Gaudi: az elcsatolt területeken élő magyarok számára a honosítási eljárásban kedvezményes díjkulcsot kérünk alkalmazni!

A felszólalás szövege:

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Rövid leszek, nem fogom kihasználni a teljes időmet, de fontos témához szólok hozzá, és csatlakoznék Szávay képviselőtársamhoz, kiegészítve egy elég kézzelfogható adalékkal, hogy mennyire kártékony lehet egy helytelen konzuli gyakorlat. A kettős állampolgársággal kapcsolatban a Jobbik támogatta, hogy végre visszaszerezhessék a Trianonban elvesztett állampolgárságukat a honfitársaink. Ezt megelőzően nagyon komoly csatákat vívtunk már mi, nemzeti jogvédők a Magyarok Világszövetségével közösen a dél-vidéki magyarok állampolgársága tekintetében. Próbapereket indítottunk, ugyanis az volt az álláspontunk, és most is az, hogy a magyar hatályos jog szabályai szerint ők nem vesztették el az állampolgárságukat.

Sőregi Zoltán, egy zentai idős jogászkolléga nevében indítottam egy ilyen próbapert, amelyet megelőzött a Belügyminisztériumnál, illetve az Állampolgársági Hivatalnál egy eljárás. Kértük, hogy állapítsák meg az állampolgársági bizonyítványban azt, hogy ő magyar állampolgár. Az volt az akkori Gyurcsány-rendszer egyik legfőbb célja, hogy a nemzeti egységesülés törekvéseit akadályozza, ezért az összes próbaeljárásunkban kiadták a nemleges bizonyítványt, azaz hogy nem áll fenn az állampolgárság. Sőregi Zoltán bácsi esetében azonban hiba csúszott a gépezetbe, és véletlenül olyan állampolgársági bizonyítványt kapott, amely szerint ő magyar állampolgár. Mindez nagyon szép és nagyon jó, azonban amikor a jelenleg Szerbiához tartozó Délvidéken működő magyar konzul kikézbesítette ezt az Állampolgársági Hivataltól érkező iratot Sőregi Zoltán bácsinak, az első dolga az volt, hogy azonnal jelezze a Belügyminisztérium felé: hiba csúszott a gépezetbe, és azonnal vonják vissza ezt a - szerintünk egyébként helyes - határozatot. Ennek nyomán a több mint nyolcvanéves idős, derék magyar ember, aki életében nem mozdult ki Zentáról, és mindig is magyar állampolgár volt, és mindig is magyar ember maradt, azt élte meg, hogy két hét múlva megkapta a visszavonó határozatot.

Így tud rosszul, nemzetellenesen működni egy konzuli rendszer, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ebben a jogszabályban előirányzott rendelkezések mellett olyan szemléletmód honosodjon meg, főleg Kárpátaljáról és Délvidékről halljuk folyamatosan a panaszokat a vízumeljárással kapcsolatban, hogy kettős mércét alkalmaznak, aránytalanul hosszú az idő, sok esetben kelletlenül állnak hozzá, ami nem méltó ahhoz az összmagyar ügyhöz, célkitűzéshez, amit óriási bizalommal várnak az elcsatolt területen élő nemzettársaink. Tehát a kormányzat kiemelt és fontos felelőssége a jogszabályváltozások véghezvitele, amelyek között a státusztörvény is ott kell legyen, s remélem, hogy ott is lesz, államtitkár úr, hiszen méltatlan helyzet lenne egy kárpátaljai magyart olyan döntés elé állítani, hogy vagy kérelmezze a magyar állampolgárságot, és akkor elveszti a státusztörvény előnyeit, vagy pedig maradjon csupán egy jogfosztott ukrán állampolgár.

A szemléletváltozáshoz viszont az is kell, hogy anyagi szempontokat is kilátásba helyezzen a kormány, magyarul: a konzuli díjaknál már most jelezzük, hogy a kormány részéről - amely felhatalmazást kap a díjrendelet megalkotására - mindenképpen egy méltányos díjrendelet megalkotása lenne indokolt. Magyarul, az elcsatolt területeken élő magyar állampolgárok számára a honosítási eljárásban egy kifejezett kedvezményes díjkulcsot kérünk alkalmazni a többi általános helyzetben lévő kérelmezőhöz képest.

 

Egyébként a javaslatot ebben a formában támogatjuk. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)