Jogerősen ítéltek felfüggesztett börtönre két, 2006 őszén tüntetőt bántalmazó rendőrt: nem maradhatnak a testületnél

NJSZ, 2010. január 28.

2006. október 23-án délelőtt a járda szélén békésen haladó R. Istvánt egy álarcot viselő rendőr hátulról fejbe vágta, majd nyakához szorított botjával a földre kényszerítette, s ott társaival együtt bántalmazta. Ezt több mint két napos fogva tartás követte. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat feljelentése alapján indult büntetőeljárásban a Fővárosi Bíróság 2009 őszén két rendőrt úgy ítélt 6-6 hónapi felfüggesztett szabadságvesztésre, hogy továbbra is rendőrök maradhattak. (Előzmény)

Az egyik rendőr éppen egy nappal elítélését követően, az akkor nyolc hónapja előzetes letartóztatásban tartott Budaházy György gépfegyveres rendőr kísérőjeként bukkant fel a Fővárosi Bíróságon a stop.hu internetes portál működtetője ellen jó hírnevének megsértése miatt Budaházy György által kártérítés iránt indított - azóta jogerősen megnyert - per tárgyalásán.

A Fővárosi Ítélőtábla január 26-i tárgyaláson hozott jogerős ítéletében kimondta: "a rendőrök visszaéltek a rendőri hatalommal. Aki hivatalos személyként követ el visszaélést, legyen rendőr, ügyész vagy bíró, az egy jogállamban nem számíthat kíméletre. Nem számíthat arra, hogy az éppen hivatalban lévő parancsnok, miniszter vagy Kormány megvédi" A jogerős ítélet alapján a két rendőr ezért nem maradhat tovább a testületnél.

Az ügy sértettjét az Ítélőtábla előtt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részéről dr. Balás István ügyvéd képviselte, az elsőfokú eljárásban és a kártérítési perben dr. Gaudi-Nagy Tamás járt el. R. István kárügyében végül a BRFK perbeli egyezség megkötésére kényszerült, amelynek során közel 2 millió forint kártérítést fizetett a  személyes szabadságoz, testi épség és emberi méltóság védelméhez fűződő személyiségi jogaiban sértett fiatalembernek, és nyilatkozattal adott elégtételt 2010. április elején még a választások előtt.

Ez volt máig az egyetlen olyan feljelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat számtalan feljelentése közül, amely végül rendőrök elítéléséhez vezetett és ez nem a jogvédőkön múlott. Érdemi áttörés máig nem tapasztalható, a parancsnokok felelősségre vonása  szintjén sem. Az azonosító jelvények hiánya miatt korábban elutasított NJSZ feljelentés nyomán indult büntetőeljárás az elmúlt 8 év jogsértéseit vizsgáló országgyűlési albizottság elnökének feljelentése alapján azonban tavaly újra indult. Az igazságtétel most már nem tűr halasztást!

Nemzeti Jogvédő Szolgálat