Meg kell védeni az önkormányzatiságot!

Videókkal frissítve!

A Jobbik kőkeményen kiáll az önkormányzatokért - felszólalásaim az önkormányzati vagyon államosításáról szóló törvényjavaslatok vitájában

Éjjelig tartó több órás heves vita folyt a Házban október 18-án és október 19-én hajnali egy óráig az önkormányzati vagyon államosításáról szóló alkotmánymódosítás és törvénycsomag általános vitájában. A  Jobbik részéről Hegedűs Enikő, Staudt Gábor, Bana Tibor és Gaudi-Nagy Tamás foglaltak állást az önkormányzatiság megvédése mellett.

A törvénycsomag lényege, hogy jelenlegi, már csak az év végéig hatályban levő alkotmány módosításával eltörlik azt az 1990 óta hatályos szabályt, hogy az állam tiszteletben tartja az önkormányzati tulajdont, ehelyett lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok (megyei és települési) vagyona ingyenesen átadható az állam vagy más helyi önkormányzat részére. Az emellett benyújtott másik javaslat számos törvényt módosít, amelyek lényege az, hogy a megyei önkormányzatok ingyenesen átadják a tulajdonukban levő intézmények tulajdonát az államnak.

Gaudi-Nagy Tamás a vitában kifejtette, hogy az önkormányzati vagyon államosítása teret nyithat az országhódításnak, mivel így komplett megyéket vagyonostul lehet külföldi "befektetők" számára  felkínálni.

Az önkormányzati vagyon a helyben élő közösségek vagyona, amelyet megkérdezésük nélkül nem lehet elvonni. Semmi garancia nincs arra, hogy az önkormányzati tulajdonból kikerülést követően az elcsaklizott vagyon  hatékonyabban, emberközelibben és gazdaságosabban fog működni. A képviselő rámutatott: az államháztartás tragikus pénzügyi helyzetét az államadósság elképesztően magas mértéke okozza, amelyre hivatkozással most ezt az önkormányzatiságot súlyosan csorbító megoldást bevezetni kívánja a kormánytöbbség.

Az igazi megoldás nem a magyar emberek kipréselésével és az önkormányzatiság felszámolásával erőltetett és eleve kudracra ítélt államadósságtörlesztés, hanem az államadósság újratárgyalása és lehetőség szerinti részbeni vagy teljes elengedése. Emlékeztett arra, hogy a Fidesz-KDNP által áterőltetett, bár nem hatályos, de mégis irányadó Alaptörvénynek történeti alkotmány vívmányainak tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezését is sérti ez a megoldás. A történeti alkotmány vívmányának minősül az önkormányzatiság is, amelyet a vármegyék testesítettek meg századokon át az alkotmányosság bástyáiként. Az önkormányzatiság lényege, hogy a helyi közösségek saját ügyeiket közvetlenül vagy választott képviselőik útján és a helyi igények kielégítésére alkalmas vagyon felhasználásával intézzék.

A szubszidiaritás elve az egyébként sok tekintetben számunkra hátrányokkal járó Európai Unió egyik kiemelkedő értéke, de ezt erősíti a Helyi Önkormányzatok Chartájáról szóló Európa Tanács keretében aláírt egyzemény, amelyet 1997-ban hazánk is törvénybe iktatott. Az alkotmánymódosítás egyébként lehetőséget ad a települési önkormányzatok vagyonának államosítására is, így nem zárható ki, hogy rövidesen - a megyei önkormányzatok fideszes vezetőihez hasonlóan - fideszes város és községvezetők mintegy walesi bárdként adják át a rájuk bízott önkormányzati vagyont.

Gaudi-Nagy bejelentette, hogy holnap több jobbikos képviselőtársával együtt módosító javaslatot nyújt be az önkormányzati tulajdon alkotmányos megvédése és az 1990 óta történt önkormányzati vagyonvesztés követezményeinek megszüntetése érdekében hozandó sarkalatos törvény megalkotása érdekében. Ennek támogatására kérte a kormánytöbbséget, kedvező választ természetesen nem kapott, csupán vádaskodást Szabó Erika államtitkártól, hogy a Jobbik már megint egy követ fúj az MSZP-vel... No comment...