A joggal való visszaélésről is szót ejtettek az új Ptk. vitájában (videó)

2012. december 4- én az új Polgári törvénykönyvről (T/7971sz. törvényjavaslat) szóló törvényjavaslat vitájában Gaudi-Nagy Tamás hangot adott annak, hogy a képviselők rendelkezésére bocsátott iratok nem teljesek, mindenesetre nem tud mást tenni, mintsem a már meglévő dokumentumok segítségével - melyeket az Alkotmányügyi bizottság tárgyalt - részt vesz a rendkívül jelentős törvényjavaslat vitájában.

A jogvédő képviselő felszólalásában külön köszöntötte Békás professzort, a kodifikációs bizottság elnökét, és Bánáti Lajos urat, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét.

Gaudi már az alapelvekre vonatkozó résszel kapcsolatban elmondta, hogy a joggal való visszaélés különös példázatú felsorolása, ami a jelenlegi Polgári Törvénykönyvben is szerepel, helyes lenne, ha ,,átemelődne" az új törvénykönyvbe. Ez egy jól bevált régi megfogalmazás, ami segíti a jogalkalmazókat.

A teljes felszólalás - benne a korlátozottan cselekvőképességgel, a gondnokrendeléssel kapcsolatos szabályokkal kapcsolatban megfogalmazott észrevételekkel - megtekinthető alább: