrterror után a nemzeti ellenállás hullámára ültek fel jó ütemben és kihasználták ezernyi derék hazafi, honleány bátorságát, tetterejét és önzetlen segítségét a parlamenti bejutás érdekében. Mint azóta tőlük tudjuk: „nem azok voltak, akiknek mutatták magukat és amit 2010 előtt mondtak az volt a nem igaz.”
Az a néphangulat azonban egy nemzetellenes hatalommal szemben akkor pozitív gyökerű, építő szándékú volt.

2014 után azonban nemzetellenes „szakértő” korifeusok és lopott pénzből gazdálkodó oligarcha- és liberális média által felkorbácsolt gyűlölethullámra, a „zorbánfóbiára” telepedtek rá sokszor túllicitálva az egykori ősellenségek uszításait velük vállalhatatlanul egy platformra kerülve. Ez már egy totálisan negatív gyökerű, nemzetellenes célokat szolgáló vállalkozás volt és ezért eleve kudarcra volt ítélve, ráadásul egy ugyan hibáktól nem mentes, de mégis nemzeti érdekű kormányzattal szemben és mindezt nyugati (EU, ENSZ) és déli (illegális bevándorlás) külső támadások pergőtüzében.

Azt pedig szerintem az összeesküvés-elméletekre hajló legextrémebb elme sem gondolta volna, hogy a láthatóan már a teljes megbuggyanás szélére került, szemkilövető Gyurcsány magyarellenes különítménye, a DK a Jobbiknak köszönhetően ugorja majd át a parlamenti küszöböt és szerez három egyéni mandátumot.

A néhány nap alatt több mint hetvenezer megtekintést kapott videón (https://goo.gl/HQXYDJ
) lepleztem le azt az oltári disznóságot, hogy a Jobbik általa fenntartott Iránytű Intézet kireszavazz.hu oldalán 27 választókerületben bevándorláspárti szocialista, gyurcsányista és lmps jelölt támogatására heteken át buzdított, ebből hat esetben DK-sra.

Ez a gyalázatos, ballib érdekű agitprop olyan remekül működött a választási eredmények tanúsága szerint, hogy a hibbant Néró és csapata alig harmincezer szavazattal billent át a bejutási küszöbön, továbbá a három egyéni gyurcsányista győzelem úgy vált lehetségessé, hogy a listán Jobbikra szavazók közel fele átlagosan DK-s jelöltre adta „taktikai” voksát. Ezért is kijár az elszámoltatás ugyebár ?

Vonáék árulásának bírálata kapcsán eszembe jutott gróf Széchenyi István örökbecsűje 1830-ból. A lelkiismereti és honféltő okokból történt bírálatokra és figyelmezetésekre dr. Morvai Kriszinát, Budaháy Györgyöt, Borbély Zsolt Attilát, Gonda Lászlót, Kassab Adonist, dr. Lenhardt Balázst, Mikus Mártont, Novák Elődöt, és jómagamat is ezen megfontolások indították:

„Ha imitt-amott az elaljasodást, romlottságot s rothadást keserű szavakkal festem: honom imádásábul teszem; mert ilyen nyavalyák ellen csak a korrozív szert tartom használhatónak. Ha végre hazánkban mindent tökéletesb létre óhajtok emelni, a középszerűnek, mely ocsmánnyal rokon, gyűlöletéből származik, s kivált azon középszerűnek gyűlöletéből, mely hazánk fényét homályosítja.”

Pár napja írtam nem kevesek hőbörgését kiváltva, hogy a nemzet sorsának irányítását eredményesen hosszú távon egy megtisztult Fidesz és megtisztult Jobbik láthatná el. Most mindkettőnek ideje van. Az előbbi végrehajtása az európai történelem menetét alapvetően egyre inkább meghatározó, negyedszer is kormányalakítási lehetőséget szerző miniszterelnök sokak által elvárt felelőssége és feladata.

Az utóbbi tisztulás végrehajtásában mindenkinek szerepe van, aki részt vett a Jobbik mikropárti létből való kiemelésében, de természetesen a jelenlegi tagoknak és megválasztott képviselőknek fokozottabb felelőssége van. A megválasztott képviselők a hazafias követelményeknek kell megfeleljenek, ha a nemzeti radikálisok visszafoglalják a párt vezetését a képviselők el kell azt fogadják. Az ő mandátumuk nem a hazaárulásról szól.

Tény azonban, hogy egy un. „kisgazdásodás” (a frakció fellázad a párt ellen, mint anno a kisgazdáknál a kilencvenes években) hosszú évekre béna kacsává teheti a megtisztulás és eredeti értékekhez való visszatérés útját járni kívánó, rövidesen remélhetően felálló új vezetést. Nem beszélve a Simicska féle jogsértő plakátbiznisz miatt „beszedett” mínusz hatszázmilliós tartozásról.
Nem lesz tehát könnyű a Jobbik nemzeti radikális irányú visszakormányzása.

Ha pedig ez nem megy ésszerű időn belül, még akár egy új formáció is szóba kerülhet, amely konstruktív nemzeti radikális szemlélettel viszonyul a kormányzathoz és a balliberális oldal felé, továbbá a bevándoroltatás erőltető EU felé kíméletlenül üt.

Vona elsőként távozott az általa meglékelt és jobbról balra eltérített, aknákkal általa tele rakott hajóról, amelyről ő és vezetőtársai nagy számban hajították ki a nemzeti radikális matrózokat és tiszteket. De ilyen könnyen azért nem úszhatja meg. A sokat emlegetett elszámoltatás őt is eléri majd.

Sok sikert a megtisztulásért és az eltérített hajó eredeti irányba visszafordítása érdekében fellépő hazafiaknak. A nemzeti jogvédőkre ők és a nemzeti kormány is számíthatnak.

Gratuláció a győzteseknek és köszönet a támogatóknak, akik között nagy számban voltak elárult és elárvult nemzeti radikálisok, akik közül sokan nemzeti felelősségtől vezettetve, hallgatva hívó szavainkra, még némi fenntartással szavaztak arra, hogy Orbán Viktor immár negyedszer alakíthasson kormányt.

Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy nemzeti radikális szavazatok tíz- és százezrei nélkül nem lett volna meg a kétharmados többség, amely pedig szükséges az Alaptörvény és egyes kiemelt sarkalatos törvények haza védelmét és nemzeti érdekeket szolgáló módosításához, illetve a Stop Soros ! törvénycsomag elfogadásához.

Nem lehet kérdés, hogy a nemzeti radikálisok egyik kiemelt szívügye mielőbb végre megnyugtató rendezést kell most már nyerjen. A közkegyelmi törvényt a terrorcselekmény miatt törvénytelenül első fokon összesen 125 év fegyházra ítélt Budaházy György és 16 társa érdekében elsők között kell elfogadja a nemzeti radikális támogatással kétharmadot elért kormánytöbbség.

Ne felejtsük el, hogy az amnesztiát már több százezer polgár támogatta petíció aláírással és tucatnyi önkormányzat által elfogadott „felirati” határozat útján. Ezt a döntést joggal várjuk a kormánypártoktól, akik eddig azért zárkóztak el, mert még nem született jogerős ítélet. A másodfokú ítélet jövő héten várható. Akár súlyosbítás, akár helybenhagyás, akár hatályon kívül helyezés lesz az amnesztia az igazságtétel már régóta és sokak által is joggal várt része.

Ráadásul többszörösen is van mit törlesztenie a Fidesznek. A 2010-es kétharmadot is részben Budaházyéknak és a nemzeti ellenállóknak köszönheti. Abban pedig, hogy a Fidesz most újabb négy évre kormányt alakíthat ráadásul kétharmaddal, abban is nem kis része volt annak, hogy a máig a gyurcsányi boszorkánykonyhában kifőzött recept szerint zajló koncepciós eljárást már csaknem tizedik éve elszenvedő Budaházy György is a haza érdekére tekintettel az újrázás mellett áll ki jogos sérelmei dacára, csakúgy mint az őt és társait kezdettől fogva védő nemzeti jogvédők, dr. Morvai Krisztina és jómagam, továbbá és még sok elkötelezett „vadhajtás”, akik átláttak a Jobbik vezetés árulásán és felismerték a választás valódi tétjét.

De a nemzeti radikálisok joggal várják el az Alaptörvény mielőbbi módosítását a bevándorlás elleni és a 2006 őszi rendőrterror, illetve megtorlások felelőseinek elévülésre tekintet nélküli üldözhetőségét lehetővé tevő rendelkezések beemelése érdekében. Gyurcsányak most már végre a vádlottak padján a helye, magyarellenes ámokfutásának véget kell vetni.

És ebbe a körbe a tartozik egy olyan bírósági reform is, amely egyszer és mindenkorra végre biztosítja a jog uralmát a bírói önkénnyel szemben és megszünteti a hazafiak terhére zajló elfogult ítélkezés gyakorlatát. És van még sok fontos nemzeti radikális törvényalkotási és kormányzati lépés, amelyet később fogalmazunk meg.

Jövőre pedig európai parlamenti választás és önkormányzati választás lesz: nem mindegy, hogy ezen voksolások során meg tudja-e tartani Orbán Viktor miniszterelnök az elárult és elárvult nemzeti radikális százezrek bizalmát. És nem mindegy, hogy számíthat-e az antiliberális és antikommunista hazafias erők harcedzett kötelékeire, amikor esetleg újra támad a most súlyos sebeket kapott magyarellenes Soros hálózat.

Mert ne higgyük, hogy Sorosék és hazai zsoldosai feladták: a frontális támadás összeomlása után rövidesen új terepet keresnek majd. Most már tudjuk: rövidesen az utcán fognak támadásba lendülni. Mint Ukrajnában, a Majdanon. A recept ismert. Vagy az új Országgyűlés megalakulásakor vagy a nemzetpolitikailag igen fontos, ezért mielőbb elfogadandó Stop Soros törvénycsomag megszavazásakor. Előjátékként már most szombaton megy az utcára a választáson tönkrevert, de a választási eredményt elfogadni képtelen és állítólagos csalást emlegető hazafiatlan népfront.

Ehhez a gyülevész társasághoz csatlakozott a Jobbik tegnapi döntés alapján, ami arra utal: a remélt eredeti nemzeti radikális irányba való fordulás helyett tovább zajlik ennek a jobb sorsra érdemes, de mára politikailag és pénzügyileg tönkretett és mozgalmi bázisától megfosztott, lelkét vesztett formáció agóniája és mélyrepülése.

A törvényes rend ellen fellépő sorosista hazafiatlan népfront támadása esetén azonban a balliberális nemzetvesztési kísérlet 2002-2010 közötti éveiben sok tucatnyi hazafias tüntetésen harctéri tapasztalatokat szerzett nemzeti radikálisok az elmúlt évek passzivitásra kárhoztatása után tudni fogják helyüket és megmutatják mi a magyar virtus. Mint ahogy megmutatták a most vasárnapi választáson is, hogy képesek felülemelkedni jogos indulataikon, sérelmeiken és tudták, hogy a sorsdöntő választáson a nemzet jövője forgott kockán, és ezért megértve érveinket a nemzeti kormány újrázása mellett szavaztak.

Idézzük csak fel az oly sokszor közösen elénekelt dalt: „Esküszünk a Nemzet magyar Istenére, piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza.”

És a külső, illetve belső ellenségeinket együtt verjük vissza.

Megigazult a mondás: „Ha Isten velünk ki ellenünk !”

Erről vasárnapról eszembe jutott a tisztánlátó Szent Pió atya hazánkra vonatkozó jóslata:

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Ezen a dicső vasárnapon nagyon éreztük őrangyalunk erejét.

Kérjük oltalmát a továbbiakra is, de tartsuk szárazon a puskaport !

Mert a „HAZA MINDEN ELŐTT”.

Budapest, 2018. április 12.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Ma Dobót és Hunyadit válasszuk az áruló Hegedűsök helyett !

Végveszélyben van Európa és hazánk, ezért hazafias kötelességünk a Hunyadi János és Dobó István szellemében cselekvő kormánypártok támogatása az egri áruló, Hegedűs útját járó, egymással már összeborult, szemkilövetőkből, bevándorláspártiakból és köpönyegforgatókból álló ellenzékkel szemben !

Nemzethű hazafiként kötelességünk megkadályozni a hazánkat, s minden európai nemzetállamot és őshonos európai népeket felszámolni akaró a Kalergi-Soros terv (https://goo.gl/ZyPA6W
) végrehajtását. Az Európai Unió, európai árulók által vezetett egyes kormányok (pl. német és svéd), Soros zsoldban álló nemzetközi szervezetek, hazai csatlós álciviljeik és álmagyar ellenzéki pártjai a Kalergi-Soros terv végrehajtásán ügyködnek tettesként vagy bűnsegédként.

Döbbenetes, hogy a Jobbik áruló vezetése miatt részesévé vált ennek a hegedűsi nemzetellenes ellenzéki koalíciónak: az általa fenntartott Iránytű Intézet kireszavazz.hu oldalán 27 választókerületben bevándorláspárti szocialista, gyurcsányista és lmps jelölt támogatására buzdít. (https://goo.gl/HQXYDJ
)

Veszprém megyében jobbikosok kampányolnak a ballibsi Kész Zoltán mellett: https://goo.gl/mijtLx

Vácott a DK és Együtt a Jobbik javára visszaléptette jelöltjeit: https://goo.gl/atfkEp

Vona kiszemelt egyik koalíciós partnere, az olimpiagyilkos Momentum pedig a végtelenül magyarellenes és sorosista Guy Verhofstadt-tal kampányol: https://goo.gl/9bVyoS

Gyöngyösi Márton a Jobbik fő külügyére a "menekültek" befogadását szorgalmazza (https://goo.gl/VrNQdo
) és a kiegyezést az EU-val: " Ez az álláspontom, ami nem egyezik a kormányával. A kormány szerint mindegy, honnan jössz, nem fogadhatunk be téged. Van egy kerítés, maradj távol és megvédem az országot tőlük.”

Hazánk jogos védelmi helyzetben van, ezért keményen és határozottan vissza kell verni az a káosszal fenyegető és hazai, s európai életterünket veszélyeztető bevándoroltatást és azzal járó önkényes élettérfoglalást.

Európa végvára most mi vagyunk, Hunyadiként és Dobóként kell ellenállnunk a hódításnak és visszavernünk a hazai álmagyar ellenzéki árulókat !

Emlékeztetőül ajánlom 2015 szeptemberében az illegális migránsok által megszállt Keleti pályaudvaron készült nemzeti jogvédő filmünket. Ez a katasztrofális állapottal járó bevándorlási válsághelyzet a kormánynak köszönhetően megszűnt a kerítés és határvédelem miatt. De ez napok alatt megváltozhat, ha a káoszellenzék többséget szerez és behódoltatja hazánkat az EU-nak, lebontja a kerítést, az elmúlt 8 év nemzeti eredményeit és szabad teret enged Soros magyarellenes tervének.

Kormányzati ígérvény van Budaházyék amnesztiájára!

Az április 4-i "Merre tovább radikálisok!" vitafórumon jelentette be dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, hogy kormányzati ígérvényt kapott arra, hogy Budaházy Gyuriék esetleges jogerős elítélése esetén a a terrorcselemény miatti Hunnia perben a választás után amnesztiát kapnak: nem hagyják őket kaptárban, azaz fegyházba küldeni és letölteni az esetlegesen kiszabott drákói büntetést (elsőfokon 17 hazafinak 125 év!).

Ilyen döntést egyedül a mostani kormánypártoktól várhatunk, akik eddig azért zárkóztak el, mert még nem született jogerős ítélet. A másodfokú ítélet április 19-én várhatók.

Van mit törlesztenie a Fidesznek, mivel a 2010-es kétharmadot is részben Budaházyéknak és a nemzeti ellenállóknak köszönheti és ha újabb négy évre kormányt alakíthat, abban is nem kis része lesz annak, hogy a gyalázatos eljárást már csaknem tizedik éve elszenvedő Budaházy György is mellettük áll ki jogos sérelmei dacára, csakúgy mint az Budaházyékat kezdettől fogva védő két nemzeti jogvédő dr. Morvai Krisztina és dr. Gaudi-Nagy Tamás és még sok elkötelezett hazafi, akik már átlátnak a Jobbik nemzetárulásán.

Ha az amnesztia nem történik meg a választás után záros határidőn belül keményen rálépünk a Fidesz tyúkszemére -- ígérte Gaudi.

Egy Gyurcsánnyal, Karácsonnyal, Széllel és Vonával bélelt összellenzéki horrorkoalíció részéről Budaházyék amnesztiájára semmi esély, ők esetleges, ne adj Isten bekövetkező győzelmük esetén a NER eredményeinek lebontásával és pozíciók elosztásával, meg Heller Ágnes és Soros utasításainak végrehajtásával lesznek elfoglalva. Érdekükben nem áll a soha meg nem alkuvó Budaházy és társainak közkegyelme. Szegedi Csanád még a Jobbik alelnökeként 2011-ben megmondta Gaudinak és Morvainak: nekik érdekükben áll Budaházy rabsága, mert így nem zavarja köreiket... A Gaudi-féle amnesztia törvénytervezetet egy az egyben nem vállalta fel a Jobbik 2016-ban, azt csak kiherélve terjesztették elő holmi felülvizsgálatot kérve. Másodszor pedig két jobbikos képviselő magánakciójaként ment be az Országgyűlésbe a javaslat, Vona és a párt egésze nem állt mellé.

"Merre tovább radikálisok?" c. vitafórum 2.része- teljes felvétel, leleplező részletekkel

Az április 4-i "Merre tovább radikálisok !" vitafórumon nemzethű bajtársaimmal (Borbély Zsolt Attila, dr. Gaudi-Nagy Tamás
Gonda László, dr. Lenhardt Balázs, Magyar Gábor (nem azonos Magyar György Biszkut védő jogász fiával) és Szentmihályi Szabó Ilona) vitattuk meg a Jobbik által elárult nemzeti radikalizmus helyzetét és a nemzeti radikálisok előtt a mostani választáson, majd azt követően álló döntésekről.

A Jobbik vezetését meghívtuk, de Vonáék válaszra sem méltatták Mikus Márton szervezőt és megfutamodtak a vita elől.

Az eseményen a Pest Srácoknak adott exkluzív interjúm itt tekinthető meg: https://goo.gl/KHhGnd

A vitafórum lényege 5 percben: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/1819546531431627

Saját hozzászólásaim időkódjai: 6:35-14:45, 43:30-51:38, 1:07:33-1:23:16, 1:53:32-2:05:04

43:30-tól mondom el, hogy a Magyar Narancsban miként buzdít a Jobbikra való szavazás mellett Alföldi Róbert, Schilling Árpád, Ungváry Krisztián és Vekerdy Tamás... És azt, hogy Márky-Zay Péter miként ácsolja a balliberális hazaárulókkal való összefogás szövetségét... A NER váltó ellenzéki szövetség egyik alappillére szerinte az EU iránti elkötelezettség. Nesze neked nemzeti önrendelkezés ! Arról is szó esik, hogy milyen nemzeti radikális követelések teljesültek az elmúlt 8 évben.

1:07:33- között beszélek arról, hogy milyen történelmi lehetőséget kapott és játszott el a Jobbik a nemzeti ellenállás legjobb erőinek egyesítésére és követeléseinek kikényszerítésére. Szólok a 2013 táján bekövetkezett változásról, amikortól már egyre görbébb szemmel néztek rám a "Radikális változás" eredeti programjának következetes képviselete miatt. Miként zárkózott el a Jobbik vezetése attól, hogy ne pártépítő, hanem nemzetépítő munkát végezzen a forrásaiból. Arról, hogy milyen, más által nem ismert forgatókönyvek lehetnek Vona Gábor fejében a balliberális oldallal való együttműködésről.

2:00:35-től beszélek arról, hogy kormányzati ígérvényt kaptam arra, hogy Budaházy Gyuriék esetleges jogerős elítélése esetén amnesztiát kapnak és nem hagyják őket fegyházba küldeni. És ha ez nem történik meg a választás után záros határidőn belül keményen rálépünk a Fidesz tyúkszemére.

Borbély Zsolt Attila többek között arról beszélt a fórumon, hogy Soros nem ellenségkép, ahogy a most a Jobbik a többi ellenzéki párttal együtt mondja, hanem valódi ellenség, a globalista háttérerők egyik kulcsembere.

A vitafórum egyik fő közös következtetése volt, hogy aki a Jobbikra szavaz, az a globalista erőket, a bevándoroltatást, a magyarság rabszolgává tételét, továbbá a szemkilövető Gyurcsányt és magyarellenes, EU szervilis bandáját segíti hatalomra.

Gaudi választás előtti gondolatai és a Merre tovább radikálisok? c. vitafórum 2.részének lényege 5 percben - a választás előtt még ingadozó hazafiak figyelmébe

(Az eseményen a Pest Srácoknak adott exkluzív interjúm itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/1818851481501132)

A Jobbik által fenntartott és pénzelt Iránytű Intézet által működtetett és a Jobbik által támogatóik figyelmébe ajánlott (https://www.facebook.com/JobbikMagyarorszagertMozgalom/posts/10156018414...) kireszavazzunk.hu választási tanácsadó oldal legerősebb ellenzéki jelöltként 27 választókerületben balliberális jelölt mellett agitál, köztük 6 gyurcsányista DK-sra.

A Jobbik által támogatandó DK-sok között van Budapesten a II. kerületben például az Európai Parlamentben folyamatosan a hazánk ellen harcoló, bevándorláspárti Niedermüller Péter és a 2006 őszi rendőrterrort tagadó, Trianont megérdemeltnek nevező, volt szadeszes Bauer Tamás. Újpesten Hegedűs Lorántné ellenében az a DK-s Varju László a támogatandó favorit a nagy kiegyezés szellemében, aki közösségi oldalán arra tesz fogadalmat, hogy"Fogadom, hogy mindent megteszek a köztársaság újbóli megalapításáért. Minden erőmmel azon leszek, hogy népszavazással újra Alkotmányunk legyen."

A Jobbik EU imádó üdvöskéje, a vásárhelyi győző Márky-Zay Péter ajánlata pedig még több balliberális jelöltre való szavazásra buzdít: http://www.orbannakmenniekell.hu/
.

Ez már maga a megvalósult koordináció, minden ezzel ellenkező fogadkozás ellenére. Hányszor tagadták ezt Vonáék és most mégis ? Mi jöhet és mi jön még ?

Miről beszélünk még és ki meri még a balliberális hazaárulókkal való jobbikos együttműködést tagadni a tények ellenére ?

Vajon miért nem nevezte meg Vona tervezett "szakértői" kormányának tagjait (Hír Tv, április 5.: https://youtu.be/R_wHej0QdaQ?t=10m37s
) ? Netán nem azért mert ez a "szakértői" csapat a hazafias érzelmű jobbikosok számára vállalhatatlan lenne és részben vagy egészben átfedésben áll Karácsony balliberális "szakértői" kormányának tagjaival ? Azt mondja Kálmán Olgicának: a jelölteknek a diktatúra bosszújától való félelme miatt. No de akkor ilyen gyávák azok a jobbikos miniszterjelöltek is, akik a kormánynévsorban a külső "szakértők" mellett Vona szerint a listáján szerepelnek? Őket miért nem fedi fel ?
2010-ben a legkeményebb, véres rendőrterrorral működő Gyurcsány-Bajnai rendszerben a Jobbik akkori miniszterjelöltjei nem bujkáltak. Kiálltunk arccal, radikális programmal és ennek fényében kértük a bizalmat. (Anno igazságügyminiszter jelölt voltam, amit büszkén felvállaltam.)

És vajon mi az a többféle forgatókönyv, ami Mirkóczki szerint csak Vona fejében létezik arról, hogy mi lesz, ha a Jobbik nem szerez egyedül többséget ? Szintén Kálmán Olgica kérdésére (https://goo.gl/LWYauU
5:15-től), hogy mi lesz, ha a Fidesz kisebbségbe került, és egyedül nem tud kormányt alakítani a Jobbik azt a dodonai választ adta, hogy "először érjük el a hidat, aztán átmegyünk rajta", továbbá "két hét alatt még sok minden történhet..." Sőt szerinte "ez Vona Gábornak a legnagyobb teher, ő többféle forgatókönyvvel készül, amelyet rajta kívül más még nem is ismer."

Felháborító arcátlanság és sunyiság, hogy a jobbára a mostani vezetés által megtagadott régi idők és párttal egykor együttműködött hiteles emberek miatt a Jobbik iránt még érdeklődést mutató hazafias szavazó nem tudhatja meg, hogy mit tervez a Jobbik a választás után, ha koalícióra kényszerül ? Ezt úgy hívják bianco csekkes felhatalmazás. Ezek szerint bármilyen párt neve felkerülhet a partner listára. Utólag. A beleszólás és korrekció lehetősége nélkül.

Ez egy kész átverő show, amelyhez hazafias szavazatokra pályáznak Vonáék, anélkül, hogy felfednék valós szándékaikat. Ezt a jog csalárd, megtévesztő magatartásnak nevezi, aminek bedőlni nem szabad.

Ébresztő hazafiak ! Ne legyen senki bűnsegéd a hazafiatlan, liberális "köztársaságot" restaurálni kívánó szemkilövetők, bevándorláspártiak és olimpiagyilkosok hatalomra segítésében !

Ezen, hazánk önrendelkezését és magyarságunkat fenyegető, gyülevész, hataloméhes, Soros zsoldjában álló, bevándoroltatást és EU diktátumainak való behódolást akaró, "rendszerváltó", adóemeléseket tervező és eladósítás árán osztogatni-fosztogatni kívánó belső ellenségekkel és külső, gyarmatosító ellenségekkel szemben jelenleg egy stabil nemzeti kormány tud védelmet adni. Az eredmények és tettek fényében minden hibája ellenére ezt a védelmet a mostani kormányzat tudja biztosítani.

De a kormánypártoknak kétségkívül azonban még sokat kell javulniuk, több önkritikára, több alázatra, a törvények, a közpénzek és a polgárok fokozott tiszteletére van szükség. Az alkalmatlan, vállalhatatlan és normasértő emberek eltávolítására, akik olyan pergőtüzet generáltak, amely miatt most a kormányzás nemzeti eredményeit is veszély fenyegeti. A migráció mocsarában fuldokló, lassan élhetetlenné váló "csodás nyugat"-ra ment honfitársaink mielőbbi hazatelepítése is elkerülhetetlen. Ahogy a devizacsapdában még mindig vergődő, eddig még meg teljes körűen nem mentett adósok kimentése is. És a nemzet gerincét jelentő középosztály és a hazai kis- és középvállalkozások további erősítése is a multicégek rovására. És a rablóprivatizációkkal áron alul, törvénytelenül külföldi vagy posztkommunista kézbe került nemzeti vagyon, közérdekű üzemek, bankok és üzemek nemzeti kézbe történő visszavételére. Mindez nemzeti érdek.

És persze még több, még keményebb nemzeti radikális szellemű intézkedésre van szükség az élet minden terén, az egyébként már megtett számos, nemzeti érdekeket szolgáló intézkedés mellett. De: a 2002-2010 közötti, eladósító, EU-multi szervilis és hatalmát rendőrterrorral védő 8 balliberális évvel ellentétben ilyen magyar érdekű kormányzati tettek nagy számban történtek (ld: (https://goo.gl/icb4t6
) .

És jogos hazafias elvárás a Budaházyéknak adandó mielőbbi közkegyelem az újrázás után, ahogy erről a nekem adott kormányzati ígérvény szól. Mint ahogy Gyurcsányék 2006 őszi terror miatti felelősségre vonása is.

Azt azért könnyű belátni egy akár Jobbikkal megspékelt, Gyurcsány által dominált balliberális hordalékkal összeállt szörnykoalíciótól ilyet várni nem lehet. Mint ahogy arra se lenne garancia, hogy ellenállnak az EU diktátumainak és hazánk bevándorlóországgá tételének. Sőt esetükben ennek ellenkezőjére van garancia. Ezt a káosszal fenyegető, nemzeti megmaradást veszélyeztető szörnykoalíciót minden áron el kell kerülnünk.

Hatalmas felelőssége van tehát minden nemzethű választópolgárnak abban, hogy ezt megakadályozzuk és a jelenlegi rendszernek adjunk esélyt a folytatásra, de nemzeti radikális elvárásoknak megfelelően, a fentiek szerint korrigált formában.

És végül, ceterum censeo:

Most a Nemzet sorsáról van szó. A Nemzet érdeke pedig mindig felül kell írja a pártérdekeket. Ha egyes pártok a saját politikai ambícióik érdekében egy bizonyos nemzeti minimumot nem tudnak betartani, akkor elveszítik az erkölcsi alapot arra, hogy szerepet játszanak az ország életében.

Az az egyik nemzeti minimum, hogy szemkilövetőkkel semmilyen körülmények között nincs alkunak és tárgyalásnak helye! A második pedig az, hogy bevándorláspártiakkal sincs semmilyen együttműködésnek és ideológiai közösködésnek helye.

Aki közvetve, vagy közvetlenül bűnsegédletet vállal abban, hogy Gyurcsány és bandája visszatérjen Magyarország irányításának a közelébe, az kiemelt felelősségű bűntettet követ el a nemzet ellen.

Aki a bevándorlás ügyét közvetve vagy közvetlenül előmozdítja, és aki a Heller Ágnes-i forgatókönyvvel azon dolgozik, hogy a magyarellenes Gyurcsány-, Bajnai-rendszer restaurációja megtörténjen, az nem képvisel nemzeti érdeket.

Mindezek tudatában és nemzetünk iránti felelősséggel menjünk el szavazni április 8-án !

Budapest, 2018. április 6.

Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas