A megfelelő kiegészítésekkel támogatni tudják Gaudiék az alapvető jogok biztosáról szóló törvényt

2013. november 11-én, Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról (T/12908) című törvényjavaslat általános vitájában Gaudi-Nagy Tamás a javaslat tartalmi támogatása mellett érvelt. Mint mondta, ezt jó javaslatnak tartják, ami korrekciója a nem teljesen helyes és pontos formában elfogadott alapvető jogok biztosáról szóló törvénynek.

Sokkal szerencsésebb, ha maga a kormányzat vállalja föl azt, hogy egy ilyen - ugyan nem sarkalatos törvényt - benyújt, mintsem ahogy az jelen esetben, egyéni képviselői indítványként történt. Ezzel Gaudi szerint a kormányzat megúszta a társadalmi vitát, ugyanis a jogalkotási törvény ezt kifejezetten előírja. Megúszták azt is, hogy hatástanulmányokat végezzenek, ezáltal mentesültek egy olyan kötelezettségük alól, mely során ideális esetben kutatási eredményeket, elemzéseket kellett volna letenni az asztalra.

Mivel nem folyt le a társadalmi vita, ezért nem jöhettek be a társadalom részéről vélemények. Pedig ha lett volna ilyen vita, biztos vagyok benne, hogy az egyik ilyen javaslat ez lett volna: Legyen egy szabályozott eljárási rendje annak a kérelmezési módnak, kérelmezési lehetőségnek, amely az Alkotmánybírósághoz fordulását kezdeményezik az alapvető jogok biztosának. Jelenleg a törvény nem ír elő eljárási határidőket. (...) Az alapvető jogok biztosa számára nincs határidő szabva arra, hogy mondjuk számomra mint országgyűlési képviselőnek, akinek aggálya van egy elfogadott törvény Alaptörvénybe ütközésével kapcsolatban mennyi időn belül, illetve válaszol-e egyáltalán - fejtette ki érveit a jogvédő képviselő, hozzátéve, hogy egy jó gyakorlat működik, Szabó Máté időszakából rendelkezik tapasztalatokkal.

Gaudi-Nagy Tamás a beterjesztő Gulyás Gergely támogatását kérte abban, hogy a jogállami követelményeknek megfelelően kerüljenek bele a törvényjavaslatba a határidőkre vonatkozó észrevételek.

A teljes felszólalásról készült felvétel: