Vessenek véget a hazai hatóságok az LMBTQP-lobbi törvénysértő, gyermek- és családellenes tevékenységének!

Alulírott hazafias szervezetek és közéleti személyiségek, akik már hosszú évek óta küzdünk a nemzetközi LMBTQP-mozgalom hazai térnyerése ellen, fontos mérföldkőnek tekintjük és örömmel üdvözöltük a 2021-ben hatályba lépett gyermekvédelmi törvényt. Aggódva tapasztaljuk azonban a hazai hatóságok egy részének évek óta tartó azon törvényi mulasztását, hogy nem szereznek teljes körűen, érvényt a magyar gyermekeket és családokat védő hatályos törvényi rendelkezéseknek, és nem szabnak gátat intézkedéseikkel a felforgató LMBTQP agresszív propagandatevékenységének.

Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésének 2020. december 23-a óta hatályos rendelkezése szerint „Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát”, amely ilyen módon egy elidegeníthetetlenül fontos személyiségi joggá vált minden gyermek számára. Hazánkban ezen alaptörvényi norma szerint „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”. Vagyis a szülőknek ugyan joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést, de még nekik sincs joguk gyermekeik részére „LMBTQP-nevelést” választani!

A hazai Btk. 208. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Azt pedig, hogy a kiskorúak LMBTQP-propagandával való befolyásolása – minimálisan is erkölcsileg és érzelmileg, de akár testileg is – veszélyezteti a fejlődésüket, a Gyermekvédelmi törvény 6/A. §-a határozza meg, mikor megfogalmazza, hogy „tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.

Az vitathatatlan, hogy már maga a közrendet sértő „Pride” felvonulás is népszerűsíti és megjeleníti ezeket az aberrációkat, és oda egyes felelőtlen szülők bizony elviszik a gyerekeiket is, ahogy az ilyen eseteket az elmúlt években készült számtalan képfelvétel bizonyítja. Ezekben az esetekben bizony a rendőrségnek intézkedési kötelezettsége lenne, amit évek óta elmulaszt! Ahogy az olyan rendezvények megtiltását és a szervezők elleni eljárások indítását is elmulasztják, melyek közvetlenül vagy közvetve (pl. egyes tanárok „felkészítésén” keresztül) a gyerekek iskolai LMBTQP „érzékenyítését” célozzák.

Feltesszük a költői kérdést, hogy a pedofil céljaikat makacsul tagadó LMBTQP-szervezetek és személyek vajon milyen céllal kívánják ilyen elszántsággal elfogadtatni a gyerekekkel az aberrációikat, ha nem a mögöttes pedofil szándékaik miatt? Saját magukat leplezik le ezáltal!
A küszöbön álló idei, július 15-i LMBTQP-felvonuláson milyen módon és eszközökkel kívánja a rendőrség megakadályozni, hogy a felvonulásra jellemző erkölcstelen, magamutogató, szexuális aberrációkat bemutató cselekményeket az odavitt kiskorúak a törvény szándéka szerint ne lássák?

Fontosnak tartjuk, hogy az alkotmányos feladatának megfelelően az állam minden szerve sokkal hatékonyabban védje a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Helyesnek tartjuk azt is, hogy legalább a 18 éven aluliak számára elvileg tiltják a homoszexualitást népszerűsítő olyan tartalmak közzétételét, amelyek mára már végzetesen megrontották a nyugati társadalmak korábban még egészséges nemi identitását, mentalitását.

Ugyanakkor a szexuális deviáns propaganda visszaszorításához és tilalmának érvényesítéséhez elengedhetetlennek tartjuk a fenti tiltó rendelkezések érdemi kikényszerítését és azt, hogy a hazai Büntető Törvénykönyv szigorú büntetéssel rendelje sújtani a tilalom megszegőit. Fontos lenne az is, hogy a szexuális deviáns propaganda ne csak a kiskorúak irányában, hanem a társadalom egésze tekintetében is legyen tiltott.

Követeljük ezennel a magyar rendőrség és ügyészség szerveitől: ahelyett, hogy a gyermek- és családvédő civil tiltakozó akcióink miatt, amelyekkel a fent részletezett veszélyekre törvényes eszközökkel fel kívánjuk hívni a társadalom figyelmét vagy a vélemény-nyilvánítási szabadság jogával élve, ki kívánjuk fejezni tiltakozásunkat az ilyen romboló tevékenység ellen téves jogi alapon rendszeresen koncepciós jellegű eljárások indítanak (pl. https://mandiner.hu/belfold/2023/06/budahazy-gyorgy-lmbtq-tiltakozas-rendorseg-meg-nincs-donteshttps://www.youtube.com/watch?v=S4tXLIXfQNchttps://pestisracok.hu/az-europai-unio-birosagatol-kerhet-allasfoglalast-a-fehervari-jarasbirosag-az-lmbtq-zaszloegetes-ugyeben/) végre foganatosítsanak közrendet védő, megfelelő és hatékony bűnügyi és hatósági intézkedéseket a társadalomromboló, felforgató LMBTQP szervezetek tevékenységével és rendezvényeivel szemben!

Követeljük továbbá a rendőrségnek és az ügyészségnek a – képzési rendszerekbe is beépülni törekvő – genderlobbi befolyása alóli felszabadítását!

A szivárványos zászlók középületekre tűzésének törvényi tilalmát továbbra is szükségesnek tartjuk, bízunk benne, hogy ez a javaslat végre – a tavalyi elutasítást követően - mielőbb támogatást nyer az Országgyűlésben. Egyes települési önkormányzatok épületein ugyanis a helyi közakarat ellenében, az állampolgárok többségének meggyőződését súlyosan sértő módon, megbotránkozást kiváltva, nagy nyilvánosság előtt teszik közszemlére a szivárványos zászlót, s ha ezt eltűrjük, az iskolák és óvodák épületei lehetnek célpontjai az LMBTQP-propagandának magyar gyermekeket súlyosan veszélyeztető módon.

Nincs hova hátráljunk! Ennek jegyében végül jelezzük, hogy idei Pride egyes rendezvényei kapcsán is törvényes gyermek- és családvédő, normalitáspárti akciók végrehajtására kerül sor.

Budapest, 2023. július 7.

Barcsa-Turner Gábor (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom)

Budaházy Edda (Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom)

Csíkhelyi Levente (European Patriots Unite)

dr. Gaudi-Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)

Kelecsényi Nándor (Nemzeti Filmkészítők Egyesülete)

Védjük meg a balliberális lejáratással szemben Böjte Csaba testvért és gyermekmentő hálózatát ! - Füssy Angéla lebuktatta a háttérhatalmi erők által felbújtott rágalmazókat, hamisan vádolókat

A Nobel-békedíjra jelölt, ezernyi erdélyi gyermeket krisztusi útra vezető, sikeres keresztény gyermekvédő  intézmény-hálózatot vezető,  Böjte Csaba testvér elleni hazug balliberális lejárató kampányt bebuktatta Füssy Angéla, a PS bátor és okos újságírója ezzel a leleplező tényfeltáró cikkel.

Böjte Csaba és aki kiáll mellette (különösen  most Füssy Angéla oknyomozó patrióta újságíró) számíthat a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogi támogatására, mivel a Csaba testvér munkássága elleni sátáni támadások egy tőről fakadnak az Isten-Haza-Család  elleni háttérhatalmi rontással.

A hamis vád hazánkban is üldözendő bűncselekmény, ezért aki gerjeszti és terjeszti Csaba testvér és intézménye elleni aljas hazugságokat büntetőeljárással kell számoljon.

Én is aláírtam a Csaba testvér melletti petíciót és támogatom a kiállást mellette  akiért tűzbe teszem a kezem. 

1995 óta ismerem Őt, láttam honnét indult, mit és hogyan ért el a Jóisten kegyelme által, nem kérdés, hogy teljes mellszélességgel ki kell állni mellette minden keresztény, nemzeti magyarnak !

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

"Ez a történet vérlázító, hogy terroristaváddal itélnek el jóravaló embereket", Skrabski Fruzsina beszámolója a Budaházy-bizottság az Igazságért támogatói találkozóról

Forrás: mandiner.hu

Ott ült a régész és megszakadt a szívem.

„Közös ünneplésre és találkozóra gyültünk össze nagyon sokan, nagyon sokfélék, a Hazatérés Templomában, szerdán. Budaházy György és a Hunnia-per meghurcoltjai meghívtak mindenkit, aki támogatta a kegyelmi ügyüket, mert sokezer híres és kevésbé híres jószándékú ember állt ki az igazság győzelméért.

A Hunnia-ügy sokkal több, mint pár ember koncepciós pere. Ez a történet vérlázító, hogy a XXI. században, demokráciában megtörténhet: 15 évig elveszik a családfőt, családanyát a gyerekeiktől és súlyos, terroristaváddal itélnek el jóravaló embereket.

Közben az államterror felelősei szabadon mórikálhatják magukat.

Illusztris társaság gyűlt össze: Gaudi-Nagy Tamás ismertette a jogi hátterét és igazságát a kegyelemnek. Sajnos még három ember, aki fellebezhetett az itélet ellen, még nem szabad. Köztük egy nemzetközileg elismert régész, két kisgyerekkel és egy termelési igazgató-gazdálkodó, négy gyerekkel.

Ott ült a régész és megszakadt a szívem, hogy ez a csodálatos ember, aki az ország büszkesége egyrészről, de egy nagy fenyegetettségben kell éljen másrészről. Miközben örül a többiek kegyelmének, nagyon igazságtalan, hogy ő még nem kapta meg!

Remélem, hogy az ő ügyük végére is pont kerül hamarosan!

Dézsy Zoltán szerint a Magyar Köztársaság legaljasabb, előre megkonstruált játéka ez az ügy, ami 2002-ért büntetés, mert már akkor nem számolták újra a szavazatokat.

Murányi Levente, 56-os hős elmondta, hogy Budaházyék szenvedése nagyobb, mint az övék, mert egy jogállamban történik ilyen igazságtalanság és 15 éve tart.

Jeszenszky Zsolt örömét és elismerését fejezte ki, hogy a nemzeti oldal radikálisabb részén is profi érveléseket, jogi felkészültséget lát, ökölrázás és kardcsörtetés helyett. És különösen, hogy a műsoraiban a közelmúltban nem egy sértett, dühös, bosszúvágyó Budaházyval, hanem egy higgadtan gondolkodó, a politikát értő realistával beszélgethetett. Aki ugyan megjárta a börtönt - de ez Nelson Mandelával is előfordult, aki végül Dél-Afrika elnöke lett...

Én elmondtam, hogy úgy állok ott, hogy elitélem az erőszakot, a vádban felsorolt cselekményeket, de mégis úgy érzem, hogy ki kell állnom, mert az igazságszolgáltatásunk 15 éve nyúzza ezeket az embereket és aránytalanul súlyosak a vádak. Közben pedig 2006 felelőseinek a hajuk szála se görbült.”

 

Folytatja munkáját a Budaházy-bizottság az Igazságtételért - MN cikk a BBI tegnapi sajtótájékoztatójàról és támogatói találkozóról

Forrás: magyarnemzet.hu

Szükségesnek tartjuk a még köztársasági elnöki kegyelemben nem részesített és még eljárás alatt álló négy vádlott mielőbbi kegyelemben részesítését, lehetőleg eljárási kegyelem formájában, és a 2006-os őszi állami terrorizmus valódi felelőseinek felelősségre vonását – hangsúlyozta Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Budaházy-bizottság az Igazságtételért (BBI) nevezetű szervezet tartott a Budaházy–Hunnia-ügyben kegyelmet kapottak és a még kegyelemben nem részesültek jelenlegi helyzetének bemutatásáról.

A 2006-os rendőrterror kapcsán a résztvevők megemlékeztek a nemrégiben elhunyt Nagy Lászlóról, akinek a szemét lőtték ki, valamint Apáthy Gabrielláról, akit nyakon lőttek 2006. október 23-án.

A 2006. őszi állami terror levezénylőinek, végrehajtóinak, valamint politikai és eszmei támogatóiknak elemi érdekük, hogy másokra süssék a terrorizmus bélyegét – mondta Gaudi-Nagy Tamás. Hangsúlyozta, mindenki, aki szó nélkül tűrte vagy szóval támogatta a gyurcsányi idők őszödi hazugságait, az akkori rendőrterrort, a demokratikus szabadságjogok akkori felfüggesztését, most már csak önigazolásból is azt hamisságot igyekszik a közvéleménybe sulykolni, hogy a kegyelemben részesített nemzeti ellenállók közveszélyt jelentenének a magyar társadalomra, miközben ez nem igaz.

A tegnapi eseményen a résztvevők hangsúlyozták, hogy az április 27-én megadott végrehajtási kegyelem Budaházy György és öt társa esetében – szemben a tavaly decemberben eljárási kegyelemben részesült hét korábbi vádlottal – nem jelent teljes mentesítést, mert a közügyektől öt évre szóló eltiltás mellékbüntetés és a büntetett előélethez fűződő hátrányok fennmaradtak.

Ráadásul a főbüntetések is megmaradtak, csupán azok végrehajtását függesztette fel az elnöki kegyelem mindegyikük esetében a maximális 5 éves próbaidőre.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a meghurcoltak korábban már hosszú éveket töltöttek kényszerintézkedések alatt: Budaházy György 3 év 4 hónapot töltött rácsok mögött, két és fél évet házi őrizetben, továbbá még két évet lakhelyelhagyási tilalom alatt.

Ezen kívül pedig az eljárásban maradt tíz vádlottat a jogerős ítélet mégis 25,5 millió forint összegű bűnügyi költség megfizetésére kötelezte – fogalmazott Gaudi-Nagy Tamás, aki hozzátette, van olyan vádlott, akit közel 4 millió forint bűnügyi költség terhel, ennek behajtását meg is kezdték rajtuk, emiatt gyűjtés is zajlik a meghurcoltak javára.

A Budaházy-bizottság az Igazságért tavaly ősszel nemzeti elkötelezettségű, tekintélyes közéleti személyek részvételével alakult, tagjai között pedig olyan közismert személyek vannak, mint Kondor Katalin, Bayer Zsolt, Bencsik András újságírók, Bogár László közgazdász, Csókay András idegsebész, Eperjes Károly színész, Schiffer András jogász, Kassai Lajos lovasíjász vagy Morvai Krisztina jogász.

 

Sajtótájékoztató és támogatói találkozó: Budaházy-Hunnia kegyelem, mint az igazságtétel győzelme – értékelés, elemzés

2023. június 21-én, azaz holnap, a budapesti Hazatérés Templomának Szabó Dezső Katakombaszínházában  (1054 Budapest, Szabadság tér 2.) 17.00 órától sajtótájékoztatót tartunk a Budaházy-Hunnia ügyben kegyelmet kapottak és a még kegyelemben nem részesültek jelenlegi helyzetének bemutatásáról, amelyre tisztelettel várjuk a sajtó képviselőit.

A sajtótájékoztató után támogatói találkozóra kerül sor ugyanazon a helyszínen 18 órától ezen meghívó szerint.

A sajtótájékoztató résztvevői: Budaházy György, ifj. Hegedűs Loránt református lelkész, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, Skrabski Fruzsina újságíró, filmrendező, Füssy Angéla PS újságíró, Varga Domokos György író és a még kegyelemben nem részesültek, illetve védőik.

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért 2022. október 2-án alakult meg, nemzeti elkötelezettségű, tekintélyes közéleti személyekből és megbecsült hivatást gyakorlók által, akik felismerve a Budaházy-Hunnia ügyben született ítélet mélységes igazságtalanságát és nemzeti érdekeket sértő, káros jellegét a hazai nyilvánosság számára is ismertté váló kezdeményezéseket tettek az illetékeseknél a kegyelmi döntés meghozatala érdekében. A sajtótájékoztatón az ügyről, a kegyelmi döntésről és a még kegyelemben nem részesültek jelenlegi helyzetéről beszélnek a Bizottság egyes tagjai. A tagok között van a sajtótájékoztatót tartó személyeken kívül számos közéleti szereplő, többek között Kondor Katalin, dr. Csókay András, Petrás János, Korbuly Péter, dr. Kőrösi Mária, dr. Drábik János, Tőkés László, dr. Morvai Krisztina, Stefka István, Pongrácz András, dr. Petrányi-Szöőr Anna. A  csatlakozás lehetősége nyitott, egyre szélesedik az ügyben a nemzeti összefogás.

Mint ismert a  Budaházy-Hunnai ügy 7 vádlottja 2022 Karácsonya után teljes eljárási kegyelemben részesült a Köztársasági Elnök által. Budaházy György és 5 társa 2023. április 27-én szintén kegyelemmel kiszabadult a börtönből. Ők végrehajtási kegyelmet kaptak, ami azt jelenti, hogy a büntetésük végrehajtását felfüggesztették, azonban a bűnügyi költség terhei, a büntetett előélethez fűződő hátrányok és a közügyektől eltiltás mind a nyakukon maradtak. Mindeközben 3 vádlott társuk még mindig az eljárás hatálya alatt áll, az ő ügyükben nem döntött még dr. Novák Katalin köztársasági elnök asszony.

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért 2023. május 18-án kiadott közleménye a Hunnia ügyben született kegyelmi döntésekről az alábbiakban olvasható:

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleményei a tavaly decemberi eljárási kegyelmi és az idei áprilisi  végrehajtási kegyelmi döntésekről.

Tisztelettel:

a Budaházy Bizottság az Igazságtételért nevében:

Budaházy György, dr. Gaudi-Nagy Tamás, ifj. Hegedűs Loránt

Kendőzetlenül - dr. Drábik Jánossal, Budaházy Györggyel és dr. Gaudi-Nagy Tamással

A nemrég végrehajtási kegyelemben részesült Budaházy György, a június 9-én 85. évét betöltő dr. Drábik János és dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő magvas beszélgetése a Polgári Mulatóban 2023. május 12-én a Hunnia ügy kegyelmi hátteréről, a hazafiságról, a Hazánkat érő kihívásokról, a globalista leigázási kísérletekről, a szuverenista ellenállás fontosságáról és sok másról.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő a beszélgetés első szakaszában vett részt az 59. percig.

Hálás köszönet Mikus Mártonnak és Szamosi Tímeának a rendezvény megszervezéséért és  a felvétel készítéséért, közzétételéért.

Ezen videó közzétételével is kívánok boldog születésnapot a most 85 éves dr. Drábik Jánosnak !   Isten éltesse sokáig, adjon neki sok erőt és jó egészséget ahhoz, hogy szellemi  honvédő közírói és közszereplői munkásságát még sokáig folytathassa a Nemzet érdekében, leleplezve és kimutatva a szervezett háttérerők ártalmas és magyarellenes törekvéseit.

Megtisztelő, hogy már 2003 óta, amikor az EU csatlakozást ellenzők népszavazási kampányában együtt vettük részt  (azóta lényegében minden negatív előrejelzésünik sajnos valósággá vált) barátjának és bajtársának tart, ahogy én is. Számos igaz ügyben (legutóbb a Hunnia ügyben Budaházy György és társai kegyelméért) vívtunk együtt küzdelmeket a Hazánkért és még remélem sokáig tudunk vállvetve továbbra is együtt kiállni a magyarságért, a magyar igazságért és a magyar küldetés Kárpát-medencében történő kiteljesítéséért.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Telegram: t.me/nemzetijogvedok

 

Összetartozunk.NEM NEM SOHA ! VESSZEN TRIANON !

A diktátum 103. évfordulóján felemelő érzés volt 1848 méteres magyar és 450 méteres székely zászlóval az Andrássy úton a Hősök teréig végigvonulva hitet tenni a Nemzet összetartozása mellett, a gyalázatos diktátum ellen és  kiállni az megkerülhetetlen magyar igazság mellett a hosszú évek meghurcolása után végre szabad Budaházy Gyurival, számos derék honfival, s honleánnyal együtt.

Egyúttal időszerűsége miatt ajánlom megtekintésre a trianoni diktátum 100. évfordulóján a Kossuth téren elmondott félórás beszédemet:

Legyünk ott minél többen június 4-én, a trianoni diktátum 103. évfordulóján a Nemzet Zászlója és a Székely Zászló közös menetén !

Legyünk ott minél többen  június 4-én, a trianoni diktátum 103. évfordulóján  a Nemzet Zászlója és a Székely Zászló közös menetén és tegyünk hitet közösen a Nemzet összetartozása és magyar igazság mellett !

Részletek:

https://1848.magyartrikolor.hu/harang.info                                                                               

https://www.vadhajtasok.hu/2023/05/30/a-nemzet-zaszloja-2023-junius-4-en-vasarnap-az-andrassy-uton

Videós meghívó Budaházy Györggyel és Szilágyi Ákossal:

A Nemzet Zászlója és a Székely Zászló 2023. június 4-én vasárnap Budapesten az Andrássy Úton és a Hősök terén

Gyülekező az Opera (1061, Budapest, Andrássy út 22.) előtt 13:00 órától.

Indulás a Hősök Terére 14:00-kor.

A rendezvény a trianoni diktátum 103. évfordulóján a magyar zászló és címer előtt tiszteleg, illetve kiáll a Nemzet összetartozása és a magyar igazság érvényesülése  mellett.

Egy 1848 méteres, nemzeti színű, két méter széles zászlót viszünk végig az Andrássy úton, az Operától a Hősök teréig, ahol élő kokárdát formáz. Idén ez a zászló az Összetartozás Napja okán kiegészül egy négyszáz méteres székely zászlóval is, amely a Hősök terén körbeöleli a piros-fehér-zöld kokárdát, képviselve elszakított magyarjainkat.

A rendezvény védnöke: főtiszteletű Tőkés László püspök úr.

A HŐSÖK TERE SZÍNPADÁN FELLÉPNEK: KOVÁCS NÓRI, MOLNÁR LEVENTE, PATAKY ATTILA, SASVÁRI SÁNDOR

Házigazda: KOVÁCS P. JÓZSEF

Az esemény alkalmával egy flashmob keretében, a trianoni diktátum aláírásának időpontjában, 16:32-kor megszólaltatjuk az Összetartozás Békeharangjait. A rendezők szándéka szerint minden résztvevő a mobiltelefonjával teszi hallhatóvá, a http://harang.info oldalon található, két perces harangozás-videó lejátszásával. Ezt a kezdeményezést egy felhívás keretében a világ magyarságára is kiterjesztették.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Telegram: t.me/nemzetijogvedok

 

Gaudi-Nagy Tamás a PS-nek: Hatalmas jogi csatákat vívunk a globalista nemzetközi erők és hazai csatlósaik ellen

Forrás: Pestisracok.hu

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat tizenkilenc éves fennállása egyik legnagyobb eredményének tartja Gaudi-Nagy Tamás, a szervezet vezetője és életre hívója Budaházy Györgynek és több társának megadott köztársasági elnöki kegyelem elérését. “Örömteli, hogy ezt, a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit, és ezért a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét” – mondta lapunknak a jogvédő, hozzátéve, hogy a kegyelemhez vezető úton komoly szerepe volt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tizennégy éven át tartó kitartó jogvédő munkájának is. Az NJSZ – ellenpólusaként a sorosista liberális jogvédő szervezeteknek – a legnagyobb csatákat a normalitás és a nemzeti értékek védelmében vívja, a nyilvánosság előtt és tárgyalótermekben is. Gaudi-Nagy Tamás a lapunknak adott interjúban azt mondta, kemény és küzdelmes volt az elmúlt egy év is, ami rámutatott, hogy szükség van a patrióta érzelmű jogvédelemre akkor is, ha nemzeti kormányzás van, mert a velük szemben álló oldal, a liberális NGO-k külföldi támogatással óriási stábokat mozgatnak, és érzékenyítéseikkel, nyomásgyakorlással igyekeznek minél nagyobb teret nyerni. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat anyagi lehetőségei messze elmaradnak a liberális szervezetekétől, akikkel szemben állnak, ezért óriási segítség számukra az 1 százalékok felajánlása, amelyről még öt napig rendelkezhetünk.

BUDAHÁZYÉK KEGYELME: BÁTOR, TISZTESSÉGES, KERESZTÉNYI ÉS SZÉLES KÖRŰ TÁRSADALMI AKARATTAL EGYEZŐ DÖNTÉS VOLT

PestiSrácok.hu: A jobboldali nemzeti jogvédelemben nem mindennapi, óriási mérföldkő Budaházyék kegyelme. Te hogy látod? Milyen jogvédő munka előzte meg ezt a kegyelmet, elégedett vagy-e az eredménnyel?

Gaudi-Nagy Tamás: A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédeinek 14 évnyi szívós és kitartó nemzeti jogvédő munkája is ott van a tavaly decemberi és a mostani kegyelmi döntések mögött, amely az alapját jelentette annak, hogy az évek során egyre szélesedő nemzeti összefogás is kialakult a Budaházyék elleni gyurcsányi koncepciós terrorper politikai eszközökkel történő igazságtételi jellegű lezárása érdekében. Több nemzeti jogvédős kollégám védőként járt el a Hunnia-perben, köztük dr. Gyurta Tibor és dr. Novozánszky Ilona ügyvédek (mindketten az NJSZ elnökségi tagjai) az elejétől kezdve. Ők és a többi védő, illetve védenceik érték el azt, hogy a jogerős ítélet büntetési tételei jelentősen csökkentek a korábbi justizmordokhoz képest (Budaházy először 13 évet, majd a megismételt eljárásban 17 évet és végül 6 évet kapott).

Jómagam tanúként szerepeltem az ügyben: azt tanúsítottam a perben, hogy a vád fő koronatanúja 2010-ben nekem mint akkori országgyűlési képviselőnek elmondta, hogy lényegében kényszervallatással vették rá akarata és a valóság ellenére a Budaházyékra terhelő vallomások megtételére. Természetesen emellett folyamatosan jogi monitorozás alatt tartottuk az ügyet, szakmai segítséget adtunk a védelemnek és mindig felléptünk a törvénytelenségek, visszásságok esetén, feljelentésekkel és a közvélemény, illetve a kegyelmi eljárásban a döntéshozók minden fontos körülményre kiterjedő tájékoztatása érdekében. A kegyelem érdekében kiterjedt lobbitevékenységet folytattunk, amelynek voltak nyilvánosság előtt zajló részei, de vannak nyilvánosságra nem hozható részei is.

Azt is fontos kiemelni, hogy a kegyelem nem jelent teljes mentesítést, mert a közügyektől öt évre szóló eltiltás és a büntetett előélethez fűződő hátrányok fennmaradtak. Ráadásul a büntetések végrehajtását az elnöki kegyelem a maximális 5 év próbaidőre függesztette fel. Négy vádlott esetében pedig még folyamatban a harmadfokú eljárás, ezért az ő esetükben még kegyelmi döntés nem is született.

Mindezzel együtt szerintem egy bátor, tisztességes, keresztényi és széles körű társadalmi akarattal egyező, a bűnüldöző, vádképviseleti és igazságügyi szerveknek ebben az ügyben megtapasztalt súlyos hibáit, kisiklásait korrigáló, helyes és méltányos döntés volt a Budaházyéknak adott elnöki kegyelem, amely győzelem az egész nemzet számára, mivel sokak reményét visszaadja az iránt, hogy az állam felelős képviselői képesek és készek az ilyen szintű visszásságokkal terhelt ügyekben kiigazítást tenni, igazságot szolgáltatni. Örömteli, hogy ezt a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit, és a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét.

A NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT LEGTÖBBSZÖR OLYAN NEMZETI ÉRZELMŰ EMBEREKET VÉD, AKIKET A SOROSISTA NGO-K JELENTGETNEK FEL

PestiSrácok.hu: Több más kiemelt, nyilvánosság előtt zajló ügyben is szerepet vállalt, harcol a Nemzeti Jogvédő Szolgálat – Lattmann-ügy, Barcsa-Turner Gábor LMBTQ-zászlóégetésre felhívó plakátjának ügye, de felszólaltatok az antifa támadások kapcsán, és a szélsőbaloldal által teljes nyugalommal használt tiltott kommunista önkényuralmi jelképek ellen is felléptetek. Ezek az ügyek hogy állnak?

Gaudi-Nagy Tamás: Hatalmas jogi csatákat vívunk a globalista nemzetközi erők és hazai csatlósaik ellen, a velük szembeszálló normalitáspárti és értékvédő hazafiak védelmében, de olykor mi is támadás célpontjaivá válunk. Ilyen támadás volt, amikor Lattmann Tamás balliberális megmondóember – aki nehezen vitatható, hogy a Soros-hálózat egyik igen aktív tagja – a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot képes volt gátlástalan módon ügyvédmaffiának nevezni, a 2006-os jogsértett károsultak érdekében kifejtett jogvédő munkánkat kritizálva. Ezt nem hagytuk válasz nélkül: magánvádas büntetőfeljelentést tettünk ellene és elértük, hogy a bíróság jogerősen bűnösnek mondja ki kétrendbeli rágalmazás vétségében, a bűncselekménnyel okozott jóhírnév-sértés miatt pedig arányos sérelemdíj megfizetésére igyekszünk fogjuk köteleztetni az e célból indított személyiségi perben.

A Háttér Társaság rendszeresen törekszik feljelentésekkel gyűlöletbűncselekmény miatti büntetőeljárásokat generálni az LMBTQ-lobbi ellen szabadságjogait gyakorolva fellépő, hazafias indíttatású személyekkel szemben. Sajnos egyes esetekben az ügyészség ennek nem szab gátat, ezért például már elsőfokú befejezés előtti büntetőbírósági szakaszban kell védenünk Barcsa-Turner Gábort, a HVIM elnökét, aki az alaptalan vád szerint közösség tagja elleni erőszak bűntettét követte el azzal, hogy egy, az 1956-os szabadságharcra zárt körben megemlékező rendezvényre a világhálón közzétett meghívón – a vörös és EU-zászló mellett – LMBTQ-zászló elégetése is szerepelt többek között programként. Az égetés nem valósult meg, egyébként sem volt a külvilág számára észlelhető a rendezvény.

De hasonlóan abszurd, hogy a HVIM elnökét Budaházy Györggyel és egy harmadik jobboldali mozgalmárral együtt békés véleményközlés miatt gyanúsítottak meg csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével. Az LMBTQ-propaganda ellen már a kétezres években is többször felszólaló Budaházy és társai 2019 júliusában szerettek volna részt venni és elmondani véleményüket a „Pride Hónap” keretében, a Háttér Társaság irodájában, Szivárvány Szakkör néven meghirdetett, elvileg nyilvános, iskolai genderpropagandát szorgalmazó rendezvényen, ám oda nem engedték be őket. Kisebb vita után ők egy „Tiltsák ki az LMBTQ-propagandát az iskolákból!” molinót feszítettek ki a bejáratnál, végül békésen távoztak.

A Háttér Társaság feljelentést tett ellenük, a feljelentést a rendőrség először elutasította, de az a Háttér Társaság panaszára újraindult. Ezt egy újabb eljárás-megszüntetés, majd egy megismételt panasz hatására újabb nyomozás követte a Fővárosi Főügyészség utasítására. Az eljárás velük szemben még jelenleg is tart, rendőrségi szakaszban. Nemrég benyújtottunk egy alapos megszüntetési indítványt, amit még nem bíráltak el. Sajnos nem kizárt, hogy a rendőrség vádemelési javaslattal akarja továbbítani az iratokat az ügyészségnek, de bízom abban, hogy a szakmaiság végül felülkerekedik és megszüntetik ezt a képtelen eljárást, mivel a bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a gyanúsítottak semmilyen bűncselekményt nem követtel el, magatartásuk nem tekinthető sem erőszakosnak, sem kihívóan közösségellenesnek.

Az idén februárban végrehajtott bestiális antifa támadások miatt felemeltük hangunkat: aznapi közleményben határozott rendőri fellépést és az elkövetett súlyos bűncselekményeknek megfelelő meggyanúsítást javasoltunk (korábban ilyenkor általában csak garázdasági minősítést alkalmaztak), amelyet követően a rendőrség gyorsan és szakmailag megfelelő módon reagált, kézre kerítette, őrizetbe vette az elkövetőként beazonosítottakat a gyalázatos bűntetteknek megfelelő gyanúsítással. A tavaly februári Kitörés 60 túra résztvevőit ötágú vörös csillagos zászlóval provokáló antifa aktivista ellen büntetőfeljelentést tettünk önkényuralmi jelkép kegyeleti jogot sértő és köznyugalom megzavarására alkalmas használatának vétsége miatt, de itt még nem tudtuk elérni a vádemelést, mivel a rendőrség és ügyészség téves álláspontja szerint nem bűncselekmény a Kurd Népi Milícia vörös csillagos zászlójának provokatív lobogtatása a Bécsi kapu tetejéről az alatta elhaladó hagyományőrző túrázók felett, a Vörös Hadsereg éltetése és partizáninduló lejátszása mellett.

“VANNAK BÍRÓK, AKIK NEHEZEN TUDJÁK PALÁSTOLNI AZT, HOGY LIBERÁLIS ÉRZÉKENYÍTETTSÉGÜK MIATT ELLENSZENVVEL VISELTETNEK A VÉDENCEINK IRÁNT”

PestiSrácok.hu: Az utóbbi kapcsán elkerülhetetlen szót ejteni a kettős mércéről. Több esetben láthatjuk, hogy amíg a hatóságok, az igazságszolgáltatás a radikális jobboldaltól mintegy tartva, ellenük erőteljesebben fellép, addig szélsőbaloldali civil szervezetek törvénysértéseit mintha nem vennék annyira komolyan. Ti tapasztaltok-e ilyen kettős mércét, hogyan lehet ez ellen eredményesen és jogszerűen fellépni?

Gaudi-Nagy Tamás: Ez a helytelen és törvénytelen kettős mérce sajnos időről időre megfigyelhető jelenség, bár mostanában ennek mértéke mintha csökkenne. Ez ellen a leghatározottabban fellépünk az adott eljárásban eljáró ügyvédjeink útján, de nyilvános közleményekben, illetve a belügyi vezetés felé intézett szakmai összefoglalókban. Bírósági eljárásokban is tapasztalunk időközönként ilyen kettős mércés megközelítést: sajnos vannak olyan bírók, akik nem vagy nehezen tudják palástolni azt, hogy liberális érzékenyítettségük miatt ellenszenvvel viseltetnek a védenceink iránt és szimpátiával az ellenfeleink irányába, azaz pártosan, elfogultan járnak el, amit a jogszabályok egyébként tiltanak.

PestiSrácok.hu: Napjainkban is számtalan olyan esemény zajlik – ellenzéki és civil tüntetések –, amelyek kapcsán a kormányellenes hangadók súlyos jogsérelmeket, túlkapásokat, súlyosan aránytalan intézkedéseket emlegetnek. Neked mi erről a véleményed?

Gaudi-Nagy Tamás: Elképesztően hazug, cinikus, szakmailag súlyosan téves és az áldozatokat sértő az a balliberális oldalról mostanában az elmúlt hetek erőlködő kordonbontásai kapcsán felépíteni kívánt azon narratíva, amely szerint a kormány és a köztársasági elnök budai várbeli székhelyei előtti építési kordonokat dolog és rendőrök személye elleni erőszakkal szétverő, elbontó – mentelmi jog mögé gyáván bújni törekvő – ellenzéki liberális képviselők és általuk felheccelt aktivisták elleni rendkívül visszafogott, messze a szükségesség és arányosság keretei között maradó rendőri intézkedések úgymond világraszóló, jogállammal összeegyeztethetetlen, diktatórikus önkényre utaló botrányt jelentenének. Arról is nem is beszélve, hogy 2010 óta kormányellenes tüntetések a korábbi időszak korlátozó, sok esetben erőszakos feloszlató gyakorlatához képest teljes szabadsággal tarthatók meg, évek óta fel-alá vonulászhatnak a kormányellenes tiltakozók a fővárosban, előzetes bejelentés nélkül, rendőri biztosítás mellett, sok esetben visszaélésszerűen és önkényesen korlátozva a közlekedők mozgásszabadságát.

Ezúton is fel kell hívni arra a figyelmet, hogy számos jogerős ítélet, emberi jogi jelentés és országgyűlési vizsgálóbizottsági jelentés viszont azt bizonyítja, hogy a balliberális pártok kormányzásának 2002–2010 közötti nyolc évében rendszerszinten és visszatérő rendszerességgel sértették még a politikai szabadságjogaikat gyakorolni kívánó polgárok jogait, személyes szabadságát, emberi méltóságát és testi épségét, egészségét. Mindennapos gyakorlat volt az akkori kormányellenes tüntetések jogellenes megtiltása, bejelentett tüntetések önkényes, könnygázgránát-sortűzzel, vízágyúval, tonfákkal felszerelt csapaterős rendőri erőkkel végrehajtott erőszakos feloszlatása, a résztvevők elleni súlyos sérüléseket okozó megtorló támadások, önkényes elfogások és elítélésekhez vezető koncepciós eljárások.

A 2006 őszi állami terror eseményei pedig még a Kádár-rendszer brutalitását is meghaladták azzal, ahogyan Gyurcsányék a hatalmuk megtartása érdekében a kiderült választási csalás miatti tüntetőkkel, a szabadságharc 50. évfordulójára megemlékezőkkel szembeni szisztematikus és terrorisztikus erőszaksorozatot alkalmaztak a megfélemlítés és tiltakozások miatti bosszú érdekében. A hajnalokig tartó szeptemberi utcai embervadászatok során válogatás nélkül kaptak el és vertek meg azonosító jelvény nélküli, maszkos rendőrök a budapesti utcákon számos fiatalt, akiket aztán a gyakran még a hetekig tartó fogva tartásuk során megaláztak, megkínoztak, majd pedig voltak, akiket hamis rendőri jelentések és vallomások alapján elrettentést célzó statáriális eljárások eredményeként súlyos büntetésekre ítéltettek.

Október 23-án pedig kardlapos lovasrohamot vezényeltek békés megemlékezőkre, köztük babakocsis anyákra és botra támaszkodó idősekre. Fej- és nyakmagasságban kilőtt könnygázgránát-sortüzekkel és borzasztóan roncsoló hatású, ráadásul nem is rendszeresített gumilövedékekkel célzottan vadásztak százszámra az emberekre, mint a galambokra. Tucatszám támadtak meg, bántalmaztak békés járókelőket, tüntetőket vagy éppen éttermekben ülő vendégeket. Az áldozatok közül az elszenvedett testi és lelki sérülések hatására sajnos azóta többen meghaltak.

Amikor a 2006 ősze miatt végül megbukott baloldal arcai az akkori bűnöket mentegetik, jogállamot és annak úgymond “helyreállítását” emlegetik, és most rendőrállamot emlegetnek nyugati megbízóik igénye szerint, minden alap nélkül, akkor érdemes felidézni ezt az akkori brutális karhatalmi terrort. Amikor a baloldal a jogállam helyreállításáról beszél, akkor valójában kódoltan a hatalom akár ilyen módszerekkel való megszerzésének, majd ilyen eszközökkel való megtartásának programját hirdetik. Senkinek ne legyen kétsége, hogy ha lehetőségük lenne rá, minden ilyen eszközzel élnének ismét, ami ismét katasztrofális következményekkel járna hazánk számára. Ezért fontos emlékezni és emlékeztetni arra, hogy mire voltak képesek akkor a globalista nemzetközi erők érdekeit akkor és most is szolgáló balliberális politikai körök. Sok fiatal számára ez már szinte a lezárt múlt része, pedig valójában velünk élő veszély, és nem szabad engedni, hogy megtévesszenek bárkit is a fiataljaink közül.

AZ ELSZAKÍTOTT HATÁRON TÚLI NEMZETRÉSZEKEN IS FELLÉPTEK A MAGYARELLENESSÉG ELLEN

PestiStrácok.hu: Közeledve az NJSZ éves közgyűléséhez, amely mindig egy évet lezáró összegzés is, a nemzeti jogvédelem szempontjából mennyire látod eredményesnek az elmúlt egy évet?

Gaudi-Nagy Tamás: Kemény és küzdelmes esztendő volt, amely ismét igazolta, hogy szükség van a patrióta szellemiségű-lelkiségű gyakorlati jogvédelemre még akkor is, amikor – miután sikerült megakadályozni a nemzetáruló balliberálisok hatalomra jutását – nemzeti érdekű kormányzás irányítja hazánkat. Ráadásul az elcsatolt magyarság érdekében két fontos emberi jogi missziót is teljesítettünk tavaly, egyet Kárpátalja, egyet pedig Délvidék tekintetében.

Idén angol nyelven is közzétett, kárpátaljai jelentésünk egy tavaly ősszel teljesített monitorozó út, hosszas kutatómunka, valamint azóta történt események alapján igyekszik teljes képet adni arról, milyen nehézségeket él át nap mint nap a kárpátaljai magyarság, hogyan igyekszik őrizni a rendívül szorongatott helyzetben magyarságát, milyen intézkedések, körülmények gátolják, veszélyeztetik ebben és miként sérülnek egyéni és közösségi jogaik.

A PestiSrácokkal és a Nemzeti Filmkészítők Egyesületével közösen készített, Magyarok a prés alatt Kárpátalján című dokumentumfilmet már több mint félmillióan látták néhány hét alatt, az angol felirattal ellátott változat egy nap alatt megközelítette a tízezres nézettséget. A dokumentumfilm, valamint a jelentés – amelyet a magyar és ukrán kormányok mellett az ENSZ-nek, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is megküldtünk magyar és angol nyelven – rámutatnak a háború Kárpátalját, a kárpátaljai magyarságot érintő eseményeire, mint a kényszersorozás, a belső menekültek Kárpátalján való letelepedése, egyre korlátozottabb nyelvhasználat, fokozódó magyarellenesség, a kárpátaljaiak kényszerű kivándorlása, amely visszafordíthatatlanul változtathatja meg az etnikai viszonyokat a Kárpátok lábánál. Kimondtuk, hogy egyfajta nyelvi genocídium, lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik, amelyek jelenségek közel állnak a nemzetközi jog által kiemelten tiltott népirtáshoz vagy annak kísérletéhez.

De tavaly a délvidéki magyarok egyéni és közösségi jogainak érvényesülését vizsgáló jogi monitorozó utat is teljesítettünk, a kárpátaljai misszióhoz hasonlóan szintén a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával: vizsgálatokat folytattunk, megbeszéléseket és fórumokat tartottunk, dokumentáltunk Zentán, Óbecsén, Törökbecsén, Bácsföldváron, Temerinben, Topolyán, Tóthfaluban, Palicson, Szabadkán és Horgoson. Delegációnkban hazafias elkötelezettségű jogászok, újságírók-operatőrök (PestiSrácok.hu) és civil szervezeti képviselők vettek részt. Utunkról előzetesen tájékoztattuk a hazai külügyi és nemzetpolitikai vezetést. Tapasztalatainkról szintén jelentés és filmek készülnek.

AZ ÁLCIVIL LIBERÁLIS JOGVÉDŐ SZERVEZETEK ÉVI TÖBB SZÁZMILLIÓ FORINTOS, JÓRÉSZT KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSBÓL MŰKÖDNEK

PestiSrácok.hu: Azt látjuk, hogy az olyan liberális NGO-k, mint a TASZ vagy a Helsinki Bizottság komoly nemzetközi támogatással a hátuk mögött elképesztő erejű nyomásgyakorlásra képesek. Milyen ehhez képest a nemzeti, jobboldali jogvédelem helyzete, lehetőségei?

Gaudi-Nagy Tamás: A nemzeti jogvédelem sokkal többet el tudott eddig is érni jogi eljárásokkal, jelentésekkel, szakmai rendezvényekkel, lobbizással és a nyilvánosság előtti megszólalásokkal, mint ami elvileg következne a méretünkből és szervezeti hátterünkből. Szakmailag képesek vagyunk felvenni a jogi küzdelmet a javarészt külföldön kiképzett álcivil liberális jogvédőkkel, és ezt eredményeink bizonyítják. Az egyre agresszívabban nyomuló Pride-rendezvények kapcsán alapvető jogait gyakorlók jogvédelme minden évben visszatérő feladatunk: idén tervezzük jogsegélyügyelet biztosítását, az értékeinkért kiálló normalitáspárti aktivisták számára. Terveink között szerepel kollektív személyiségi perek indítása nagyszámú patrióta felperesi pertársasággal a magyar nemzet méltóságát sértő balliberális közéleti és sajtógyalázkodások elkövetői ellen a „TÉGY A MAGYARGYŰLÖLET ELLEN!” akció keretében. Korábban ugyanis sikerült a hírhedt magyargyalázó Tóta W. Árpád hvg.hu-n megjelent, eleinket és minden magyart súlyosan becsmérlő egyik cikke miatt a liberális portált elmarasztaló kúriai ítélet kiharcolni, amely iránymutató döntés lett.

És persze sem mi, sem a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület nem mondtunk le a 2006 őszi állami terror elkövetőinek felelősségre vonásáról sem, rendelkezésünkre állnak a kulcsfontosságú bizonyítékok.

Az viszont tény, hogy míg az álcivil liberális jogvédő szervezetek évi több százmillió forintos, jórészt külföldről kapott támogatásból működnek számos állandó munkatárssal és nagy stábokkal, addig nekünk, nemzeti jogvédőknek nincsenek állandó jelentős forrásaink, éves költségvetésünk túlnyomó része a személyi jövedelemadó 1%-ából jön össze, ezért is életbevágó, hogy aki megteheti, céljainkkal egyetért és tevékenységünket fontosnak tartja, rendelkezzen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat javára az SZJA 1%-a körében – adószámunk: 19334684-1-05, részletek a honlapunkon (njsz.hu) –, de egyedi támogatásokat is örömmel fogadunk.

Mögöttünk nem állnak magyarellenes, Soros-féle külföldi pénzemberek és gyarmatosító szervezetek, de külföldi államok sem, mivel mi magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével. Mi csak a magyar szolidaritásra építhetünk, ezért számítunk minden jóérzésű magyar támogatására, amit előre is hálásan köszönünk. Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

Támogasd a személyi jövedelemadód (SZJA) 1 % ával idén is a nemzeti jogvédőket, a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot!

Kedves Honfitársam !

Kérlek, támogasd a magyarok emberi jogaiért küzdő Nemzeti Jogvédő Szolgálatot (www.njsz.hu) személyi jövedelemadód 1%-ával! Adószám: 19334684-1-05

Idén is számítunk támogatásodra, hogy tovább folytathassuk jogi küzdelmünket nemzet védelmében a migráció, az EU diktátumai, a SOROS terv végrehajtása és a SOROS zsoldos álcivil, áljogvédők ellen, a normalitáspárti, anti LMBTQ-s magyarokért, a Budaházy-Hunnia ügyben 14 éve küzdő hazafiak teljes rehabilitációjáért, a 2006 őszi teljes elszámoltatásért, az elcsatolt területeinken élő honfitársaink jogaiért, önrendelkezéséért, a magyarellenes önkény magyar áldozataiért, a multik károsultjaiért és minden igaz magyar ügyért.

Főbb műveleti területeink:
– a 2002-2010 közötti balliberális, nemzetellenes kormányok hatalmi önkénye (a leghírhedtebb a 2006 őszi rendőrterror) üldözöttjeinek védelme, áldozatainak jogi képviselete, jogi küzdelem az igazságtételért, a gyurcsányi rezsim által kreált Budaházy-Hunnia büntetőper vádlottjainak védelme (négyen még eljárás alatt állnak)

– az elcsatolt sorban és jogfosztottságban élő magyarok jogvédelme, önrendelkezési harcainak jogi támogatása,

– és ami manapság a legtöbb kihívást adja: a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok külföldi és hazai jogi pergőtüze elleni nemzeti jogvédő küzdelem. Ennek keretében többek között képviseljük a LGBTQ mozgalom erőszakos térfoglalása ellen küzdő normalitáspárti aktivistákat és az szexuális deviánsok támadásának jogsértettjeit (Budaházy György, Barcsa-Turner Gábor és mág mások), indítunk kollektív személyiségi pereket a magyar nemzet méltóságát sértő balliberális közéleti és sajtógyalázkodások elkövetői ellen a „TÉGY A MAGYARGYÛLÖLET!” akció keretében és védjük azon hazafiakat, akik a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok ellen lépnek fel.

Mögöttünk nem állnak magyarellenes, Soros-féle külföldi pénzemberek és gyarmatosító szervezetek, de külföldi államok sem, mivel mi magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével.

Mi csak a magyar szolidaritásra építhetünk, ezért számítunk Rád is!

Kérlek juttasd el minél több helyre ezt a felhívást !

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat bankszámla száma: (HU45) 11600006-00000000-29912821

Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

Szeretettel ajánlom a kiváló nemzeti filmesek (Almási Lajos, Gömör Tamás, Kelecsényi Nándor) rövidfilmjét a Nemzeti Jogvédő Szolgálat támogatása érdekében 2020. február 15-én tartott jótékonysági estről és a nemzeti jogvédelemről.

Ajánlom megtekintésre az SZJA 1 % nemzeti jogvédelem javára történő rendelkezésre buzdító kisfilmünket:

http://njsz.hu/tamogasd-a-szemelyi-jovedelemadod-szja-1-aval-iden-is-a-nemzeti-jogvedoket-a-nemzeti-jogvedo-szolgalatot/

Ízelítő ügyeinkből:

http://njsz.hu/bator-tisztesseges-peldamutato-keresztenyi-es-tarsadalmi-akarattal-egyezo-meltanyos-dontes-a-budahazyeknak-adott-elnoki-kegyelem-amely-gyozelem-az-egesz-nemzet-szamara/

http://njsz.hu/dr-lattmann-tamast-jogerosen-bunosnek-nyilvanitotta-a-birosag-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-es-dr-gaudi-nagy-tamas-serelmere-elkovetett-ketrendbeli-ragalmazas-vetsege-miatt/

http://njsz.hu/nemzeti-jogvedo-kuzdelem-a-hatter-tarsasag-altal-befolyasolt-ugyeszseggel-vedoi-inditvanyra-az-europai-unio-birosagatol-kerhet-elozetes-donteshozatalt-a-birosag-barcsa-turner-gabor-hvim-tarselnok-ell/

http://njsz.hu/egy-lmbtq-rendezveny-elleni-tiltakozas-miatt-vehetik-ujra-elo-budahazy-gyorgyot/

http://njsz.hu/hatarozott-kettos-mercetol-mentes-es-torvenyes-rendori-fellepest-az-1945-os-budavari-kitoresre-megemlekezokre-tamado-voros-csillagos-egyre-agresszivabb-antifak-ellen/

http://njsz.hu/az-ensz-az-eu-az-ebesz-es-az-europa-tanacs-illetekes-szerveinek-magyar-kormanynak-es-ukrajna-elnokenek-is-elkuldtek-a-karpataljai-magyaruldozesrol-szolo-jelentest-es-filmet/

http://njsz.hu/jogerosen-legyozte-a-a-mi-kis-falunk-cimu-rtl-klubon-futo-magyar-es-keresztenygyalazo-filmsorozat-gyartoceget-az-egyik-epizodban-engedelye-nelkul-szerepeltetett-pilisszentleleki-patriota/

STOP SOROS ! STOP SOROS ZSOLDOS ÁLCIVILEK ÉS ÁLJOGVÉDŐK ! STOP GYARMATOSÍTÓ EU ! STOP MIGRÁCIÓ ! STOP SZEMKILÖVETŐK ! STOP SZEXUÁLIS DEVIÁNSOK ! STOP DROGOK! STOP KIZSÁKMÁNYOLÓ MULTIK !! STOP MAGYAROK JOGFOSZTÁSA KÁRPÁTALJÁN, ERDÉLYBEN, FELVIDÉKEN ÉS DÉLVIDÉKEN !

Hálás köszönettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

A kegyelemben részesült Budaházy György és négy meghurcolt bajtársa, továbbá Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő a PestiSrácok Polbeat c. műsorában

A nemrég elnöki kegyelemben részesült Budaházy György és négy meghurcolt bajtársa, továbbá Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő a PestiSrácok Polbeat c. műsorában Füssy Angélával és Huth Gergellyel beszélgettek a Hunnia ügyről, a büntetőeljárás útvesztőiről,  a kegyelmi döntésekről, a rácsok mögötti nehéz időkről, a nemzeti összefogást megtestesítő amnesztia-lobbi hátteréről, az igazságtétel és nemzetvédelem jövőbeli feladatairól (2023.05.02.)

Forrás: pestisracok.hu

Nem mindennap láthat a néző olyan műsort, mint a legutóbbi másfél órás Polbeat, amelyben Budaházy György és a Hunnia-ügy négy másik vádlottja, Szász Endre, Nagy Zoltán, Dr. Szücsi Frigyes és Fábián Róbert szólalt meg, a kegyelmükért és szabadulásukért talán legtöbbet tevő jogvédővel, Gaudi-Nagy Tamással együtt. Vendégeinkkel a Novák Katalin államfő által a Szentatya látogatása alkalmából kihirdetett kegyelem után beszélgetett Füssy Angéla oknyomozó újságíró és Huth Gergely főszerkesztő, akik rákérdeztek a szabadulás körülményeire, a börtönélet mindennapjaira, a köztörvényes rabtársak viszonyulására, a fegyőrök viselkedésére éppúgy, mint ahogy arra is: volt-e, amit megbántak, vagy ma már másképp csinálnának, mint akkor, 2002 és 2006 között, a Hunnia Mozgalom névre keresztelt ellenállási hálózatukban?

Mint a PestiSrácok.hu eddigi írásaiból is kiderült, a Hunnia-ügy vádlottai valóban koncepciós per áldozatai: lényegében a másodfokon eljáró bíróság is megállapította a közelmúltban, hogy a személyenként 13–17 évnyi fegyházbüntetést érő terrorvádak alaptalanok, majd Novák Katalin is számos észérvet állított a kegyelem mellé. Azért megkérdeztük: van-e olyan tettük, amit megbántak, vagy ennyi év távlatában másképp csinálnának? Például felelősnek érzik-e magukat a Csintalan Sándor elleni támadás miatt?

A műsorban Budaházy György is megerősítette, hogy a gyurcsányi rezsim beépített embereket küldött közéjük, akik valóban megpróbálták terrorcselekmények elkövetésére bujtogatni a társaságot, de a ilyesmit nem követtek el, s az akkori elképzeléseiket, kiállásukat és valóban véghezvitt tetteiket nem lehetséges egy jogállam szempontrendszere szerint értékelni.

A Hunnia Mozgalom akkor alakult, amikor a kormány harcban állt az országgal, amikor Gyurcsányék követtek el terrorcselekményeket a nemzet ellen, és a választást is elcsalták. Azt, hogy voltak olyan nemzeti ellenállók, akik akkor átlépték a jog határát, azt csakis ebben a kontextusban lehet értékelni. 2006-ban, az elviselhetetlen igazságtalanságban már minden rendes ember tenni akart valamit, és tett is a maga módján – mondta a műsorban Budaházy György.

A Budaházy-ügy vagy Hunnia-ügy fontosabb mérföldköveit a legtöbben ismerik. Mi is számtalanszor foglalkoztunk az üggyel, a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik, ha nem a legbizarrabb büntetőperével. A legabszurdabb még csak nem is az, hogy másfél évtized után sikerült eljutni egy másodfokú ítéletig, amelynek a végén 4–6 év közötti fegyházbüntetésekről határozott a bírói tanács. Több olyan furcsaság is történt – fogalmazzunk finoman – a perben, amelyek miatt az eljárást anomáliákkal terheltnek szoktuk nevezni.

Ítélethirdetés után lemondott bíró, határidőn túl kiadott írásbeli ítélet, amit az adott bíró távozása miatt be nem fejezett, ellenjegyezni már nem tudott, egy hirtelen előkerült “edzőtárs” egy több órás hangfelvétellel, eljárás közben elhunyt és agyvérzés következtében állítólag beszédképtelenné vált koronatanú, akinek vallomását úgy használták fel, hogy csak az ítélkező bíró beszélt vele kiküldött bíróként, sem a védők, sem a vádlottak nem kérdezhették, a szembesítések is elmaradtak… Egyazon eljárásban ugyanazon bűncselekményekért random kiosztott fegyházévek, egyszer 13, egyszer 17, majd 6… Végül fegyházba zárás úgy, hogy a jogerős ítéletet hozó bíró kimondja: ugyan terrorbűncselekmények miatt ítéletet hoz, mert ezt várják tőle, de a vádlottak nem terroristák, és nemhogy nem veszélyesek a társadalomra, hanem a társadalom hasznos, értékes tagjai…

Hosszasan sorolhatnánk mindazon eseményeket, amelyek megtörténtek ebben a példátlan büntetőperben. Amiről viszont sokkal kevesebbet beszélünk, az az, hogy lehet 15 éven át kitartani, hinni az igazságtételben, meg nem törni, egyben tartani a családot úgy, hogy bármelyik nap újra bezárhatnak. Erről is beszéltek a fegyházbüntetésből szabadított hunniások, akiket Önök is kérdezhettek.

Budaházy György és Gaudi-Nagy Tamás a Hír Tv-ben az elnöki kegyelemről

Budaházy György és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Hír Tv Napi aktuális című műsorának április 28-i adásában nyilatkoztak az elnöki kegyelemről, annak jelentőségéről, hatásáról, a Hunnia per tanulságairól és szemkilövető párt önleleplező reakciójáról.

 

 

 

Bátor, tisztességes, példamutató, keresztényi és társadalmi akarattal egyező méltányos döntés a Budaházyéknak adott elnöki kegyelem, amely győzelem az egész nemzet számára

(Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye, 2023. április 29., www.njsz.hu)

14 évvel a Budaházy György és 16 társa elleni, nemzeti ellenállási tevékenységük miatti gyurcsányi ihletésű politikai koncepciós eljárás megindulása után 2023. április 27-én Ferenc pápa katolikus egyházfő hazai útjának előestéjén dr. Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a Hunnia-per hat jogerős elítéltjének, köztük Budaházy Györgynek. Az Elnöki Hivatal aznapi közleménye szerint a „pápalátogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő  kegyelmezési jogkörével éljen, ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet.” Úgy tudjuk, hogy a Hunnia ügy jogerős elítéltjein kívül több más kérelmező is kegyelemben részesült a Szentatya látogatása kapcsán.

A kegyelmi határozattal minden érintett elítélt esetében az államfő felfüggesztette a jogerősen kiszabott, személyenként öt és hat év közötti mértékű, végrehajtandó fegyházbüntetéseket (elsőfokon először 125 évet, majd a megismételt elsőfokon 117 évet kaptak), amelyek letöltését az idén március 9-i jogerős ítélet után az elítéltek megkezdték, mivel bár fennállt a lehetősége arra is az igazságügyi vezetésnek, hogy a már megkezdett fegyházbüntetések végrehajtását az ítéltek kérelmére félbeszakítsa, de erre nem került sor.

A közügyektől eltiltás mellékbüntetés és a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alóli kegyelmi mentesítés nem történt meg. A tetemes, személyenként egyes esetekben több milliós bűnügyi költség elengedése külön eljárás függvénye.

A döntéseket röviddel azok megszületése után dr. Varga Judit igazságügyi miniszter ellenjegyezte, amelynek köszönhetően mind a hat fegyházban raboskodó hazafi még a kegyelmi döntések napján este 9 óra körül szabadon távozhatott az őket fogva tartó büntetés-végrehajtási intézményekből, visszatérhettek családjaikhoz és folytathatják a bíróság szerint is társadalmilag hasznos tevékenységüket, szeretteik és hazánk boldogulása érdekében. Budaházy Györgyöt és Nagy Zoltánt a Váci Fegyház- és Börtön előtt várták szerettei sok megszabadulást ünneplővel együtt, ahonnét Budaházy György lóháton távozott, utána oldott ünneplésre került sor.

A mostani köztársasági elnöki döntés nem terjedt ki azon négy vádlottra, akiknek ügyében jogerős ítélet még nem születetett, mivel esetükben ügyészi fellebbezés nyomán a másodfokú bíróság egy vádpont kapcsán bűnösséget állapított meg. Emiatt a vádlotti és védői fellebbezéseik nyomán az ügyük harmadfokra került. Ugyanakkor a mostani döntések előrevetítik azt, hogy amennyiben visszavonják a fellebbezéseiket, akkor nagy valószínűséggel az ő esetükben is rövidesen kedvező kegyelmi döntést születhet.

 Hála és köszönet a döntéshozóknak a megszabadult meghurcoltak, hozzátartozóik, az ügyet támogatók és minden nemzeti jogvédő nevében ! Köszönet és elismerés a hatalmas munkáért a védőknek, akik között többen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagjai és tagjai.

Álláspontunk szerint egy bátor, tisztességes, keresztényi és széles körű társadalmi akarattal egyező, a bűnüldöző, vádképviseleti és igazságügyi szerveknek ebben az ügyben megtapasztalt súlyos hibáit, kisiklásait korrigáló helyes és méltányos döntés volt a Budaházyéknak adott elnöki kegyelem, amely győzelem az egész nemzet számára, mivel sokak reményét visszaadja aziránt, hogy az állam felelős képviselői képesek és készek az ilyen szintű visszásságokkal terhelt ügyekben kiigazítást tenni, igazságot szolgáltatni.

Örömteli, hogy ezt, a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit és ezért a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét.

„Az igazságszolgáltatás leszerepelt ebben az ügyben” szögezte le korábban dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, amely állítással messzemenően egyetértünk.

Emlékezetes, hogy a Fővárosi Ítélőtábla idén március 9-én kihirdetett és a nemrég írásban kézbesített jogerős ítélete jelentősen megteremtette a tavaly decemberben már hét vádlott részére megadott eljárási kegyelmi döntésnek a kiteljesítését, mert rámutatott arra, hogy a meghurcoltak valamennyien társadalmilag hasznos személyek, nem  veszélyesnek és cselekményeik sem voltak olyanok, hogy ilyen drasztikus büntetést indokolnának. A jogerős ítélet leszögezte, hogy „a vádlottak 14 éve állnak büntetőeljárás hatálya alatt. Egy vagy több kiskorú gyermek tartásáról gondoskodnak, állandó munkahellyel és jövedelemmel rendelkeznek, többségük családfenntartó és többen a helyi egyházközösség aktív tagjai. Életvitelükkel, büntetőeljárás hatálya alatt tanúsított magatartásukkal probléma nem merült fel.”

A jogerős ítélet rámutatott továbbá, hogy „ha a büntetés nem áll arányban a bűncselekmény súlyával, az elkövetők tárasadalomra való veszélyességével, igazságtalanná válik, és a társadalmi hatását sem képes kifejteni. A vádlottak terhére rótt bűncselekmények absztrakt társadalomra való veszélyessége rendkívül magas. Ezzel szemben a cselekmények konkrét társadalomra való veszélyessége – figyelemmel az eszközcselekményekkel okozott sérelemre is - nem kirívó. Életben nem esett kár, a vagyoni kár nem jelentős. Az általuk elkövetett súlyos bűncselekményeknek az elbíráláskor nem érzékelhető a társadalomra
gyakorolt hatása, hiszen 14 év telt el.”

Ezek a szempontok tükröződtek a tavaly decemberi, hét vádlottat megszabadító elnöki kegyelmi döntés kapcsán kiadott elnöki közleményben, kimondva, hogy a bírósági eljárások ésszerűtlen elhúzódása elfogadhatatlan, és sérti az emberek igazságérzetét. Üzenetértékű volt az is ebben a közleményben, hogy sajnálatosnak nevezte az elnök, hogy a bíróság közel másfél évtized alatt sem tudott jogerős döntést hozni, továbbá „az előzetes letartóztatásban töltött idő és a 13 éve tartó vesszőfutás az érintetteket és családjaikat alaposan megpróbálta.” Az is figyelemre méltó, hogy az elnök asszony felhívta a jogalkotó és jogalkalmazó szerveket, hogy tegyenek lépéseket a bírósági döntéshozatal felgyorsítása érdekében.

Emlékezetes, hogy a megismételt eljárásban a vádlottakra összesen 117 év szabadságvesztést (Budaházyra 17 év fegyházat) kiszabó elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla egyes vádlottak egyes minősítései, illetve kiszabott büntetései tekintetében, amelyeket jelentősen enyhített. Budaházy György 6 év fegyházbüntetést kapott.

Két vádlottra 5 év 6 hónap fegyházat, öt vádlottra 5 év fegyházat, egy vádlottra 2 év fegyházat, és egy vádlottra 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönt szabtak ki. Összesen 45 év 6  hónap szabadságvesztést a tíz hazafira. Mindegyik vádlott közügyektől eltiltás mellékbüntetést is kapott.

Sokan bíztunk az irgalmasság és igazságosság győzelmében, és sokan sokat tettünk ezért, amely végül  bekövetkezett !

Évről-évre, napról-napra egyre többen álltak a súlyos jogi visszásságokkal (pl.: többek között kényszervallatások) terhelt Hunnia terrorper meghurcoltjai mellé.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat, mint hazafias jogvédő szervezet a Budaházy-Hunnia büntetőeljárást kezdettől fogva nemzeti jogvédő monitorozással követte, több tagja védőként eljárt és kiállt a vádlottak kegyelemben részesítése mellett 2016 óta, először közkegyelem, majd egyéni kegyelem formájában.

A több mint ötven közéleti szereplőből és művészből álló, tavaly ősszel megalakult Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság, amely egy széles körű nemzeti civil összefogás keretében szorgalmazta a kegyelmi megoldást. Április 3-án a Budaházy Bizottság nyílt levélben fordult dr. Novák Katalin köztársasági elnökhöz és dr. Varga Judit igazságügyi miniszterhez Budaházyék kegyelemben részesítése érdekében felsorakoztatva a méltányossági, igazságossági és irgalmassági érveket. A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság élő és elhunyt tagjainak listája a levél végén olvasható. A nyílt levél arra is kitért többek között, hogy a kegyelem melletti „további nyomatékos ok az az elviselhetetlen, széles társadalmi körben érzékelt igazságtalanság, amely amiatt jött létre, hogy a 2002 és 2010 között, az állami szervek által elkövetett, tömeges, kirívó súlyú emberi jogi jogsértések, így a 2006 őszi rendőri brutalitásokban testet öltő állami terrorcselekmények elkövetői, felbújtói – néhány végrehajtói szinten kegyetlenkedő rendőrt leszámítva – nem kerültek felelősségre vonásra, máig is szabadon, sok esetben a politikai élet résztvevőiként élhetnek, míg a velük szembeni nemzeti ellenállás vezetői, résztvevői pedig közel másfél évtizedes meghurcoltatás, kemény büntetőeljárás terheit cipelve fegyházbüntetésüket töltik, illetve börtön-behívójukat várják. Ezen elviselhetetlenül igazságtalan helyzet megszüntetését kérjük Önöktől, meggyőződésünk szerint a társadalom tisztességes többsége nevében, amelyet igazol az a tény, hogy a szabadsagot.com nevű honlapunkon közzétett kegyelmi petíciót mai napig már több tízezren írták alá és számos közszereplő áll ki a kegyelmi megoldás mellett, amely kiállások az említett oldalon megtalálhatók.”

A húsvéti nagyhéten a már több ezer nehéz sorsú gyermek életét krisztusi útra vezető, széles körben elismert, világra szóló keresztény gyermekvédő  intézmény-hálózatot működtető erdélyi Böjte Csaba ferences szerzetes is kiállt imájában a dévai gyermekekkel együtt azért, hogy Budaházyék mielőbb szabadulhassanak meg végre a hányattatásuktól, mivel ahogy fogalmazott: „igenis, a szenvedő, börtönben ülő emberekkel azonosította magát Jézus Krisztus és ezért értük valamilyen szinten imádkozni szerintem keresztény kötelességünk”.

Fontos tanulság, hogy rendkívül széles körű nemzeti összefogás alakult ki a Hunnia ügy meghurcoltjainak szabadsága, az igazságtétel mellett, amely végül eredményre vezetett és reményt ad arra, hogy a 2010 előtti önkényuralmi időszak, és különösen a 2006 őszi állami terror el nem évülő bűntetteit elkövető vezetők felelősségre vonására, továbbá az igazságszolgáltatásban mutatkozó működési zavarok elhárítására is végre esély nyílhat. A szemkilövető pártnak a remélhetően soha be nem következő hatalomra jutásuk esetére kilátásba helyett minapi azon közlése pedig, amely a megváltozhatatlan kegyelmi döntés ellenére a meghurcoltak bebörtönzését irányozta elő újabb, sokadik és egyértelmű bizonyítékát jelenti a nemzetellenes és jogállamiságot semmibe vevő, hatalomért mindenre képes, kártékony felfogásuknak.

Egy LMBTQ-rendezvény elleni tiltakozás miatt vehetik újra elő Budaházy Györgyöt

Forrás: mandiner.hu

A „Szivárvány Szakkör” megzavarása kapcsán csoportosan elkövetett, közösség tagjai elleni erőszakkal gyanúsítja a rendőrség Budaházyékat. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd lapunknak hangsúlyozta: a Háttér Társaság rendezvénye éppen a gyermekek LMBTQ-propagandával történő megismertetése volt, amelyet mára a magyar jogszabályok – az Alaptörvénnyel együtt – tiltanak.

Még nem hozott döntést Budaházy György és vádlott-társainak kegyelmi ügyében Novák Katalin köztársasági elnök. Ismert, az államfő tavaly decemberben részesítette elnöki kegyelemben a Hunnia-ügy hét vádlottját, jelezve egyben, hogy a jogerős ítélet után határoz a többi tíz vádlott kérvényéről.

A terrorizmussal vádolt Budaházyék perében a Fővárosi Ítélőtábla március 9-én mondta ki a másodfokú ítéletet, jelentősen enyhítve az első fokon tavaly márciusban kiszabott, egyes vádlottak esetében több, mint tíz évnyi szabadságvesztéseket. Budaházy első fokon tizenhét év fegyházat kapott, amit azonban másodfokon hat évre mérsékeltek. A bíróság többek között kimondta, hogy a vádlottak a társadalom hasznos tagjai. A tavaly tavasszal, elsőfokú elítélése után ismét letartóztatásba, majd október végén bűnügyi felügyeletbe helyezett Budaházy Gyögy ebben az ügyben már több mint három és fél évet töltött letartóztatásban és az ítélet nyomán vissza kellett mennie a rácsok mögé, ahol a számítások szerint több, mint két évet kellene még raboskodnia.

Megvan az ítélet: hat évre csökkentették másodfokon Budaházy György büntetését, de így is börtönbe kell vonulnia.

Gaudi-Nagy Tamás, az ügy vádlottjainak illetve elítéltjeinek jogi segítséget nyújtó Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Mandinernek elmondta: „Budaházyt a jogerős ítélet után először a Gyorskocsi utcába vitték, majd nemrég áthelyezték az 1956-os szabadságharc utáni megtorlás legtöbb elítéltjének fogvatartási helyszínéül szolgáló váci börtönbe. A szabadulásért kampányt indító mozgalom, a Budaházy Bizottság az Igazságtételért közel ötven neves tagja múlt héten nyílt levélben kérte a köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter közbenjárását a vádlottak kegyelme érdekében”.

A levél aláírói között olyan nevek vannak, mint Csókay András idegsebész professzor, Döbrentei Kornél író, Schiffer András, az LMP volt elnöke vagy Szikora Róbert zenész, az R-GO zenekar frontembere.

Időközben a napokban a Hunnia ügyben jogerősen elítélt hat személy megkapta a bíróság felhívást a több mint 14 éve zajló eljárásban felmerült, rájuk eső, személyenként több millió forintot kitevő bűnügyi költség 15 napon belüli megfizetésére – tájékoztatott Gaudi.

Azonban könnyen lehet, hogy Budaházynak nem csak ezzel az üggyel, hanem egy másik eljárással is foglalkoznia kell majd a jövőben, mivel a rendőrség egy négy évvel ezelőtti ügy kapcsán is meggyanúsította.

Az LMBTQ propaganda ellen már a kétezres években is többször felszólaló Budaházy és társai 2019 júliusában szerettek volna részt venni és elmondani véleményüket a „Pride Hónap" keretében, a Háttér Társaság irodájában, Szivárvány Szakkör néven meghirdetett, elvileg nyilvános rendezvényen, ám oda nem engedték be őket. Kisebb vita után ezért csak egy „Tiltsák ki az LMBTQ-propagandát az iskolákból!” molinót feszítettek ki a bejáratnál, végül békésen távoztak. A Háttér Társaság azonban feljelentést tett ellenük. Kétszer is újraindult az eljárás

Gaudi-Nagy Tamástól közölte: a feljelentést a rendőrség először elutasította, de az a Háttér Társaság panaszára újraindult. Ezt egy újabb eljárás-megszűntetés, majd egy megismételt panasz hatására újabb nyomozás követte a Fővárosi Főügyészség utasítására.

Ennek eredményeképpen tavaly májusban csoportosan elkövetett, közösség tagjai elleni erőszak bűntettével gyanúsították meg Budaházyt és két társát.

Ez a bűncselekmény kettőtől-nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Gaudi lapunknak jelezte, hogy egy hónappal ezelőtt az ügyben benyújtottak egy alapos megszüntetési indítványt és a két másik gyanúsított írásbeli vallomásait. A rendőrség azt jelezte feléjük, hogy tanulmányozzák az indítványt. Ezzel együtt az ügyvéd információi szerint nem kizárt, hogy a rendőrség vádemelési javaslattal akarja továbbítani az iratokat az ügyészségnek. „Bízok azonban abban, hogy a szakmaiság végül felülkerekedik és megszüntetik ezt a képtelen eljárást” – fogalmazott az ügyvéd.

Az indítványban Gaudi-Nagy Tamás felhívja a figyelmet: a vallomások alapján a gyanúsítottak semmilyen bűncselekményt nem követtel el, magatartásuk nem tekinthető sem erőszakosnak, sem kihívóan közösségellenesnek. A jelen büntetőeljárás alapjául szolgáló tényállás, amely gyakorlatilag a jelenlévők vitája volt, alapvetően azért történt meg, mert a Háttér Társaság tagjai korlátozták a gyanúsítottak és több, jelen lévő más személy alkotmányos jogát a vélemény-nyilvánításhoz egy nyilvánosan meghirdetett rendezvényen.

Miről is szólt volna a rendezvény?

A valós történeti tényállás szerint a helyszínen az egyik szervező, az eseménynek helyt adó ingatlant magában foglaló társasház utcai bejáratánál elállta az utat és megtagadta a gyanúsítottak és velük együtt más személyek beengedését, mondván, hogy „nem értenek egyet a rendezvény céljaival”. Gaudi szerint fontos kiemelni, hogy rendezvény meghirdetésében nem szerepelt, hogy nem lehet kritikai véleményt megfogalmazni és az előzetes regisztráció sem volt kötelező.

Ebből jogi és erkölcsi természetű vita alakult ki a szervező és a gyanúsítottak valamint más személyek között, amelyek eredményeképpen a gyanúsítottak be sem jutottak a rendezvényre – fogalmazott beadványában az ügyvéd. Gaudi szerint az is tévedés, hogy a gyanúsítottak és mások szervezett csoportként érkeztek a rendezvényre, nem is ismerte mindenki a másikat.

Az ügyvéd hangsúlyozta azt is, hogy a Háttér Társaság rendezvénye éppen a gyermekek LMBTQ-propagandával történő megismertetése volt, amelyet mára a magyar jogszabályok is – az Alaptörvénnyel együtt – tiltanak, a magyar társadalom pedig egyértelmű véleményt mondott róla a 2022 április 3-án tartott népszavazáson. A gyanúsítottak tehát nem, hogy nem hajtottak végre kirívóan közösségellenes magatartást, hanem egy olyan veszélyes jelenségre hívták fel a figyelmet, amely vonatkozásában később a jogalkotó gyermekeket védő korlátozásokat vezetett be – írta beadványában az ügyvéd.

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közös nyilatkozata Novák Katalin köztársasági elnököt ért nagykárolyi román soviniszta provokáció tárgyában

Forrás: szabadsagot.hu

A „Budaházy Bizottság az Igazságtételért” a politikai ökuménia jegyében létrejött civil kezdeményezés, melynek elsődleges célja véget vetni a Budaházy Györgyöt és társait sújtó több, mint 14 éve tartó jogi meghurcoltatásnak. A húsvéti nagyhéten nyílt levélben álltunk ki a Hunnia ügy meghurcoltjainak teljes körű kegyelemben részesítése mellett. Tagjainkat a nemzeti elkötelezettség, valamint az igazság és igazságosság értékkettősének feltétlen tisztelete köti össze. 

Ennek jegyében fejezzük ki felháborodásunkat Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrának leleplezéskor történtek kapcsán. Novák Katalin köztársasági elnök asszony beszédének megzavarása, történelemhamisító feliratok hirdetése, az egész ünnepséget végigkísérő provokatív skandálás és fütyülés méltatlan, elfogadhatatlan és vérlázító.

A román politikum ismét a magyargyűlölet kártyáját veti be, most, amikor egész Európát az iszlamizálódás fenyegeti, amikor a globalizmus erői a keresztény kultúra eltörlésére törekednek, amikor Németh László intelme a középeurópai népek egymásra utaltságáról aktuálisabb, mint valaha. 

Mert illúzióink ne legyenek, ehhez hasonló akció, mint amilyen Dávid Ibolya 1999-es kifütyülése is volt az aradi Szabadság szobor kiszabadításának idején, sosem spontán. A politikai számítás, ami az útszéli, szánalmas provokáció mögött áll szűklátókörű, kisszerű és nem elsősorban magyar-, hanem jövőellenes. Mert tekintetbe véve mindazt, ami tőlünk Nyugatra történik, minden jel arra utal, hogy itt Közép- és Kelet-Európában, a normalitás szigetén van esélye hosszú távon fennmaradni a római jogon, görög filozófián és keresztény erkölcsön alapuló európai kultúrának.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy köztársasági elnökünk a folyamatos kolompolás, skandálás és fütyülés közepette a helyzet magaslatán állt, tartalmas, előremutató, a rendzavarók számára is megfontolandó üzenetet hordozó beszédét végigmondta, majd a részben ellenséges tömeget el nem kerülve, annak gyűrűjében vonult el. 

Bizottságunk ezúton fejezi ki tiszteletét, nagyrabecsülését és szolidaritását Novák Katalalinnal, Magyarország köztársasági elnökével.

Budapest, 2023. április 13.

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért tagjai nevében is:

Borbély Zsolt Attila, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke

dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Hegedűs Loránt, a Hazatérés Temploma lelkésze

Harmadnapra feltámadt Jézus Krisztus ! Áldott Húsvétot !

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16

Kívánom, hogy Jézus Krisztus feltámadását bizonysága adjon erőt, hitet, reményt, megújulásra és cselekvő kereszténységre ösztönzést mindannyiunk számára. És adjon vigasztalást, gyógyulást a szenvedőknek, betegeknek és mielőbbi megszabadulást a Hazánkért való kiállás miatt vezeklőknek.

 Böjte Csaba ferences testvér a Húsvét kapcsán ekként figyelmeztet minket:

"Meg kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a szeretetünk ne az első pofonig, az első kilábalásig tartson, szeretetünknek ne legyen határa, korlátja. Milyen szép, hogy Krisztus nagypénteken a kereszten is tud szeretni:

<<Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!' [Lk 23,34].>>"

Pilinszky János katolikus költő "Harmadnapon" című költeménye a feltámadás megrendítő és mindenen áthatoló tényét, s igazságát üzeni nekünk elementáris erővel.

Áldott, örömteli és kegyelemteljes Húsvéti Ünnepet kívánok minden honfitársamnak határokon innen és túl!

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (njsz.hu) ügyvezetője

 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő helyzetjelentése a Váci Fegyházból Budaházy ügyben (videó)

Forrás: szabadsagot.com

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője április 5-én a Váci Fegyház és Börtönben járt a 2010 előtti nemzetellenes rendszer elleni nemzetmentő indíttatású cselekmények miatt jogerősen hat év fegyházra ítélt Budaházy Györgynél.

A nemzeti jogvédő a videós beszámolójában szól az ott tapasztaltakról (azóta Budaházy korábban zimankós zárkájában már van fűtés és melegvíz) és a Hunnia ügy meghurcoltjainak  a húsvéti ünnep előtti kegyelmi esélyeiről.

Hátborzongató belegondolni abba, hogy az 1956-os szabadságharc leverése után politikai okból elítélt szabadságharcosok közül sokakat fogva tartó, 1850-es években épült Váci Fegyház falai között raboskodik a magyar nemzetre törő Gyurcsány-rendszer és a hazánk gyarmatosítása elleni szabadságharcos akciók miatt elítélt háromgyermekes Budaházy György  és a híreink szerint most már ott tartják a hatgyermekes Nagy Zoltán is. Most nagyon reméljük, hogy ennek a 14. éve tartó lidércálomnak rövidesen vége lesz !

Április 3-án elküldésre, majd közzétételre került a Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság nyílt levele dr. Novák Katalin köztársasági elnök asszony és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony részére Budaházyék kegyelemben részesítése érdekében. Hét vádlottja ennek az ügynek tavaly decemberben már kegyelmet kapott.

Kérjük terjesszék ezt a  videót és nyílt levelet, köszönjük !

Kérjük, írják alá a petíciót a SZABADSAGOT.COM oldalon és buzdítsanak erre minél több jóakaratú magyar embert  !

Bízunk az irgalmasság és igazságosság győzelmében !

Szabadságot, köztársasági elnöki kegyelmet Budaházynak és társainak!

Áldott és kegyelemteljes Húsvétot !

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Újabb 2006 őszi terroráldozat hunyt el, Isten nyugosztaljon Gabika ! - nemzeti jogvédők búcsúja

Nemrég kaptuk a tragikus hírt, hogy a 2006. október 23-án a magyar zászlót kezében tartó férjével, Apáthy Istvánnal az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára történt megemlékezést követően hazafelé menet során az Astoriától nem messze  közelről gumilövedékkel nyakon lőtt Apáthy Istvánné Gabika 2023. március 28-án hajnalban életének 68. évében elhunyt, megtért Teremtőjéhez. Személyében egy újabb ismert 2006 őszi terroráldozatot vesztettünk el, a tavaly decemberben 50 évesen elhunyt, célzott gumilövedék lövés miatt egyik szeme világát  elvesztő Nagy László és a 2013-ben a  2006-os szemkilövés miatt látását szinte teljesen elvesztő, önkezével életetét kioltó Csorba Attila után.

Gabika szíve mondta fel a szolgálatot, amely a rendőrterror során elszenvedett sérülés miatt lett funkciózavaros, két hónappal a bestiális nyakon lövése után infarktust kapott, de hatalmas életerejável és derűjével még hosszú éveken át hordozta a gyurcsány terror pribékjeinek gyilkos szándékkal okozott sérülése terheit. Élete akkor millimétereken múlt dr. Csókay András orvosi véleménye szerint . Senkit nem vontak felelősségre megsebzői közül, pedig mi nemzeti jogvédők minden megtettünk ennek érdekében. Az ügyészség futni hagyta a fegyverkezelőket és alegység-parancsnokokat, és persze a politikai és rendőri csúcsvezetőket is.

Pert kellett indítanunk, majd éveken át jogi csatát vívnunk  a gyurcsányi "jogállam" rendőrsége ellen Gabika szörnyű és őt haláláig elkísérő utóhatásokkal járt sérülése miatti életminőségromlás jóvátétele érdekében. A nemzetellenes Gyurcsány rendszer azonban a 2010-es rendszerváltásig védte a védhetetlent, ezért végül Gabika csak az új nemzeti kormány időszakában kaphatta meg az Országgyűlés döntése alapján a kártérítést. De testi  és lelki sebeit, egészségének megrendülését ez sem ellensúlyozhatta, egy életre megsebzetté vált, amely halálát is okozta.

Gabika meghatározó harcosa volt a 2006 őszi igazságtételnek és egyik alapítója, a 2006-os áldozatokat tömörítő Közhatalom Jogsértettjei Egyesületnek.

Szerepelt több dokumentumfilmben, így többek között Skrabksi Fruzsina  filmrendező Áldozatok 2006 című, a terror 15. évfordulójára készített filmjében, a Nemzeti Filmkészítők Egyesülete  és CÖF  2006: A terror napjai című dokumentumfilm-sorozatának 8. részében. (rendező: Budaházy György)

  Mindig hadra fogható volt az igazságtételi küzdelemben, ha ki kellett állni a meggyalázottak mellett és az elkövetők felelősségre vonásáért. Meghatározó szerepet játszott a 2006 őszi állami terror 15. évfordulója évében, 2021-ben  tartott emlékeztető megmozdulásokban, akciókban, kiállításokban.

Hamvasztás előtti búcsúztatása április 6-án 10 órától lesz a Budapesti Krematóriumban (1222 Bp., Bányalég u. 33.).

Gabika emlékét kegyelettel megőrizzük, egy  tiszta szívű, igaz, derűs és szeretteli ember volt, és marad mindannyiunk számára, akik ismertük, szerettük. Halála súlyos veszteség a hozzátartozói, szerettei. de az egész nemzetünk számára is.

Füssy Angéla újságíró Gabikáról szóló megrendítő nekrológja a Pesti Srácokon itt olvasható.

Emléke egyúttal kötelez arra minden jóérzésű magyart, de különösen minket nemzeti jogvédőket és jogsértetteket, hogy folytassuk tovább küzdelmünket a 2006-os állami terror felelőseinek terrorcselekmény miatti felelősségre  vonásáért, amely el nem évülő bűntett, ezért az elkövetők halálukig számolhatnak azzal, hogy egyszer eljön a földi ítéletük napja.

Isten adjon Gabikának örök nyugalmat !

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) nevében,

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, ügyvezető

 

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság nyílt levele dr. Novák Katalin köztársasági elnök és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter részére Budaházyék kegyelme érdekében

(Budapest, a Húsvéti Nagyhét hétfőjén – 2023. április 3.)

Forrás: szabadsagot.com

Tegnap elküldésre  és ma közzétételre került a Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság nyílt levele dr. Novák Katalin köztársasági elnök asszony és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony részére Budaházyék kegyelme érdekében.

Kérjük terjeszteni, köszönjük !

Bízunk az irgalmasság és igazságosság győzelmében !

Tegnap az elmúlt évtizedekben már több ezer nehéz sorsú gyermek életét krisztusi útra vezető, széles körben elismert, világra szóló keresztény gyermekvédő  intézmény-hálózatot működtető erdélyi Böjte Csaba ferences szerzetes is kiállt imájában a dévai gyermekekkel együtt azért, hogy Budaházyék mielőbb szabadulhassanak meg végre a hányattatásuktól, mivel ahogy fogalmazott: „igenis, a szenvedő, börtönben ülő emberekkel azonosította magát Jézus Krisztus és ezért értük valamilyen szinten imádkozni szerintem keresztény kötelességünk” . Hálásan köszönjük Böjte Csaba ferences szerzetes és a dévai gyermekek kiállását a bebörtönzött meghurcoltak mellett !

Szabadságot Budaházy Györgynek és társainak !

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Telegram: t.me/nemzetijogvedok

A nyílt levél teljes szövege alább olvasható a végén a  Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság tagjainak, tiszteletbeli és elhunyt tagjainak tekintélyes listájával:

Tisztelt Dr. Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszony! Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter Asszony!

A több mint ötven közéleti szereplőből és művészből álló, tavaly ősszel megalakult Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság nevében szeretnénk ismételten megköszönni, hogy az immár 14 éve folyamatban lévő ún. Hunnia ügy hét vádlottja a tavalyi év végén kegyelemben részesült. Tiszteletbeli elnökünk néhai Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, aki számos alkalommal kiállt a Hunnia ügy meghurcoltjaiért. A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság élő és elhunyt tagjainak listája levelünk végén olvasható.

Annak érdekében, hogy az egész magyar társadalom tisztában lehessen azzal, mennyire fontos minden vádlott és családja számára a mielőbbi kegyelemben részesítés, kérésünket nyílt levél formájában fogalmaztuk meg és tesszük közzé.

E levelünkben tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy az eljárásban érintett további tíz személynek és családjaiknak is tegyék lehetővé a közel másfél évtizedes szenvedések, megpróbáltatások befejezését, az eljárás, illetve a jogerősen kiszabott büntetések végrehajtásának mielőbbi megszüntetését, továbbá a bűnügyi költségek alóli és a büntetett előélet következményei alóli mentesítést.

2023. március 9-én a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatot hirdetett ebben a példátlanul elhúzódó büntetőeljárásban. Az elsőfokon kiszabott büntetések tartamát igen jelentős mértékben csökkentette, a nagyszámú és komoly nyomatékú enyhítő körülményre tekintettel a Büntető Törvénykönyv ún. „enyhítő szakaszát” is alkalmazta. A legenyhébb büntetés másfél év felfüggesztett börtön, a legsúlyosabb pedig (Budaházy Györgyé) hat év végrehajtandó fegyházban letöltendő szabadságvesztés, a vádlottak többsége öt év fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetést kapott. A már letartóztatásban, illetve házi őrizetben töltött idő beszámításával, a legsúlyosabb szankciókkal sújtott terhelteknek körülbelül 2,5 év és 4 év közötti időt kellene még fegyházban tölteniük. Ezen időtartamok közel azonosak azoknak a vádlottaknak a büntetéseivel, akiket Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony a tavalyi évben – ugyanebben az ügyben – már kegyelemben részesített.  Ez utóbbi tény reményt ad számunkra arra, hogy Ők (és családjaik) is mentesülhetnek a további „vesszőfutástól”, szenvedésektől.

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony tavaly decemberi közleményében jelezte, hogy a további tíz vádlottra vonatkozóan a jogerős bírósági határozat után kíván dönteni a kegyelemről. Ez a feltétel is majdnem teljes körűen teljesült, hiszen hat terhelt ítélete jogerős, a másik négy személlyel kapcsolatban pedig „kvázi jogerős” döntésről beszélhetünk, mivel bár a vádlottak és védőik fellebbezései miatt harmadfokú eljárás van folyamatban, de ügyészi fellebbezés hiányában, a súlyosítási tilalomra tekintettel a már kiszabott büntetésük tartama nem növekedhet.

Úgy látjuk tehát, hogy a kedvező kegyelmi döntéseknek Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony által tavaly év végén körülírt feltételei teljesültek mind a tíz elítélt, illetve vádlott tekintetében.

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszonynak, mint a kegyelmi jogkör gyakorlójának és Tisztelt Igazságügyi Miniszter Asszonynak, mint az előterjesztésre és ellenjegyzésre jogosultnak most tíz család életéről kell dönteniük.

Az érintett gyermekek közül a legkisebbek még csecsemők, a legnagyobbak egyetemisták, de az utóbbiaknak is nagy szükségük lenne Édesapjuk közelségére, különös tekintettel arra, hogy életük nagy részében nélkülözniük kellett őt, s komoly lelki fájdalmak között, bizonytalanságok közepette nőttek fel.

A több mint 14 éve tartó eljárás életkilátásokat fenyegető hatásai miatt a gyermekvállalással kiváró egy elítélt, és két vádlott esetében pedig az általuk eltartott, a büntetőeljárás miatt megromlott egészségi állapotú, szépkorú felmenőikre is elviselhetetlen terheket jelent gyermekeik hányattatása.

A méltányos és irgalmas döntéshez szükségesnek látjuk, hogy Önök, mint döntéshozók megismerkedjenek ezeknek a családoknak az életével, a kegyelmet kérelmezők társadalmilag hasznos, értékteremtő életvitelével, hivatásával, gyermekeikkel. Ennek érdekében kérjük, hogy tekintsék meg azokat a dokumentumfilmeket, amelyeket Füssy Angéla és a Pesti Srácok stábja készített azokról az emberekről (felnőttekről és gyermekekről), akiknek sorsa most az Önök kezében van.

Amint arra a Fővárosi Ítélőtábla eljáró tanácsának elnöke a másodfokú határozat szóbeli indokolásában rámutatott: mindegyik elítélt, illetve vádlott a társadalom hasznos tagja és nem tekinthetők terroristának.

Közülük – lehetőségeink korlátozottsága miatt – öt személyt, öt édesapát tudunk bemutatni, családjaik körében, otthonukban. A filmek a kegyelmi ügy elősegítése érdekében létrehozott szabadsagot.com oldalon és Pesti Srácok hírportálon is megtalálhatók:

1. Kegyelemre várva: a Budaházy család és a terrorvád 14 éve
(https://pestisracok.hu/kegyelemre-varva-a-budahazy-csalad-es-a-terrorvad-14-eve)

2. Hunnia-portrék: Egy terrorper árnyékában született nagycsalád (Videó)
(https://pestisracok.hu/hunnia-portrek-egy-terrorper-arnyekaban-szuletett-nagycsalad)

3. Hunnia-portrék: Gyurcsányék terroristának bélyegezték, elismert örökségvédő szakember lett
(https://pestisracok.hu/hunnia-portrek-gyurcsanyek-terroristanak-belyegeztek-elismert-oroksegvedo-tortenesz-lett)

4. Hunnia-portrék: katonából lett gazdálkodó, egy Bibliába rejtett ultrahangfelvétel és a megtartó elfogadás
(https://szabadsagot.com/2023/02/28/hunnia-portrek-negyedik-resz-katonabol-lett-gazdalkodo)

5. Hunnia-portrék, 5. rész: erdélyi gyógytornász és bioméhész, akit terrorváddal 12 évre küldenének fegyházba
(https://szabadsagot.com/2023/03/03/hunnia-portrek-5-resz-erdelyi-gyogytornasz-terrorvad)

A méltányos és irgalmas döntés meghozatala érdekében kérjük továbbá Tisztelt Köztársasági Elnök Asszonyt és Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a kegyelemre váró családok képviselőit, főként az érintett feleségeket, édesanyákat fogadják rövid bemutatkozó látogatásra hivatalukban.

A „Budaházy- ügyben” elítéltek kegyelemben részesítése mellett szóló további nyomatékos ok az az elviselhetetlen, széles társadalmi körben érzékelt igazságtalanság, amely amiatt jött létre, hogy a 2002 és 2010 között, az állami szervek által elkövetett, tömeges, kirívó súlyú emberi jogi jogsértések, így a 2006 őszi rendőri brutalitásokban testet öltő állami terrorcselekmények elkövetői, felbújtói – néhány végrehajtói szinten kegyetlenkedő rendőrt leszámítva – nem kerültek felelősségre vonásra, máig is szabadon, sok esetben a politikai élet résztvevőiként élhetnek, míg a velük szembeni nemzeti ellenállás vezetői, résztvevői pedig közel másfél évtizedes meghurcoltatás, kemény büntetőeljárás terheit cipelve fegyházbüntetésüket töltik, illetve börtön-behívójukat várják. Ezen elviselhetetlenül igazságtalan helyzet megszüntetését kérjük Önöktől, meggyőződésünk szerint a társadalom tisztességes többsége nevében, amelyet igazol az a tény, hogy a szabadsagot.com nevű honlapunkon közzétett kegyelmi petíciót mai napig már több tízezren írták alá és számos közszereplő áll ki a kegyelmi megoldás mellett, amely kiállások az említett oldalon itt megtalálhatók: https://szabadsagot.com/hirek.

Végül felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy idén április 8-án, tehát éppen Nagyszombaton lesz 14. éve, hogy a Hunnia ügyben az első őrizetbe vételek megtörténtek, tehát a hazafiak meghurcolásának folyamata ekkor kezdődött meg 2009-ben, amikor még hazánk miniszterelnöke a 2006 őszi állami terrorért felelős Gyurcsány Ferenc volt. Ezért is állítjuk azt, hogy ez a  koncepciós eljárás egy kegyetlen, aljas és nemzetellenes gyurcsányi terv eredménye, továbbá úgy látjuk, hogy ezen évforduló mellett a kegyelem gyakorlására a Húsvét megváltási üzenete is időszerű alkalomként szolgálhat.

Mindezen indokainkra figyelemmel kérjük, hogy Budaházy Györgyöt és kilenc társát részesítsék mielőbb teljes körű kegyelemben, illetve a kegyelmi eljárás esetleges további elhúzódásának esetén tegyék lehetővé a jelenleg is fegyházban sínylődő hat hazafi büntetésének félbeszakítását, amellyel lehetővé válna, hogy társadalmilag hasznos munkálkodásukat folytathassák, és családjaik körében várhassák be a reményeink szerint mielőbb megszülető kedvező kegyelmi döntéseket.

Hittel, reménnyel, szeretettel a Budaházy Bizottság az Igazságtételért nevében:

Kondor Katalin, dr. Morvai Krisztina, dr. Gaudi-Nagy Tamás, ifj. Hegedűs Loránt

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság tagjai, tiszteletbeli és elhunyt tagjai:

(A ténylegesen csatlakozott tagok mellett a listán szerepelnek a tiszteletbeli tagnak tekintett azon neves személyek, akik korábban kiálltak Budaházy György és társaik szabadságáért, a kegyelmükért.)

Ágoston Balázs – újságíró – Demokrata
Andrásfalvy Bertalan Dr. – Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, egyetemi tanár, 1990-1994 országgyűlési képviselő, 1990-1993 művelődési közoktatási miniszter
Bakay Kornél László Dr. – régész, őstörténet kutató
Barabás Géza – festményszakértő, galéria-tulajdonos
Bayer Zsolt – publicista, tv-s műsorvezető
Beke István – terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi magyar hazafi
Bencsik András – újságíró – Magyar Demokrata
Boór Ferenc Dr. – BME tudományos munkatárs, Fejér Szövetség társelnöke, Fejér Mag Egyesület elnök
Borbély Zsolt Attila – partiumi politológus, közíró
Budaházy Edda – életvédő – Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom
Csókay András – idegsebész professzor
Döbrentei Kornél – író
Drábik János Dr. – jogász, közíró
Duray Miklós †  – néhai felvidéki magyar politikus
Földi László – Védett Társadalom Alapítvány
Franka Tibor – író, újságíró, volt polgármester
Fábry Sándor – humorista
Fehér Imre – a Szent László Határőr Hagyományőrző  Egyesület alapító elnöke, a Történelmi Vitézi rend  Északnyugat -Dunántúl Törzsszék törzskapitánya
Fekete Gyula ifj. – közgazdász, statisztikus
Füssy Angéla – újságíró – Pesti Srácok
Galla János Dr. – jogász,  a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja
Gaudi-Nagy Tamás Dr. – ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, 2010-2014 között országgyűlési  képviselő
Gonda László – 2006-os néptribun
Gőbl György – a Közhatalom Jogsértettjei Egyesületének elnöke
Gyebnár László – Nemzeti Taxi vezetője
Hegedűs Loránt ifj. –  református lelkész, Szabadsági téri Hazatérés templom
Iványi Marcell – filmrendező
Jelenczki István – képzőművész, filmrendező
Kassai Lajos – lovasíjász mester, íjkészítő
Kiss Gyöngyi – a Magyar Rádió volt munkatársa
Kellermayer Miklós Dr. – sejtkutató professzor, keresztény gondolkodó
Kondor Katalin – újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke
Korbuly Péter – Kazinczy-díjas magyar bemondó, műsorvezető, beszédtanár, színész
Kőrösi Mária Dr. – egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja
Kubinyi Tamás – Álmos Király Televízió főszerkesztője, műsorvezetője
László Attila – Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője
Liebmann Katalin Dr. – újságíró, szerkesztő-riporter
Lovas István † – néhai író, újságíró
Mároki Tibor – a Melbourne-i 56-os Bajtársi Szövetség Victoriai Csoportja nevében
Mészáros Zoltán – színész, az Angyalbőrben filmsorozat volt főszereplője
Mikus Márton István –  a Polgári Mulató vezetője
Molnár Tamás – grafikus, az Inconnu csoport alapítója, ’90 előtti illegális ellenzéki
Mónus József – távlövő íjász bajnok, íjkészítő
Morvai Krisztina Dr. – jogász, egyetemi docens, volt EP képviselő
Moys Zoltán – rendező, a Hazajáró dokumentum-filmsorozat rendezője
Murányi Levente – ’56-os szabadságharcos
Novák Előd – Mi Hazánk Mozgalom alelnöke
Nyers Csaba – honfoglaláskori hagyományőrző
Papp Lajos Dr. – szívsebész orvosprofesszor
Patrubány Miklós – MVSZ elnöke
Petrás János – zenész, a Kárpátia együttes frontembere
Petrás Mária – népdalénekes
Pilhál Tamás – újságíró – Magyar Nemzet
Pongrácz András –  ’56-os szabadságharcos
Popély Gyula – felvidéki magyar politikus
Raffay Ernő Dr. – történész
Schiffer András Dr. – ügyvéd, volt ogy. Képviselő
Skrabski Fruzsina – újságíró – Mandiner, filmrendező
Stefka István – Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró – Pesti Srácok
Szabó Veronika – énekművész
Szamosi Tímea – Hír TV műsorvezető (Politikai Hobbista)
Szentesi Zöldi László – újságíró, Magyar Nemzet
Szent-Iványi Ágnes – Sz-I. Domokos II: VH. alatti magyar diplomata özvegye
Szikora Róbert – EMeRTon-díjas magyar énekes, az R-GO együttes frontembere
Szilágyi Ákos – grafikus, a Magyar Zászló Napja és a Magyar Nemzet Naptára ötletgazdája, ’56 Lángja Alapítvány elnöke
Sziva Balázs – zenész, a Romantikus Erőszak együttes frontembere
Szőcs Zoltán – terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi magyar hazafi
Szöőr Anna Dr. – pszichológus, jogász
Téglásy Imre Dr. – életvédő, Alfa Szövetség
Toroczkai László – Mi Hazánk Mozgalom elnöke
Tőkés László – református lelkész, erdélyi politikus
Varga Domokos György – író, újságíró – Szilaj Csikó főszerkesztője
Vass István Mátyás – ’56-os szabadságharcos
Vukics Ferenc – egyetemi oktató
Wittner Mária † – ’56-os szabadságharcos

"Kárpátalja – magyarok a prés alatt"- interjú Gaudi-Nagy Tamással a Katolikus Rádióban

A Magyar Katolikus Rádió Magyar Csillagok című műsorában (riporter: Kövesdy Zsuzsa) 2023. március 16-án  dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője mutatta be a  Nemzeti Jogvédő Szolgálat emberi jogi jelentését a Kárpátalján élő magyarok egyéni és közösségi jogainak súlyos  rendszerszintű és népirtásnak minősíthető megsértéséről és a Magyarok prés alatt Kárpátalján című dokumentumfilmet.

Kifejtette, hogy az egyre aggasztóbb jelenség már a népirtás definíciójának is megfelel, de etnikai tisztogatással és nyelvi genocídiummal is jellemezhető.

Ismertette az emberi jogi vizsgálatuk módszertanát, a jelentés- és filmkészítés körülményeit, továbbá azt is hogy a jelentés angol változatát, illetve a “Magyarok prés alatt Kárpátalján” című, Pesti Srácokkal és a Nemzeti Filmkészítők Egyesületével közösen készített dokumentumfilm angol változatát számos nemzetközi szervezet részére megküldték, többek között az ENSZ szakosított szervei, az Európa Tanács, az Európai Unió és az EBESZ számos vezetője, szervezete és képviselője is megkapta. Visszajelzések is érkeztek már, többek között az Európa Tanácstól a jelentés megküldését megköszönve.

Megemlítést nyert az is, hogy a mostani elnyomás helyett a megoldás a jogfosztó törvények és gyakorlat megszüntetése, az ENSZ fellépése és a Kárpátalján élő magyarok autonómiájának biztosítása lenne.

Gaudi-Nagy kitért részletesen a jelentés 16 pontos ajánlására is, amelyben az autonómia biztosítása és az összes jogfosztó  törvény, intézkedés eltörlése mellett kiemelten szerepel többek között a magyar állampolgársággal szembeni diszkriminatív, jogfosztó gyakorlat felszámolása és a magyar intézmények elleni támadások megszüntetése, a magyar nyelv használatának korlátozásmentes biztosítása és a kényszermozgósítások leállítása, illetve Ukrajna EU és NATO csatlakozásának blokkolása, amíg a kárpátaljai magyarok helyzetét nem rendezik.

Arra kért mindenkit a nemzeti jogvédő, hogy mivel a kárpátaljai magyarok helyzete továbbra is aggasztó, ezért, aki teheti küldje meg minél több nemzetközi szervezet részére a jelentés és dokumentumfilm angol változatait. Ehhez itt találhatók meg az angol nyelvű levélminták.