Nem évülhetnek el 2006 őszének bűnei!

Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás újabb feljelentést tett a Legfőbb Ügyésznél.

Gaudi-Nagy Tamás és Morvai Krisztina 2011. szeptember 16-án sajtótájékozatót tartott „Kinek az érdeke a 2006. őszi rendőrterror bűneinek elévülése?” címmel.

A nemzeti jogvédő felhívta a figyelmet arra, hogy 2011. szeptember 19-én és 20-án elévül a 2006 szeptemberi véres embervadászatokért felelős rendőrparancsnokok büntethetősége, ezért Morvai Krisztinával a Legfőbb Ügyészéhez nyújtanak be feljelentést, amelyben kérték Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy utasítsa a katonai ügyészséget a 2006 szeptemberi eseményekben részt vevő rendőri parancsnokok meggyanúsítására elöljárói intézkedés elmulasztásának gyanúja miatt.

A hatályos Btk. Az alábbiak szerint definiálja az elöljárói intézkedés elmulasztását:

361. § (1) Aki elöljárói kötelességét megszegve

a) az alárendelt kötelességszegésének vagy bűncselekményének megakadályozására, illetve a felelősségre vonásra,

b) a szolgálati rendet, a fegyelmet vagy a közbiztonságot fenyegető zavar leküzdésére

a szükséges intézkedést elmulasztja, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha a bűncselekmény a szolgálatra, a fegyelemre vagy a közbiztonságra jelentős hátránnyal jár, a büntetés bűntett miatt öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

(Ezen bűncselekmény súlyosabnak minősülő esete valósult meg, amelynek elévülési ideje 5 év.)

A honatya emlékeztetett: A MTV-székházostrom másnapján, 2006. szeptember 19-én Gyurcsány Ferenc eligazítást tartott a rendőri vezetőknek. Az azonosító-jelvény nélküli rendőrök a találkozó után véres megtorlásokba, embervadászatokba kezdtek, százakra rontottak rá, vertek meg kortól, nemtől függetlenül. A verések, kínzások folytatódtak a Magyar Rádió udvarán, a rendőrségi fogdákban és a börtönökben is. Tömegesen tartóztattak le önkényesen tiltakozókat, vétlen járókelőket. Ma már mindezt jogerős ítéletek és vizsgálati jelentések is bizonyítják.(Civil Jogász Bizottság jelentése, országgyűlési albizottság jelentése, Balsai-jelentés.)

A jobbik képviselője arra kérte a legfőbb ügyészt, hogy kérje ki Orbán Viktor miniszterelnök úrtól a Balsai István, volt miniszterelnöki megbízott által készített és közérdekű adatnak minősülő jelentést, amely a feljelentésünk szerinti bűncselekmények tekintetében vélelmezhetően számos fontos bizonyítékot és megállapítást tartalmaz.

A miniszterelnöki megbízott által készített jelentés 15 különböző bűncselekmény mellett a terror cselekmény lehetőségét is felveti.

A nemzeti együttműködés kormánya 2010 májusában vette kezébe az irányítást! Miért maradt el a 2006. őszi jogsértésekért felelős rendőrparancsnokok, bírák, ügyészek és politikai vezetők felelősségre vonása? Gergényin és két, az MTV-székházat "nem megfelelően védő" rendőrtiszten kívül más felelőst nem gyanúsítottak meg! A 8 éves önkény időszakát szolgáló rendőrparancsnokok, ügyészek és bírák pedig többségükben a helyükön vannak, illetve sértetlenek. Az Országgyűlés 2006. őszi albizottsága, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület számos feljelentést tett. Miért nem vizsgál ki alaposan minden feljelentést az ügyészség és miért nem lép fel a felelősségre vonás érdekében? Júliusban levélben kérte Gaudi-Nagy Tamás Orbán Viktor miniszterelnöktől a 2006 őszi igazságtétel rendezését, de érdemi választ nem kapott.

A nemzeti radikális képviselő ezután kitért annak a részletezésére is, hogy miért is tekinthető elakadtnak 2006 őszének az igazságtétele. Az őszi igazságtétel elakadását igazolja, hogy a szóban forgó, öt évvel ezelőtti rendőri jogsértések áldozatai közül még számosan nem kaptak kártérítést (pl. jogellenesen feloszlatott Kossuth téri tüntetés résztvevői, valamint az idén igényt benyújtók), illetve méltánytalan összeget kapott egy szemkilőtt károsult. Állítsák helyre a tavalyi országgyűlési határozat és kormányhatározat alapján eredményesen működött kárrendezési bizottság tavaly év végével beszüntetett tevékenységét és biztosítsák a kártérítések fedezetét! A semmisségi törvény túl kevés személyt érint, elakadt a végrehajtása az alkotmányossági vizsgálat miatt, börtönben ül ma is a 2006. őszi tüntetések egyik elítéltje, a törvény ihletőjének az ügyében sem született még döntés, ma már egyértelmű, hogy közkegyelem az igazi megoldás a 2006. őszi tüntetések és a 2002-2010. közötti időszak politikai elítéltjeinek, meghurcoltjainak.

Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő szomorúan tájékoztatta a média megjelent képviselőit, hogy ezen rendőrvezetői bűncselekmények vonatkozásában az állam büntetőhatalmának e tekintetben az intézkedései teljes egészében elmaradtak. Az ügyészségnek hivatalból kellett volna nyomozást folytatni és megtenni a szükséges lépéseket a felelősök kézre kerítésének és felelősségre vonásának érdekében. A rendőri parancsnokok felelőssége mindenképpen fennáll - hangsúlyozta a képviselő.

A képviselő asszony elmondta, hogy a bíróságok több esetben is megállapították a rendőri egységek részéről elkövetett bűncselekményeket, azonban máig nem vonták őket felelősségre, ezért, mint fogalmazott lelkiismeretünk alapján kell még a rövid hátralevő időben mindent megtenni annak érdekében, hogy a felelősségre vonás megtörténjen. Ezért kérte is a sajtó munkatársait, hogy ébresszék rá az olvasókat, nézőket és hallgatókat 2006. ősze igazságtételének fontosságára és, hogy meg kell tenni mindent mielőtt a 5 éves törvényes elévülési határidő bekövetkezik.

Gaudi-Nagy tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat számtalan feljelentést tett már, többek között a 2006. október 23-ára vonatkozóan is (amely jelentés a legfőbb ügyész úrhoz benyújtott feljelentés mellékleteként is szolgál)  mint mondotta, ezen feljelentések alapján az eljárást megindították, de érdemi döntés az ügyben nem született.

A Legfőbb Ügyészség fele tartva Gaudi-Nagy és Morvai képviselők véletlenszerűen találkoztak az akkori miniszterelnökkel, aki éppen feleségével ebédelt egy belvárosi teraszon, miközben pár száz méterrel arrébb éppen Gyurcsány Ferenc által elrendelt koncepciós eljárás keretében, a már több mint 2 éve előzetes letartóztatásban levő Budaházy György bilincsbe verve ült a tárgyalásán. Gaudi-Nagy odaszólt, figyelmeztette a bukott miniszterelnököt, hogy ő sem fogja megúszni a felelősségre vonást.”.

A Legfőbb Ügyészségen Polt Péter kabinetfőnöke vette át a feljelentést és a mellékleteket, a Civil Jogász Bizottság által készített jelentést, a jogsértettek vallomásáról készült dvd-t és Kormos Valéria, Embervadászat utasításra című könyvét.

Háttér: a héten az alábbi események történtek a 2006 őszi igazságtétel ügyében

  1. Az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága, 2011. szeptember 12-i ülésén Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjének javaslatára napirendjére vette a 2006 őszi rendőri brutalitás elakadt igazságtételének kérdését
  2. Az Országgyűlés 2011. szeptember 13-i ülésnapján Gaudi-Nagy Tamás a "2006 őszi rendőrterror igazságtételének rendezése minden jóérzésű ember közös ügye" címmel szólalt fel napirend előtt.
  3. Szeptember 14-én kormánypárti képviselők megfelelő számú jelenlétének hiánya miatt nem tudta megkezdeni munkáját az Országgyűlés emberi jogi bizottságának végrehajtást ellenőrző albizottsága, amelynek napirendjén a 2006 őszi rendőri erőszak igazságtétele szerepelt volna, különös tekintettel a rendőri bűncselekmények közelgő elévülésére.

2011. szeptember 17-én, az őszödi beszéd kiszivárogtatásának 5. évfordulóján 17 órától a Kossuth téren tüntetés lesz a 2006 őszi rendőrterror igazságtételéért!