Felszólalások

parlamenti felszólalások

Közkegyelmet a 2002-2010 közötti időszak politikai meghurcoltjainak!

"Inkább kerülje el az igazságszolgáltatást tíz bűnös, sem mint egy ártatlan szenvedjen" - ezen Lord Blackstone idézettel kezdtem mai napirend előtti felszólalásomban felhívtam a figyelmet arra, hogy az idén márciusban a törvénytelen 2006-os  elítélések semmissé nyilvánítása érdekében elfogadott törvény végrehajtásában elakadt. A bíróságok az ítéletek megsemmisítése helyett Alkotmánybírósághoz fordulnak, a törvény alkotmányellenességére hivatkozva. Az idézet kiemelt helyen szerepel a 2006-os jogsértéseket kivizsgáló volt miniszterelnöki megbízott, Balsai István  jelentésben.

Felszólalásom a költségvetési törvény vitájában: ez a gyarmatosítás előtti kapituláció büdzséje

Szerdán kezdte el az Országgyűlés a 2012. évi Költségvetési törvény általános vitáját, aminek keretében a Jobbik álláspontját Vona Gábor frakcióvezető, Nyikos László és Rozgonyi Ernő ismertették kiváló vezérszónoki felszólalásaikban. A Jobbik frakció rendes felszólalásainak sorát én nyitottam.

Drasztikus peres illetékemelés: a joghoz jutás és hatékony jogorvoslathoz való jog sérülhet

A kormány által beterjesztett adótörvénycsomag általános vitájában kedden a peres eljárások illetékeinek drasztikus felemelése ellen szólaltam fel. Felhívtam a figyelmet arra, hogy a fellebbezések illetéke a pertárgyérték 6 %-áról 8 %-ra, a felülvizsgálati kérelem illetéke pedig a pertárgyérték 6 %-áról 10-%-ra emelkedik a felső küszöb összegek egyediejá szintén brutális megemelése mellett. Ez súlyosan veszélyezeteti a hatékony jogorvoslathoz való alkotmányos jogát minden jogkeresőnek, akik polgári peres ügyeiben az alsófokú bíróságok - nem egyedi módon - a hatályos jogszabályokkal ellentétes ítéletet hoztak. A jogorvoslatok igénybevételéhez szükséges illetékek ilyen mértékű megemelésével százezrek fosztódnak meg attól, hogy igazukat a bíróságon kikényszerítsék és ne csak a gazdagok kiváltságe legyen az igazságszolgáltatáshoz való hozzájutás. Bejelentettem, hogy módosító javaslatokat nyújtok be a mostani mértékek megőrzése érdekében.

Felszólalásaim az önkormányzati vagyon ingyenes államosításáról szóló alkotmánymódosítás részletes vitájában

Csak a Jobbik nyújtott be a javaslat ellen módosítást, amelynek célja, hogy megóvjuk azt a rendelkezést, hogy az állam tiszteletben tartja az önkormányzati tulajdont, de kiegészítettük azzal, hogy az önkormányzatok 1990 óta bekövetkezett drámai vagyonvesztésének következményeit egy 4/5-ös többséggel meghozandó törvénnyel kell elhárítani és nem a megmaradt vagyont kell a kommunistákhoz hasonlóan elzabrálni. A törvényjavaslat itt, a módosító javaslatunk pedig itt olvasható.

Felszólalásom az ENSZ Kínzás elleni egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról szóló törvényjavaslat vitájában

Támogatásomról biztosítottam a törvényjavaslatot, mivel ezzel történelmi adósságot törleszt Magyarország, mivel ezáltal egy olyan ellenőrző mechanizmust kel létrehozni  a börtönökben, amely megfelelő jogkörrel és forrásokkal képes lehet a kinzást és megalázó, embertelen bánásmódot száműzni.  Felidéztem a börtönökben és fogdákban 2006 őszén történt kegyetlenkedéseket és kínázsokat, amelyekért senkit nem vontak felelősségre mai napig és a mentegető ügyészek is a helyükön vannak. Követelten, hogy vonják felelősségre a parancsnokokat és végrehajtókat, mert egy volt börtönőr állítása szerint parancsnoki utasításra bánatalmaztak és kínoztak annyi embert. A törvényjavaslat itt olvasható.

Felszólalásom a népszavazásról szóló sarkalatos törvényjavaslat vitájában: a nép közvetlen hatalomgyakorlásának eszközét ki akarják iktatni

Felhívtam a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor Vona Gábornak adott válaszában az EU-ból való kilépést célzó népszavazás felvetése kapcsán elfelejtette megemlíteni, milyen tisztességtelen népszavazás volt az EU-csatlakozásról szóló, mivel nem biztosítottak egyenlő esélyeket mindkét oldalnak, ezért a döntés nem tekinthető legitimnek. A törvényjavaslat itt olvasható.

Felszólalásom az agrárgazdaságról szóló jelentés vitájában

Az Országgyűlés keddi ülésén tárgyalta az Agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről készült jelentést.

2 perces felszólalásomban hangot adtam véleményemnek, mely szerint a Gazdasági Versenyhivatal a nemzeti ipar és nemzeti mezőgazdaság védelmezésének fontos eszköze kell legyen, tekintettel ezen ágazatok kiemelkedő jelentőségére. Arra emlékeztettem képviselőtársaimat, hogy el kell döntenie a kormánynak, hogy a magyar méztermelők vagy külföldi álmézet forgalmazó kereskedők mellé áll. Emlékeztettem a Gazdasági Versenyhivatal évekkel ezelőtti a Magyar Méhész Egyesület ellen folytatott alaptalan kartelleljárására, ami azt bizonyítja, hogy a magyar hatóságok nem teljesítik kötelezettségüket. A magyar mezőgazdaságot az Európai Unió gúzsbakötő szabályai mellett (amelyek a nagy méretű gazdaságokat támogatják és a kicsiket háttérbe szorítják)  a Világkereskedelmi Szervezet szabadkeresedelmi diktátuma is sújtja.  

Kértem a Kormányt, hogy vegye fel a kesztyűt a gazdasági szabadságharcban és álljon ki a magyar termelők, gazdálkodók mellett!

Gaudi-Nagy Tamás

Rendkívül emelkedett hangulatú vitában vettem részt a nők közéleti szerep vállalásának erősítéséről szóló parlamenti vitanapon

Mindenkinek ajánlom Morvai Krisztna, Duró Dóra, Bertha Szilvia, Z,. Kárpát Dániel és Hegedűs Tamás képviselőtársaim és jómagan felszólalásait ezen a különleges hangulatú vitanapon, amelyen párthiovatartozás nélkül mindenkit az foglalkoztatott, hogy miként lehetne növelni a nők közéleti szerepvállalását, mivel a döntéshozatalban olyan értékeket jelenítenek meg, amelyek nélkülözhetetlenek az emberközpontú világhoz. (A videók alább tekinthetőek meg.)

Az Országgyűlés október 19-i ülésén a Lehet Más a Politika képviselőcsoportja kezdeményezésére „A nők közéleti, politikai részvételének erősítése" címmel politikai vita zajlott, mely hangvételében és színezetében teljesen különbözött az eddig megszokott parlamenti vitáktól. A képviselő hölgyek és urak  egymást frakció hovatartozástól függetlenül megtapsolták, elismerték.

Meg kell védeni az önkormányzatiságot!

Videókkal frissítve!

A Jobbik kőkeményen kiáll az önkormányzatokért - felszólalásaim az önkormányzati vagyon államosításáról szóló törvényjavaslatok vitájában

Éjjelig tartó több órás heves vita folyt a Házban október 18-án és október 19-én hajnali egy óráig az önkormányzati vagyon államosításáról szóló alkotmánymódosítás és törvénycsomag általános vitájában. A  Jobbik részéről Hegedűs Enikő, Staudt Gábor, Bana Tibor és Gaudi-Nagy Tamás foglaltak állást az önkormányzatiság megvédése mellett.

A törvénycsomag lényege, hogy jelenlegi, már csak az év végéig hatályban levő alkotmány módosításával eltörlik azt az 1990 óta hatályos szabályt, hogy az állam tiszteletben tartja az önkormányzati tulajdont, ehelyett lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok (megyei és települési) vagyona ingyenesen átadható az állam vagy más helyi önkormányzat részére. Az emellett benyújtott másik javaslat számos törvényt módosít, amelyek lényege az, hogy a megyei önkormányzatok ingyenesen átadják a tulajdonukban levő intézmények tulajdonát az államnak.

Börtönbe a hajléktalanokkal? - felszólalásaim a hajléktalanok elleni szabálysértési törvénymódosítás általános vitájában

Több órás parázs vita zajlott október 17-én este az Országházban a hajléktalanok megregulázása érdekében előterjesztett fideszes törvényjavaslatról , amely szerint elzárással és pénzbírsággal büntetnék a közterületen lakó hajléktalanokat.

Felszólalásaimban arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a megoldás csak egy eleme lehet az elfuserált rendszerváltozás óta megháromszorozódott, mára már 10 ezer fősre duzzadt hajléktalanok ügyének rendezésének.

Megkezdődött az Alkotmánybíróságról szóló törvény parlamenti vitája

Videókkal!

"Nem silányulhat a  jogállamiság zálogát jelentő  Alkomtánybíróság kirakat intézménnyé" - Gaudi-Nagy Tamás felszólalásai a keddi ülésnapon

Az Országgyűlés keddi ülésén az Alkotmánybíróságról szóló sarkalatos törvényjavaslat általános vitájában Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki felszólalásában, az Emberi jogi bizottság kisebbségi véleményének ismertetése során, illetve több kétperces felszólalásban (a felszólalások alább láthatók) egyértelművé tette, hogy a Jobbik a javaslatot ebben a formában nem támogatja. Mint mondta megengedhetetlen az, hogy az 1600 benyújtott de még el nem bírált utólagos normakontroll iránti indítvány „kukába kerüljön”. Kitért arra is, hogy a Jobbiknak is van ilyen beadványa a az egyesülési jogot korlátozó polgárőr törvény vonatkozásában. Elmondta, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat is több indítványt nyújtott be a gyurcsányi önkény időszakban jogkorlátozó szándékkal és tartalommal hozott és máig hatályban tartott alkotmányellenes jogszabályok (többek között "jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség" szabálysértés) megsemmisítése iránt.

Kedden napirend előtti felszólalásban követeltem: az állami szintre emelt terrorizmusért a felelősöknek bűnhődniük kell!

Mikor fogjátok el a többit is, nem menekülhetnek előletek - A Szabadság hídig üldöztük a menekülőket, sokan a Szabadság hídon átmenekültek -  Közleményem, hogy itt állok a előállítás során tússzal a Belgrád rakparton és az állományommal van 6 túszunk, úgyhogy ezeket lepapírozzuk, utána tudunk utánatok menni - Rabos kocsit kérek a Markó utcai kereszteződéshez - A Markó utca nyugati felüljárója melletti részénél túszunk van.

Ezen megdöbbentő, 2006. október 24-én hajnalban elhangozott rendőri rádióforgalmazási idézetekkel kezdtem a keddi napirend előtti felszólalásomat. Ezek is arra utalnak, hogy gyurcsányi hatalom terhére a alappal merül fel a terrorcselekmény elkövetése.

Felszólalásom a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényjavaslat záróvitájában

Az egységes közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatást végző új egyetem felállításáról szóló törvényjavaslt záróvitájában kifigásoltam, hogy újfent Házszabályt sértő módon nyújtottak be a kormányprátiak olyan zárószavazsá előtti módosító javaslatot, amelyről érdemben vitázni nem lehetett. Felhívtam a figyelmet arra, hogy az új egyetemet, a XX. század legnagyobb magyarjáról, vitéz nagybányai Horthy Miklósról kellett volna elnevezni, de a kormánytöbbség ezt elvetette. Javasoltam, hogy fogjunk össze Csongrád megyei képvsielőkkel és kezdeményezzük, hogy a Szegedi Tudományegyetem vegye fel a kormányzó nevét.

Felszólalásaim a devizaadósok megsegítésére vonatkozó törvényjavaslat vitájában

A devizahitelesek megsegítésére vonatkozó törvényjavaslat vitájának hétfői ülésén a jobbikos képviselők támogatták azon kormánypárt által előterjesztett indítványt, mely szerint a végtörlesztéssel élőkkel szemben nem folytatnának vagyonosodási vizsgálatot.

Ugyanakkor kiemelendő, hogy a javsalt vitája előtti szavazások során nem nyert támogatást azon jobbikos javaslat amely azt célozta, hogy az uzsora bűncselekmények elkvöetőivel szemben hivatalból folytassanak le vagyonosodási vizsgálatot.

Felelevenítettem egy nemrég történt tragikus esetet:  Óbudán egy 49 éves adós nő ugrott ki a 9. emeletről így menekült a lakására foganatosított végrehajtás elől.

Ismertettem a tragédia kapcsán a hitelkarosultak.hu honlapon közzétett felhívást, amelynek lényege, hogy a devizadósság csapdába került embereket nem közpénzből kellene megmenteni, hanem a bankok extra profitjából, mert megengedhetetlen és elkeserítő, hogy az emberek az életük eldobását választják ezen szorult helyzetükben.

Felszólaltam a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi beszámolójának vitájában a multicégek kiszolgálása ellen és a magyar vállalkozások érdekében

Szeptember 27-én, a keddi napon az Országgyűlésben a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló megvitatása során felszólaltam.

Felszólalásomban kitértem arra, hogy a társadalom részéről elementáris elvárás, hogy a kormányon levő pártszövetség olyan versenyjogi rendszert működtessen amely nem a multikat kiszolgálására irányul, nem a multi tőkének való megfelelés a legfontosabb. Ennek az elvárásnak az új kormány által kinevezett új vezető által működtetett hivatal sem tudott megfelelni, szinte minden kritika elmondható, amelyet tavaly már a 2009. évi jelentés vitájában elmondtam. A versenyhivatal egyáltalán nem él teljes körűen azokkal az eszközökkel, amelyekkel megvédhetné a magyar fogyasztókat és vállalkozásokat a piaci versenyt semmibevevő multiégekkel szemben, így fordulhatott elő, hogy erőfölénnyel való visszaélés miatt indutl 13 eljárásból egyetlen sem fejeződött be bírságolással és a tisztességtelen piaci magatartást folytató multi kereskedelmi cégek egyikét sem tiltották el tevékenységététől.

Felszólalás 1. (Videó egyelőre nem érhető el)

Horthy Miklós Egyetem

Az Országgyűlés hétfő esti ülésén felszólaltam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényjavaslat vitájában, amelyben Ferenczi Gábor képviselőtársammal együtt szorgalmaztuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Horthy Miklós nevét viselje, ezzel is kifejezve Vitéz Nagybányai Horthy Miklós nagysága előtti tiszteletünket.

Pártatlan, szakképzett bírákat!

26-án este felszólaltam a bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltéséről szóló törvényjavaslat vitájában.

Felszólalások az igazságszolgáltatást érintő kérdések vitájában a hétfői plenáris ülésen

Büntetőeljárásról szóló törvény módosításának keretében a Jobbik frakció nevében felajánlottam a kiemelt ügyek vonatkozásában a támogatást, amennyiben a kiemelt ügyek kategóriáját kiterjesztenék a 2006. őszi rendőri bűncselekmények felelőseinek felelősségrevonására, a Btk. 361.§- ban foglalt elöljárói intézkedés elmulasztásának bűncselekményére.