Nemzeti jogvédők is részt vesznek Európa migrációtól és a globalista erőktől való megvédését, illetve az európai patrióták térnyerését célzó civil kezdeményezésben

Megtisztelő kihívás és hazafias, igazi nemzeti jogvédő feladat részt venni a jogi tudásunkat és politikai tapasztalatainkat egyaránt igénylő, CÖF-CÖKA által koordinált szakmai munkában (http://civilosszefogas.hu/kozlemeny-80/), amelynek végcélja értelemszerűen nem más mint, Európa megtartása az őshonos európai nemzeti közösségek számára, ha másként nem megy akkor az EU-n kívül és emellett a magyar nemzeti egység érvényesítése.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálatot ebben a munkában dr. Zétényi Zsolt és jómagam képviseljük a neves jogász kollégák mellett.

Természetesen részünkről továbbra is minden olyan kormányzati erőfeszítést támogatunk, amely a fenti, nemzeti megmaradásunkat, gyarapodásunkat előmozdító célokat szolgálja.

Az EU bevándorlást erőltető politikájával szembeni egyre eredményesebb ellenállás és a közép-európai patrióta nemzetek ilyen irányú összefogásának szervezése mellett ebbe az irányba tett helyes lépésnek tekintjük az ENSZ globális migrációs csomagjának határozott ellenzését és az abból való kilépés tervét is. Ez az életveszélyes egyezmény-tervezet - az EU törekvéseivel egybehangzóan - a migrációt legalizálni és ezáltal gerjeszteni kívánja, ellentétes Európa biztonsági érdekeivel és végcélja az európai nemzetek felszámolása, végrehajtva ezáltal a Kalergi-Soros tervet.

A szakmai együttműködés természetesen nem jelenti önállóságunk és pártfüggetlenségünk feladását. Egyúttal továbbra is fenntartjuk a kezdeményezés és bírálat jogát olyan esetekre, amikor a magyar érdekekért való cselekvő fellépés szükséges, de nem elégséges, mint például a délvidéki magyarok jogtiprásainak megszüntetése érdekében.

Elvárjuk azt is, hogy a magyar kormány a rendelkezésre álló minden eszközzel - az ukránok irányában tanúsított példaértékű határozottsággal és keménységgel - lépjen fel a két bebörtönzött székely politikai fogoly, Beke István és Szőcs Zoltán szabadságának (https://goo.gl/2wF4a6) és az erdélyi magyar nép önrendelkezésének mielőbbi kivívása, illetve a kommunizmus idején elorzott vagyonok visszaszerzése érdekében. 

(Itt lehet aláírni a két székely politikai fogoly melletti. dr. Kékesy Rajmund által kezdeményezett petíciót: https://goo.gl/itvTq , én már aláírtam...) 

De ugyanez a jogos elvárás a felvidéki és délvidéki magyarok önrendelkezése és jogérvényesítő, megmaradást szolgáló küzdelmük tekintetében.

Az elmúlt évek sikeres magyar külpolitikai munkájának eredményeit gyümölcsöztetni kell az elcsatolt magyarok érdekében is, ésszerűen megválogatva a legcélravezetőbb eszközöket, de egyértelművé téve, hogy az elcsatolt magyarok jogfosztását nem tűrjük, önrendelkezésük, illetve gyarapodásuk, nyelvük, kultúrájuk és önazonosságuk megőrzésének biztosítását minden szomszédos államtól elvárjuk.

Budapest, 2018. július 17.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

http://civilosszefogas.hu/kozlemeny-80/