Üzenet Clevelandből

Gaudi-Nagy Tamás amerikai körútjáról, Clevelandből a megemlékezőkhöz írt sorai a trianoni békediktátum 91. évfordulója alkalmából Kispesten, a Wekerle-telepen (Kós Károly tér) szervezett  megemlékezésre:

Kedves Honfitársaim !

Szeretettel köszöntök mindenkit innen az Újvilágból, ahová a szétszóratott
magyarság Chicagoban, Clevelandben és New Yorkban élő tagjai hivtak, hogy
együtt emlékezzünk meg a gyalázatos, igazságtalan és nemzeti
önrendelkezés elvét sárba tipró diktátumról, ezért nem lehetek most
Önökkel, Veletek.

Nemzetünket a 91 évvel ezelőtti trianoni békediktátummal
halálra ítélték, azonban a számításba hiba csúszott: nem sikerult a terv; a
Szent Korona szétdarabolt országa mai is létezik, elszakított sorba kerult
3,5 millió nemzettestvérünk és utódaik ma is a Nemzet részét képezik. Ez a
nap minden magyar számára azt üzeni, hogy soha nem fogadhatjuk el azt, hogy
a Kárpát-medencében szétszaggatott állapotban kell élnie annak a nemzetnek,
amely a történelem során bebizonyította, hogy képes Európát megvédeni és egy
olyan államot működtetni, ahol a különböző nemzetiségek nem egymás
ellenében, hanem egy közös szellemiségben , a Szent Korona eszme jegyében
élnek.
Nagy örömmel tölt el, hogy 2oo6 június 4-én megszervezhettem itt a Kós Károly
téren, a Mester szobránál az első wekerlei triaoni megemlékezést, és hála
Istennek a hagyomány folytatódik, ennek keretében gyűlt ide most sok jó
érzésű magyar ember, akiknek fáj Trianon.

Mindannyiunk feladata, hogy őseink küzdelmeit folytatva a magyarság ügyét
szolgáljuk és szőjük azt a hálót, amely összeköti végül a szétszakított
nemzetrészeket.

Országgyűlési képviselőként felemelő érzés volt a mai napot a nemzeti
összetartozás napjává nyilvánító törvény megszavazása, amelyet mi
kezdeményeztünk. A parlamenti vitában felszólalásomat a következő
gondolatokkal zártam:

"Rengeteg feladat vár még ránk, el kell érni a védhatalmi státust, a nemzeti
önrendelkezésért kell küzdeni magyar testvéreink számára. Ehhez kiváló
mérföldkő az előttünk fekvő törvényjavaslat és a magyar állampolgárság
kiterjesztése honfitársaink számára. De ezen az úton nem lehet megállni,
ezen az úton végig kell menni, mert csak akkor tudunk megfelelni Márai
Sándor azon követelményének, hogy magyarnak lenni nem hivatás, hanem
küldetés."

Francesco Nitti akkori olasz miniszterelnök nem kevesebbet mondott erről a
csonkolásról, mint hogy "Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy
senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy teszi, mintha nem tudna
róla. Mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való
hivatkozás csak hazug formula. Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki
elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra
kényszerítettek." Hát innét és e helyütt közöljük, hogy ez a mondás igaz
ránk is, igaz kell hogy legyen végre ránk is, magyarokra.

Most pedig az állampolgárságot elszakított sorban élő testvéreinknek
visszaadó - általunk már régóta követelt - törvény vitájában a Nemzet
Templomában elmondott gondolatommal búcsúzom el megköszönve mindenkinek az
emlékező jelenletet, bízva abban, hogy jövőre találkozunk ugyanitt:

"Tehát igenis ki kell mondanunk azt, hogy nekünk magyaroknak ez a trianoni
békediktátum és annak 1947-es jóváhagyása elfogadhatatlan. És minden egyes
esetben szükséges arra is rámutatni, hogy nem elég önmagában az emlékezés,
nem elég a szép szavak deklarálása, hanem a békerendszer felülvizsgálatára,
ha úgy tetszik, revíziójára kell törekedni abban az értelemben, hogy ez
összeegyeztethető legyen a nemzetközi joggal, akár a békés
határváltoztatások lehetőségével, de mindenképpen a legmagasabb szintű
önrendelkezési jog követelése formájában kell megnyilvánuljon elszakított
sorban élő testvéreink számára és velük egyeztetett módon."

Ezt a feladatot csak közösen vívhatjuk meg sikerrel, ez szent kötelességünk.

Isten óvja és vezesse Magyarországot !
Adjon az Isten szebb jövőt !


Cleveland, 2011. június 4.

Gaudi-Nagy Tamás