Magyarország helyi önkormányzatairól és a vádlottak padjáról (videóval)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. számú) vitájában Gaudi-Nagy Tamás a DK-s (?) Kolber István képviselő szavaihoz annyit fűzött hozzá: nem szerencsés politikai bátorságról beszélni egy olyan párt korábbi képviselőjeként, melyben és mely során sokat tehetett volna az önkormányzatok felemelkedésére, ezzel ellentétben szétverték a törvényességi felügyeleti rendszert és eladósították az önkormányzati szektort.

Azok az emberek, akik akár most gyurcsányistaként, akár bajnaistaként, vagy MSZP-sként a demokrácia letéteményeseinek próbálják láttatni magukat, azok a politikai bátorsággal arra rendelkeztek, hogy alapvetően Magyarországon az életlehetőségeket korlátozzák, a magyar élet kibontakozását akadályozzák, s a saját klientúra rendszerükkel egy olyan belterjes belterjes kört juttattak pozícióba, amely nem volt a nemzet számára elkötelezett...

A folytatásban Gaudi-Nagy Tamás a vádlottak padját jövendölte Gyurcsány Ferencnek és társainak. Úgy legyen!