Érpatak irányt mutat a magyar-cigány együttélési problémák és a közbiztonsági válsághelyzet megoldására - N1 Hiradó tudósítása (2011. június 10.)

Kétnapos Országépítő Konferencián vettem részt Morvai Krisztinával és több polgármesterrel, önkormányzati képviselővel, szakemberekkel, tudósokkal együtt, ahol június 8-9 között a sikeres érpataki modell titkát, összefüggéseit és más településekre történő átültetésnek lehetőségeit tanulmányoztuk, bejártuk a települést, számos magyar és cigány lakossal folytattunk beszélgetést és közvetlenül tapasztalhattuk meg, hogy a beilleszkedő-együttműkődő hajlandóság igenis következetes, határozott, de mégis emberközpontú fellépéssel, szankciókkal elérhető.

Megindító volt találkozni a munkát megbecsülő, portáját, gyermekeit rendben tartó, konyhakerti zöldségeket termesztő, más tulajdonát, személyét tisztelő és társadalom hasznos tagjává vált olyan cigányemberekkel, akik korábban még más életmódot éltek.

Megismerkedtünk az eredményes rendszert működtető szereplők munkájával, amelynek nyomán 2005-ig az élhetetlenség határára került település már Orosz Mihály Zoltán polgármester vezetésével megszervezett szívós rendteremtő összefogással, a 2008-tól Fekésházy Szabolcs őrnagy által vezetett káprázatos bűnmegelőzési és bűnfelderítési eredményeket felmutató 18 tagú újfehértói rendőrörs, a két rendkívül aktív mezőőr, az építő törekvéseket támogató képviselő-testületi többség, az önkormányzat keretében működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálat, szabálysértési, adóügyi, gyámügyi előadó, védőnő szinergikus együttműködésével egy biztonságos, élhető, az itt élők számára stabil, nyugodt jövőképet kínáló faluvá vált.

Mindenkinek kötelessége ide ellátogatni, aki felelősséget érez a vidék felemeléséért és renden alapuló társadalom kialakítása iránt és nem íróasztal mellett hozott végtelenül rossz döntésekkel (pl,. ilyen az egyenruhás bűnözés elképesztően hazug és cinikus fogalma) keseríteni az emberek életét.

Elkötelezett érpataki modell-párti lettem és feladatomnak tekintem, hogy mindent megtegyek Érpatak támogatása és a modell országban való átültetése érdekében.

Az érpataki modellről itt olvashatók részletek: www.erpatak.hu

Gaudi-Nagy Tamás
országgyűlési képviselő, Jobbik

Tags: