ET-tevékenység

az Európa Tanácsban végzett munka

Gaudi-Nagy Tamás az Azerbajdzsánról készített jelentésekről (videó)

Gaudi-Nagy Tamás az Európa Tanács (ET) 2013. téli közgyűlésén az Azerbajdzsánról szóló jelentések kapcsán fejtette ki a véleményét. "Emberi jogvédőként különösen fontosnak tartom a pontosságot e téren. Ha megvádoljuk ezzel (politikai foglyok tartása) a váddal bármelyik tagországot, akkor ebbe a fajta jelentésbe foglaltak nagyon erősen megalapozottak kell legyenek". - hangsúlyozta a nemzeti jogvédő képviselő.

Gaudi felszólalásában kifejtette: igyekezett messzemenően tájékozódni az ügyben. Ennek keretében jogvédő szervezetekkel egyeztetett, megvizsgálta a témával kapcsolatosan készített jelentéseket, de közvetlenül Azerbajdzsánnal is felvette a kapcsolatot. Mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy természetesen vannak olyan területek az emberi jogok terén, ahol Azerbajdzsánnak fejlődnie kell az ET jogi mércéjének elérése érdekében, de ezen lépések megtételére bizonyos időre van szükség.

Szerbia kettős mércéje a nemzetiségi jogok terén - Gaudi felszólalása az ET koszovó vitájában

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 2013. január 22-én tárgyalta a koszovói emberi jogi helyzetről szóló jelentést. A vitában rámutattam arra, hogy a ma már 96 ENSz tagállam és 34 Európa Tanács-i tagállam által elismert Koszovó esete az önrendelkezési jog érvényesüléséről szól. A nemzetközi közösségnek biztosítania kell az önrendelkezés útjára lépett Koszovó számára az önállóság feltételeit. Koszovó területén élő különböző nemzetiségek számára garantálni kell az egyéni és kollektív jogokat. Szerbia kettős mércét használ: a koszovóban élőp szerbek számára maximális jogokat követel, míg a délvidéki magyarságtól megtagadja a területi autonómiát, amíg ezt nem teljesíti nem lehet az EU tagja.

Újabb Gaudi elleni támadás bukott el az Európa Tanácsban

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének mai ülésén ismét engem támadtak. Ezúttal egy francia szocialista képviselő (Jean-Claude Frécon) emelt szót ellenem mint nemzeti radikális képviselő ellen: a bizottsági tagságaim megszüntetését kezdeményezte. A mélyenszántó indok az volt, hogy ezt meg kell tenni… Se tények, sem jogi érvek, ahogy azt megszoktuk a vélemény-terroristáktól.


MTI -Jóvághagyták Gaudi-Nagy ET-tagságát is

Jóváhagyta szerdán az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, hogy Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője és ET-közgyűlési delegáltja részt vehessen a 47 tagállamot tömörítő, páneurópai testület jogi és igazságügyi, valamint esélyegyenlőségi és diszkriminációellenes bizottságának munkájában.

Egy francia képviselő emelt kifogást az ellen, hogy Gaudi-Nagy Tamás a jogi és igazságügyi, valamint az esélyegyenlőségi és diszkriminációellenes bizottság munkájában részt vegyen. Ezt az ET Parlamenti Közgyűlése - mivel akkor kevesen tartózkodtak az ülésteremben - 12-9 és 13-12 arányban utasította el. 

Gaudinak másodszor is igazat adtak az Izrael-imádók ellenében

A tegnapi Euópa Tanács-akkreditáció megerősítés után ma Gaudi-Nagy Tamás bizottsági tagságát is helyben hagyta az Európa Tanács közgyűlése.

Mint tegnap beszámoltunk róla, hivatalosan kezdeményezte a magyar és a görög küldöttség akkreditációjának megkérdőjelezését egy olasz néppárti képviselő, Fiamma Nirenstein, amiért az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ülésszakára érkező küldöttségekben a görögországi Arany Hajnal és a magyarországi Jobbik képviselői is helyet kaptak.

Gaudi kérdése az ET főtitkárához a cigánybűnözésről és a hagyományos nemzeti közösségek védelméről

Az ET Közgyűlésen január 22-én mandátumom tisztázását követően a Koszovóról szóló jelentés vitája után Thornbjorn Jagland az ET főtitkára ismertette elképzeléseit, többek között szólt a kisebbségek védelmének fontosságáról és a cigányok elleni diszkrimináció elleni harcról. Ez ihletett arra, hogy megkérdezzem tőle: ki fog-e állni azok emberi jogaiért, akik olyan területeken élnek, ahol a bűncselekmények többségét cigányok követik el és az áldozattá válástól való rettegésben telnek napjaik ? Másrészt arra voltam kiváncsi, hogy kiáll-e majd a hagyományos nemzeti közösségek jogaiért, mint példásul a területi autonómia lehetőségétől megfosztott székelyekért ?

A főtitkár a mélyebb összefüggésű választól elzárkózott, de annyit leszögezett: nem jogosít fel bűncselekmények elkövetésére, ha valaki egy kisebbséghez tartozik,a törvények mindenkire vonatkoznak. Másrészt bár nem ismeri a székelység helyzetét, de minden kisebbség mellett kiáll és be kell tartatni a kisebbségvédelmi keretegyezményt. MIndenki eldöntheti mennyire megnyugtatóak ezek a válaszok...

Csúfos kudarcot vallottak az antiszemitázók az Európa Tanácsban

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága ma délelőtti ülésén elutasította Nirenstein olasz képviselőnő és társainak tegnapi kérelmét, amely arra irányult, hogy engem és egy görög képviselőtársamat (Eleni Zaroulia) tiltsanak ki az ET Közgyűléséről, mivel szerinte mi, illetve pártjaink "rasszista és antiszemita" álláspontot képviselünk és veszélyt jelentünk Európára.

A bizottság megállapította, hogy mandátumunk nem vitatható, demokratikus választások útján és a megfelelő eljárási szabályok betartásával veszünk részt az ET Közgyűlés munkájában. A mandátumot vitatók olyan eljárási indokokra hivatkozva terjesztették elő valótlanságoktól hemzsegő kérelmüket, amelyek alapján nem lehet egyetlen képviselőnek a legitimitását sem kétségbe vonni. Az Európa Tanács alapító statutuma szerinti értékekbe való ütközést csak a teljes nemzeti delegációk szintjén lehet vizsgálni, azonban ilyen kérelem Magyarország ellen nem volt. Rámutatott a bizottság arra is, hogy a politikai véleménykülönbségeket vitákkal kell tisztázni és nem a demokratikus intézményekből való kirekesztéssel.

Gaudi-Nagy: politikai támadás az akkreditáció megkérdőjelezése

Ellene, ezáltal a Jobbik és egész Magyarország ellen indított támadásnak tekinti Gaudi-Nagy Tamás, hogy egy olasz képviselő kezdeményezte akkreditációjának visszavonását az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésében.

A közgyűlés strasbourgi ülésén tartózkodó Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik parlamenti képviselője az MTI-nek kedden telefonon adott nyilatkozatában kijelentette: ezzel minden olyan európai polgár ellen támadás indult, aki "nem bizonyos véleményformálók akarata és elgondolása szerint" képzeli el Európa jelenét és jövőjét.

Fiamma Nirenstein olasz néppárti képviselő hétfőn kezdeményezte hivatalosan a görögországi Arany Hajnal és a magyarországi Jobbik képviselői akkreditációjának felülvizsgálatát. Álláspontja szerint ugyanis ellentétes lehet az Európa Tanács alapító okiratában foglalt értékekkel, köztük az emberi jogok tiszteletben tartásával és előmozdításával, a demokráciával és a toleranciával az, hogy ezek a képviselők helyet kapnak a közgyűlésben.

Beletört a bicskája Gaudiba az Izrael-imádó képviselőnőnek

Teljes kudarcot vallott az Európa Tanács (ET) ügyrendi bizottságának mai ülésén az a Jobbik és Dr. Gaudi-Nagy Tamás elleni támadás, melyet tegnap kezdeményezett Fiamma Nirenstein izraeli állampolgárságra ácsingózó olaszországi képviselőnő.

Mint tegnap beszámoltunk róla, hivatalosan kezdeményezte a magyar és a görög küldöttség akkreditációjának megkérdőjelezését egy olasz néppárti képviselő, Fiamma Nirenstein, amiért az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ülésszakára érkező küldöttségekben a görögországi Arany Hajnal és a magyarországi Jobbik képviselői is helyet kaptak.

Gaudit és a Jobbikot támadja az olasz képviselőnő (Frissítve)

Izraeli állampolgár szeretne lenni, saját elmondása szerint két szerelme van az életben: az újságírás és Izrael. Ő Fiamma Nirenstein zsidó származású olasz képviselőnő, aki mai közleménye szerint likvidálná a Jobbikot, jelesül a jogvédő Gaudi-Nagy Tamást az Európa Tanácsból.

Az Európa Tanács (ET, nem keverendő össze az EU csúcsszervével, az Európai Tanáccsal) a gazdasági-politikai jelentőségű Európai Unióval szemben kimondottan az emberi jogok védelmével foglalkozó nemzetközi fórum. Az ET egyik magyar delegáltja 2010 óta a nemzetközi jogvédő Gaudi-Nagy Tamás, aki az elmúlt években számos súlyos jogsértés miatt emelt szót a szervezetben, legyen szó a 2006-os rendőrterrorról vagy a délvidéki, erdélyi magyarokat ért súlyos jogsértésekről, a határainkon kívülre szakad magyarok autonómiaküzdelméről.

Katalónia lesz Európa új állama ? A katalán önrendelkezési küzdelem tanulságai magyar szemmel

Gaudi-Nagy Tamás strasbourgi beszélgetése Jordi Xucla katalán képviselővel az Európa Tanácsban a katalán és magyar-székely önrendelkezési törekvésekről (2012. október 4.)

Mi történt az Európa Tanács múlt heti Parlamenti Közgyűlésén ? - Gaudi-Nagy Tamás összefoglalója

Az Országgyűlés 14 fős delegációjának egyedüli, Jobbik frakcióhoz tartozó képviselő tagjaként ezen a héten is hangot adtam a magyar nemzeti radikalizmus és a nemzeti önrendelkezés szempontjainak, egy olyan közegben, ahol mind a magyarságnak, mind ennek az eszmerendszerünknek sok ellenfele van, de kitartó munka révén egyre több támogatója is.

Október 1-5 között Strasbourgban a 47 tagállamot tömörítő szervezet parlamenti közgyűlésén több igen nagy vitát kiváltó jelentést és kérdést vitattunk meg, többek között a politikai foglyok definíciójáról (terroristagyanússá nyilvánított személyek az elfogadott jelentés szerint nem minősülnek politikai foglyoknak, ezért nem támogattam), Oroszország emberi jogi vizsgálatáról (a jelentés elmarasztaló volt számos tekintetben, de olyan kérdésekben is negatív véleményt fogalmazott meg, pl. Pussy Riot eset, ahol az eltúlzott volt, ezért nem támogattam) a Safarov ügyről (itt igyekeztem az erősen magyarellenes támadásokat visszaverni és probléma komplex megoldására ráirányítani a nemzetközi közösség figyelmét), a választás szabadsága az oktatásban (itt szóltam a  Székely Mikó Kollégiumról és Románia kötelezettségéről az egyházi javak visszaadására és az erdélyi magyarok önrendelkezésének biztosítására), az emberi jogok és a külpolitika kapcsolatáról, a globalizmus térhódításáról, a választások demokratikus jellegének erősítéséről, a nők politikai részvételének emeléséről, illetve több állami vezetőt hallgattunk meg (albán külügyminiszter, moldáv elnök, albán elnök), akikhez kérdéseket intéztem az önrendelkezési jog tárgyában.

Romániának vissza kell adni az elkobzott egyházi javakat és önrendelkezést kell biztosítani az erdélyi magyaroknak ! - Gaudi felszólalása a Székely Mikó Kollégium ügyében az ET közgyűlésen

Az Európa Tanács őszi közgyűlésén Strasbourgban 2012. október 4-én Gaudi-Nagy Tamás a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítási ügyét, illetve a marosvásárhelyi orvosi egyetem esetét hozta fel negatív példaként az szabad választás az oktatásban című jelentés vitájában. Részletesen feltárta az ügy hátterét és felkérte az Európa Tanácsot, hogy kötelezze Romániát az államosított egyházi javak csatlakozásakor vállalt visszaadási kötelezettségének teljesítésére, illetve arra, hogy a trianoni békediktátum folytán hatalmas területeket Magyarországtól elraboló állam biztosítsa végre a legmagasabb szintű kollektív jogokat az erdélyi magyarság számára,különösen a területi autonómia igényt megfogalmazó, saját területein többséget alkotó székelység számára.

Ramil Safarov azeri katonatiszt ügyéről folytattak vitát csütörtökön Strasbourgban az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének ülésszakán.

A legtöbb hozzászóló élesen elítélte Azerbajdzsán eljárását, az azeri képviselők ugyanakkor arról beszéltek, hogy Örményország megszállva tartja Hegyi-Karabahot.

Európa Tanács: vita az oktatás megválasztásához való jogról

Az oktatás szabad megválasztásához fűződő jogról folytattak vitát csütörtökön Strasbourgban az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ülésszakán.

A vitában két magyar országgyűlési képviselő - a KDNP-s Kalmár Ferenc András és a jobbikos Gaudi Nagy Tamás - is felhívta a figyelmet az anyanyelven való oktatás jogának fontosságára.