Kártérítést kapott Budaházy György a gyurcsányi pártrendőrség jogsértése miatt

Most fizette ki a rendőrség azt a közel nyolcszázezer forintot, amelyet Budaházy György a gyurcsányi pártrendőrség jogsértése miatt kártérítésként kapott.

A Fővárosi Ítélőtábla idén nyáron hozott jogerős ítéletével kötelezte a Készenléti Rendőrséget és a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) a már több, mint két éve előzetes letartóztatásban tartott Budaházy György javára.

Budaházyt 2008. április 11-én, a Clark Ádám téri demonstráció során jogellenesen fogták el, bilincselték meg és állították elő, majd tartották fogva több órán át. Három társa pedig hatszáz-hatszáz, illetve négyszázötvenezer forint összegű kártérítést kapott a hasonló jogsérelmek miatt. A BRFK és a Készenléti Rendőrség magánlevélben köteles elnézést kérni Budaházyéktól. A felperesek jogi képviseletét Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője és országgyűlési képviselő látta el. Az ügyben indult koncepciós jellegű és felmentéssel végződött szabálysértési eljárásban is ő védte Budaházyt.

Az erről szóló felvétel:

Ez már Budaházy negyedik rács mögül elért jogerős pernyertessége, ebből hármat a rendőrség ellen nyert meg az elmúlt években kifejtett politikai tevékenysége miatti meghurcolásokkal összefüggésben.

A budapesti Clark Ádám téren 2008. április 11-én Polgár Tamás (Tomcat) által a Broadway jegyirodában történt magyarellenes incidens miatt szervezett tüntetéssorozat újabb állomására gyülekező több száz személyt (köztük Budaházy Györgyöt és három felperes társát) kerített körbe a rendőrség és 52 személyt állított elő egy meg nem kezdett tüntetés helyszínén. A helyszín elhagyására vonatkozó rendőri felszólítás nem volt egyértelmű és a megadott idő alatt teljesíthető. Az igazoltatást követően megbilincselték és előállították őket: átlagosan 6-8 órás fogva tartás után hajnalban engedték csak szabadon őket. Mindegyikükkel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértése miatt és szabálysértési bírsággal sújtották őket. Azonban a bíróság megszüntette a jogszerűtlenül előállított személyekkel szemben indult szabálysértési eljárások többségét, így Budaházyékét is. A bíróság kimondta: a rendőrgyűrűből szabadulni nem tudó emberek megbilincselésére semmilyen jogalapja nem volt a hatóságnak. Csak Morvai Krisztina határozott jogvédő fellépése akadályozta meg azt, hogy minden körbezárt tiltakozó előállítására sor kerüljön.

Az erről szóló felvétel:

Ezen a napon összesen 59 ember előállítására került sor, Budapest fogdái - mint a Gyurcsány-Bajnai éra alatt rendszeresen - aznap este megteltek politikai foglyokkal.

A Fővárosi Bíróság idén januárban hozott elsőfokú ítéletével megállapította a személyhez fűződő jogok megsértését a rendőri akció miatt, de csak az elfogásokat végrehajtó Készenléti Rendőrséget kötelezte kártérítésre, a BRFK-t mentesítette a kárfelelősség alól, mondván csak az elfogó rendőri szerv által "hozott anyagból” dolgozott, így gondosan járt el. Az Ítélőtábla ezzel szemben a felperesek fellebbezése nyomán az előállításokat foganatosító BRFK-t is kártérítésre kötelezte jogellenes fogva tartás miatt. A jogerős ítélet kimondta azt is, hogy a bilincseléssel a Készenléti Rendőrség az emberi méltóságukban is megsértette a felpereseket. Az ügy elsőfokú előzménye itt olvasható.

Az ügyben jogsértést állapított meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése, valamint a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalása is. Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság által elfogadott, Gaudi-Nagy Tamás által elkészített részjelentés 2.9 pontja a kiemelkedően jogsértő ügyek között tárgyalja az esetet.

A mostani jogerős ítélet teljes mértékben visszaigazolja a Nemzeti Jogvédő Alapítvány 2008. április 15-én kelt értékelését erről a jogsértésről.

A tömeggel együtt körbezárt, megbilincselt és előállított, majd 6 órán át fogva tartott Budaházy György a jogsértő rendőri intézkedések miatt panasszal élt a rendőrségnél, amelyet elutasítottak, azonban az emiatt indult közigazgatási pert végül jogerősen megnyerte.

Budaházy György több mint két éve, 2009. június 17-e óta van előzetes letartóztatásban, a Hunnia Mozgalom tagjai elleni koncepciós jellegű büntetőeljárás miatt elfogadható indok nélkül politikai fogolyként. A fogva tartás nemcsak a védekezéshez fűződő jogát és ezáltal a tisztességes eljárást sérti, de még egészségi állapota is romlik az elégtelen ellátás miatt. Nemrég utasították el jogerősen szabadlábra helyezési kérelmét tarthatatlan érvekkel. Tizenhat vádlott-társa közül Szász Endrét pedig szintén több mint két éve tartják előzetesben megalapozatlanul. A kétéves évforduló miatt több akcióra és megmozdulásra került sor, ezek felvételei az alábbiakban láthatóak:

Mozduljon meg Magyarország Budaházyékért!

Gaudi a Parlamentben és a Kossuth téren Budaházyért

Tüntetés Budaházyékért a Parlament előtt

Kérjük tekintsék meg a Budaházy György közéleti tevékenységéről szóló "Budaházy" című dokumentumfilmet, és a koncepciós jellegű eljárás törvénytelenségeiről szóló "Magyar Guantanamo?" című filmet is!

Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a most indult Hunnia blogot (www.hunniablog.blogspot.com), amelyen megtalálható szinte minden lényeges információ a Budaházy Györggyel és a Hunnia csoporttal szemben folyó koncepciós jellegű eljárásról. Honlapjaink mellett a www.budahazy.org honlapot természetesen továbbra is javasoljuk mindazoknak, akik a már több mint két éve előzetesben sínylődő Budaházy György és társai sorsa iránt érdeklődnek. Fontos, hogy a maga eszközeivel tegyen meg mindenki minden lehetségest ezen képtelen eljárás megszüntetése érdekében, az "Ismerd meg Budaházyt" kampányban való részvétel erre kiváló alkalmat ad! Kérjük, nézzék meg a filmeket és cselekedjenek!

Budaházy György példamutató elszántságát és megtörhetetlenségét jól mutatja, hogy bár emberfeletti megpróbáltatást jelent ilyen koncepciós váddal szemben küzdeni, szeretetteitől és bajtársaitól elzárva, eljárási jogaiban folyamosan megsértve, korlátozva, mégis eltökélt következetességgel áll ki a saját és a nemzet jogaiért. Nemcsak az őt és társait terroristának minősíteni kívánó és mára már kirívó jogsértések sokaságával zajló eljárásban, amelyet már régen meg kellett volna szüntetni. A rácsok mögül nemrég a BRFK ellen nyert a 2003-as EU-nem plakát miatti meghurcolás okán indított kártérítési perben (350 ezer forint és kamatai összeget, ebben a perben a Jobbik országgyűlési frakciójának tagja, Novák Előd is pertársa volt. A Clark Ádám téri eset panasza miatti közigazgatási pert is sikerre vitte, illetve az őt közszereplése miatt gyalázó stop.hu hírportáltól pedig hétszázötvenezer forint nem vagyoni kártérítést kényszerített ki.

Ez a mostani jogerős bírósági döntés azt is jól példázza, hogy hosszú évek szívós, kitartó jogvédő munkája végül eredményre vezet és ez iránymutató a most zajló koncepciós jellegű eljárásra is. Sajnálatos, hogy ennyi év kellett az igazságtételhez ebben az ügyben és a rendőrség a kormányváltás, az ún. "fülkeforradalom" ellenére sem volt hajlandó a peren kívüli megegyezésre a Gyurcsány-rendszer ellen tiltakozó hazafiakkal szembeni politikai indíttatású rendőri akció miatt. Nincs teljes körű igazságtétel és elszámoltatás, a semmisségi törvény elakadt, a 8 éves önkény időszakát szolgáló politikusok, rendőrparancsnokok, ügyészek és bírák pedig többségükben a helyükön vannak, illetve sértetlenek. A 2006 őszi tömeges rendőri erőszakot terrorizmusnak nevező Balsai-jelentést pedig már több hónapja nem hozzák nyilvánosságra, Gyurcsány még mindig szabadlábon, Budaházyék pedig rács mögött. Ez elfogadhatatlan!

Budaházy rabsága és Magyarország rabsága egy tőről fakad, vessünk véget mindkettőnek!

Szabadságot a Nemzetnek, Budaházy Györgynek és társainak!

2011. augusztus 31.

Gaudi-Nagy Tamás, országgyűlési képviselő www.gaudi.jobbik.hu

Morvai Krisztina, európai parlamenti képviselő www.morvaikrisztina.hu