Újabb mérföldkő a nemzetegyesítésben:elfogadta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a nemzeti kisebbségekről szóló magyar jelentést

Hatalmas áttörés az itt olvasható MTI hír szerinti Kalmár-jelentés,  a kapcsolódó határozat és  ajánlás, amelyek szerves folytatásai az Európa Tanács korábbi, kollektív jogokat erősítő jogforrásainak, így az autonómiáról, mint a konfliktusok megoldási forrásáról szóló 1334/2003. sz és a szintén Kalmár Ferenccel közösen -  benyújtott módosítónk révén - kiharcolt, a  területi autonómiát kötelezően alkalmazandó modellként előíró 1832/2011. sz. határozatoknak.

Maximálisan ki kell használni a gyalázatos trianoni diktátum miatt  elszakítottan és jogfosztott sorban élő 3 millió Kárpát-medencében élő magyar honfitársunk érdekében. Egyértelmű lehetőséget teremt az - 71 igen, 11 nem és 11 tartózkodó szavazattal - elfogadott, 1985/2014 sz. határozat és a - 58 igen, 16 nem és 16 tartózkodó szavazattal - elfogadott 2040/2014 sz. ajánlás a területi autonómia kikényszerítésére, az óvodától egyetemig terjedő anyanyelvi oktatásra, etnikai alapú regionális önkormányzatok létrehozására és a széles körű anyanyelv használatra. A felelősség a magyar kormány kezében van: kíván-e végre a dél-tiroli sikeres modellt kiharcoló Ausztriához  hasonlóan védhatalomként kiállni  elcsatolt testvéreink önrendelkezési joga érdekében és konfliktusok vállalása árán megszorongatni a szomszédos területrabló államokat a mostani meddő jószomszédi politika helyett, mert egyértelmű, hogy csak a kemény fellépés vezethet eredményre.

A jelentésért szívós küzdelmet folytattunk Kalmár Ferivel és a délvidéki Kovács Elvirával közösen először a diszkrimináció elleni bizottságban, ahol számos román módosító javaslatot sikerült kisebbségbe szorítanunk, és ugyanez sikerült a plenáris ülésen is. A románok ki akarták venni a kollektív jogokról és a kisebbségi sorban élő nemzeti közösségek által lakott területek etnikai arányainak megváltoztatási tilalmáról szóló részeket, de ezeket az elutasítást szorgalmazó felszólalásaimat követően nagy többséggel leszavazták. Egyedül a finnek (ráadásul egy patrióta finnel az élén) vezette skandináv lobbival nem bírtunk: hiába bizonyítottuk be, hogy az Európa Tanács már eddig 21 különböző jogi dokumentumában foglalkozott a cigányokkal, akiknek külön alhonlapja is működik az ET honlapja keretében, mégis a skandinávok nyomására a hagyományos szót kiszavazták mindenhonnét a nemzeti kisebbség fogalom elől, nehogy úgymond a cigányokra ne vonatkozhasson az elfogadott határozat és ajánlás.

Nyilvánvaló pedig, hogy tartalmilag ettől még az egész Kalmár jelentés és határozat a szülőföldjén évszázadok óta élő, egységes nemzettudattal rendelkező, de anyaországától igazságtalan diktátumok miatt leszakítva, más államba kényszerített közösségekről, így különösen rólunk, magyarokról szól. A skandinávok még azt is kivették volna, hogy a valós történelmi tények megszálló államok többségi társadalmával való megismertetése érdekében az anyaországgal közösen kidolgozott tankönyvek és akciók fontosságát szorgalmazza a határozat. A határozat 9. pontjához benyújtott és elfogadott kapcsolódó módosító javaslatom nyomán ez megmaradt, bár önmagában nyilván ez sem csodafegyver.

Tiszta szívből gratulálok földimnek, a brassói születésű, valódi kereszténydemokrata Kalmár Ferinek, akivel az elmúlt 4 évben a 16 ET parlamenti közgyűlési ülésszakon számos felejthetetlen és hála Istennek eredményes küzdelmet folytattam nemzetünk egységesítése érdekében.
A sors különös fintora, hogy úgy tűnik rá sem tart igényt EP képviselőként a saját frakciója.

Strasbourg, 2014. április 8.
Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő, az ET PKGY tagja