Felszólalásom a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában

Az Országgyűlés emberi jogi bizottsága az LMP tartózkodása mellett a múlt héten általános vitára alkalmasnak találta a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megőrzéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Az ülésről szóló beszámoló itt olvasható.

 A kedden zajlott általános vitában határozat javaslattal alapvetően minden frakció egyetértett, azonban a Jobbik jogkövetkezményeket és kommunista időszakban nemcsak a csonka hazában, hanem az elszakított területeken történt, magyarságot érintő összes kitelepítés emlékének megörökítését szeretné.  Murányi Levente a kommunista hatalomátvétel történetét és rémtetteit felelevenítő vezérszónoki beszédben jelentette ki, hogy mindezekért a bűntettekért nincs bocsánat. Felszólalásomban felhívtam a figyelmet arra, hogy üdvözlendő a határozati javaslat, mindenképpen fejet kell hajtani a kommunista önkény alatt alapvető emberi jogaitól megfosztott, kényszer kitelepítettjei és az őket befogadó honfitársaink előtt, azonban ennél több kell. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés által a tavaly elfogadott Alaptörvény Átmeneti Rendelkezéseiről szóló un. "akasztási törvény" rendelkezései kimondják, hogy a kommunista időszakban emberiesség elleni bűnök nem évülnek el, szükség van ezen jogszabályi rendelkezések aprópénzre váltására, azaz az igazságtétel véghezvitelére. Murányi Levente és Ferenczi Gábor képviselőtársaimmal közösen benyújtott egyik módosító javaslatom erre irányul.

Felszólalásomban idéztem a "Kitaszítottak" c. műből, amely megrázó élettörténeteken keresztül mutatja be, hogy az "osztályellenségek" elleni csapásmérés jegyében az ÁVH által lakásaikból kitelepített és Hortobágyra deportált, ott embertelen körülmények között tartott és dolgoztatott középosztálybeli tisztességes emberek tízezreinek élete miként ment tönkre. Emlékeztettem, hogy a kommunista rendszer önkénye a behódolókra és ellenállókra osztotta a társadalmat.

Kiemeltem, hogy a kommunista diktatúra időszakában kitelepítések, deportálások, internálások nem csak a Rákosi-rendszerben és nem csak a megcsonkított hazában történtek, hanem 1948 előtt is a megszállt Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben és Kárpátalján. Módosító javaslatom javítani szándékszik az országgyűlési határozat javaslat ezen pontatlanságát.

Murányi Levente képviselőtársammal közösen előterjesztett módosító javaslataink  meg kívánják teremteni a jogi kereteket a kommunista önkény alatt alapvető emberi jogaiktól megfosztott honfitársaink méltányos jóvátételére. Másrészt pedig, a megcsonkított haza gúnyhatárain kívül található délvidéki, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai honfitársainkra is kiterjeszti személyi hatályát. Egységes nemzetben gondolkodó, a magyar nemzetért felelősséget érző képviselőként erkölcsi kötelességünk volt ezen irányú módosító javaslatok benyújtása.