A nemzeti érzelmű, vallásos emberek érzékenységét sértő rongálások kapcsán a belügyminiszterhez intézett kérdést Gaudi-Nagy Tamás

Gaudi-Nagy Tamás írásbeli kérdést intézett Pintér Sándor belügyminiszterhez, melyben a Margit hídon található Szent Korona-ábrázolások megrongálói elleni nyomozás állásáról, illetve arról érdeklődött a radikális honatya, hogy a jövőben milyen lépéseket kíván tenni a Belügyminisztérium a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Az idei év június 1-jén hatályba lépő új Btk. jobbikos képviselők kezdeményezésére (Gyüre Csaba, Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás által kezdeményezett javaslat nyomán) védeni rendeli a Szent Koronát is. Így a nemzeti jelkép megsértésének tényállásába Magyarország himnusza, zászlaja és címere mellett, aki a Szent Koronát különösen nagy nyilvánosság előtt sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más módon meggyalázza, vétség miatt június 1-től - ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg - egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mint azt Pintérnek címzett levelében Gaudi-Nagy Tamás kifejtette, erre a módosításra nem pusztán azért volt szükség, mert a magyar alkotmányos rendszernek a Szent Korona a legtradicionálisabb eleme, és abban az ezeréves államiság jelenik meg. Ezen felül a Szent Koronához kapcsolódik a Szent Korona-tan, mely Magyarország történelmi alkotmányának alapját képező közjogi tétel, amelyen a magyar államiság eszméje alapul, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmányos közgondolkodásra. A Szent Korona a nemzeti érzést, a magyar nemzethez tartozást is kifejezi. A radikális nemzeti párt képviselőit a jogszabály megfogalmazásakor, mint ahogy annak elfogadásakor is a felsorolt tételek mellett rendkívül nagymértékben befolyásolták, hogy a korábbi kormányok nemzetellenes tevékenysége során megszaporodtak a Szent Koronát ért sértő kijelentések, művészinek mondott, de a Szent Korona méltóságát meggyalázó alkotások.

"Ma vallásos emberek érzékenységét sértő cselekményeket követnek el egyesek jogkövetkezmények nélkül, és hogy ezen cselekmények különösen megszaporodtak keresztény szimbólumok, különösen a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jeleként ismert kereszttel szemben (pl. megrongált köztéri keresztek)" - fogalmaz Gaudi. És valóban: nemrég a szanyi sírrongálásról lehetett hallani, a múlt hónapban Csengeren rongáltak meg több mint száz sírt, milliós károkat és pénzben ki nem fejezhető fájdalmat okozva ezzel az elhunytak hozzátartozóinak. Ilyenkor általában pusztán rongálás miatt indítanak nyomozást, míg jellemző módon egy zsidó temetőben elkövetett rongálás miatt rendre antiszemitizmust kiállt a sajtó és politika egyaránt.Gaudi-Nagy Tamás átcsoportosítana forrásokat a fölösleges és megfélemlítő rendőri erődemonstrációkból


A Margit hídon és a Margit-szigetre vezető szárnyhídon látható Szent Korona ábrázolások is rendre vandálok áldozataivá válnak. Önmagában a tetemes kár mellett, rendkívül szégyenteljes, hogy ilyen Magyarországon egyáltalán megtörténhet.

Ahogy a jogvédő képviselő is írta: "...a család fogalmának helytelen értelmezését propagáló, a közerkölcsöt súlyosan sértő rendezvények adófizetők pénzéből több tízmillió forintért történő biztosításából, de akár a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány szintén tízmilliós nagyságrendű, vagy akár Jobbik rendezvényeinek rendkívül túlzó rendőri biztosítására minden racionális okot mellőzve elköltött milliókból, a jövőben célszerű lenne átcsoportosítani a Margitsziget közbiztonsága szempontjából személyi és anyagi erőforrásokat. Ha az eddigi módszerekkel egyszerűen képtelenség az elkövetőket elfogni és felelősségre vonni, akkor ki kell építeni egy a meglévőnél használhatóbb kamerarendszert. Személygépkocsival is gyakrabban hajthatnának be a rendőrség munkatársai, nem beszélve a gyalogosan közlekedő, megerősített rendőrjárőri jelenlétről. Ezen felül többnyelvű táblákat is el lehetne helyezni jól olvasható helyen, melyek a műveltetés mellett a rongálások szigorú büntetőjogi következményeire is felhívhatnák a figyelmet. Emellett nyomravezetői díjat lehetne felajánlani annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti.

Ha ez első hallásra túlzásnak is tűnne az anyagi kár nagyságának fényében, érdemes felidézni, hogy az elmúlt években erre mindig akadt forrás, ha történetesen nem a Nemzeti Hitvallásban a nemzetmegtartó szerepe okán külön elismert kereszténység volt az elszenvedője az ilyen természetű jogsértő magatartásoknak. Kérem, hogy a következetesség jegyében a fentebb részletesen taglalt cselekmények elkövetőinek felderítése, a kár megtérítése, a felelősök példás megbüntetése érdekében is tegyen meg minden törvényes lépést a Belügyminisztérium!"

Pintér Sándor semmitmondó válaszában közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság két kerületi kapitánysága is nyomozást rendelt el. A bűncselekmény elkövetőjének kilétét megállapítani nem sikerült (mindjárt gondoltuk - a szerk.), ezért az érintett kapitányságok mind a két esetben felfüggesztették a nyomozást. A hasonló jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében a BRFK illetékes rendőrkapitányságainak közterületen szolgálatot teljesítő bűnügyi és közrendvédelmi állományának figyelmét az eligazítások során rendszeresen felhívják a Margit hídon található műemlékek és közvetlen környezetük fokozott figyelemmel kísérésére.
Az említett esetek elkövetése óta ilyen jellegű bűncselekményekről nem érkezett bejelentés.- zárja válaszát Pintér.

És valóban: a Margit-szigetre vezető szárnyhíd mindkét Szent Koronájáról hiányzik a kereszt, azokat a legutóbbi eset óta nem pótolták, így értelemszerűen a libsi fiataloknak már nem zavarja a szemét a számunkra fájdalmas látvány. A tegnapi anticionista rendezvény rendőri biztosításának költségei egy töredékének átcsoportosításából megoldható lenne többek között a Margitsziget értékeinek, az ott szabadidejüket kulturáltan eltölteni kívánók biztonságának a védelme is, nem beszélve a felvásárlók háromnapos provokációjáról, mely során több száz millió adóforintból (megszállt) műveleti területté teszik a magyar fővárost, miközben - különösen vidéken - rendkívül kiszolgáltatottak az emberek a bűnözőkkel szemben. Felsőbb utasítások, ha úgy tetszik, magasabb szempontok azonban ennél a kormánynál is éppen úgy felülírják az őshonos magyarság érdekeit, mint tették azt az előzőeknél. Így megy ez gyarmaton...

Kuruc.infó, Szent Korona Rádió, Palócbetyár nyomán