Segítség a kémelhárításnak: ilyen egy hazaáruló!

- A megbukott Martonyi saját miniszterelnökének is ellentmondva áll ki az ukrán és háttérhatalmi érdekekért

Most az egyszerre orwelli és rákosista hangulatot idéző, háttérhatalmi megrendelésre éppen az EP választás kampányfinisében  csúcsra járatott kém-gate napjaiban érdemes értelmezni a hazaáruló fogalmát.  Ugyanis a kormánypárti és baloldali pártpolitikusok lakájsajtójukkal együtt az EU elleni kémkedés kapcsán rendre hazaárulást emlegetnek.

Pedig még maga a miniszterelnök is úgy fogalmazott éppen tegnap Dabason, hogy Európa az otthonunk és Magyarország hazánk. A globalista pénztőke embertelen intézményrendszere az EU pedig sem az otthonunk, sem a hazánk, hanem gyarmatosítónk, nemzeti önrendelkezésünket és szabadságunkat elnyomó hatalmi szerv, amely léténél fogva törekszik a nemzetállamok szétzúzására és hagyományos európai közösségek, értékek felszámolására.
Ennek fényében felmerül a kérdés: a Btk. 261/A. §-a szerinti Európa Unió intézményei  elleni kémkedés gyanúja kapcsán, hogy jut bárki eszébe az, hogy hazaárulást emlegessen.

A válasz csak egy lehet: a haza fogalma alatt egészen mást értenek, mint mi, akik szerint a Kárpát-medence területén az igazságtalan és önkényes gúnyhatárokra tekintet nélkül egységesnek tekintett szülőföldünk a hazánk. Aki pedig esetlegesen egy ilyen kártékony és nemzeti érdekeinket súlyosan sértő, veszélyeztető intézményrendszer ellen dolgozik az alapvetően elismerést érdemel. Az '56-os szabadságharcosok is ezt tették, ezért tiszteljük őket.
Közben ne felejtsük el: még megalapozott gyanúról sincs szó Kovács Béla esetében, csupán titkosított sejtetésekről. Az ötvenes évek kémpereiben ismert módszerekkel.

Már az új Btk. tavaly novemberi módosításának parlamenti vitájában jeleztük: az EU elleni kémkedés bűncselekményét EU ellenes és euroszkeptikus erők elleni politikai leszámolás eszközeként fogják használni.  Igazunk lett.  Már csak a fekete autók váratnak magukra. Ki tudja meddig... Az pedig több mint gyanús, hogy az új Btk. eredetileg az ezt a bűncselekményt nem rendelte büntetni, azt csak jóval később emelték bele fél évvel az EP választás előtt.

Egyúttal jogászként kötelességem felhívni a figyelmet arra, hogy miután az EU elleni kémkedés csak 2014. január 1-étől büntetendő bűncselekmény és büntethetőséget elrendelő büntetőjogi normák visszaható hatályának tilalma a legfőbb jogállami alapelv, ezért a hatóságok részéről kirívóan törvénysértő a gyanúba kevert Kovács Béla EP képviselő esetében bármely ezen időpont előtti időszak vizsgálata és büntetendő cselekményként történő emlegetése. Márpedig a tegnapi nemzetbiztonsági ülésen egyes nyilatkozók szerint évekre visszamenő bizonyítékokat mutattak be  És hogy fordulhat elő az, hogy a hazai nemzetbiztonságiak EP képviselőink ellen kémkednek és nem azon dolgoznak, hogy az ellenük és hazánk ellenirányuló ellenséges hírszerző és diverzáns tevékenységet meghiúsítsák ? Melyik nemzet biztonságát védik?

A kémhisztériához és a hazaáruló fogalmához kiváló értelmezési segítséget ad a március 28-i Kárpátaljáért szervezett tüntetést követően megbukott bilderbergista Martonyi esete a kárpátaljai magyar testvéreink önrendelkezési jogával és hazánk jogos igényével Kárpátalja visszacsatolásával.

"A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok és megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, amelyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában." (...) "Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő kétszázezres magyar közösség helyzete, amelynek meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell kapnia a közösségi jogok teljességét, és meg kell kapnia az önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával szemben, akik egyébként élvezik együttérzésünket és támogatásunkat a demokratikus Ukrajna megteremtéséért végzett munkájukban. " - mondta Orbán Viktor miniszterelnök 2014. május 10-én beiktatási beszédében, az Országgyűlés második ülésnapján.

És valóban. Mindezek (ideértve a békés határmódosítással járó népszavazást is)  kétségtelenül megilletik az elszakított területek őshonos magyar közösségeit akkor is, ha történetesen Orbán Viktor és kormánya, élén Martonyi János külügyminiszterrel az elmúlt négy évben nem ezt képviselték.  De ezek szerint a szavak szintjén változnak az idők.  A "baráti" és "demokratikus" (valójában puccsista) ukrán bábkormány nem sokat teketóriázott: a miniszterelnök szombati kijelentései miatt bekérették Ukrajnába a magyar nagykövetet. Világossá tették: az ukrán bábkormány nem tűri a kárpátaljai magyar közösség autonómiáját, közösségi jogainak gyakorlását és magyar állampolgárságuk visszaszerzését, de még ennek hangoztatását sem. Az ukrán külügyi szóvivő leszögezte: a magyar miniszterelnök által tett kijelentések ellentétesek az ukrán jogszabályokkal. Az ukrán "partner"  felszólította magyar kormányt, hogy "megfontoltan" álljon hozzá az olyan érzékeny kérdésekhez, mint a nemzetiségpolitika.

Most nézzük a vihart kavart kijelentést követő kormányzati tetteket! Egyrészt a Kárpátaljáról jövő friss információk szerint a kinti magyar konzulátus megtagadja a segítséget a védelemért hozzá forduló kárpátaljai magyaroktól, azoktól is, akik magyar állampolgárok. E közben kikézbesítették már az első behívókat is katonaviselt (pl. harckocsizó) kárpátaljai magyaroknak, sőt egy részüket már el is vitték a Kárpátokon túlra. Megindult az első menekültek a zöld határon át felénk.

Az üdvözlendő  kijelentés és a fenti aggasztó jelenségek ellenére Martonyi János a minap Brüsszelben a transzatlanti hűségtől fűtötten  még saját miniszterelnökét is meghazudtolta , amikor arra az újságírói kérdésre, hogy miként kommentálja az Orbán Viktor által a szomszédos országokban élő magyarok számára megfogalmazott autonómiaigényt, a következőket mondta:

"Minden félremagyarázást, legyen az jó- vagy rosszhiszemű, határozottan visszautasítunk. A miniszterelnök által mondottak nem tartalmaztak semmi új elemet az elmúlt huszonöt évben az egymást követő kormányok magyar politikájához képest." A bukott külügyminiszter a horvát hírügynökség tudósítójának kérdésére még annyit válaszolt: a kérdéshez ezen túlmenően nem kíván semmit hozzátenni.

Nem is kell, így beszél egy hazaáruló.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és minden nemzetbiztonsággal foglalkozó hazai szerv tehát jobban tenné, ha Martonyiék és külügy háza táján nézne körbe és megvizsgálná az ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket tevő és külügyi tevékenységét ennek szellemében, folyamatosan hazánk és honifitársaink (köztük az elcsatolt területeken élő 3,5 millió magyar) érdekeit semmibevevő módon  kifejtő vezetők és utasításaikat végrehajtó diplomaták vajon mikor és hogyan követték és követik el a Büntető Törvénykönyv 258. §-ába ütköző hazaárulás, a 259. §-ába ütköző hűtlenség és/vagy a 261. §-ába ütköző kémkedés bűntettét, amelyeket a törvény tíztől húsz évig, illetve kettőtől nyolc évig terjedő börtönnel rendel büntetni. Az államvezetés és a nemzetbiztonsági szakszolgálatok figyelmébe ajánlom a Btk. 263. §-át, amely szerint két évig terjedő börtönnel sújtandó az, aki a fenti, állam elleni bűncselekményekről tud, és feljelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az állam úgy működik, hogy saját maga által alkotott jogszabályokat nem tartja és nem tartatja be az állami vezetők tekintetében, és normaszegés esetén elmulasztja felelősségre vonásukat, akkor ez felhatalmazást adhat az Alaptörvény és a történeti alkotmányunk által is biztosított ellenállási jog gyakorlására. És akkor népítélet  jöhet, és a kegyelem már nem garantált. A Hegedűsök és Ocskayak példája legyen intő jel. Az utolsó órákban vagyunk, hogy ez elkerülhető legyen.

És amíg most minden a kémügyről, illetve korábban a délvidéki magyarokat szerbeknek kiszolgáltató Pásztor István leköpéséről szól, terel a gépezet, nehogy kiderüljön, hogy meztelen a király: a külföldiek már viszi a magyar földet és erdőket, mint a cukrot. Dübörög a gyarmatosítás és az EU csatlakozás mérlege katasztrofális. Apropó: érdemes lenne a nemzetbiztonsági szerveknek megvizsgálni azt is, hogy kik és milyen módon működtek és működnek közre abban, hogy nemzeti érdekeinket sértő EU csatlakozási folyamat megtörtént és a jelen sanyarú állapotokig jutott. Tragikomikus, hogy most a kormánypártok az EP kampány részeként aláírásgyűjtést indítottak a hazaáruló földtörvény "megvédésére" az egyébként valóban védendő akác és adómentes pálinkafőzési jog ügyével cinikusan összekapcsolva.  Ez már valóban az orwelli világ, ahol a fogalmakat teljesen kifordítva használják: a jó az rossz, a rossz az jó. A külföldi valójában belföldi. Mindebből az jöhet, hogy a belföldi külföldivé válik, azaz a magyar ember idegen és rabszolga lesz saját hazájában, ahogy a palesztinok. Nem hagyhatjuk!

Ne felejtsük el a lényeget: a május 6-i tüntetésen elfogadott petíciónk követelése szerint a Országgyűlésnek még 2014. május 22-ig van ideje arra, hogy a petíciónkban rögzített hármas  földvédelmi csomagot elfogadja. A nyomásgyakorlást folytatjuk május 26-án a Kossuth téren!

Ez a mi Hazánk, nekünk csak ez az egy Hazánk van és mi itthon vagyunk!
A magyar föld és a magyarok szabadsága nem eladó!

Budapest, 2014. május 22.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő
www.gaudinagytamas.hu