A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye a 2006 őszi rendőrterror 8. évfordulóján

Az 1956-os szabadságharc leverésének gyásznapján nov. 4-én sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Jogvédő Szolgálat. A sajtótájékoztatón bejelentésre került az egyesület vezetésében történt változás. A Szolgálat új elnöke, dr.Novozánszky Ilona eddigi elnökségi tag lett. A bemutatkozását követően megemlékezett az 58 évvel ezelőtti brutális megtorlásokról. Méltatta a forradalomban résztvevő "pesti srácok" hősies helytállását, az óriási túlerőben lévő megszállókkal szemben. Elmondta, hogy a nyugati világ cserbenhagyta a független, szabad Magyarországért heroikus harcukat vívó és életüket áldozó hős forradalmárokat így ezért eltiporták dicső forradalmunkat. Ezt követően áttért a 2006. okt. 23.-iki, a forradalom 50. évfordulóján történtekre, amikor a budapesti Astoriánál békésen ünneplő tömegre brutálisan rátört Gyurcsány rendőrsége. Elmondta, hogy ennek a példátlan rendőr brutalitásnak a jogsértett áldozatait nagyobb részben, a Szolgálat közreműködő ügyvédei védték. A büntető ill. szabálysértési eljárások az esetek többségében sikeresek voltak és az eredmény felmentés,vagy eljárás megszüntetése lett, amit követtek a sikeres kártérítési perek. A 2006-os brutalitások felelőseit vizsgáló Parlamenti Vizsgálóbizottság az NJSZ-t a kiemelkedő tevékenységéért állami elismerésre terjesztette fel. Köztudott, hogy a rendőri felelősséget vizsgáló "Balsai Bizottság" jelentése, 90 %-ban, a Szolgálat által képviselt ügyeken alapult.


 

Az új elnök rámutatott arra is, hogy a 2006-os ügyek a mai napig elhúzódtak. Ma is vannak perek, persze kisebb számban, amelyek még folyamatban vannak. Különösen a rendőrök ellen indult perek húzódtak el. Végezetül beszélt a Szolgálat új céljairól. Elsődlegesnek jelölte meg a Kárpát-medencei magyarság védelmét jogsértések esetén, és a magyarok önrendelkezési jogáért való küzdelmük segítését. Tervezés alatt áll az elszakított magyarok jogait tartalmazó Kiskáté, amelyből megismerhetik jogaikat és kötelességeiket. Fontos új területek lesznek a munkajogi és fogyasztóvédelemi jogi teendők. Az elnöki beszámolót dr.Gyurta Tibor elnökségi tag, dr.Gaudi -Nagy Tamás ügyvezető és dr.Grespik László elnökségi tag jogeseteinek ismertetése követte. Az értékes beszámolókból kiemelkedik dr.Grespik László által képviselt 2006-os Kossuth téri jogellenes oszlatásból eredő kártérítési igény érvényesítése, amelyben 175 jogsértett 2006-os tüntető kártérítési igényét képviseli. Jelenleg a BRFK jogilag megalapozatlan indokokkal elzárkózik a peren kívüli megegyezéstől. Így 10 fővel kénytelenek próbapert indítani. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat sajtótájékoztatóján az előadók továbbra is célul tűzték ki annak elérését, hogy azok az állami rendőri felső vezetők, akik felelősek a 2006. őszi tomboló rendőrterrorért, megkapják méltó büntetésüket.