A Fidesz-KDNP többsége sem a nőket, sem a népi kezdeményezést nem tiszteli (videókkal)

Az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottsága 2012. 09. 10-i ülésén méltatlan késői időpontban tárgyalta a Halász Pálma által elindított és több mint százezer ember aláírásával támogatott népi kezdeményezést, amely arról szól, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családi belüli erőszaknak. Salamon László, a testület KDNP-s elnöke emlékeztetett arra, hogy a júniusban elfogadott új büntetőtörvénykönyv (Btk.) országgyűlési vitájában 80 százalékos többséggel döntött úgy a parlament, hogy egy ilyen típusú tényállásra nincs szükség a Btk.-ban. Dr. Gaudi-Nagy Tamás a családon belüli erőszakkal érintett nők nehéz helyzetére hívta fel a figyelmet, és azt kezdeményezte, hogy az ülésen hallgassák meg a kezdeményezők képviselőjét is, de ezt az indítványt a testület kormánypárti többsége érthetetlen módon nem támogatta.

 
 
2012. szeptember 10-én, az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának kisebbségi véleményét ismertette Gaudi a családon belüli erőszak törvényi tényállásával kapcsolatban.,,Számomra mint embernek, mint magyar embernek, mint jogvédőnek is különösen döbbenetes azt megtapasztalni, hogy a népfelség elvével szembe helyezkedve a formai mechanikus szemlélettel, mindenfajta érdemi, komolyabb átgondolás nélkül úgy gondolják, hogy kipipálhatják ezt a feladatot, ami Magyarországon egyik legkomolyabb és legveszedelmesebb rákfenéje az egészséges társadalom kibontakozásának." - jegyezte meg kritikusan a Jobbik frakció jogvédő képviselője.

Felszólalásában felidézte azt a méltatlan tárgyalást, melynek során az Alkotmányügyi bizottság a népi kezdeményezés elindítóját, Halász Pálmát nem várta meg, noha az előre meghirdetett időpont előtt nem is lehetett volna megkezdeni ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. A kibontakozó vita végén Gaudi-Nagy Tamás a Jobbikkal kapcsolatban előszeretettel rémhíreket terjesztők figyelmébe ajánlotta, hogy a valóság elemeit összetetten vizsgálják. Példaként hozta fel Morvai Krisztina európai parlamenti képviselőt, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a családon belüli erőszak hazánkban történő visszaszorításáért, a Terror a családban című könyve révén a téma megkerülhetetlenné vált Magyarországon.

Gaudi-Nagy Tamás  döbbenetének adott hangot az Országgyűlésben elhangzott vélemények kapcsán, mely joggal váltott ki széleskörű társadalmi felháborodást, ennek nyomán egy tüntetésre is sor került. A Jobbik már több alkalommal egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy egy emberközpontú, rendre épülő társadalomban nincs helye a kiszolgáltatottakkal szembeni erőszaknak, és tiszteletben kell tartani a nők méltóságát.

A nők közéleti szerepvállalásáról szóló tavaly őszi parlamenti vitában is ekként nyilatkoztak a Jobbik képviselői, illetve a Btk. idén tavasszal lefolytatott vitájában is támogatták a Fidesszel és az MSZP-vel ellentétben azt, hogy a családon belüli erőszak önálló büntető törvénykönyvi szabályozást kapjon. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által jegyzett törvényjavaslatban eredetileg benne volt a népi kezdeményezést támogatók akaratával egyező tényállás, azonban azt az ún. ,,szakmára" hivatkozva, Varga István és Salamon László képviselők javaslatára a Fidesz-KDNP az MSZP-vel nagykoalícióban elutasította. A kormánynak megkerülhetetlen a felelőssége abban, hogy ne passzív beletörődéssel, hanem aktív jogalkotó munkával védje a családon belüli erőszak lehetséges áldozatait, és olyan megelőző védő-, óvó intézményrendszert működtessen, amely megfelelő védelmet biztosít. Gaudi-Nagy Tamás egyetértett azzal a javaslattal, hogy az Országgyűlés Alkotmányügyi  és Emberjogi bizottságainak albizottságai, szakmai szervezetek képviselőivel és a jogalkalmazókkal közösen kezdjenek el megfelelő megoldást kidolgozni. Ez persze nem helyettesítheti a kormány kötelességét arra, hogy a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében hasonlóan járjon el.

Elfogadhatatlan az, hogy az élet számos területét szabályozó törvények születnek nap mint nap, de ugyanakkor a több százezer ember életét elviselhetetlenné tevő jelenséggel szemben tehetetlennek mutatkozik a kétharmados többséggel rendelkező kormány.


Kapcsolódó:

A Jobbik képviselői aláírásukkal támogatták, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak hazánkban is