Fogyasztóvédelem, egyoldalú szerződésmódosítás tilalmának a hiánya, offshore cégek elleni fellépés stb. - több súlyos hiányosság az új Ptk.-ban.