Jogerősen legyőzte a "A mi kis falunk" című, RTL-Klubon futó, magyar- és kereszténygyalázó filmsorozat gyártócégét az egyik epizódban engedélye nélkül szerepeltetett pilisszentléleki patrióta - írásbeli bocsánatkérés és 3 millió forint 3mp-ért

Forrás: magyarnemzet.hu

Megsértette Reményi János felperes képmáshoz fűződő jogát a Content Factory Kft., A mi kis falunk című, az RTL Klubon látható, magyar- és kereszténygyalázó filmsorozat gyártója, amikor korábban a férfi engedélye nélkül készített róla felvételt, amit – szintén az ő tudta nélkül – három másodperc erejéig be is emelt a műsorba – ezt állapította meg 2023. január 11-én született jogerős ítéletében a Győri Ítélőtábla. A produkciós cégnek 300 ezer forint sérelemdíjat, perköltségként 2,6 millió ügyvédi munkadíjat és 154 ezer forint illetéket kell megfizetnie.

A Tatabányai Törvényszék elsőfokú ítéletét  döntő mértékben – a hangfelvételhez való jog megsértésére utaló, kereseti kérelem tárgyát nem is képező rész kivételével – helybenhagyta a megismételt fellebbezési eljárásban tartott tárgyaláson hozott ítéletével a Győri Ítélőtábla "A mi kis falunk" című sorozatot gyártó cég perében.

A megismételt fellebbezési eljárásra azért volt szükség, mert a Kúria jogszabálysértés miatt hatályon kívül helyezte az ügyben a Győri Ítélőtábla még tavaly májusban született, Reményi János keresetét elutasító, őt 831 ezer forint perköltségre kötelező másodfokú ítéletet, és a bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Felperes korábban már meg is kellett kezdje ezen perköltség teljesítését (a gyártó cég, az alperes 8 havi egyenlő részletet engedélyezett), de a Kúria hatályon kívül helyező végzése miatt a már kifizetett négy részletet időközben visszakapta.

(Az elsőfokú ítéletről a Pesti TV Az ügy c. műsora Füssy Angéla révén is tudósított).

A Győri Ítélőtábla mostani jogerős ítélete szerint a Content Factory Kft., A mi kis falunk című, az RTL Klubon látható filmsorozat gyártója megsértette az egyik epizódba engedély nélkül betett felperes, a pilisszentléleki Reményi János képmáshoz való személyiségi jogát.

A Győri Ítélőtábla jogerős ítélete alapján a Content Factory Kft. köteles a jogsértést elismerő és bocsánatkérő levelet küldeni Reményi Jánosnak, emellett a határozat értelmében az alperes köteles megfizetni a felperesnek 300 ezer forint összegű sérelemdíjat, továbbá perköltségként összesen 2,6 millió forint összegű ügyvédi munkadíjat (az elsőfokú munkadíj 1,63 millió, az első másodfokú eljárás, a felülvizsgálati eljárás és második másodfokú eljárás munkadíja: 965 ezer forint) és 154 ezer forint illetéket viselnie kell.

A felperes jogi képviselője, Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd , a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője arról adott tájékoztatást, hogy a bocsánatkérő levélben az RTL Klubon futó, A mi kis falunk című, sokak véleménye szerint nemzet- és kereszténygyalázástól sem mentes sorozat gyártója a következőket kell közölje:

A Content Factory Kft. megsértette Reményi János képmáshoz való személyiségi jogát azzal, hogy Reményi Jánosról hozzájárulása nélkül mozgóképes képfelvételt készített és ezen felvételt Reményi János hozzájárulása nélkül felhasználta oly módon, hogy elhelyezte azt az általa gyártott „A mi kis falunk” című tévésorozat 4. évad 4. részének 39. percében 3 másodperc hosszan 38:45-38:48 másodperc között, másrészt közlésre átadta a Magyar RTL Televízió Zrt. részére. A Content Factory Kft. az elkövetett jogsértés miatt ezúton elnézést kér Reményi Jánostól.

 Végső győzelem a perben

 Az ügyvéd szerint ez a döntés végső győzelemnek minősül, és az alperes esetleges felülvizsgálati kérelme sem hozhat már reálisan változást. – Azzal, hogy a felperes engedélye nélkül, lényegében egy paparazzo-felvételt készítettek, és azt beemelték a sorozatba, olyan látszatot keltettek, mintha ő statisztaként egyrészt aprópénzt fogadott volna el a szereplésért. Másrészt a helyi közösség előtt hiteltelenné kívánták tenni azzal, hogy bort iszik és vizet prédikál, tehát mégis támogatja a sorozatot, noha szóban kiáll ellene. Ez a terv azonban csúfosan megbukott – fogalmazott az ügyvéd.

A konzervatív-jobboldali beállítottságú, lokálpatrióta, ötgyermekes Reményi János a sorozat magyarságot, a vidéki embereket és a kereszténységet sértő szemléletmódjával, módszereivel kezdettől fogva nem értett egyet és ennek hangot is adott.

Az ügyvéd kifejtette: a filmgyártó eredménytelenül védekezett azzal, hogy A mi kis falunk című sorozat forgatási rendje az Esztergom városához tartozó háromszáz lakosú Pilisszentlélek településrészen mindenki számára ismert volt, ezért aki az évente több hónapig tartó filmforgatások idején a forgatási helyszínek környékén akár helyi lakosként arra sétál, az ráutaló magatartással engedélyt ad arra, hogy felvételt készítsenek róla.

Ezt az érvelést végül nem fogadta el a bíróság, és kimondta: mivel nem tömegfelvételről és nyilvános közszereplésről volt szó, ezért azzal, hogy nem kérték a sorozatot köztudottan ellenző felperes engedélyét a felvételhez, megsértették a képmáshoz fűződő személyiségi jogát.

– Örömteli, hogy végre törvényes másodfokú ítélet született, és a keresztény-nemzeti elveihez hű, személyiségi jogaiban megsértett felperes végre erkölcsi és pénzügyi elégtételhez juthat, költségei pedig megtérülnek – hangsúlyozta a jogi képviselő.

 Nemes célra költik a sérelemdíjat

 Reményi János a Magyar Nemzetnek örömét fejezte ki, hogy számára kedvező jogerős ítélet született, és hogy az ügy végre lezárul. Szavai szerint az ítélet nem lepte meg, mert számára kezdettől fogva egyértelmű volt a jogsértés, és biztos volt abban, hogy azt a bíróság is meg fogja állapítani. Ugyanakkor örül, hogy vége van a hosszúra nyúlt pernek, mert stresszes időszakot tudhat maga mögött.

"Nagyon sajnálom, hogy ezzel az egész üggyel foglalkozni kellett, hiszen ha a cég az elején belátja hibáját, és elnézést kér, akkor megóvtuk volna magunkat a pereskedéstől. Nem így tettek, és a bíróság most kimondta, hogy nem lehet mindent megtenni. A filmgyártó önkényesen nem járhat el, nem tehet meg akármit a falu lakosságával, tiszteletben kell tartania a helyiek magánéletét, személyiségi jogait. Ahogy mindenkinek, a gyártónak is minden szabályt be kell tartania, még akkor is, ha ők a Content Factory Kft. és ők gyártják A mi kis falunkat. Ez az ítélet legfőbb üzenete" – mutatott rá Reményi János. A férfi közölte, hogy a sérelemdíj összegét, a 300 ezer forintot az egykori pilisszentléleki pálos kolostor romjainak rendbetételére fordítják.

A jogerős ítéletre reagálva a pervesztes Content Factory Kft.  azt közölte, hogy felülvizsgálati kérelemmel él a szerinte jogszabályt sértő ítélet ellen, bár ennek okát nem jelölték meg, de nem is csoda, mivel a verdikt törvényes.

Reményi János felperes és jogi képviselője készek folytatni a küzdelmet és megvédeni a Kúrián a jogsértett patrióta győzelmét eredményező jogerős ítéletet.