A bilderberges Martonyi szerint a magyar-szerb kapcsolatok felívelő szakaszban vannak, csak "a szélsőségesek átpolitizálják"

Gaudi-Nagy Tamás napirend utáni felszólalásban egy rendkívül örömteli nemzetpolitikai eredményről - 13 hónap után kiszabadultak az "új temerini fiúk" - számolt be. Az elhangzott napirend utáni felszólalásra Martonyi János külügyminiszter írásban válaszolt, melyben hangsúlyozza: a magyar-szerb kapcsolatok felívelő szakaszban vannak, továbbá óva int attól, hogy a 2014-es választások közeledtével bárki is foglalkozzon az elszakított területek magyarságával. A cionista külügyér szerint aki így tesz, az "veszélybe sodorja az ott élők biztonságát". Martonyi válasza eljutott portálunkhoz is.

Az Országgyűlés 2013. december 4-ei ülésén Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik-frakció jogvédő országgyűlési képviselője "Van értelme a határozott fellépésnek: szabadlábon az új Temerini-fiúk" címmel napirend utáni felszólalásban tájékoztatta az Országgyűlést a hét délvidéki fiatal szabadulásáról.

Gaudi felszólalásában részletesen kifejtette, hogy a délvidéki Temerinben hogyan alakult az elmúlt évtizedekben a magyar-szerb együttélés, miként érintette a helyi magyar közösség mindennapjait a betelepített nagyszámú szerbség, a Koszovóból és a mai Bosznia területéről a mai napig érkező menekültek.
Ők azok, akik gerjesztik a konfliktusokat, és ők azok, akik nem tudják az évszázados együttélés szabályaihoz tartani magukat, mert Délvidéken, a Magyar Királyság egykori, egyik szép részében - a mai napig is a Bácska, Bánság nagyon szép része a magyar területeknek - tényleg példaértékű volt a soknemzetiségi együttélés - mondta Gaudi.

A nemzeti jogvédő képviselő felszólalásában arra is rámutatott, hogy az Európai Bizottság Szerbiáról szóló 76 oldalas országjelentésének a tervezetében - amelyben monitorozzák, hogy mennyire alkalmas Szerbia arra, hogy megkezdjék az európai uniós csatlakozási tárgyalást -, egyetlenegy szót nem írtak le a magyarságról.

Gaudi-Nagy Tamás példaként annak a hét magyar fiatalnak az ügyét említette, akik egy nagyon komoly támadás elszenvedőiként kerültek előzetes letartóztatásba, és 13 hónap kínkeserves és szisztematikus jogvédői munkája nyomán sikerült szabadlábra helyezésüket kiharcolni.

Martonyi János külügyminiszter válaszában megfogalmazottak szerint a Külügyminisztérium megelégedéssel nyugtázta, hogy az "új temerini fiúk" néven ismert vádlottak szabadlábon védekezhetnek. Mint mondja, "igen fontosnak tartjuk, hogy mielőbb döntés szülessen az illetékes bíróság kijelöléséről, és az pártatlan ítéletet hozzon."

Martonyi leveléből kiderül az is, hogy legalább elméleti szinten a Külügyminisztérium illetékes fogalmazói tisztában vannak a velük szemben teljes joggal támasztott elvárásokkal. Ez pedig nem más, mint a magyar közösségek biztonságát, jogait és életkörülményeit veszélyeztető cselekményekre a lehető leggyorsabban és leghatározottabban történő reagálás, határozott felügyelete, hogy a szerbiai hatóságok az ilyen jellegű atrocitásokat minden esetben részrehajlás nélkül vizsgálják ki, és gondoskodjanak megelőzésükről is. Sajnálatos módon ez a mechanizmus a gyakorlatban egyáltalán nem érvényesül, és ezt legutóbb az "új temerini fiúk" a saját bőrükön voltak kénytelenek megtapasztalni.

Ettől függetlenül a bilderberges Martonyi János szerint a magyar-szerb kapcsolatok felívelő szakaszban vannak, és nem szabad hagyni, hogy "szélsőséges politikai megnyilvánulások" (lásd minden olyan határozott megnyilvánulás, ami nem a bűnös nemzet hamis és túlhajtott sztereotípiáját erősíti - a szerk.) megingassák a két nemzet között az elmúlt időszakban kialakult bizalmat. Mint fogalmaz, különösképpen óva intenek minden felelősségteljes politikai szereplőt attól, hogy a 2014-es parlamenti választásokhoz közeledve a határon túli magyar közösségek helyzetét átpolitizálja, s ezzel veszélybe sodorja az ott élők biztonságát. Azaz aki nem látja ideálisnak, örömtelinek, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulónak például a mindennapos magyarellenes erőszaktól terhelt délvidéki magyar-szerb együttélést, az "átpolitizálja a magyar közösségek helyzetét".

A szerb uniós csatlakozási tárgyalások egyetlen magyar érdekeket képviselő álláspontja Szerbia csatlakozásának mindaddig történő akadályozása, míg déli szomszédaink nem vállalnak garanciát a délvidéki magyarok jogainak érvényesítésére, beleértve a területi autonómia és az önálló egyetem igényét is.

Ennek kiharcolása a felelősségteljes magyar politika, minden magyar felelős civil és közéleti ember feladata. Itt az ideje szakítani végre az elmúlt 24 évben gyökeret eresztett megalkuvás politikájával.

Fontos tudni, hogy korántsem rendkívüli az EU-s csatlakozás blokkolása. Korábban a franciák 3 évig a török, a németek koszovó miatt a szerb, a szlovének a horvát, míg a románok a vlach kisebbség miatt a szerb uniós csatlakozást blokkolták.

Martonyi János levele IDE kattintva olvasható.

Az "új temerini fiúk" nem mindennapi kálváriáját bemutató Áldozatból bűnös c. dokumentumfilm alább megtekinthető:

CsatolmányMéret
Martonyi.jpg416.89 KB