Kedden napirend előtti felszólalásban követeltem: az állami szintre emelt terrorizmusért a felelősöknek bűnhődniük kell!

Mikor fogjátok el a többit is, nem menekülhetnek előletek - A Szabadság hídig üldöztük a menekülőket, sokan a Szabadság hídon átmenekültek -  Közleményem, hogy itt állok a előállítás során tússzal a Belgrád rakparton és az állományommal van 6 túszunk, úgyhogy ezeket lepapírozzuk, utána tudunk utánatok menni - Rabos kocsit kérek a Markó utcai kereszteződéshez - A Markó utca nyugati felüljárója melletti részénél túszunk van.

Ezen megdöbbentő, 2006. október 24-én hajnalban elhangozott rendőri rádióforgalmazási idézetekkel kezdtem a keddi napirend előtti felszólalásomat. Ezek is arra utalnak, hogy gyurcsányi hatalom terhére a alappal merül fel a terrorcselekmény elkövetése.

Felhívtam a figyelmet, hogy a kemény nyomásunk (sajtótájékoztatók, nyílt levél a miniszterelnöknek, azonnali kérdés, napirend előtti felszólalás, feljelentés, médiaszereplések)  eredményeként nyilvánosságra került végre a Balsai István miniszterelnöki megbízott által készített jelentés, amely megállapítja, hogy ami az állami szervek részéről 2006. szeptember és októberében a történt az a Btk 261, § (1) be ütköző terrorcselekmény.

A Balsai jelentés, a Civil Jogász Bizottság és az Emberi jogi bizottság albizottsága által készült jelentések alapján határozottan kijelenthető, hogy ezen időszakban állami szinten szervezett, állami szintre emelt terrorizmus tombolt Magyarországon.

A felelősség megállapítását a szakaszparancsnokoktól indokolt kezdeni, majd a helyszínbiztosítási parancsnokokon keresztül, eljutva a REBISZ, BRFK parancsnoka ORFK parancsnoka és helyetteséhez majd pedig eljutva a politikai vezetéshez.

Aggodalmamnak adtam hangot, hogy annak ellenére, hogy nyáron nyílt levelet írt a miniszterelnöknek kérve tőle a jelentés nyilvánosságra hozatalát, továbbá számtalan napirend előtti felszólalásában is megfogalmazta ezen kérését, ez csak a közelmúltban történt meg. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, Emberi Jogi és Honvédelmi bizottsága is általános vitára alkalmasnak találta a jelentést, csak azon képviselők nem támogatták akik kezéhez vér tapad. Követeltem a 2006 őszi rendőrterror igazságtételét: a felősőök felelősségre vonása mellett a teljes körű jóvátételt (a  Balsai jelentésben szereplő 14 eset döntő többségében még nem történt meg a kártérítés kifizetése) és az elakadt semmisségi törvény mellett közkegyelmet a koncepciós eljárásokban elítélteknek, illetve ilyen eljárások alatt állóknak.

A kormány nevében Tállai András a belügyminisztérium államtitkára emelkedett szólásra. Ezen időszakot Magyarország szégyenének nevezte. Válaszában a 2010. áprilisában történt kormányváltás bekövetkezését méltatta, ugyanis álláspontja szerint ezen kormányváltás tette lehetővé 2006 őszén történtek vonatkozásában az igazság napfényre kerülését, említésre méltónak találva Gaudi-Nagy Tamás  eddig végzett jogvédő munkáját. Az államtitkár válaszában kitért arra is, hogy a következmények levonását folytatni kell, hogy a személy szerinti politikai és jogi felelősség megállapítható legyen, de szerinte ez már csak az ügyészség feladata.