Videótár

Nincs törvényi akadálya a szovjet emlékmű eltávolításának

2011. október 21-én, a pásztói Teleki László Városi Könyvtárban került sor a Magyarok Világszövetsége, a Jobbik és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett lakossági fórumra, melynek meghívott vendége Gaudi-Nagy Tamás, a NJA ügyvezetője volt.

Felszólalásom az agrárgazdaságról szóló jelentés vitájában

Az Országgyűlés keddi ülésén tárgyalta az Agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről készült jelentést.

2 perces felszólalásomban hangot adtam véleményemnek, mely szerint a Gazdasági Versenyhivatal a nemzeti ipar és nemzeti mezőgazdaság védelmezésének fontos eszköze kell legyen, tekintettel ezen ágazatok kiemelkedő jelentőségére. Arra emlékeztettem képviselőtársaimat, hogy el kell döntenie a kormánynak, hogy a magyar méztermelők vagy külföldi álmézet forgalmazó kereskedők mellé áll. Emlékeztettem a Gazdasági Versenyhivatal évekkel ezelőtti a Magyar Méhész Egyesület ellen folytatott alaptalan kartelleljárására, ami azt bizonyítja, hogy a magyar hatóságok nem teljesítik kötelezettségüket. A magyar mezőgazdaságot az Európai Unió gúzsbakötő szabályai mellett (amelyek a nagy méretű gazdaságokat támogatják és a kicsiket háttérbe szorítják)  a Világkereskedelmi Szervezet szabadkeresedelmi diktátuma is sújtja.  

Kértem a Kormányt, hogy vegye fel a kesztyűt a gazdasági szabadságharcban és álljon ki a magyar termelők, gazdálkodók mellett!

Gaudi-Nagy Tamás

Rendkívül emelkedett hangulatú vitában vettem részt a nők közéleti szerep vállalásának erősítéséről szóló parlamenti vitanapon

Mindenkinek ajánlom Morvai Krisztna, Duró Dóra, Bertha Szilvia, Z,. Kárpát Dániel és Hegedűs Tamás képviselőtársaim és jómagan felszólalásait ezen a különleges hangulatú vitanapon, amelyen párthiovatartozás nélkül mindenkit az foglalkoztatott, hogy miként lehetne növelni a nők közéleti szerepvállalását, mivel a döntéshozatalban olyan értékeket jelenítenek meg, amelyek nélkülözhetetlenek az emberközpontú világhoz. (A videók alább tekinthetőek meg.)

Az Országgyűlés október 19-i ülésén a Lehet Más a Politika képviselőcsoportja kezdeményezésére „A nők közéleti, politikai részvételének erősítése" címmel politikai vita zajlott, mely hangvételében és színezetében teljesen különbözött az eddig megszokott parlamenti vitáktól. A képviselő hölgyek és urak  egymást frakció hovatartozástól függetlenül megtapsolták, elismerték.

A Házon kívül felkereste a 2006-os áldozatokat

Az RTL Klub stábja felkereste a 2006-os áldozatokat. A felvételen első és harmadikként szereplő személyek jogi képviseletét a Nemzeti Jogvédő Szolgálat látta el. Ezen jogsértett személyek a mai napig nem jutottak hozzá az őket megillető kártérítéshez.

Meg kell védeni az önkormányzatiságot!

Videókkal frissítve!

A Jobbik kőkeményen kiáll az önkormányzatokért - felszólalásaim az önkormányzati vagyon államosításáról szóló törvényjavaslatok vitájában

Éjjelig tartó több órás heves vita folyt a Házban október 18-án és október 19-én hajnali egy óráig az önkormányzati vagyon államosításáról szóló alkotmánymódosítás és törvénycsomag általános vitájában. A  Jobbik részéről Hegedűs Enikő, Staudt Gábor, Bana Tibor és Gaudi-Nagy Tamás foglaltak állást az önkormányzatiság megvédése mellett.

A törvénycsomag lényege, hogy jelenlegi, már csak az év végéig hatályban levő alkotmány módosításával eltörlik azt az 1990 óta hatályos szabályt, hogy az állam tiszteletben tartja az önkormányzati tulajdont, ehelyett lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok (megyei és települési) vagyona ingyenesen átadható az állam vagy más helyi önkormányzat részére. Az emellett benyújtott másik javaslat számos törvényt módosít, amelyek lényege az, hogy a megyei önkormányzatok ingyenesen átadják a tulajdonukban levő intézmények tulajdonát az államnak.

Börtönbe a hajléktalanokkal? - felszólalásaim a hajléktalanok elleni szabálysértési törvénymódosítás általános vitájában

Több órás parázs vita zajlott október 17-én este az Országházban a hajléktalanok megregulázása érdekében előterjesztett fideszes törvényjavaslatról , amely szerint elzárással és pénzbírsággal büntetnék a közterületen lakó hajléktalanokat.

Felszólalásaimban arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a megoldás csak egy eleme lehet az elfuserált rendszerváltozás óta megháromszorozódott, mára már 10 ezer fősre duzzadt hajléktalanok ügyének rendezésének.

Előkerült a letagadott, majd 30 évre titkosított 2006-os felvétel

Azt hazudták eddig, hogy az Alkotmány utcában a tömeg támadt a rendőrökre, ezért kellett oszlatni. Gergény Pétertől kezdve, még a fideszesek is azt mondják, hogy az "erőszakos" tömeget meg kellett fékezni, akik molotov-koktélokat dobálták a rendőrsorfalra.

A rendőrség az alábbiakat állította egy a Legfelsőbb Bíróságra beadott jogerős ítélet (2.Pf.20.978/2008/3. sz.) ellen beadott felülvizsgálati kérelmében: "Budapesten 2006. október 23-án a kora délutáni órákban erőszakos, garázda magatartást tanúsító tüntetők - kordonszolgálatot ellátó - rendőrökre támadtak ... a demonstrálok kukákat, padokat, vízcsapokat, autókat rongáltak meg és gyújtottak fel, valamint molotov koktélokkal, kövekkel, egyéb tárgyakkal támadták a rendőröket. Ennek hatására került sor a tömegoszlatás elrendelésére."

A fenti hazugsággal szemben a felvételen az látható, hogy a tömeg békésen áll a rendőrkordon előtt és a Himnuszt énekli. Hát ezért titkosították 30 évre a felvételt és hozták a hamis rendőr tanúkat a per korábbi szakaszában.

Megkezdődött az Alkotmánybíróságról szóló törvény parlamenti vitája

Videókkal!

"Nem silányulhat a  jogállamiság zálogát jelentő  Alkomtánybíróság kirakat intézménnyé" - Gaudi-Nagy Tamás felszólalásai a keddi ülésnapon

Az Országgyűlés keddi ülésén az Alkotmánybíróságról szóló sarkalatos törvényjavaslat általános vitájában Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki felszólalásában, az Emberi jogi bizottság kisebbségi véleményének ismertetése során, illetve több kétperces felszólalásban (a felszólalások alább láthatók) egyértelművé tette, hogy a Jobbik a javaslatot ebben a formában nem támogatja. Mint mondta megengedhetetlen az, hogy az 1600 benyújtott de még el nem bírált utólagos normakontroll iránti indítvány „kukába kerüljön”. Kitért arra is, hogy a Jobbiknak is van ilyen beadványa a az egyesülési jogot korlátozó polgárőr törvény vonatkozásában. Elmondta, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat is több indítványt nyújtott be a gyurcsányi önkény időszakban jogkorlátozó szándékkal és tartalommal hozott és máig hatályban tartott alkotmányellenes jogszabályok (többek között "jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség" szabálysértés) megsemmisítése iránt.

Kedden napirend előtti felszólalásban követeltem: az állami szintre emelt terrorizmusért a felelősöknek bűnhődniük kell!

Mikor fogjátok el a többit is, nem menekülhetnek előletek - A Szabadság hídig üldöztük a menekülőket, sokan a Szabadság hídon átmenekültek -  Közleményem, hogy itt állok a előállítás során tússzal a Belgrád rakparton és az állományommal van 6 túszunk, úgyhogy ezeket lepapírozzuk, utána tudunk utánatok menni - Rabos kocsit kérek a Markó utcai kereszteződéshez - A Markó utca nyugati felüljárója melletti részénél túszunk van.

Ezen megdöbbentő, 2006. október 24-én hajnalban elhangozott rendőri rádióforgalmazási idézetekkel kezdtem a keddi napirend előtti felszólalásomat. Ezek is arra utalnak, hogy gyurcsányi hatalom terhére a alappal merül fel a terrorcselekmény elkövetése.

Felszólalásom a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényjavaslat záróvitájában

Az egységes közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatást végző új egyetem felállításáról szóló törvényjavaslt záróvitájában kifigásoltam, hogy újfent Házszabályt sértő módon nyújtottak be a kormányprátiak olyan zárószavazsá előtti módosító javaslatot, amelyről érdemben vitázni nem lehetett. Felhívtam a figyelmet arra, hogy az új egyetemet, a XX. század legnagyobb magyarjáról, vitéz nagybányai Horthy Miklósról kellett volna elnevezni, de a kormánytöbbség ezt elvetette. Javasoltam, hogy fogjunk össze Csongrád megyei képvsielőkkel és kezdeményezzük, hogy a Szegedi Tudományegyetem vegye fel a kormányzó nevét.

Felszólalásaim a devizaadósok megsegítésére vonatkozó törvényjavaslat vitájában

A devizahitelesek megsegítésére vonatkozó törvényjavaslat vitájának hétfői ülésén a jobbikos képviselők támogatták azon kormánypárt által előterjesztett indítványt, mely szerint a végtörlesztéssel élőkkel szemben nem folytatnának vagyonosodási vizsgálatot.

Ugyanakkor kiemelendő, hogy a javsalt vitája előtti szavazások során nem nyert támogatást azon jobbikos javaslat amely azt célozta, hogy az uzsora bűncselekmények elkvöetőivel szemben hivatalból folytassanak le vagyonosodási vizsgálatot.

Felelevenítettem egy nemrég történt tragikus esetet:  Óbudán egy 49 éves adós nő ugrott ki a 9. emeletről így menekült a lakására foganatosított végrehajtás elől.

Ismertettem a tragédia kapcsán a hitelkarosultak.hu honlapon közzétett felhívást, amelynek lényege, hogy a devizadósság csapdába került embereket nem közpénzből kellene megmenteni, hanem a bankok extra profitjából, mert megengedhetetlen és elkeserítő, hogy az emberek az életük eldobását választják ezen szorult helyzetükben.

Jobbikos javaslatok lesöprése

Az uzsorabűncselekmény Btk-beli szigorításáról szóló törvényjavaslat vitájában több módosító javaslatatot nyújtottam be két képvsielőtársammal együtt a büntetési tételek emelése és további minősített esetek beemelése érdekében. A javaslatokat a kormánytöbbség az Orbán Viktor miniszterlelnök által meghirdetett uzsora elleni harc jegyében elutasította...

N1 - Kommentár nélkül: Morvai Krisztina a Balsai-jelentés bizottsági vitáján

Morvai Krisztina a Balsai-jelentés Emberi jogi bizottsági vitáján kemény kritikát fogalmazott meg a posztkommunista utódpárttal kapcsolatban.

N1 - Budaházy szabadulása

Újra családja körében Budaházy György és Szász Endre!

Budaházy György házi őrizetbe helyezését rendelte el a Fővárosi Bíróság. Felesége portálunknak elmondta, a gyermekeik magukon kívül vannak a boldogságtól.

Az ügyészség szerint Budaházy György által létrehozott Hunnia mozgalom elnevezésű szervezet 2007 és 2009 között az akkori balliberális kormánytöbbség politikusait és a lakosság velük rokonszenvező csoportjait terrorcselekményekkel, főként Molotov-koktélos támadásokkal megfélemlítette, hogy így befolyásoljon parlamenti döntéseket.