Az új Btk. egyes rendelkezéseit már a hatálybalépése előtt módosítani kellett

2012. november 28-án, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9246. szám) vitájában Gaudi-Nagy Tamás kifejtette: alig két munkanap jutott a folyamatos képviselői munka mellett a 250 oldalas előterjesztés áttekintésére, ilyen idő, mód és keret nem alkalmas arra, hogy teljes mélységgel és súllyal tudják megfogalmazni a kritikájukat. Ettől függetlenül a jobbikos honatya elmondta, szakértők bevonásával megvizsgálták a javaslatot.

A kormányzat részéről az ilyen jellegű törvénygyártási dömping nem kivételes, és Gaudi véleménye szerint most nem is indokolt. Ez egyszerűen a minőségi jogalkotás rovására megy  -  mondta a jogvédő képviselő.

Ebben a formában alapjaiban ássa alá az országgyűlési képviselői munkának a hitelességét ez a törvényalkotási folyamat. Jelen állás szerint ugyanis a képviselő két döntést hozhat: vagy - lényegében elolvasás nélkül - támogatja, vagy áttekintik a törvényjavaslatot és megfogalmazzák kritikájukat, de ebben az esetben is átmegy a törvényjavaslat a ,,törvényalkotás gépezetén".

Gaudi felszólalásában rámutatott arra, hogy számos javaslat esetében jó irányban mozdult el a törvényi szabályozás, szigorodtak a büntetési tételek a bűncselekmények szankcionálása kapcsán, szélesítették a büntetőjogi felelősségre vonás körét. Sok javaslat azonban teljes egészében kimaradt az új BTK-ból.

Gaudi-Nagy Tamás aggodalmának adott hangot, hogy amennyiben ha valóban nem zajlott le az a szintű egyeztetés a szakma képviselővel amit ilyenkor a törvény előír, akkor nagy a gond.
 
Kitért az internetes oldalak korlátozására alkalmas rendelkezésre, amellyel ideiglenes, de akár végleges hatállyal is blokkolhatja az állam a jogsértőnek vélt honlapokat. Kiemelte: a szabályozást csak a gyermekpornográfia elleni küzdelem körében indokolt bevezetni, egyéb körben ez az eszköz alkalmas a vélemény-nyilvánítási és sajtószabadság szükségtelen és aránytalan korlátozására.

Megemlítette, hogy a Parlament előtt fekvő javaslat hozzányúl a még hatályba nem is lépett Btk-hoz, de a még néhány hónapja hatályos szabálysértési törvényhez is, amellyel kapcsolatban a Jobbik szintén sok kritikai észrevételt fogalmazott meg. Az átmeneti eljárási intézkedések szükségessége viszont nem vitatható - közölte Gaudi-Nagy Tamás. Támogatható elemnek tartotta a DNS-profil rögzítését a dolog elleni erőszakos vagy közveszély helyszínén történő vagyon elleni bűncselekmények során. A szabálysértési törvény tényállási elemei közül szakmailag elfogadhatatlannak nevezte, hogy a csekély mértékű lőszer birtoklását úgy is lehet büntetni, hogy közben nem kell indokolni a társadalomra való veszélyességet.

Kitért arra is, hogy a javaslat bünteti a közerkölcsbe ütköző magatartást nyilvános helyen, de nem definiálták pontosan, hogy a jogalkotó ez alatt mit ért.
A szurkolókkal szembeni folyamatos megtorlás jellegű intézkedések tovább mélyítik a területen tapasztalható feszültségeket - jelentette ki a jogvédő képviselő.

Alább Gaudi-Nagy Tamás felszólalása:mti nyomán