Miért van diszkrimináció a zsidó és a felvidéki honfitársaink között? Az igazságtétel mellett emelt szót Gaudi-Nagy Tamás (Videókkal)

2012. november 14-én, a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat (ide kattintva megtekinthető:H/6340) vitájában Gaudi-Nagy Tamás megdöbbentőnek nevezte, hogy van olyan párt - a Magyar Szocialista Párt -, amely nem képviselteti magát ebben a vitában, és ez mindennél többet elmond. Fontos, hogy ezt a kérdést pártpolitikai összefüggésekből kiemeljük, erre biztatta Gaudi az országgyűlési képviselőket, köztük saját frakciótársait.

Gaudi-Nagy jobbikos képviselőtársával, Szávay Istvánnal közösen nyújtotta be azt a módosító javaslatot (itt olvasható: H/6340/3), melyben a határozati javaslatban rögzítettek mellett felkérik a magyar Országgyűlést, hogy végre minél hamarabb alkossa meg azt a jogszabályt, mellyel kapcsolatban mulasztásos törvénysértés állapotában áll a mai napig.

Az állampolgárságuktól, iskoláiktól, nyelvhasználattól, közösségi életüktől, állami szervekben való részvétel jogától megfosztott Felvidékről kitelepítettek esetén el lehet mondani, hogy szinte halálra, de legalábbis a teljes jogfosztottságra ítélték őket. Minden józan ész, és minden józan érv azt követelné, hogy ezt a problémát azoknak kell orvosolni, akik elkövették. Szlovákia például büszkén mondja magát jogutódjának a csehszlovák államnak, s ezen jogcímen jelenleg a Felvidék felett a hatalmat gyakorolja, akkor ugyanezt a felelősséget át kellene vállalnia, illetve a jóvátételért helyt kellene állnia.

Gaudi kijelentette: csak úgy tudják ezt a határozati javaslatot támogatni, ha egyértelmű és visszavonhatatlan garanciát kapnak arra, hogy rövid időn belül, ésszerű keretek között, nyilvánvalóan figyelemmel az ország teherbíró képességére, de megszületik egy ilyen jóvátételi törvény.

A jogvédő képviselő felszólalásában utalt arra is, miszerint elfogadhatatlan, hogy a felvidéki honfitársaink nem kapnak kárpótlást, míg zsidó honfitársaink négy különböző jogcímen is kapják azt. Utóbbit mielőbb meg kell szüntetni.

Gaudi-Nagy Tamás felszólalása vágatlanul alább megtekinthető:

A nemzetpolitikában, illetve az ominózus határozati javaslatban szem előtt tartott értékrendi és igazodási pontokról, valamint a vonatkozó Európa Tanács-i jelentésről Gaudi 2 percben: