Az új Polgári Törvénykönyv a kritikai észrevételek fényében (Videó) +Frissítve

2012. november 21-én, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat általános vitájában (T/7971. szám) Gaudi -Nagy Tamás azt mondta: 22 évvel az "úgynevezett rendszerváltás után" fokozottan kell figyelni arra, hogy a új Ptk.-ban meg tudják védeni azokat a rétegeket, akik valamilyen módon kiszolgáltatottak lettek az elmúlt évtizedek gazdasági politikai eseményeinek.  

A képviselő társasági jogi rész Ptk.-ba emelését önmagában nem tartotta a legjobb megoldásnak, ugyanakkor szerinte a javaslat több olyan rendelkezést is tartalmaz, ami előremutató. Így örült annak, hogy a jogi személyiséget megadja a javaslat a bt.-nek a kkt.-nek, valamint annak is, hogy szigorodik a társaságalapítás eddigi könnyedebb rendszere.    

Ugyanakkor nem helyeselte, hogy a javaslat a diszpozitivitás elvét alkalmazva megnöveli a társaságok működtetésének autonómiáját, mert szerinte ezzel olyan kiskapukat nyithat, amelyek visszaélésekre adhatnak lehetőséget.    

A hitelezők védelmének erősítése érdekében javasolta, hogy ne lehessen off-shore társaságok rendszerébe ágyazva elrejteni egy vállalkozás valódi felelősét, valamint azt is, hogy hosszabb ideig legyenek kizárva a gazdasági életből azok, akik társaságok fantomizálásában vesznek részt.    

A jogvédő képviselő azt is felvetette, hogy ne lehessen osztalékelőleget kifizetni, ha egy társaságnak lejárt tartozása van, illetve zrt.-k szétválására is csak akkor kerülhessen sor, ha lejárt tartozásait megfizette.
Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselő az osztatlan közös földtulajdonok esetében nem tartotta szerencsésnek az elbirtoklás lehetőségének megteremtését, ugyanakkor jelezte, a Jobbik az ingatlanoknál lehetővé tenné, hogy a tulajdonostársak elbirtokolhassák egymás tulajdonát. Bővebben:

Z.Kárpát Dánielhez(Jobbik)csatlakozva, fogyasztóvédelmi törvényként a szerződés tartalmának módosítását kizárná, példaként a devizahitelt hozta fel a jogvédő politikus:

Gaudi-Nagy Tamás a mezőgazdasági vállalkozók, termelők érdekeinek védelme érdekében a több tekintetben új mezőgazdasági termény értékesítési szerződés szabályait némileg módosítaná. Ennek jegyében nem maradna 10% az a mérték, amikor a termelő jogosult kevesebbet vagy többet teljesíteni. A mezőgazdasági tevékenység rendszere és jellege olyan, hogy a szélsőséges időjárási viszonyoktól kezdve sok minden befolyásolja. Gaudi ezt megemelné a duplájára.

 

mti nyomán