Gárdista kártérítési perek napja

Tájékoztatom a közvéleményt,  hogy 2014. december 2-án 8.30 kezdettel a Fővárosi Törvényszék megtartja az első tárgyalást a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt 86 meghurcolt gárdista és hazafi (köztük Kiss Róbert volt gárdafőkapitány, Budaházy Edda és Zagyva Gyula HVIM elnök) a Budapesti Rendőr-főkapitányság alperes és 3 másik rendőri szervvel szembeni kártérítési perben, amely a 2009. július 4-én (mozgalmi nevén: Bajtársiasság Napján) az Erzsébet téren elkövetett rendőri jogsértések miatti károk (összesen több mint százmillió forint) megtérítése iránt indult.

Helyszín: Fővárosi Törvényszék, Budapest, V. kerület, Markó u. 27. fsz. 11. tárgyalóterem helyett, a a II. emeleten található ún. esküdtszéki terem.

További 13 jogsértett gárdista ügyében 2015. februárban kerül sor az első tárgyalásra, mert bár keresetük egy napon került benyújtásra, de formai okok miatt más bíróhoz került ügyük és a tárgyalás kitűzésére is később került sor.

A keresetek benyújtására azért volt szükség, mert a több mint két éve a Belügyminisztériummal zajló, peren kívüli megegyezésre irányuló erőfeszítések eddig még nem vezettek sikerre és az új Polgári Törvénykönyv szigorú új szabálya miatt így kellett megszakítani a követelések 5 éves elévülését.

Időközben peren kívüli egyezség megkötését kezdeményeztük Bucsek Gábor budapesti rendőr-főkapitánynál annak érdekében, hogy az összes 2009. július 4-ejei károsult ügyében peren kívüli megegyezésre juthassunk, hasonlóan egyébként a 2003. december 1-ejei gesztenyéskerti jogsértettek ügyéhez, amikor még a Gyurcsány-kormány által irányított rendőrség budapesti vezetőjével is sikerült megállapodást kötni. A BRFK vezetése nem zárkózott el, 12 fő esetében összegszerű ajánlatot tett, bár ennek mértéke messze áll még a bírósági gyakorlat szerinti mértékhez.

A Bajnai-kormány időszakának legnagyobb méretű politikai szabadságjogi jogsértése során 2009. július 4-én a rendőrség brutális erőszakkal feloszlatta a Magyar Gárda jogerős betiltása és Budaházy Györgyék elleni koncepciós eljárás ellen Budapesten, az Erzsébet téren tartott békés ülődemonstrációt. Negatív rendészettörténeti csúcsot beállítva 216 embert állítottak elő (köztük Kiss Róbert volt gárdakapitányt és Vona Gábor Jobbik elnököt is), sokukkal szemben szabálysértési eljárást folytattak le, egyeseket megbírságoltak, azonban többségüket végül felmentették.

Az általam képviselt Kiss Róbert azonban per indított a tüntetés feloszlatása jogellenességének megállapítása iránt és ez sikerrel járt: a bíróság kimondta a 2009. július 4-ei, Erzsébet téri békés ülődemonstrációt a rendőrség jogellenesen oszlatta fel. Ennek folyománya az, hogy a tüntetés helyszínén foganatosított minden, oszlatás kikényszerítésére irányuló rendőri intézkedés jogellenesnek minősül és meghurcoltakat kártérítésre jogosítja.

A tüntetés erőszakos oszlatását a Magyar Gárda Egyesület jogerős bírósági feloszlatását követő két nappal hajtották végre az akkori országos rendőr-főkapitány, Bencze József meghatározó szerepével.

A jogtiprást a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részletes állásfoglalásban ítélte el, majd azt kiemelt szabadságjogi jogsértésnek minősítette az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottsága által 2010-ben elfogadott, a 2002-2010 közötti időszak jogsértéseit elítélő, általam készített jelentésében is (2.14. pont).

A kártérítésre peren kívüli megegyezéssel jutott a 2006 őszi rendőrterror közel száz áldozata kártérítéshez nemzeti jogvédők közreműködésével.

Néhány károsult pere már részbeni pernyertességgel zárult, de vannak még folyamatban korábban indult perek is.

Ugyancsak holnap, 2014. december 2-án 12.00 kezdettel tartja meg a Fővárosi Ítélőtábla (II. kerület, Fekete Sas u. 3. fsz. V. tárgyaló) a fellebbezési tárgyalást, ahol várhatóan jogerős ítélet születik a dr. Gaudi-nagy Tamás és dr. Józsa Edina ügyvéd által képviselt Kormány Sándor és 9 gárdista társának szintén ezen rendőrségi jogsértés miatti kártérítési perében. A Fővárosi Törvényszék első fokon nagyobb részt helyt adott a kereseteknek és megállapította, hogy a rendőrség megsértette személyes szabadságukat, gyülekezési jogukat és testi épséghez fűződő személyiségi jogukat azzal, hogy őket 2009. július 4-én az Erzsébet téren elfogták, többüket brutálisan bántalmazták, gázspray-vel lefújták, megbilincselték és hosszú órákon át különböző rendőri fogdákban fogva tartották. A bíróság kötelezte a felelős rendőri szerveket, hogy kérjenek levélben bocsánatot a jogsértettektől és fizessenek nekik nem vagyoni kártérítésként fejenként átlagosan négyszázezer forintot és kamatait. Ez volt az ötödik ilyen, gárdisták számára kedvező elsőfokú ítélet. Az itt születendő jogerős ítélet mérföldkő lehet és jelentős előrelépést hozhat a peren kívüli jóvátételt célzó tárgyalásokban is.

Kérjük, szíveskedjenek a nyilvánosságot tájékoztatni erről a széles körű közérdeklődésre számot tartó ügyről!

Budapest, 2014.  december 1.

Üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
www.njsz.hu