Alkotmányozás

Videó az Alkotmányozó vitafórumról

Készítettünk két videót a Pázmányon megrendezett Alkotmányozó vitafórumon, ezeket nézhetitek meg itt. Salamon László még a vita vége előtt előtt elment, így őt nem tudtuk megkérdezni.

Az LMP a fenntarthatóságot, az MSZP szociális érzékenységet tenné az új Alkotmányba. A Jobbik nemkívánatosnak tartja a sztálini gyökerű és liberális alaptörvényt. De vajon mit gondol minderről a Fidesz? Milyen feltételekkel venne részt az LMP az alkotmányozásban? Miért szállt ki az MSZP és technikailag hogyan oldaná meg a Jobbik a történelmi alkotmány jogfolytonosságát

Schiffer András szerint Orbán Viktor centrális hatalmat épít. Gulyás Gergely cáfolja, hogy Orbán Viktor királyságra tör. De vajon mit gondolnak minderről, Istenről, a Himnuszról és az Alkotmányról az ateisták? Itthon már nincs, de külföldön még egész jól használja az MSZP a többségét - mondta Gulyás Gergely.

nemzetikonzultacio.blog.hu

A Fidesz leszavazta a Szent Koronát

A leszavazott jobbikos javaslat szerint a nemzet egységét, Magyarország szuverenitását, és a történetileg létezett alkotmányos rendszerekkel való jogfolytonosságát a Szent Korona fejezi ki. A Fidesz szerint nem...

Az Országgyűlés mai ülésén az alkotmány koncepcióról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító indítványokról döntött. A Jobbik frakciója kérte, hogy az alkotmányügyi bizottságban korábban leszavazott 48 módosító indítványból három kiemelt kérdésben döntsön a törvényhozás, a többi már nem volt szavazásra kérhető. 41 jobbikos igen szavazat ellenében az összes többi párt (köztük a történeti alkotmányosságra olykor kenetteljes szavakban hivatkozó kormánypártok is) leszavazták Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslatát, amely  a történeti jogfolytonosság kimondását célozta és a jogfolytonosság helyreállítása érdekében hozandó sarkalatos törvény megalkotását kezdeményezte.

Alkotmányozási komédia

Az Orbán-kormány alkotmányozásának történetében, immáron a harmadik bizottság kezdi meg munkáját. Széleskörű társadalmi konzultáción alapuló weboldal már van, a lakossághoz szóló kérdőíveket most küldik, ám a Jobbik javaslataiból és történelmi jogfolytonosság helyreállításából nem kérnek a kormánypártok.

„Az alkotmányozás a legfontosabb dolog, ami létezik. Emberöltőkre meghatározza az emberek sorsát. Minden szónak jelentősége van” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a hírTV-ben. Ehhez képest már a sokadik forgatókönyv szemtanúi lehetnek mindazok, akik az alkotmányozás folyamatán próbálnak kiigazodni. Még a nyár folyamán megalakult a kormányfő által felkért tanácsadó testület Boross Péter, Pálinkás József, Schöpflin György, Stumpf István és Pozsgay Imre részvételével, azonban munkájukról mindeddig nem tájékoztatták a közvéleményt.

Gaudi-Nagy: A Fidesz saját szimpatizánsainak szándékait is semmibe veszi

Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának mai ülésén az alkotmánykoncepcióról szóló határozati javaslathoz benyújtott negyvenkilenc jobbikos javaslatból negyvennyolcat elutasított és csupán egy javaslatot támogatott a Fidesz-KDNP-s többség.

Az alkotmány módosítását két, egymást követő országgyűlési döntéssel kívánta módosítani az eredeti alkotmánykoncepció. Ennek a szabálynak az elhagyását javasolta Bana Tibor és Dúró Dóra, amit a bizottság többsége is támogatott.

Jobbik: A Fidesz nem garantálná törvényi keretek között a közbiztonságot

Gaudi- Nagy Tamás, az Alkotmányügyi bizottság tagja és Dúró Dóra, az Oktatási bizottság tagja, valamint a Jobbik országgyűlési képviselői közös sajtótájékoztatójukon elmondták az Alkotmányügyi bizottság leszavazta a Jobbik csaknem összes módosító javaslatát, melyet a párt az alkotmány koncepcióhoz nyújtott be.

 

Ötpárti szópárbaj az új alkotmányról

Egyetemi hallgatók szervezésében került sor egy ötpárti kerekasztal-beszélgetésre, több száz fiatal részvételével. Az erről készült tudósításunkban bemutatjuk a fő nézetbeli eltéréseket, fölelevenítjük az esemény legmeglepőbb fordulatait, és beszámolunk a botrányról is.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Önkormányzata közös szervezésében került sor a PPPKE-JÁK egyik előadótermében Milyen lesz az új alkotmány? címmel egy kerekasztal beszélgetés a parlamenti pártok képviselőivel. A kormány részéről Gulyás Gergely (FIDESZ) és Salamon László (KDNP), az ellenzéki pártokból pedig Bárándy Gergely (MSZP), Schiffer András (LMP) és Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) ütköztették álláspontjaikat, és válaszoltak a közönség kérdésire. A terem körülbelül 3-400, szinte kizárólag egyetemi hallgatóval telt meg zsúfolásig. A nagy érdeklődésre számítani lehetett különböző internetes visszajelzésekből, illetve a téma aktualitása, a vitázók személye miatt, és a teljes ötpárti részvétel is kifejezetten vonzóvá tette a rendezvényt a főként jogi pályára készülő fiataloknak.

Felszólalás az alkotmányozás vitájában

Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki felszólalása az alkotmányozásról

A felszólalás szövege:

Vita az alkotmány-koncepcióról: Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki beszédben tett hitet a történeti jogfolytonosság és a történeti alkotmány mellett

Soha nem feledhető érzés volt, hogy az alkotmány-koncepcióról szóló vitában a Nemzet Házában a Jobbik vezérszónokaként a történelmi jogfolytonosság helyreállítása és történeti alkotmányunk helyreállítása érdekében állhattam ki.

Beszédemet így kezdtem:  

"Hungaria semper libera: Magyarország örökké szabad.

Milliónyi szív, lélek és szempár követi a magyar alkotmányosságról szóló vitát, Isten és a nemzet szigorú mércéjének való megfelelés a tét. 33 nemzedék által írt történelem ítélőszéke előtt állunk mindannyian és ezért nyíltan, egyértelműen, megalkuvás nélkül, és nagyjaink szelleméhez méltóan kell fogalmaznunk.

A 2010. május 14-én megalakult Országgyűlés történelmi felelőssége és kötelessége, hogy helyreállítsa végre az 1944. március 19-én megszakadt jogfolytonosságot a magyar nemzet érdekeit óvó Szentkorona tan elvein működő állammal és újraélessze a történeti alkotmányosságunk elveit, értékeit Magyarország megmentése és emelkedő pályára emelése érdekében. A történeti alkotmányunk jogrendszere a biztosítéka a nemzet örök szabadságának, önrendelkezési jogának: ezt senkinek sincs joga feladni, sem csorbítani."

FMH: A valódi rendszerváltás követelményének az alkotmánykoncepció nem felel meg

A Jobbik szerint a valódi rendszerváltás követelményének a parlament előtt fekvő alkotmánykoncepció nem felel meg.

Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik vezérszónoka az új alkotmány szabályozási elveiről szóló határozati javaslat keddi általános vitájában kijelentette: a 2010 májusában alakult Országgyűlés történelmi kötelessége, hogy helyreállítsa az 1944 márciusában megszakadt jogfolytonosságot. A jobbikos képviselő hozzátette azonban: a joghelyreállítás és a valódi rendszerváltás követelményének a parlament előtt fekvő alkotmánykoncepció nem felel meg.

N1 Híradó - Kötelezettség mulasztás

A Szent Korona-tanra épülő történelmi Alkotmány visszaállítása szükséges

Gaudi-Nagy Tamás mai vezérszónoki felszólalásában kijelentette, az 1949-es sztálini alapokon nyugvó Alkotmány helyett a Szent Korona-tanra épülő történelmi jogfolytonosság visszaállítására van szükség.

A nemzeti összetartozást fogja kifejezni az új alkotmány

Az MSZP és az LMP kivonult az alkotmánykoncepció vitájáról

Egy jó alkotmánynak ki kell fejeznie a nemzet összetartozását, tükröznie kell a nemzet múltjának örökségét, a jelen célkitűzéseit, és az állam jövőbeni tevékenységének alapjául szolgáló értékeket - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz vezérszónoka az új alkotmány szabályozási elveiről szóló határozati javaslat keddi általános vitájában. Jobbik szerint a valódi rendszerváltás követelményének a parlament előtt fekvő alkotmánykoncepció nem felel meg. Az LMP és a szocialisták viszont kivonultak az alkotmánykoncepció vitájáról.

Felszólalás a készülő új alkotmány bizottsági vitájában

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 2011. február 14-i ülésén Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslatot (H/2057. szám) tárgyalták. Alább Gaudi-Nagy Tamás ülésen elhangzott hozzászólása olvasható:

Jegyzőkönyv részlet

 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik):

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint ahogy látható, részt vesz most ebben a bizottsági vitában, és úgy döntött, hogy bár az alkotmány-előkészítés szakaszában nem olyan irányba mentek a dolgok, ami egyébként a mi elveink szerint szükséges lett volna, azaz a történeti alkotmányunk ismételt kibontása és a történeti jogfolytonosság helyreállítása, és javaslatainkat döntő mértékben lesöpörték, a 27-ből három javaslatot fogadtak csak el, azonban mégis a képviselői felelősségünk és a választókkal szembeni felelősségünk az, hogy miután egyetlenegy párt vagyunk, amely következetesen szeretné kompromisszumok nélkül a történeti alkotmányunkat újra érvényre juttatni, ezért minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy elmondjuk az ezzel kapcsolatos érveinket.