Orbán Éva: Megdöbbentő! Elévülhetnek a 2006-os rendőri gaztettek! Kinek áll érdekében a felelősségre vonás akadályozása?

Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság Ellenőrző albizottságát immár harmadszor is hiába hívta alakuló ülésre Szabó Tímea elnök. A 9 főből csak négy képviselő jelent meg szeptember 14-én , így határozatképtelenek voltak. A Jobbik, KDNP és  az LMP képviselői jelen voltak, a Fidesz 5 tagja közül csak 1 képviseltette magát, a többiek az MSZP képviselőjével együtt távol maradtak. A hétfőre újra összehívott ülés már az utolsó pillanat az elévülés előtt.

Akaratlanul is felmerül a választópolgárban a kérdés, hogy egyes képviselők hogy engedhetik meg maguknak ezt a fegyelmezetlenséget, az állampolgárok adójából kapott tetemes fizetésük ellenére, a képviseletükről már nem is szólva.

A megtárgyalandó egyik talán legfontosabb téma a 2006. őszi rendőrterror vizsgálatának ellenőrzéséről szólt volna, mivel néhány nap múlva bekövetkezik a számon kérhetőség elévülése.  A témáról Gaudi-Nagy Tamás, országgyűlési képviselő adott volna tájékoztatást, aki a bizottsági ülést követően rögtönzött sajtótájékoztatót tartott. Mivel a bizottság megalakulását ismételten sikerült megakadályozni, Gaudi-Nagy Tamás arra sem kapott lehetőséget Szabó Tímea elnöktől, hogy a 3 jelenlévő képviselőt tájékoztathassa. Jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy kiknek az érdekét képviselik a távolmaradó képviselők, a felelősségre vonás elévülésére játszva? Különösen megdöbbentő ez annak ismeretében, hogy a Fidesz választási ígéreteinek egyik legfontosabbika a felelősségre vonás ígérete volt, amit a 2/3-ukkal könnyedén betarthatnának.

Fontos tudni, hogy 2006-os brutális, jogtipró, rendőr-terror számon kérhetőségének az elévülési ideje 5 év. Tekintettel arra, hogy ebből 4 évet a rendőr-terror mögött álló, azzal egyet értő Gyurcsány-Bajnai kormányzat volt hatalmon, a 4 év alatt erről szó sem lehetett. Az idő tehát ijesztően kevés. Mindössze néhány nap, és a rendőri gaztettek büntetlenül maradnak, miközben ártatlan fiatalok mai napig bűnhődnek.

Gaudi-Nagy Tamás, aki az albizottság ülése összehívásának is kezdeményezője volt, a rögtönzött sajtótájékoztatóján 3 kardinális kérdést vetett fel. (A hétfői emberi jogi bizottsági ülés 2006-os igazságtétellel kapcsoltos történései itt olvashatók.)

Az albizottság mostani ülésének célja is az volt, hogy megnézze a 2006 őszén történt rendőri bűncselekmények kivizsgálása hol tart, valamint az, hogy a rendőri bűncselekmények elévülése ne következhessen be.

A 3 fő kérdés:

  1. Miért váratnak magukra és húzódnak el mai napig az áldozatokat érintő jóvátételek, sőt egyes eljárások? Újra kellene állítani a kárrendező bizottságot, valamint megfelelő pénzalapot kellene biztosítani.
  2. Miért húzzák-vonják az időt a rendőr-bűnözők felelősségre vonását illetően, az illetékesek, az elévülést elősegítve?
  3. A márciusban  elkészült Balsai-jelentés súlyos megállapításait - melynek ismert részei terror-cselekmény elkövetését és 15 súlyos rendőri bűncselekményt vetnek fel -  miért titkolják a nyilvánosság előtt, valamint miért nem olvashatják el a képviselők ill. a jogvédők? Ezért levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy hozza nyilvánosságra ezt a jelentést, és haladéktalan kezdeményezze az ügyészségnél, azt, hogy gyanúsítsák meg az összes embervadászatért, kínzásért, megalázásért felelős személyt.  Elöljárói intézkedés elmulasztása -azonosító nélküliség – miatt is indítható eljárás.

A közel 1 évvel ezelőtti (2010. október 20.) albizottsági jelentés 12 ülésen 60 személy meghallgatását foglalta össze, és tette meg a szükségesnek tartott javaslatait. Máig nem vizsgálták meg, hogy az albizottság kilenc javaslatából mi valósult meg.

Gaudi-Nagy Tamás vizsgálata szerint a kilenc javaslatból egyetlen egy sem valósult meg, annak ellenére, hogy 2010. október 20-án elfogadásra került ez a jelentés.

Az elakadt semmisségi törvény érvényesülését is vizsgálni kellene. Alkotmányossági aggályok is felvetődtek és , mert mai napig börtön ül egy fiatalember, akit a 2006 őszi tüntetések kapcsán vittek el, Dukán Dániel a törvény ihletőjének ügyében máig nem született még döntés. Értetlenül áll a történtek előtt, mivel 2011. szeptember 19-20-án bekövetkezik az elévülés, ami a Fidesz felelősségét is felveti.

A sajtótájékoztatón Gőbl György a Közhatalmi Jogsértettek Egyesületének alelnöke részletesen beszámolt az eljárásoknál tapasztalt negatívumokról. Saját példájával támasztotta alá, hogy a bírósági eljárásokhoz a rendőrség, - a per befejezéséig - nem adja ki a videofelvételeket. Az eljárás befejezése után, amikor már a rendőri szervekre az már nem érvényesíthető, előkerülnek. Ennek következménye az áldozatokra nézve hátrányos, mert nem mindegy, hogy bizonyíték hiányában, vagy alaptalan vád alapján mentik fel a sértettet.  Azt is sérelmezte, hogy alap iratokhoz, jelentésekhez hivatalos kérés ellenére sem jutnak hozzá. Elmondta tucatnyi feljelentést tett a felelősök ellen, de az eljárások elakadta. Végül kijelentette: ami folyik az igazságtétel ügyben, s főleg, hogy a Balsai-jelentést nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik meg a feljelentéseket felveti a bűnpártolás lehetőségét.

Orbán Éva