Ma sem engedték szabadon Budaházyt és Szaszkát (videókkal)

Reggel 9 órakor elkezdődött a Budaházy-ügy büntetőperének első tárgyalása a Fővárosi Bíróságon (FB). A mai tárgyalási nap végén a bíróság továbbra is fenntartja Budaházy György és Szaszka előzetes letartóztatását.

Frissítve (2011.03.02. 22:00):
A vádirat felolvasása után kezdetét vette a vádlottak meghallgatása, amikoris a bírónő egyenként megkérdezi az összes vádlottat, hogy kíván-e vallomást tenni. A mai napon Budaházy Györgyöt hallgatta meg a bíróság, aki észrevételeket tett a vádirattal kapcsolatban (erről hamarosan videóval jelentkezünk), és S. József II. rendű vádlott meghallgatására, aki nem tett vallomást.

Budaházy György kifejtette, hogy a több mint másfél éve tartó letartóztatása során sorozatosan megsértették jogait, és folyamatosan akadályozták, hogy felkészüljön a védekezésre, ezért nincs egyelőre abban a helyzetben, hogy érdemi vallomást tegyen.
„Ötven éve nem volt ilyen kirakatper Magyarországon” – e szavakkal bírálta az ellene folyó eljárást, és utasította vissza a vádakat Budaházy György.

A tárgyaláson egyébként a XVI. rendű vádlott ellen visszavonták az országos, illetve az EU-s elfogatóparancsot, és B. Gábor maga bejelentette, hogy az általa megkapott nyomozati anyagon, noha szerepelt a címe, erről a bíróság nem értesült. Ezen kívül visszavonta ügyvédje megbízását is, mert nem tudja fizetni a védelem költségeit. A harmadrendű vádlott, Szász Endre is hasonló bejelentéssel élt.
A védők egyébként az ügyészséget okirat-hamisítással gyanúsítják, és súlyos törvénysértéseket emlegetnek a perben.

Sor került a mai napon több vádlotti és ügyvédi indítványra is. Legfontosabb ezek közül Budaházy György, és védőjének, Szikinger Istvánnak az indítványai a kényszerintézkedés enyhítésére, valamint ugyanerre vonatkozó indítványa Szaszkának, és védőjének, Manger Marcellnek. Sajnos hiába a logikus érvelések, az előzetes indoklásának abszurditása, a bíróság továbbra is úgy tartja, hogy ők ketten előzetes letartóztatásban kell maradjanak. Ráadásul az indítványokat a bíróság indoklás nélkül utasíthatta el, mivel a vádlottak ugyanebben a tárgyban keletkezett indítványai nem régebbiek három hónapnál. Az "igazságszolgáltatás" útvesztői kiismerhetetlenek, semmi közük a logikához, és sajnos az igazsághoz sem.

A büntetőper egy hét múlva a vádlottak meghallgatásával folytatódik.

A védőügyvédek
A Szent Korona Rádió olvasóinak hozzászólásaiból arra következtetünk, hogy sokan nagyon téves és sajnos káros információkat terjesztenek. Az igazságnak nincs szüksége magyarázkodásra, de szögezzünk le néhány tényt.

Az MTI tájékoztatásával ellentétben ebben az ügyben Gaudi-Nagy Tamás nem védte Budaházy Györgyöt. Legtöbb ügyében Gaudi a hazafi védője, de ebben az ügyben nem.
Budaházy Györgyöt eddig Király Gábor, az NJA szakmailag felkészült ügyvédje védte, azonban Budaházy György és a család úgy döntött, ügyvédet váltanak. Az ügyvédválasztás bizalmi kérdés, elsődleges, hogy a vádlott megbízzon az ügyvédjében szakmailag és emberileg is. Aki eddig nem volt ilyen kiszolgáltatott helyzetben, és nem tapasztalta meg eme bizalmi viszony kialakulását, annak azt kívánjuk, ezután se kényszerüljön rá. Azt szeretnénk kérni a Szent Korona Rádió olvasóitól, hogy emlékeztessék önmagukat arra, hogy Budaházy György a nemzeti oldal olyan alakja, akinek döntéseit megkérdőjelezni több mint szemtelenség. Szikinger István szakmailag kiválóan felkészült ügyvéd, erről a kérdésről a holnap jelentkező Budaházy c. műsorban hallhatnak Budaházy Eddától.

A többi védőügyvéd szintén szakmailag felkészült, mindegyik vádlott megtalálta az összhangot ügyvédjével. Volt több ügyvédcsere is az eljárás elindulása óta, de mostanra kialakult minden vádlott és ügyvédje közt az a szakmai és emberi bizalom, ami elengedhetetlen egy ilyen abszurd, koncepciós eljárásban. A védőügyvédek közül többen tagjai a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak, mivel eme ügyvédi csoport tagjai emberileg és szakmailag is kiválóan felkészültek, de nem csak az NJA ügyvédei látják el a vádlottak védelmét.

Frissítve (2011.03.02. 14:00):
A tárgyalás 13 órakor folytatódik. Ismét számbavette a bírónő, hogy az összes vádlott és védő visszaért, majd Horváth László ügyész belekezdett a vádirat ismertetésébe.
Két vádlott, Szaszka és a XVI. rendű vádlott anyagi okokra hivatkozva kérte a bíróságtól megbízott ügyvédeik kirendelt ügyvéddé tételét. Kérelmükről a bíróság nem azonnal dönt.

Korábban írtuk:
Reggel 9 órakor vette kezdetét Budaházy György és 16 társának büntetőpere terrorcselekmény vádjával. A bírói tanács elnöke Kenéz Andrea, a felkért bíró Nyilas Levente és rajtuk kívül még három ülnök a döntéshozó, a vádat Horvát László képviseli a Központi Nyomozó Ügyészség részéről.

Szép számban megjelentek a szimpatizánsok is, a Fővárosi Bíróság legnagyobb tárgyalótermében nincs már üres hely. A bírónő szokás szerint felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a legkisebb pisszenésre is kiürítteti a termet. A hallgatóság felhívásunkhoz tartva magát fegyelmezetten viselkedik. A vádlottak bevonulásakor tapssal nyilvánítottak tetszést.

A tárgyalás a vádlottak és védőik számbavételével kezdődött, ami a nagyszámú vádlott miatt fél órán keresztül elhúzódott. Ezek után Szaszka jelezte, hogy indítvánnyal szeretne élni. Indítványát felolvasta a bíróság előtt, erről készült videofelvételünket délután, a tárgyalás végeztével megtekinthetik. Szaszka egyrészt indítványozta szabadlábra bocsátását, azzal az érvelve, hogy nincsenek meg a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásának indokai. Indítványozta továbbá, hogy a bíróság tegye lehetővé számára, hogy tanulmányozhassa a nyomozati iratok mellékletét, mert a nélkül sérül a védekezéshez fűződő alapvető joga. Indítványában továbbá kezdeményezte az ügyész kizárását azzal az iondokkal, hogy nem látja biztosítottnak az ügyész elfogulatlanságát az ügyben. Érvként felelevenítette azt a politikai hadjáratot amit anno Draskovics Tibor, Szabó Zoltán és Szilvásy György folytatott. Nehezményezte, hogy a politikusok rendszeresen úgy beszéltek az ügy (akkor még) gyanúsítottairól, mint terroristákról.

Szaszka indítványának felolvasása után a bírónő megszakította a tárgyalást, mivel az épületben bombariadó van. Délután 13 órakor folytatódik a tárgyalás, amin várhatóan fel fog szólalni Budaházy György is. Szaszka és majd Budaházy György felszólalásáról is videófelvételt fogunk közzé tenni.

A tárgyalás miatt különösebb rendőri készültség nincs a Fővárosi Bíróság épületében, csupán a bombariadó miatt jelent meg nagyobb létszámú sün az épületben.

Szikinger István védi Budaházy Györgyöt

Az MTI információival ellentétben ebben az ügyben eddig sem Gaudi-Nagy Tamás védte Budaházy Györgyöt, hanem Dr. Király Gábor. Szikinger István nemrég kapcsolódott be a védelembe, felkérésének okairól Budaházy Edda holnap a Szent Korona Rádió Budaházy c. műsorában fog beszélni (mely műsor ezen a héten kivételesen csütörtökön jelentkezik a Hegylakók után, a kívánságműsor helyén).
Az MTI hírszerkesztői egyébként szégyelljék magukat, hogy az ügyről folyamatosan hamis tájékoztatást adnak. Arra sem veszik a fáradtságot, hogy a folyamatos jogsértésekről tájékoztassanak. Nem foglalkoznak azzal sem, hogy Budaházy György és Szaszka immár több mint másfél éve vannak előzetes fogságban. Azzal sem foglalkoznak, hogy a vádlottaknak folyamatosan sérül/t/ az ártatlanság vélelméhez fűződő alkotmányos alapjoga, többek közt az MTI félretájékoztatásai, a politikát alantas szinten, szolgai módon kiszolgáló magatartása miatt.

(Szent Korona Rádió, kuruc.info)

Tags: