Eltemettük Nagy Lászlót, a 2006 őszi gyurcsányi terror áldozatát - a 2006-os hős búcsúztatása az igazságtétel melletti kiállás is volt (NJSZ közlemény videós tudósításokkal és sajtószemle)

2023. január 11-én legalább háromszázan kísértük utolsó útjára az újpesti Megyeri úti temetőben Nagy Lacit, a 2006 őszi rendőrterror miatt bal szemének világát elvesztett áldozatát.

Méltó, emelkedett és erős igazságtétel üzenetű, de szomorú alkalom volt, amelyet átitatott az igazságtétel iránti akarat. Rokonai, tisztelői, neves közéleti szereplők mellett számos 2006-os áldozat, bajtárs is eljött leróni kegyeletét,  jó volt velük ismét találkozni.

ifj. Hegedűs Loránt és Gonda László mellett magam is gyászbeszédben idéztem fel a Laci emlékét, csupaszív személyét és a gyalázatot, ami vele tettek és amelynek a terhét tovább már nem tudta teste hordozni. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ebben a közleményben emlékezett meg Laciról. Lacit nemcsak áldozatnak, hanem nemzeti jogvédő bajtársnak is tekintettük mindig, mert rendíthetetlenül állt ki mindenkor azért, hogy az állami terror véres kezű bűnösei elnyerjék büntetésüket, nem volt hajlandó beletörődni abba, hogy az őt és sok száz más hazafit meggyalázók megússzák. Ezért számtalanszor tett tanúságtételt a vele történt borzalomról velünk együtt:

 

A NJSZ megbízásából Bella Árpád által készített videós összefoglaló tudósítása a temetésről, amely 2006 őszi terror archív felvételeit is felidézi.

Bognár Tibor videós tudósítása a temetésről, amely tartalmazza a gyászbeszédeket teljes terjedelemben is.

Egy rendkívül tisztességes és törhetetlen hitű, igaz szívű magyart vesztettünk el személyében, aki egyúttal a 2006 őszi gyurcsányi terror felelőseinek elszámoltatását teljes erkölcsi alappal kérlelhetetlenül követelő élő lelkiismerete volt a nemzetünknek. A 2006-os hőst méltán látjuk benne, mert ő hős volt és marad mindörökre. Kiemeltem, hogy addig nem nyugodhatunk, amíg meg nem valósítjuk Laci végakaratának is tekinthető célokat: a 2006 őszi állami terror felelőseinek megbüntetését, hatalomba visszatérésük megakadályozását és a Budaházyék elleni gyurcsányi koncepciós bosszú-eljárás  meghurcoltjainak (a tavaly decemberi hét vádlottnak megadott köztársasági elnöki kegyelem okán tíz hazafi) mentesítését.

Beszédem végén tolmácsoltam a 14. éve zajló abszurd eljárás alatt álló, jelenleg bűnügyi felügyelet miatt a temetésen megjelenni nem tudó, Budaházy György bajtársi gondolatait, aki rámutatott, hogy "Lacinak nagyon fájt, hogy nem volt elszámoltatás máig sem, hogy a tettesek megúszták, sőt, még az ellenállókat hurcolták és hurcolják meg mind a mai napig". Felhívása szerint" legyen az ő életáldozata egy kötelezvény a túlélők, a jogvédők és jogtalanság ellen küzdő civilek számára, hogy nem törődnek bele az igazságtalanságba és addig küzdenek, míg kiharcolják az igazságtételt !".

Gőbl Györggyel, a Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete vezetőjével helyeztük el a Nemzeti  Jogvédő Szolgálat koszorúját Laci ravatalánál, de  mellettünk még sokan, többek között  dr. Tarnai Richárd Pest vármegye főispánja,  Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, és  a Mi Hazánk Mozgalom delegációja is koszorúval rótta le kegyeletét, rengetegen pedig virággal tisztelegtek Laci emléke előtt.

A főispán az eseményen a Magyar Nemzet c. napilap részletes tudósításában úgy fogalmazott, hogy "Isten nyugtassa Nagy Lászlót és imádkozom, hogy mindkét szemével lásson odaát." Kijelentette, hogy " továbbra is van benne egy őszinte felháborodás, mert azok az emberek, akik okozták ezt a halálesetet, mind a mai napig szabadlábon vannak, miközben mások – bár az ügy részleteit nem ismeri – 17 év letöltendő fegyházbüntetést kaptak, pedig ők egyetlen ember életében sem tettek kárt." A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaságnak a gyászbeszédeket elmondó tagjai mellett több más tagja is (Kondor Katalin, Budaházy Edda, Skrabski  Fruzsina) elkísérte Nagy Lacit utolsó útjára.

Nyilvánvalóan érzékelhető Laci halála és temetése megkerülhetetlenül fősodratúvá tette a 2006 őszi állami terror felelőseinek beteljesítésre váró felelősségre vonását, de egyúttal a  gyurcsányi koncepciós terrorvádas Budaházy-Hunnia eljárás teljes körű kegyelmi rendezésének ügyét is. 

Fontos, hogy mindkét követelést a temetés kapcsán megszólaló közszereplők hangsúlyosan fogalmazták meg.

A temetés napján este 7-től tartott gyász-megemlékezésen a Hazatérés Templománál megkoszorúztam a 2006 őszi áldozatok emléktábláját dr. Gulyás Gergely kancellária miniszterrel együtt, és többekkel együtt gyertyát gyújtottunk Nagy László emlékére. Ezen a búcsúztatáson felszólalt dr. Schiffer András ügyvéd, Révész Máriusz országgyűlési képviselő, Balog Zoltán a református püspök,  Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Skrabksi Fruzsina filmrendező,  ifj. Hegedűs Loránt református tiszteletes és jómagam. Laciról való személyes hangú megemlékezésekben mindannyian kemény szavakkal ítéltük el a 2006 őszi állami terrort és a felelősségre vonás beteljesítését szorgalmaztuk.

A megemlékezők egy csoportja:

A gyászeseményről készített felvétel itt látható.

Jelentős sajtóérdeklődés volt, számos  helyen jelent tudósítás a temetésről, így  például a  temetés vezető hírként jött le a hirado.hu oldalon,  beszédeinkből tételesen idéztek, de még a Budaházy Györgytől általam tolmácsolt részt is.

További fontosabb tudósítások:

https://pestisracok.hu/orok-nyugalomra-helyeztek-nagy-laszlot-a-2006-os-rendorterror-kilott-szemu-aldozatat-videogaleria/

https://magyarjelen.hu/eltemettek-nagy-laszlot-a-2006-os-rendorterror-aldozatat-video/

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a gyász események szervezésében, kegyeletüket lerótták Nagy Laci előtt és tudósítottak.

Nagy Laci emléke is kötelez minket arra, hogy ne adjuk fel: nem felejtjük  és nem felejtetjük el soha a gyurcsányi terrort, küzdünk azért, hogy  az 2006 őszi állami terrorért felelős politikai és rendőri vezetők ne  úszhassák meg, pártjaik, csatlósaik ne kerülhessenek soha vissza a hatalomba, a gyurcsányi önkény időszakában koncepciós eljárás alá vont hazafiak (Budaházy és 9 társa) végre megkapják a kegyelmet.

Kedves Laci ! Isten adjon Neked örök nyugalmat !

Babits Mihály soraival búcsúzunk Tőled:

„Erős igazsággal az erőszak ellen: igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.”

Isten óvja és vezesse Magyarországot!

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője