Dr. Zétényi Zsolt: A SZENT KORONA ÉS ESZMÉJE c. három részes előadása

Programajánló:

Dr. Zétényi Zsolt: A SZENT KORONA ÉS ESZMÉJE c. három részes előadása

Helyszín: Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).

Előadó: Dr. Zétényi Zsolt (Veszprém, 1941. augusztus 9. –) magyar jogász, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja.

Az előadást három részből áll :

I. alkalom: 2022. május 24., kedd 18 óra – Alapvetés a Szent Koronáról (már megtartásra került)

II. alkalom: 2022. május 31., kedd 18 óra – A Szent Korona eszméje a történelemben

III. alkalom: június 16., csütörtök 18 óra - Szent Korona a mai Magyarországon

A rendezvény ingyenes, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Az előadásokat kamerával rögzíti a  Nemzeti Jogvédő Szolgálat és utóbb közzétesszük a www.njsz.hu oldalunkon mind a három részt.

Dr. Zétényi Zsolt az előadás-sorozatáról: „Három részes előadás-sorozatomban a Szent Koronával, mint különleges tárggyal, titokkal és hatalomforrással, annak történetével, a Szent Korona eszme mibenlétével és a történelemben betöltött szerepével, továbbá a Szent Korona és a hozzá fűződő jelentéstartalmak mai értelmével, közjogi hatásával, jelentőségével foglalkozom. Politikatörténettel, közjoggal és tárgytörténeti kitekintéssel ismertetem meg a hallgatót, hangsúlyozva a közjogi megközelítés elsődlegességét. Megkísérlem felvillantani várakozásaim szerint nyáron megjelenő „Szentkoronás könyv” c. könyvem előszavának kérdéseit és a könyv válaszait is….

Számos kérdés vár válaszra:

·Mit tudunk a Szent Korona eredetéről? Hogyan, milyen műhelyben keletkezett, egy szerkezetként készült vagy később egyesítették, s mikor, s melyek a tárgyi valóságából levonható következtetések, jelentéstartalmak?

·Mit tudunk a királykoronázásokról és a Szent Korona vándorlásairól?

·Hogyan látjuk ma a szentkorona-tant?

·Hatályos és élő, mostani életviszonyainkban élő és éltető tanítással van-e dolgunk?

·Van-e közjogi jelentősége és jellege?

·Milyen jellegzetes állomásai vannak a szentkorona-tan kialakulásának?

·Milyen állandó és változó elemei vannak?

·Milyen jelentésmódosulásokon ment át?

·Melyek a szükségképpen meglévő fogalmi elemek, s melyek hordoznak hangsúlyváltozásokat?” (Dr. Zétényi Zsolt)