Az USA-ban élő magyarok is nemet mondanak Trianonra - 2.

Úti beszámoló Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő észak-amerikai előadókörútjáról
(2011. június 1-7.)
2. rész

(Az 1. rész a Chicago-ban, a 2. rész a Cleveland-ben és New York City-ben történteket foglalja össze)

 

Hatalmas vastaps zúgott válaszul, amikor Chicago-ban, Cleveland-ben és New York City-ben is kimondtam:

„nem engedünk Trianon revíziójából.”

Nemrég az a megtiszteltetés ért, hogy az USA-ban az említett városokban és az azok környékén élő magyar közösségek meghívtak, hogy velük együtt emlékezzek meg a gyalázatos, igazságtalan és nemzeti önrendelkezés elvét sárba tipró diktátum 91. évfordulójáról, illetve tájékoztassam őket a magyarság jelenlegi helyzetéről. Közel egy hetet töltöttem az USA-ban, ahol három megemlékezést és fórumot tartottam Chicago-ban, Cleveland-ben és New York City-ben nemzeti jogvédőként és országgyűlési képviselőként.

Az előadókörút Chicago-ban zajlott eseményeiről szóló beszámoló 1. része itt olvasható.

Röviddel a visszaérkezésem után jött a hír, hogy tucatnyi magyar honfitársunk tette le az állampolgársági esküt Chicago-ban és több más városban is készülnek erre amerikai magyar honfitársaink. Csak így tovább!

Június 4-én az amerikai magyarság fellegvárában, az Ohio állambeli Clevelandben és környékén a hivatalos adatok szerint 200 ezer magyar, illetve magyar származású ember él. Hasonlóan a chicago-i magyar közösséghez számuk fogy, de van egy erős mag, melynek közösségi élete, összetartása egyre erősebb. A clevelandi magyarság az USA legnagyobb lélekszámú közössége, szintén a megmaradás útját keresi. Egyre többen települnek haza, főleg a fiatalabbak közül, a Bocskai Rádió egyik fiatal munkatársa éppen ott tartózkodásomkor készülődött kedvesével véglegesen hazaköltözni. Meghatározó szerepet játszik a clevelandi magyarság életében a rendezvényt szervező Kádár Dániel és felesége, Mari. Az általuk működtetett Bocskai Rádió a helyi magyar élet legmeghatározóbb médiuma, tiszta magyar hang.


Clevelandi és torontoi magyarokkal Cleveland-ben (balról az első Török László, a második Kádár Dániel)

A Bocskai Rádió interjút is készített velem, amelyet már sugárzott is a helyi magyar adó. Érdemes hallgatni a rádiót, ezt a világhálónak köszönhetően bárhol meg is tehetjük.

Megemlékező beszédem fő motívumát Cleveland-ben is lelkesedéssel fogadták: "nem engedünk Trianon revíziójából". Az elcsatolás következményei mellett a sikeres revíziós időszakról is szóltam, és arra is emlékeztettem a hallgatóságot, hogy az Országgyűlésben tavaly az első előterjesztése a Jobbiknak, a trianoni emléknapról szóló határozati javaslat volt.


A trianoni diktátumról Cleveland-ben

Ennek nyomán került sor a nemzeti összetartozásról szóló törvény megalkotására, amely a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június negyedikét. Rendkívüli érdeklődéssel fogadták a székely önrendelkezési küzdelmekről szóló szavaimat: többen sokkal erőteljesebb kiállást követeltek a kormánytól annak érdekében, hogy székely testvéreink és az erdélyi magyarság kivívhassa önrendelkezését. Kifogyhatatlannak tűnő kérdések követték a megemlékezést az állampolgárságról, a hazai közbiztonságról, válsághelyzetről és a magyarországi élet rezdüléseiről. Senki sem értette, hogy miért üldözi a kiszolgáltatott embereket megvédeni kívánó hazafiakat a kormány az „egyenruhás bűnözés” hazug jelszavával, ahelyett, hogy valóban rendet tenne és hatékonyan üldözné a bűnt. Többen hiányolták az elszámoltatást, követelték a politikai foglyok szabadon bocsátását.


Himnusz a megemlékezésen (Cleveland)

Érdekes volt megtapasztalni, hogy mennyire érzékenyen és felelősséggel követik a kinti magyarok Budaházy György és társai sorsát. Az ellenzéki tevékenységéről és az emiatt elszenvedett meghurcolásokról szóló, Morvai Krisztinával közösen készített dokumentumfilm itt is megdöbbentette az embereket. A megemlékezést és a fórumot követően többen segítséget, együttműködést ajánlottak a Jobbiknak, illetve rendeléseket adtak Vona Gábor nemrég megjelent könyvére, amelynek néhány példányát, korábbi kéréseket teljesítve már a szerző által dedikált formában adtam át. A Jobbik elnökének tavaly őszi clevelandi látogatása máig tartó kedvező visszhangot váltott ki. Kiemelt hangsúllyal köszönték meg többen, hogy a tavalyi országgyűlési vitában a Jobbik frakció tiltakozott egyedül az Izrael és az Európai Unió közötti megállapodás kihirdetése ellen. Különleges pillanatokat jelentett több olyan honfitárssal találkozni, akik 1956 óta nem jártak otthon, és meghökkentő részleteket osztottak meg a kommunisták ellen kibontakozott szabadságküzdelmekről. Az MSZP-t bíráló parlamenti felszólalásomról készített videó összeállítás osztatlan sikert aratott. A clevelandi megemlékezésre és fórumra még a kanadai magyarság képviselői is ellátogattak Torontóból, akik arról számoltak be, hogy kőkemény küzdelmet folytatnak a kanadai Magyar Ház megmentése érdekében.

Június 5-én New Yorkban a Magyar Ház Széchenyi termében a Széchenyi Kör szervezésében került sor megemlékezésre a trianoni diktátum 91. évfordulója alkalmából. A rendezvény az egyetlen ilyen tárgyú esemény volt a nemzeti összetartozás napja alkalmából, amelyen a konzulátus nem képviseltette magát, és megdöbbentő módon a Magyar Ház másik két tulajdonos szervezete sem. Felhívtam a figyelmet a nemzeti összetartozás törvény erényeire: a trianoni döntést helyesen diktátumnak nevezi, a szétszakítottságtól függetlenül egységes magyar nemzetről szól, és a nemzeti egységesülés melletti kiállást sürget. Felidéztem a törvényjavaslat országgyűlési vitájában elmondott felszólalásomat, amely szerint tetteknek és tudatos, bátor politikának kellett volna követnie ezt a fontos törvényt, hogy az ki is teljesülhessen: ezt az áttörést azonban még nem tapasztalni.


Beszédem a New York-i Magyar Házban

Különös hangsúllyal szóltam arról, hogy Románia feltétel nélküli EU-csatlakozása megszavazásának hibájába Szerbia esetében már nem eshet a magyar politika. Területi autonómia kell, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, betelepítések megállítása, az 1944-es magyarirtások kivizsgálása, jóvátétele, a bűnösök felelősségre vonása: ezen feltételek nélkül nem szabad zöld lámpát adni Szerbia EU-csatlakozásának.

A Székely Nemzeti Tanács önrendelkezési törekvéseiről szóló beszámolómat itt is kedvezően fogadták. Megindító pillanat volt, amikor a Sepsiszentgyörgyről elszármazott Zoltán bácsi felidézte az erdélyi magyarság, székelység évtizedes küzdelmét a szabadságért. Sikerült neki nagy örömet okoznom azzal, hogy a megemlékezést követően a magammal hozott könyvek közül átadtam neki egy gyönyörű képeskönyvet Erdélyről. Az esemény elején fohász hangzott el a nemzetért, illetve Horváth Lacika tehetséges hegedűjátékát élvezhettük. Remek érzés volt találkozni Hóka Ernővel, a New York-i magyarság egyik doyenjével, akinek hatalmas tudása, tapasztalata és dokumentációja halmozódott fel az emigrációról. Köszönet és elismerés a rendezvény szervezőinek és különösen Krasznói Andrásnak és Szilágyi Ákosnak a nélkülözhetetlen segítségért.

A megemlékezést követő filmvetítésen levetített Budaházy Györgyről szóló film megrázta a jelenlevőket, akik számára felfoghatatlan volt, hogy miként lehetséges az, hogy Budaházy György és Szász Endre már két éve előzetesben vannak és 15 társukkal együtt terrorváddal illetik őket, miközben kirívó eljárási szabálysértések jellemzik az ügyet. Hitelt érdemlő, vádat alátámasztó bizonyíték lényegében nincs az ügyben, a vád fenntartása törvénytelen.

Végképp nem értették a 97 éves Képíró Sándor elleni vádat a Budapesti Nyomozó Ügyészség részéről. És azt sem, hogy ugyanaz a vezető ügyész képviseli a vádat, aki a 2006 őszét követő megtorlások során nem tudta elérni, hogy a rendőrök döntő részét felelősségre vonják, ugyanakkor sajnos a kettős mércés rendszer alapján számos civil ellen emeltek utóbb megdőlt vádat.

New Yorkban is nagy érdeklődés és szimpátia mutatkozott a nemzeti radikális politika iránt, ahol sokan kifejezték, hogy a nemzeti együttműködés rendszere nem elég nemzeti, hiányzik az együttműködés a nyugati magyarsággal is, és a rendszer jellege egyre központosítottabb.


Kötetlen eszmecsere New York-ban élő magyarokkal

Összegezve sikeresnek ítélem a körutat, sok erőt és visszaigazolást adott az Amerikai Egyesült Államokban élő három jelentős magyar közösséggel való találkozás, és úgy érzem, hogy sokat jelentett az együttlét kinti honfitársainknak is, akik ragaszkodnak magyarságukhoz és szeretnének hatóképes, cselekvő részesei lenni a nemzetnek. Számos rendkívül értékes és elhivatott emberrel találkoztam, akik segítséget és támogatást ígértek annak érdekében, hogy a valódi rendszerváltást véghez vihessük és a gyarmatosítás elleni küzdelemben sikerrel álljunk helyt.

Soha nem fogom elfelejteni annak az idős magyar embernek a tekintetét és kézszorítását, amellyel elbúcsúzott tőlem az egyik amerikai városban:
„ Pongrácz Gergelynek igaza van, hogy ti vagytok a magyar szabadság zászlóvivői és beteljesítői, a Jóisten segítsen benneteket, hogy sikerre vigyétek a magyarság ügyét!”.

Atlanti-óceán felett, 2011. június 7.

Gaudi-Nagy Tamás