Gaudi a magyarellenes atrocitásokról és vallási diszkriminációról az ET közgyűlésen Strasbourgban - Videóval

Az erőszak a vallási közösségek elleni jelentés vitájában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének szerdai ülésén Gaudi-Nagy Tamás a magyar delegáció tagja felszólalásában rámutatott: a jelentéstevővel egyetért abban, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság  garantálása kötelezettséget teremt a tagállamok számára arra, hogy a hátrányos megkülönböztetést elkerüljék és a vallási közösségek elleni erőszakkal szemben fellépjenek.

Sajnálatos módon még Európában is vannak szomorú példái a vallási közösségek elleni erőszaknak és hátrányos megkülönböztetésnek, amelyek mögött sokszor nemzetiségi elnyomás is meghúzódik. Az igazságtalan békediktátumok következtében hazájától elszakított és önrendelkezési jogától megfosztott magyar közösségek vallásszabadsága is jelentős mértékben sérült. A kommunizmus ideje alatt a magyar kapcsolódású egyházak vagyonának jelentős részét államosították. A nemzeti radikális honatya elfogadhatatlannak nevezte, hogy Románia bár most ünnepli az Európa Tanácshoz csatlakozásának 20. évfordulóját, megszegve a Parlamenti Közgyűlés által előírt  és vállalt kötelezettségét mai napig csak töredékét szolgáltatta vissza az elkobzott egyházi javaknak, az igények többségét még el sem bírálták és természetben csak a javak kb. 3 %-a került vissza. Az Emberi Jogok Európai Bírósága már emiatt többször elmarasztalta Romániát, amelyet felszólított a magyar képviselő arra, hogy a visszaszolgáltatási kötelezettségnek haladéktalanul tegyen eleget.

Emellett a közgyűlés elé tárta Gaudi a Szerbiában a délvidéki magyarok elleni atrocitások ügyét, mivel ezen támadások egy része, miséről hazafelé tartó hívők, templomok és felekezeti temetők ellen irányul. Utalt a Kárpátalján néhány hete ukrán soviniszták által véghez vitt erőszakos cselekményekre, amelyek templomok környékén kokárdát viselő fiatalok és nemzeti ünnepen résztvevő hívők ellen irányultak. Mindezek szükségessé teszik azt, hogy az Európa Tanács bírja rá tagállamait arra, hogy legyenek valódi garantálói a vallásszabadságnak.

Kérjük kapcsolja be a feliratozást a YouTube-on a fordításhoz