Videó: Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki felszólalása a mindennapi bűnözéstől szenvedő állampolgárok kártalanítása és megsegítése érdekében. Kontrát államtitkár feltétlen támogatást és az áldozatokra szánt források jelentős megemelését ígérte meg.

A Kormány a tavaly decemberben elfogadott új szabálysértési törvény és még közel 20 további ágazati jogszabály módosítását tegnap váratlanul terjesztette elő.

A Javaslat több tekintetben a Jobbik felfogásához közel álló módon vezet be szigorításokat a hátrányos jogkövetkezmények terén, ezért azokat kisebb módosításokkal támogathatónak tartjuk. A Javaslat legnagyobb erénye egy régi jobbikos követelés teljesítése: az áldozatvédelmi állami segítséget (kártalanítás és jogsegély) kiterjesztik a tulajdon elleni szabálysértések (terménylopások, termelőeszköz lopások, biciklilopások stb.)  károsultjaira is. Arra mutattam azonban rá a vitában, hogy az idei költségvetésben ilyen célra csupán 150 millió forintot szavazott meg a kormánytöbbség annak ellenére tavaly a költségvetési törvény vitájában módosító javaslatommal ennek többszörösét szerettem volna, de azt leszavazták. Módosító javaslatot terjesztettem elő annak érdekében, hogy bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai részére nyújtandó állami segítségnyújtás céljára a mindenkori költségvetési törvényben a rendőrség számára biztosított források legalább 10 % -át kelljen elkülöníteni (ez idén kb. 4 milliárd forint lenne). Azt is kértem, hogy az emberek mindennapi bűnözéstől való megvédésére képtelen rendőrség tehetetlensége és a kiszolgáltatott emberek önvédelmi törekvéseinek törvényi üldözése (Gárda, Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület) miatt miatt várható több tízezres nagyságrendű kártalanítási igény megfelelő gyorsaságú és színvonalú kezelésére hozzanak létre külön szervezetet.  Kontrát Károly államtitkár a felvetésem nyomán feltétlen támogatást és az áldozatokra  szánt források jelentős megemelését ígérte meg.

Felszólalásomban méltattam a javaslat azon részét, amely a gyermekbarát igazságszolgáltatás követelményeit emeli be a magyar jogrendszerbe. Különösen azért is közel áll hozzám ez a téma, mert az Európa Tanács Jogi Ügyek bizottságában,- ahol tag vagyok- idén januárban felkérést kaptam arra, hogy a gyerekbarát igazságszolgáltatás jelentés véleményezője én legyek, melyet egy osztrák szocialista képviselő készített.

Gaudi-Nagy Tamás felvetése és kérdése a mindennapi bűnözés áldozatainak állami megsegítése érdekében

Gaudi-Nagy Tamás ismételt felvetése és kérdése a mindennapi bűnözés áldozatainak állami megsegítése érdekében, Kontrát Károly válaszai és kötelezettségvállalása az áldozatsegítésre fordított összegek növelésére

Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki beszéde

Gaudi-Nagy Tamás ismételt felszólalása a társadalomra veszélyesség szabálysértési fogalom, a bírói önkény útját járó szabálysértési bírók ellen, illetve nemzeti érzületet sértő emlékművek ellen fellépőkkel szembeni megtorlásokról, Budaházyék szovjet emlékmű "megrongálása" miatti elítéléséről és a 2012 márciusában börtönbe küldött fiatalemberről, akit szintén a ruszki emlékmű 2006 őszi rongálása miatt ítéltek el