Az NJSZ kiáll Gaudi mellett – sajtótájékoztatón emlékezett meg a Nemzeti Jogvédő Szolgálat az ’56-os és a 2006-os eseményekről

2014. november 4-én sajtótájékoztató keretén belül emlékezett a Nemzeti Jogvédő Szolgálat az 58 évvel ezelőtti eseményekre, valamint a 2006-ban történt brutális rendőrattakra, amelyet az 1956-os eseményekre emlékezők ellen követett el a Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök által kézivezérelt, Görgényi közvetlen vezetése alatt álló rendőrség.

A sajtótájékoztatót Dr. Novozánszky Ilona, az NJSZ elnöke nyitotta meg, aki Dr. Zétényi Zsolt korábbi NJSZ elnök visszavonulása miatti tisztújítást követően lett a szervezet elnöke. Az új elnök bemutatkozójában megemlítette, hogy 2006 novemberében csatlakozott az NJSZ-hez. Az NJSZ eddigi munkásságát tekintve elmondta, hogy messzemenően ez a szervezet volt az, amely a legtöbbet tette a 2006-os eseményekben jogsérelmet ért emberek védelmében, majd párhuzamot vont az 1956-os és 2006-os események történései között. Dr. Novozánszky Ilona emlékeztetett arra, hogy a 2006-os eseményeket követően a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte az NJSZ munkásságát, ma viszont már azt lehet érezni, hogy az akkori felfokozott érdeklődés elmúlt, pedig a 2006-os események következményei ma is élnek.

Kitért arra, hogy a legnagyobb jogvédelmi munkát az NJSZ szakemberei végezték. Ennek bizonyítéka az is, hogy a rendőri felelősséget vizsgáló “Balsai-jelentés” tényanyagának 90 százalékát az NJSZ által képviselt ügyek adták. Dr. Novozánszky Ilona utalt arra, hogy a 2006-os események kapcsán, a civilek ellen indított perekben az NJSZ jelentős sikereket ért el, és a kártérítési perekben is közel százmillió forintnyi összeget sikerült kiharcolnia a sértettek javára.

Az új elnök a továbbiakban megjelölte azokat a célokat és területeket, melyeket az elkövetkezendő időszakban a Nemzeti Jogvédő Szolgálat az eddigi tevékenységein túl felvállal. Ilyen terület lesz például a fogyasztóvédelem, a munkahelyi jogvédelem, de továbbra is nagyon fontos a határon túli magyarság jogvédelmének ellátása, melyet közvetlenül ugyan nem, de a határon túli partnerszervezeteket szakmailag támogatva tudnak ellátni.

Dr. Gyurta Tibor az NJSZ elnökségi tagja egy 2006-os törvénytelen rendőri eljárás kapcsán történt konkrét eseményen keresztül vázolta fel az NJSZ működésének fontosságát, kiemelve azokat az anomáliákat és valótlanságokat, melyekre a rendőrség alapozta a vádat a sértettel szemben. Ebben a konkrét esetben az NJSZ sikere az anyagi jóvátétel, mely több mint kétmillió forintot jelentett az általuk védett fiatalembernek. Rámutatott arra, hogy a nyomozó főügyészség megállapította azt, miszerint a sértett ellen hamis adatok alapján jártak el, aminek következményeként megtörtént a rendőrség feljelentése hamis vád címén.

Dr. Grespik László az NJSZ elnökségi tagjaként hozzászólásában kiemelte, hogy 173, a 2006 október 23-i hajnali Kossuth téri oszlatás elszenvedőinek képviseletét látta és látja el a mai napig is, akiknek az ügyében az 5 éves kártérítési elévülési időt megszakította, ami azt jelenti, hogy a rendőrség nem menekülhet meg az akkori jogtalan oszlatási eljárás következményeitől. Grespik László a pintéri rendőrség hozzáállására utalva elmondta, hogy a BRFK szerint az a tény, hogy a Legfelső Bíróság öt tagú tanácsa az oszlatás jogtalanságát kimondta, már eleve elégtétel kell, hogy legyen a sértettek részére. A rendőrségnek tehát nincs szándéka fizetni a jogtalanul elszenvedett sérelmekért és azokért a rágalmakért, amelyeket 2006-ban indokként hozott fel a rendőrség a nyilvánosság előtt a médiában. Ebben az ügyben hamarosan 10 felperes indít próbapert a rendőrség fizetni nem akaró hozzáállása miatt.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás az NJSZ ügyvezetője hozzászólásában megemlítette, hogy 2010 után egyfajta szemléletváltás történt a rendőrség részéről, amely meglátása szerint pontosan a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tevékenységének eredményeként tudható be. Természetesen vannak még lezáratlan ügyek, azonban a 2010-ben megszületett 33/2010 OGY. határozat alapján az elenne a cél, hogy a jóvátételeket peren kívüli egyeztetésekkel lehessen elérni. A jogellenesen meghurcolt és terrorizált emberek kártérítése elől nem lehet elzárkózni. Az ügyvezető felhívta a rendőrség figyelmét arra, hogy legyen partner ebben, valamint arra is rámutatott, hogy mindezekben az ügyekben már általános közkegyelemben kellett volna részesíteni a 2006-ban sérelmeket elszenvedőket. Dr. Gaudi-Nagy Tamás kiemelte, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat a jog mentén tevékenykedő konzervatív nemzeti értékrendű szervezet és határozottan visszautasítja azt, hogy bármely párthoz kötődése lenne. További célja az NJSZ-nek, hogy visszavegye azokat a jogi területeket, melyeket a liberális szervezetek igyekeztek a közelmúltban kisajátítani.

Hozzászólása végén Gaudi-Nagy Tamás megköszönte Zétényi Zsolt eddigi munkáját, aki visszavonulását követően is segíti a nemzeti jogvédelmet.

A sajtótájékoztató végén a Nemzeti InternetFigyelő kérdésére, hogy – miszerint úgy érzékelhető a jelenlegi hatalom részéről, hogy Dr. Gaudi-Nagy Tamás jogvédő határozott nemzeti kiállása és jogvédő tevékenysége egyre inkább kellemetlenné válik és mintha egyfajta boszorkányüldözés indult volna el a szókimondó ügyvezető ellen – mit tesz az NJSZ, hogy ebben az ügyben, hogy megfelelő védelmet nyújtson Gaudi-Nagy Tamásnak, Dr.Novozánszky Ilona a következőket válaszolta:

“Az, hogy a régi kormányzatnak nem volt szimpatikus Gaudi-Nagy Tamás és az NJSZ, a természetes. A mostani helyzetben ezzel kapcsolatosan felelős nyilatkozatot nem tudunk tenni, az azonban nyilvánvaló, hogy valakik, valamiért nem igazán értenek egyet Gaudi-Nagy Tamás tevékenységével. A Pásztor István körüli történésekkel kapcsolatban ott tartunk, hogy vádemelés van, megvizsgáltuk az ügyet. Az, hogy ez jogos vagy sem, ebben a független magyar bíróságnak kell majd állást foglalnia. Természetesen nekünk erről megvan a saját véleményünk, mi nem úgy látjuk jogilag, ahogyan az ügyészség. Azon az állásponton vagyunk, hogy létezik az ártatlanság alapelve, és mindaddig, amíg ezt feketén-fehéren meg nem dönti a független magyar bíróság és be nem bizonyítja ennek az ellenkezőjét, vagy azt, hogy igaz az, amit az ügyészség állít és az megfelel a magyar jogszabályoknak, addig a kollégánkat teljes mértékben tisztának és feddhetetlennek tartjuk. Az biztos, ha nem olyan ítélet születik, amit jogosnak, jogilag alátámasztottnak tartunk, azt Gaudi-Nagy Tamás megfellebbezi, és továbbmegyünk a legmagasabb fórumokig, ha kell egészen Strasbourgig. Gaudi-Nagy Tamás védelmét a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagjai fogják ellátni. Tiszta, tisztességes, jogszerű helyzetet akarunk látni mind Gaudi-Nagy Tamás, mind saját szervezetünk védelmében is.”

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó

Vádlottból vádló 2.: “Ön rúgott fejbe!” – egy 2006 őszi áldozat küzdelme az igazságtételért