Egy vádlott sem tett vallomást - a Hunnia-ügy második tárgyalási napja (+videók)

A Fővárosi Bíróság nagyterme a Hunnia-ügy második tárgyalási napjára ismét megtelt érdeklődőkkel és újságírókkal. A tárgyalást vezető Kenéz Andrea bírónő most is szigorú büntetést ígért a "bekiabálóknak és rendzavaróknak", így a mai nap is békésen ért véget. Az ügyben a vádlottak meghallgatása folytatódott, ezzel a nagy színházi jelenet újabb felvonásához érkeztünk.

A tárgyalás pontban 9 órakor vette kezdetét az eddig meghallgatott vádlottak bevonulásával. Budaházy Gyurit és Szaszkát a közönség, köztük Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás természetesen tapssal fogadták. A bírónő ezután, ahogy azt már azt a tárgyalás első napján is megtette, figyelmeztette a jelenlévőket, hogy maradjanak "közönség" és semmilyen formában ne zavarják meg a meghallgatás menetét. Hasonlóan tett a média képviselőivel is, akiknek ismertette azt, hogy melyik vádlott engedte, hogy mutassák őt és felvételeket készítsenek róla és ki volt az, aki ehhez nem járult hozzá. A meghallgatások előtt a liberális rendszert kiszolgáló média munkatársait több védőügyvéd és maga Budaházy György is felszólította arra, hogy tényszerűen közöljék az ott történteket és a további tárgyalásokról a valóságnak megfelelően tájékoztassák az embereket. Budaházy egyenesen "vérlázítónak" nevezte ezt a helyzetet. Volt olyan vádlott, akit példának okáért, egyértelmű kérése ellenére, teljes arccal hozott le híradásaiban az Rtl Klub a Blikk és a Népszabadság is. M. Csaba védője egyenesen azt kérte, hogy ezen médiák munkatársai hagyják el a tárgyalótermet. Természetesen ezt a bírónő figyelembe se vette és elkezdődött a meghallgatás, ahol Budaházy György ügyvédjét, Szikinger Istvánt, most Király Gábor helyettesítette.

Érdekes bizonyítási eljárások és "bizonyítékok"

Szász Endre, azaz "Szaszka" kezdte a meghallgatások sorát. Kenéz Andrea azon kérdésére, hogy "érti-e mivel vádolják" Szaszka egyértelmű nemmel válaszolt. Itt pedig elkezdődött az, amin keresztül igazán könnyen megismerhetjük a tárgyalást vezető bírónő igazi arcát. Szaszka a kérdésre, hogy mit nem ért a vádban elmondta - a vádanyagba bekerültek olyan tények, amelyek például a nyomozati tárgyban bent sincsenek, éppen ezért nem érti, hogyan jutott ideáig ez a vádirat. A bírónő cinikus hangnemben, bár Szaszka érvei teljesen érthetőek és világosak voltak, utasította vissza ezt mondván - "Ön a vádirattal nem ért egyet, de azt érti." A beszéd folytatásában Szász Endre elmondta a vádirattal kapcsolatos problémáit, amelyek alapja az volt, hogy a nyomozati iratok egészét nem kapta meg így azt teljes egészében értelmezni sem tudja. Mint elmondta:"A nyomozati anyagok anomáliája látható, hiszen például az eredeti nyomozati anyagok és a vallomások bekérése a vádiratból hiányzik." Szaszka kiemelte, hogy a vádiratot megalapozatlannak és túlzónak tartja, mert az olyan cselekményeket is összehoz, amelyeknek semmi közük nincs egymáshoz. "Ami két éve velem történik az rémálom és ennek a gerince ez a vádirat" - fejezte be az ellene felhozott vádak kritikáját Szaszka.

A tárgyalás az ötödrendű vádlott M. Csaba kihallgatásával folytatódott, aki precízen a Büntető Eljárási Törvény egyes paragrafusaira és az Emberi Jogok Európai Egyezményeinek bizonyos pontjaira hivatkozva fogalmazta meg álláspontját a vádirattal kapcsolatban. M. Csaba szerint jogtalanul hallgatták le, jogtalanul engedélyek nélkül, szakszerűtlenül tartottak nála házkutatást. Ezen felül fogvatartása is jogtalan volt, hiszen az előzetes letartóztatás fenntartásának egyik indoka sem állt fent, ezzel pedig a tisztességes eljáráshoz való joga is sérült - hangoztatta álláspontját M. Csaba. A vádlott ezen felül sérelmezte, hogy előzetes letartóztatása alatt nem biztosították számára a védelméhez szükséges eszközöket: többszöri írásbeli kérése ellenére nem tártak elé bizonyítékokat, nem mutatták be neki a szakértői véleményeket, több határozatot, amit az eljárás során kellett volna megkapnia, csak az eljárás végén kapott meg. A bírónő ezen "aggályokat" jegyzőkönyvbe vette, mást nem fűzött hozzá.

A hatodrendű vádlott ügyvédje nyilatkozott a vádirattal és az eljárással kapcsolatban, aki kiemelte - semmi ok nem volt védence előzetes letartoztatására, az ügyészség által terrorcselekménynek mondott tettek csak képzelt, alá nem támasztott vádak alapján készültek, azok nem megalapozottak. A bírónő ezen gondolatokat is jegyzőkönyvbe vetette, majd rövid szünet után folytatódott a meghallgatás.

Megfélemlítés, a bizonyítékok manipulálása - egy koncepciós per alapjai?

A nyolcadrendű vádlott meghallgatása során részben tett vallomást, illetve kiegészítette az eddigi kihallgatásai során elmondottakat. Őt az ügyészség által "Magyarok Nyilai" ügynek nevezett koncepciós eljárásban, mint kiképzőt emlegetnek. Ő ezt a "titulust" visszautasította és elmondta, hogy valóban oktat és "kiképez" fiatalokat különböző harcművészetekből, hiszen több keleti harcformában is jártas. Oktatta is a fiatalokat, azonban mindezt meggyőződésből és nem harci kiképzésként. Többször kérték fel őt ilyen szerepre példának okáért egy rendbiztonsági szakközépiskolában is tartott órákat. Meggyőződése pedig az volt, hogy a mai fiatalság eltunyult és az "ép testben ép lélek" egység felbomlott. Ezért tartotta fontosnak a fizikai képzést. "Kiképző tehát nem voltam, csupán ilyen témakörben voltam oktató a harcművészetek terén. A vádiratban szereplőben nem" - mondta el álláspontjának befejezéseképp a vádlott.

Egy hosszzab szünet után a kilencedrendű vádlott kihallgatása is megtörtént. Meghallgatása során elmondta, hogy módszeresen próbálták az eljárás elején megfélemlíteni. "A kihallgató tiszt módszereivel nyomást próbált gyakorolni rám, hogy tegyek vallomást, olyan dolgokról, amelyekben nem vettem részt. Természetesen ezekről nincsenek bizonyítékaim" - mondta el a vádlott, akit a bírónő figyelmeztetett, hogy szavai rágalmazásnak is minősülhetnek. Természetesen az igazság, igazság marad, így a kilencedrendű vádlott maradt az álláspontjánál. A vádlott kifogásolta a gyanúsítás különös körülményeit is, hiszen őt és Szaszkát is egy 2008 októberében tett vallomásból 2008 februárjában vádoltak meg. Tehát itt is érdekes "anomáliák" tapasztalhatók az eljárásban. " A megalapozott gyanúról sem volt semmi konkrétum, amellyel engem előzetes letartóztatásba helyeztek és tartottak" - emelte ki a vádlott. A meghallgatáshoz Szaszka és Budaházy Gyuri is hozzátette, hogy érdekesek ezek a gyanúsítási időpontok és az eljárásbeli hiányosságok is, amelyek az egész ügyet végigkísérik.

Eljárásbeli hiányosságok - hibák, hibák hátán

A mai napon három kivételével az összes vádlott meghallgatása megtörtént. Egyikük sem tett vallomást és természetesen senki nem vallotta bűnösnek magát. A maradék három vádlott kihallgatása pénteken folytatódik. Amit mai nap "eredményeként" tekinthetünk az az, hogy megtudtunk egy nagyon fontos dolgot, amelyet kérdésként is megfogalmazhatunk a tisztelt bíróság felé: "miért nem vettek észre ilyen sok hibát a vádemeléskor és miért nem küldték vissza a vádiratokat a nyomozóhatóságnak, felülvizsgálatra." Ez lenne a precíz nyomozati munka? Hiszen az egyik vádlott erkölcsi bizonyítványát is elcserélték, névazonosságra hivatkozva. Ha egy szóban megfogalmazhatnánk a bíróság eddigi munkáját talán a "bohózat" szó illene legjobban rájuk. Azonban ez a bohózat sajnos tisztességes magyar emberek életével történő játszadozás. Ez lenne tehát az igazságszolgáltatás?

Végezetül szeretnénk megköszönni az MTI "hiteles" tájékoztatását. Ők a következő valótlan, ferdítésektől sem mentes hírt hozták le a mai tárgyalási nappal kapcsolatban. "A vádlottak jobbára középfokú végzettséggel rendelkező huszonévesek, van köztük hentes, gyógyszergyári dolgozó, épületgépész-technikus. Több vádlott is állt már bíróság előtt és jobbára néhány évvel ezelőtti utcai demonstrációkkal összefüggő cselekmények miatt kapott enyhe büntetéseket." A hiteles tájékoztatás itt is meglátszik, hiszen több vádlottat említenek, akik álltak már bíróság előtt és úgy próbálják bemutatni az ügy szereplőit, mintha bűnözők lennének. Erre vajon nem lép semmit a tájékoztatás hitelessége felett őrködő Fideszes médiatanács?

Pénteken tehát folytatódik a színházi előadás, ahol továbbra is azt kérjük, hogy aki megteheti, jelenlétével támogassa bajtársainkat, de viselkedésével senki ne adjon alkalmat a bíróságnak arra, hogy kizárhassa a hallgatóságot a tárgyalásról.

(Szent Korona Rádió)

Tags: