Támogassa a személyi jövedelemadója (SZJA) 1 % ával idén már 20 éves Nemzeti Jogvédő Szolgálatot!- hatalmas jogi csatákat vívunk a nemzetért, de ehhez számítunk a szolidáris támogatásra !

Kérjük, támogassa a magyarok emberi jogaiért küzdő Nemzeti Jogvédő Szolgálatot (www.njsz.hu) a személyi jövedelemadója 1%-ával! Adószám: 19334684-1-05

Idén már 20 éves a 2004. április 2-án hazafias ügyvédekből alakult Nemzeti Jogvédő Szolgálat. Az első években a Nemzeti Jogvédő Alapítvány keretében, 1998-tól később már önálló civil szervezetként küzdünk a magyar nemzethez tartozók jogaiért, akik a nemzetünkért való kiállásukért jogtiprást, meghurcolást szenvednek el határon innen és túl.

Hatalmas jogi csatákat vívtunk a 2002-2010 közötti nemzetellenes kormányok hatalmi önkénye (a leghírhedtebb a 2006 őszi állami terror) üldözöttjeinek és az ellenállók védelme, az áldozatok jogi képviselete érdekében, jogi küzdelmünket ma is folytatjuk az igazságtételért. A nemzeti jogvédelem 2004 és 2011 közötti, színes és mozgalmas történetét a Jogvédők a nemzet szolgálatában című dokumentumkötet részletesen bemutatja.

2010 után folytattuk küzdelmünket a korábbi balliberális kormányok meghurcoltjainak jóvátételéért, koncepciós eljárások alóli mentesítésért és az állami terror felelőseinek felelősségre vonásért, majd jogvédő erőinket egyre inkább a globalista nemzetközi erők és hazai csatlósaik ellen, a velük szembeszálló normalitáspárti és értékvédő hazafiak védelmében vetettük be. Az élet igazolta, hogy szükség van a patrióta szellemiségű-lelkiségű gyakorlati jogvédelemre.

Kezdettől fogva kiemelt feladatunk az elcsatolt sorban és jogfosztottságban élő magyarok jogvédelme, önrendelkezési harcainak jogi támogatása, számos jogi monitorozás, jelentés és dokumentumfilm és jogi ügy segítségével álltunk ki értük.

Tavaly magyar és angol nyelven is közzétettük a kárpátaljai magyarság jogfosztásáról szóló jelentésünket, amely egy monitorozó út, hosszas kutató munka, valamint azóta történt események alapján adott képet arról, hogy milyen nehézségeket él át nap mint nap a kárpátaljai magyarság, milyen intézkedések, körülmények gátolják, veszélyeztetik őket és miként sérülnek egyéni és közösségi jogaik.  Kimondtuk: Kárpátalján egyfajta nyelvi genocídium, lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik, amelyek jelenségek közel állnak a nemzetközi jog által kiemelten tiltott népirtáshoz vagy annak kísérletéhez. Elemeztük a háború kárpátaljai magyarságot érintő hatásait, úgy, mint a kényszersorozás, belső menekültek Kárpátalján való letelepedése, egyre korlátozottabb nyelvhasználat, fokozódó magyarellenesség, kényszerű kivándorlás, amely visszafordíthatatlanul változtathatja meg az etnikai viszonyokat. A PestiSrácokkal és a Nemzeti Filmkészítők Egyesületével közösen készített, Magyarok a prés alatt Kárpátalján című dokumentumfilmet már több mint félmillióan látták néhány hét alatt, az angol felirattal ellátott változat egy nap alatt megközelítette a tízezres nézettséget. A dokumentumfilmet, valamint a jelentést a magyar és ukrán kormányok mellett az ENSZ-nek, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is megküldtük.

A nemzeti jogvédelem sokkal többet el tudott eddig is érni jogi eljárásokkal, jelentésekkel, szakmai rendezvényekkel, lobbizással és a nyilvánosság előtti megszólalásokkal, mint ami elvileg következne a méretünkből és szervezeti hátterünkből. Szakmailag képesek vagyunk felvenni a jogi küzdelmet a javarészt külföldön kiképzett álcivil liberális jogvédőkkel és ezt eredményeink bizonyítják.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédeinek 14 évnyi szívós és kitartó nemzeti jogvédő munkája is ott volt a Hunnia ügyben született kegyelmi döntések mögött, amely az alapját jelentette annak, hogy az évek során egyre szélesedő nemzeti összefogás is kialakult Budaházyék elleni gyurcsányi koncepciós terrorper politikai eszközökkel történő, igazságtételi jellegű lezárása érdekében.

 Örömteli, hogy ezt, a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit és ezért a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét.

Manapság a legtöbb kihívást a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok külföldi és hazai jogi pergőtüze elleni nemzeti jogvédő küzdelem adja. Ennek keretében képviselünk a gendermozgalom erőszakos térfoglalása ellen küzdő normalitáspárti aktivistákat (pl. a Háttér Társaság által 2019-ben tartott, iskolai genderpropagandát szorgalmazó nyilvános rendezvényre be nem engedett, békésen véleményt nyilvánító Budaházy Györgyöt és két társát védjük a Háttár Társaság feljelentése alapján csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatti, rendőrség által kétszer is már megszüntetett büntetőeljárásban)  és a szexuális deviánsok támadásának jogsértettjeit, indítunk kollektív személyiségi pereket a magyar nemzet méltóságát sértő balliberális közéleti és sajtógyalázkodások elkövetői ellen a „TÉGY A MAGYARGYÛLÖLET!” akció keretében és védjük azon hazafiakat, akik a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok ellen lépnek fel.

Legutóbb sikerült elérni másodfokon Barcsa-Turner Gábor, HVIM elnök felmentését, akit azzal vádoltak alaptalanul, hogy közösség tagja elleni erőszak bűntettét követte el azzal, hogy egy 1956-os szabadságharcra zárt körben megemlékező rendezvényre a világhálón közzétett meghívón - vörös és EU zászló mellett - LMBTQP zászló elégetése is szerepelt többek között programként, amely végül nem is történt meg.

Jogvédő munkánk egyes további részletei ebben a PS interjúban olvasható, de honlapunkon (njsz.hu) ügycsoportonként megtalálható minden jogi küzdelmünk krónikája.

Míg az álcivil liberális jogvédő szervezetek évi több százmillió forintos, jórészt külföldről kapott támogatásból működnek számos állandó munkatárssal és nagy stábokkal, addig nekünk nemzeti jogvédőknek nincsenek állandó jelentős forrásaink, éves költségvetésünk túlnyomó része a személyi jövedelemadó 1 %-ából jön össze, ezért is életbevágó, hogy aki megteheti, céljainkkal egyetért és tevékenységünket fontosnak tartja rendelkezzen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat javára az SZJA 1 %-a körében, adószámunk: 19334684-1-05, részletek a honlapunkon (njsz.hu), de egyedi támogatásokat is örömmel fogadunk. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat bankszámlaszáma: (HU45) 11600006-00000000-29912821

Mögöttünk nem állnak magyarellenes, Soros-féle külföldi pénzemberek és gyarmatosító szervezetek, de külföldi államok sem, mivel mi magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével. Mi csak a magyar szolidaritásra építhetünk, ezért számítunk minden jóérzésű magyar támogatására, amit előre is hálásan köszönünk. Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

Hálás köszönettel és honfitársi köszöntéssel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője