Országgyűlés előtt a kommunista diktatúrák kitelepített áldozatairól szóló országgyűlési határozat

Az Országgyűlés emberi jogi bizottsága 2012. február 10-i ülésén az LMP tartózkodása mellett általános vitára alkalmasnak találta a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megőrzéséről című, Kormány által benyújtott országgyűlési határozati javaslatot.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom üdvözölte ezt a kezdeményezést, azonban több hiányosságra hívta fel Gaudi-Nagy Tamás képviselő az ülésen a figyelmet. A javaslat nem tartalmaz semmilyen jóvátételre történő utalást, sem a kárpótlási törvényhez képest kézzelfogható többlet vagy kiegészítő kártérítést. Felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly év évégén a kétharmados többség által elfogadott törvényi szabályozás szerint a kárpótlásnak 2012. március 30-ig le kell zárulnia, így a kérdésben történő döntés égetően fontos. A javaslat nem tartalmaz továbbá egyetlen utalást sem a kitelepítés végrehajtóinak felelősségre vonásáról, pedig ez az igazságtétel érdekében elkerülhetetlen és alapvető jogállami követelmény kell, hogy legyen. Gaudi-Nagy emlékeztetett arra, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2012. január 27-én tárgyalta és fogadta el a magyar képviselők támogatásával az "Erőszakos kitelepítések, mint emberi jogsértések" című jelentést és a kitelepítések minden formáját megbélyegző határozatot, amelybe a nemzeti radikális képviselő javaslatára került bele kommunista diktatúrák idején történt kitelepítéseket elítélő rendelkezés. Az ET határozat szerint fel kell állítani az erőszakos kitelepítések és etnikai tisztogatások áldozatainak európai emlékközpontját is.

Gaudi-Nagy Tamásnak a jelentés vitájában tett strasbourgi felszólalása itt nézhető meg:


Az ülésen részt vett és felszólásaiban értékes információkat osztott meg az 1956-os szabadságharcos és háromszor is kitelepített Murányi Levente országgyűlési képviselő, aki ezen javaslat témafelelőse a Jobbiknál, valamint Cseresznyés Magdolna a Keskenyúton (Délvidéki tragédiánk 1944-45) Alapítvány kuratóriumi elnöke a
délvidéki áldozatok képviseletében.

A javaslat legnagyobb hiányossága, hogy míg a címe helyesen a kommunista diktatúra által kitelepítettekről szól, de ezzel ellentétben rögtön az első mondata csupán a Rákosi korszakra szűkíti a jogsértések idejét, pedig a kitelepítések nem 1948-ban indultak. A deportáltak körét csak a Hortobágyra telepítettekre korlátozza, pedig az "osztályellenségekkel" történő leszámolást célzó kitelepítések és kényszermunkák közvetlenül közel 300 ezer főt és több helyszínt (Recsk) érintettek. Nem említi továbbá a határozati javaslat az 1944-es délvidéki magyarítást, amelynek során közel 40 ezer magyart öltek meg a kegyetlen titoista partizánok (emiatt idén január 10-én Szilágyi György és Apáti István jobbikos képviselők tettek feljelentést, a nyomozást elrendelték), de a kitelepített közel 200 ezer felvidéki magyar tragikus történetét sem. Ezen hiányosságok pótlása érdekben módosító javaslatokat nyújt be a Jobbik. A kommunista diktatúra rémségeit a lehető legszélesebb mértékben a nemzeti tudat részévé kell tenni, azt be kell vinni az oktatási rendszerbe, kezdve a történelemkönyvek újraírásával, melyek a mai napig lényegében hallgatnak ezekről.

A javaslatot  hétfő 10 órától az alkotmányügyi bizottság tárgyalja, a plenáris ülésen kedden 10 órakor kezdődik az általános vitája.

Gaudi-Nagy Tamás
ogy. képviselő (Jobbik)
www.gaudi.jobbik.hu