Székely kiállítás helyett Wallenberg kiállítás, magyar rapportőr készít autonómiajelentést, Safarov ügy, politikai foglyok- Gaudi beszámolója az Európa Tanács őszi közgyűléséről (2012. október 5.)

Az Országgyűlés 14 fős delegációjának egyedüli, Jobbik frakcióhoz tartozó képviselő tagjaként ezen a héten is hangot adtam a magyar nemzeti radikalizmus és a nemzeti önrendelkezés szempontjainak, egy olyan közegben, ahol mind a magyarságnak, mind ennek az eszmerendszerünknek sok ellenfele van, de kitartó munka révén egyre több támogatója is.

Október 1-5 között Strasbourgban a 47 tagállamot tömörítő szervezet parlamenti közgyűlésén több igen nagy vitát kiváltó jelentést és kérdést vitattunk meg, többek között a politikai foglyok definíciójáról (terroristagyanússá nyilvánított személyek az elfogadott jelentés szerint nem minősülnek politikai foglyoknak, ezért nem támogattam), Oroszország emberi jogi vizsgálatáról (a jelentés elmarasztaló volt számos tekintetben, de olyan kérdésekben is negatív véleményt fogalmazott meg, pl. Pussy Riot eset, ahol az eltúlzott volt, ezért nem támogattam) a Safarov ügyről (itt igyekeztem az erősen magyarellenes támadásokat visszaverni és probléma komplex megoldására ráirányítani a nemzetközi közösség figyelmét), a választás szabadsága az oktatásban (itt szóltam a  Székely Mikó Kollégiumról és Románia kötelezettségéről az egyházi javak visszaadására és az erdélyi magyarok önrendelkezésének biztosítására), az emberi jogok és a külpolitika kapcsolatáról, a globalizmus térhódításáról, a választások demokratikus jellegének erősítéséről, a nők politikai részvételének emeléséről, illetve több állami vezetőt hallgattunk meg (albán külügyminiszter, moldáv elnök, albán elnök), akikhez kérdéseket intéztem az önrendelkezési jog tárgyában.

Jó hír, hogy Kalmár Ferenc KDNP-s képviselőtársam személyében magyar jelentéstevője lett a hagyományos nemzeti közösségek jogairól és státusáról szóló jelentésnek, amely jelentés elkészítését idén júniusban kezdeményeztük a tavaly javaslatunkra elfogadott 1832/2011. sz., területi  autonómia alkalmazását célzó határozat alapján. Ebben a munkában minden segítséget meg fogok adni képviselőtársamnak, annak érdekében, hogy egy olyan határozat kerülhessen ennek nyomán elfogadásra, amely által megkerülhetetlenül kikényszeríthető az elszakított területeken élő magyarok számára a legmagasabb szintű kollektív jogok, így a területi autonómia biztosítása.

A magyar delegáció többszöri kérésem és sürgetésem ellenére egyelőre nem a székelyekről vagy a magyar értékekről tartott kiállítást, hanem Wallenberg zsidó-mentéséről  együtt a svédekkel, amely a szokásos bűnös, nemzet sztereotípiát sugallta, beillesztve "korunk rasszizmusa" elleni küzdelem rendszerébe.