Toroczkainak mégsem kell kártérítést fizetni a rendőrség felé a MTV székházostrom miatt (videóval)

A Fővárosi Törvényszék 2013. január 7-én kihirdetett elsőfokú ítéletével elutasította a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Toroczkai Lászlóval szembeni keresetét, amellyel a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökét a 2006. szeptember 18-i MTV székházostrom során rendőrségi eszközökben keletkezett károk megfizetésére kérte kötelezni.

A perbe vont hazafi jogi képviselői (Gaudi-Nagy Tamás és Tóth László ügyvédek) részére a BRFK 635.000,- Ft perköltséget köteles megfizetni. A BRFK képviselője jelezte: nem állnak meg, fellebbeznek az ítélet ellen. Ezzel a döntéssel a Fővárosi Törvényszék, illetve jogelődje a Fővárosi Bíróság már harmadszorra utasította el a rendőrség keresetét.

Folytatás alább videóval

A rendőrség a követelését arra alapozta, hogy Toroczkai László a felelős az MTV székház ostrom során a rendőrségi eszközökben bekövetkezett károkért a gyülekezési törvény szerint, mint ,,a tüntetés szervezője". A 2007-ben még a Gyurcsányék által irányított rendőrség által indított, majd a kormányváltás után a Pintér Sándor fennhatósága alá került rendőrség által folytatott, hat éve zajló perben tavaly januárban a Kúria - a Fővárosi Bíróság kétszeri kereset elutasítását követően - végül azt állapította meg közbenső ítéletében, hogy Toroczkai László a Gyurcsány-kormány távozását követelő Szabadság téri tüntetés szervezőjének tekinthető, s éppen ezért egyetemleges felel a tüntetőkkel a rendőri eszközökben okozott károkért. Az akkori hírek ezeket a károkat először 70 millió forintban jelölték meg, a BRFK keresete még közel 10 millió forint megfizetésére irányult, azonban per mostani szakaszában az összeg 1,2 millió forint és kamataira csökkent a Toroczkai Lászlót képviselő ügyvédek szívós és megalapozott védekezése miatt.

A Fővárosi Törvényszék az alperesi védekezést teljes mértékben osztó ítéletében kimondta, hogy a rendőrség nem bizonyította hitelt érdemlő és kétséget kizáró módon, hogy a rendőrségi eszközökben (pl.: lövedékálló mellények, pajzsok, gumibotok) "a károk pontosan hogyan, milyen körülmények között keletkeztek". Az ítélet szerint Toroczkai felelősségének megállapítása nem jelenti azt, hogy minden rendőrségi kárért felel: "a lefolytatott bizonyítás alapján nem állapítható meg, hogy ezek a károk az alperes és/vagy a vele egyetemlegesen felelős más személyek magatartásával állnak-e okozati összefüggésben."

Az ügy tanulsága, hogy míg a 2006 őszi véres események valódi felelőseinek teljes körű elszámoltatása várat magára (a vádemelés Gyurcsány és az akkori rendőri vezetők ellen terrorcselekmény miatt még nem történt meg), addig még most is a hazafiakon igyekszik elverni a port a jelenlegi hatalom. Ebbe a sorba illeszkedik a Budaházy György és társai elleni, évek óta zajló, koncepciós "terrorügy" folyamatban tartása is.

Budapest, 2013. január 8.

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
országgyűlési képviselő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Kapcsolódó anyag:

MTV ostrom per: Toroczkai a végső győzelem előtt  

 


CsatolmányMéret
ToroczkaiItelet.pdf219.18 KB