Küzdelem a vélemény-nyilvánítási szabadság "gyűlöletbeszéd" elleni harc címén bevezetni kívánt korlátozása ellen az Alaptörvény 4. módosítás általános vitában

Rendkívül veszélyes és elfogadhatatlan az Alaptörvény 4. módosítás keretében a Fidesz-KDNP által tervezett durva korlátozása a vélemény-nyilvánítási szabadságnak.Ezzel egyrészt minden nemzeti, etnikai és vallási közösségi tag számára egyéni perlési lehetőséget akarnak biztosítani a közösség méltóságát sértő vélemények ellen, másrészt ez lehetőséget ad a vélemény-nyilvánítási szabadság további - holocaust tagadás büntetésén túli - büntetőjogi szankciókkal történő korlátozására.

Mindezek gyökerében fojthatják el a nemzeti érdekek védelme érdekében kifejtett véleményeket, amelyek a hazai közbiztonság aggasztó helyzetével vagy egyes külföldi befektetők nemzetbiztonsági szempontból aggályos cselekményeivel vagy káros szekták romboló tevékenységével kapcsolatban. 

Ha pedig nem is sikerülne  az ilyen vélemények elfojtása, de lehetővé válna az ilyen véleményt megfogalmazók fokozott üldözése. A témáról a 2013. február 19-i vezérszónoki beszédben is szóltam, az esti általános vitában pedig két kétperces felszólalásban fejtettem ki a vélemény-nyilvánítási szabadság védelme érdekében véleményemet, amelyre Répássy Róbert államtitkár reagált, egyelőre nem akarnak engedni belőle.