Valódi számonkérést 2006-ért! - Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás is utcára hív 23-án

 A Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közös tanúságtételre hívja mindazon elégedetleneket, akik valódi számonkérést és felelősségre vonást követelnek. Hét évvel a 2006 őszén a rendőrségi, ügyészségi és bírósági közreműködéssel végrehajtott megtorlás után a szemkilövők és a szemkilövetők háborítatlanul köztünk élnek, a hajuk szála nem görbült annak ellenére sem, hogy a terhelő bizonyítékok az ügyészség aktáiban fellelhetők.
Vajon van-e még olyan ország, ahol a nemzeti ünnepen részt vevőkre és a tüntetőkre rászabaduló, magukból kivetkőzve, súlyos bűncselekményeket elkövető, magyar emberek tucatját egy életre fizikailag megnyomorító, míg százaknak súlyos lelki traumát okozó és megalázó rendőrbűnözőket, koncepciós eljárásokat levezénylő ügyészeket és bírákat futni hagynának? Nem beszélve a politikai felelősökről.

Vajon nekünk az áldozatoknak és nemzeti jogvédőknek, de minden magyar embernek kit közvetve-közvetlenül 2006 őszén megaláztak, bele kell-e törődnünk abba, hogy a szemek kilövői gúnyos mosollyal a szájukon, az elégedettségtől eltelve jöjjenek velünk szembe az utcán szabadlábon?

Ha a bíróságok és ügyészségek összekacsintva el is tűrték, hogy az egymásnak falazó, dokumentálhatóan hamis vallomásokat tevő rendőrök gúnyt űzzenek az igazságszolgáltatásból, mi az igazság iránt elkötelezettek nem nyugodhatunk, és nem is nyugszunk mindaddig, míg a szemkilövőket, a szemkilövetőket és a velük cinkos hivatalos személyeket a börtönbe nem juttatjuk. Egyúttal arra is szükség van, hogy 2006 őszének bűneit tagadók, a történteket hamis színben feltüntetők megtévesztő propagandájára megfelelő válasz szülessen. Ezt szolgálja az október 20-án, a nyilvánosság számára bemutatott "Res iudicata -2006 ősze: ítélt dolog" című, általunk készített dokumentumfilm is, amely tényszerűen, jogerős bírósági és ügyészségi határozatokkal, film és fényképfelvételekkel alátámasztott módon, jogsértettek eseteinek kronologikus felelevenítésével mutatja be a történteket. A leleplező erejű filmet rövidesen nyilvánosságra hozzuk.

A 18:00 órakor kezdődő rendezvényen a reményeink szerint felszólaló dr. Morvai Krisztina független EP képviselő mellett szót kap Gonda László, Kossuth téri néptribun, Gőbl György (KJE elnöke) és dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, országgyűlési képviselő.

A rendezvény zenei hátterét Vári-Kovács Péter színművész szolgáltatja.

Gyülekező 2013. október 23-án, 17:30-tól az Astoria - Rákóczi út-Múzeum krt. sarkán

Várjuk mindazok jelentkezését, akik jogsérelmet szenvedtek el a 2006-os megtorlások során! Lehetőséget szeretnénk nekik adni arra, hogy a nyilvánosság elé tárják meghurcolásukat.

Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete

Nemzeti Jogvédő Szolgálat www.njsz.hu