Jogvédői tevékenység

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöksége kiáll Gaudi-Nagy Tamás mellett

Rendkívül jó érzéssel tölt el, hogy az idén 10. születésnapját ünneplő jogvédő szervezet, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu), - amelynek ügyvezetője is vagyok - elnöksége az ellenem indult koncepciós eljárás miatt szolidaritási közleményt adott ki a napokban. Nemzeti jogvédő kollégáim közül többen védőként állnak majd mellettem és sok igaz szívű hazafi fejezte ki felém szolidaritását. Remélem tárgyalásaimon csordultig lesz a terem, csakúgy mint amikor a Nemzet lelkészét próbálták meghurcolni.

Peremben az lesz az egyik célom, hogy  bemutassam nyilvánosságnak az ügyészség 2006 őszi megtorlásokban játszott szerepét, amely miatt tudomásom szerint közülük senkit nem bocsátottak el és nem büntettek meg.
 
Az igazság legyőzése elleni kísérletek kudarcra vannak ítélve. Mert a mi oldalunkon van az igazság és a jog is.  Csak végig kell menni a küzdelem útján a győzelemig!

Budapest, 2014. június 18.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu)
ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat Elnökségének közleménye dr. Gaudi-Nagy Tamás mellett

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat Elnöksége  megdöbbenéssel és aggodalommal tekint arra a támadás sorozatra, ami a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjével, dr. Gaudi-Nagy Tamással szemben folyik azóta, hogy az országgyűlési képviselői státusza megszűnt. Dr. Gaudi-Nagy Tamással szemben különböző, büntető ügyek indultak, amelyek alig leplezett célja, személyének és ezen keresztül a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak,- a közéleti lejáratása, ellehetetlenítése. Mindez nem vet jó fényt a magyar demokrácia és jogállamiság egyébként is sokat támadott helyzetére, különösen, hogy olyan, itthon is és nemzetközileg is ismert jogvédőről és általa vezetett olyan szervezetről van szó, akik a 2006-os antidemokratikus kormány által generált véres események során magyar jogsértett állampolgárok tömegeinek látták el sikeresen védelmét és harcolták ki számukra az elégtételt. Ugyanakkor az akkori, állampolgárok százait megnyomorító rendőrök   és a jogsértett állampolgárok ellen indult  koncepciós perekben közreműködő ügyészek, bírák felelősségre vonása mai napig nem, illetve a rendőrök körében elenyészően kevés esetben történt meg. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat Elnöksége kijelenti, hogy méltatlannak tartja dr. Gaudi-Nagy Tamás ellen indított, láthatóan célzott támadás sorozatot és elvárja az illetékesektől ezek beszüntetését, még mielőtt a magyar jogállamiságon nem esik újabb, jóvátehetetlen csorba.

"Rákóczi nem hagyná elorozni a magyar földet és otthonokat!" - Gaudi-Nagy Tamás beszéde a Rákóczi emlékmeneten

Június 16-án számos hagyományőrzővel, gárdistával, betyárral, föld-, otthon és nemzetvédővel együtt több száz hazafi részvételével méltó módon zajlott le Budapesten az Oktogontól a Kossuth térig tartó vonulással járó Rákóczi emlékmenet.

Az akció célja, hogy elérje:  a Rákóczi szabadságharc kitörésének napja, június 16-a legyen nemzeti ünnep. A kezdeményezők (a Rákóczi Öröksége Mozgalom és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület) célja az is egyúttal, hogy  legyen nemzetünk közösségi problémamegoldási útmutatója  II. Rákóczi Ferenc kivételes, zseniális és grandiózus munkássága, amit a nemzet szabadsága érdekében élete során tett le az asztalra. Ez az életmű máig ható érvénnyel jelöli ki azt a határozott és öntudatos irányt, amely felé tartva sikerrel lehet visszaszerezni önrendelkezési jogunkat és a nemzetünket a Kárpát-medencében egyesíteni. A főszervező László Ferenc volt (felhívása itt olvasható), akit és minden szervezőtársát hála és elismerés illeti törekvéseikért. A fővédnök és főszónok dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő és EP képviselő volt, felhívása itt olvasható.

A rendezvényre invitáló felhívásom itt olvasható.

Az esemény képgalériája itt nézhető meg. (Érdekes módon a képeken sem Krisztina, sem jómagam nem szerepelünk).

A  rendezvényen a Kossuth téri Rákóczi szobor előtt magam is felszólaltam, felszólalásom alább tekinthető meg.

Holnap Rákóczi emlékmenet Budapesten- legyünk ott minél többen! - Gaudi-Nagy Tamás felhívása

Holnap 14 órától indul Budapesten, az Oktogontól, majd 15 órától a Kossuth téren beszédekkel folytatódik az idei Rákóczi emlékmenet. A főszervező László Ferenc felhívása itt olvasható. Fővédnök és főszónok: dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő és EP képviselő.

Legyünk ott minél többen, hogy nyomatékot adjunk a nemzet szabadság iránti akaratának!
A hagyományőrzők és nemzeti érzelmű hazafiak, nemzeti ellenállók seregszemléjének célja, hogy elérje:  a Rákóczi szabadságharc kitörésének napja, június 16-a legyen nemzeti ünnep. Ennek érdekében az Országgyűlésben napirend előtt 2013. június 18-án szólaltam fel, majd ezt kezdeményező petíciót nyújtott be az országgyűlési pártok frakcióinak a Rákóczi Öröksége Mozgalom és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület - Krisztina és jómagam közreműködésével-, de ennek sem lett foganatja.

Köszönöm az ellenem indult koncepciós per kapcsán felém áramló szolidaritást és szeretet!

Hálásan köszönöm, és egyúttal jelzem, hogy erővel és bizakodással tölt el az a nagyszámú szolidáris, szerettel teli biztatás és támogató vélemény, amelyet az ellenem indított koncepciós eljárás kapcsán kiadott közleményemet követően kaptam.

Köszönöm különösen dr. Bene Gábor harcostársamnak, hogy szinte perceken belül szolidaritásáról biztosító közleményt adott ki.

Egyik legfontosabb gondolata szerint:
"Tamás lerántja a leplet a korrupt és politikai befolyás alá került állami intézményekről, s az abban dolgozó (vörös vagy fehér) bolsevik elemekről. Kristálytiszta logikával és a jelenleg uralkodó idegen jogrend tökéletes ismeretével minősíti, s magáról az egész rendszerről bizonyítja be, hogy csaló és álszent. A törpe lekű ellenfelek pedig vicsorognak rá és ijesztgetik...."
Ide emelek néhány nekem nagyon tetsző Facebook oldalamon és kuruc.info-n megjelent véleményt, amelyeket szintén köszönök:
"Adjál nekik, Tamás! Alázd őket a sárba, hogy soha ne felejtsék el, míg élnek."
"Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik. (Wass Albert)"
"A jelek szerint jó úton jársz,kitartás."
" Kitartás Gaudi úr! Csak nem húznak csőbe, te tőlük okosabb vagy!"
 

Újabb 2006-os koncepciós per: ezúttal már ellenem, mint igazságtételért harcoló nemzeti jogvédő ellen

EP szakértői munkám megkezdésekor és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat küldöttségének szakmai tanulmányút céljából történő itt tartózkodása idején Brüsszelben  ért a hír, hogy az ügyészség éppen tegnap tartotta fontosnak a hazai sajtóval közölni az ellenem, most először nyíltan a 2006 őszi rendőrterror miatti nemzeti jogvédő munkám kapcsán indított koncepciós büntetőeljárás tényét.

Rágalmazás miatt indítottak eljárást ellenem, mert jogvédőként egy meghurcolt jogsértett (akinek közel két évre történt 2006 őszi koncepciós elítélését éppen néhány hete semmisítette meg kérelmünkre  a bíróság a a 2006 őszi elítélések semmissé nyilvánításáról szóló törvény alapján) által velem közölt  megdöbbentő körülményeket hoztam tavaly ősszel nyilvánosságra a rendőrterror 7. évfordulóján. Névvel együtt, mert végre neveket akarunk hallani és a drasztikus jogsértésekért felelős ügyészek, bírák és rendőri vezetők megbüntetését szeretnénk végre százezrekkel együtt. Ez alkalommal készítettük el nemzeti jogvédő bajtársammal, Morvai Krisztinával a 2006 őszi véres rendőri erőszak és megtorlások elleni nemzeti jogvédő küzdelmünkről szóló "Res iudicata: 2006 ősze - ítélt dolog" c. dokumentumfilmet, amelyet ezúton is ajánlok mindenki szíves figyelmébe, a közelgő 8. évfordulóra is tekintettel.
A film időszerűsége indokául azt írtuk, hogy "egyre aktuálisabb ez az anyag, mert a szemkilövetők rettentően elszemtelenedtek, s minden erővel tagadják, bagatellizálják, illetve rosszabb esetben igazolják a 2006-os törvénysértéseket, brutalitásokat."

Közel 8 év után győzött egy 2006-os tüntető: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd újabb pert nyert a rendőrterror miatti igazságtételi harcban - Videós tudósítással, Morvai Krisztina értékelésével

Tegnap június 3-án  Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatva 200 ezer forint és kamatai összegű kártérítést ítélt meg a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője  által képviselt hölgynek, akit már közel 8 éve, 2006. október 23-án délelőtt a budapesti Nádor utcában a Kossuth térre megemlékezni igyekvő honfitársaival együtt Gyurcsány rendőrsége közel egy órán át körbezárt, erőszakosan lökdösött, a tömeggel együtt a tömeg békessége ellenére feloszlatta és ezáltal megakadályozta a hölgy részvételét az '56-os szabadságharcra történő megemlékezésen.

Ezt a tüntetés feloszlatásnak minősülő akciót a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati ítéletével jogellenesnek nyilvánította, az egyik általam képviselt részvevő keresete alapján. Ennek ellenére a Fővárosi Törvényszék tavaly áprilisi elsőfokú ítéletével a keresetet teljes körűen elutasította mondván a hölgy nem szenvedett jogsérelmet.

A tárgyalás videós összefoglalúja alább tekinthető meg, amelyben a pernyertes felperes és ügyvédje, illetve elemzi a döntést és méltatja jelentőségét Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő és Gőbl György, a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület elnöke.

Önrendelkezést a felvidéki magyaroknak! - Mozgósító rendezvény Gaudi-Nagy Tamással a trianoni diktátum napján a felvidéki Somorján

Minden tenni képes és kész magyart érkezzen bárhonnét  a világból várok szeretettel a felvidéki Magyar Megmaradásért Polgári Társulás és a csenkei Baranta Csapat szervezésében  június 4-én 19 órakor kezdődő a felvidéki Somorján megtartandó emlékező-mozgósító rendezvényen, hogy együtt követeljük a trianoni diktátum során elcsatolt magyar nemzetrészektől megtagadott  önrendelkezési jog érvényesítését nemcsak  Felvidéken, de az összes elszakított magyar területen élő honfitársaink számára is.

Az esemény 1945 óta az első szabadtéri megemlékezés a még mindig magyar többségű Somorján a Szent Korona országának kétharmadát és 3,5 millió magyart elcsatoló, 1920. június 4-én aláírt  trianoni diktátumra. Ez nem ünnepnap, hanem a cselekvésre sarkallás napja kell legyen.

Jogerős ítélet várható június 3-án egy 2006 október 23-i meghurcolt tüntető perében

Holnap, június 3-án 11 órakor a Fővárosi Ítélőtábla (Budapest, II. kerület Feketesas u. 3. V. tárgyaló) várhatóan jogerős ítéletet hirdet egy hazafi hölgy ügyében, akit már közel 8 éve, 2006. október 23-án délelőtt a budapesti Nádor utcában a Kossuth térre megemlékezni igyekvő honfitársaival együtt Gyurcsány rendőrsége közel egy órán át körbezárt, erőszakosan lökdösött, a tömeggel együtt a tömeg békessége ellenére feloszlatta és ezáltal megakadályozta a hölgy részvételét az '56-os szabadságharcra történő megemlékezésen.

Ezt a tüntetés feloszlatásnak minősülő akciót a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati ítéletével jogellenesnek nyilvánította, az egyik általam képviselt részvevő keresete alapján.
Ennek ellenére a Fővárosi Törvényszék tavaly áprilisi elsőfokú ítéletével a keresetet teljes körűen elutasította mondván a hölgy nem szenvedett jogsérelmet.

A május 26-i föld-, otthon és nemzetvédő Kossuth téri tüntetés utóhangja és teljes videofelvétele

Egy hete, május 26-án  tartottuk szembesítő és elszámoltató föld-, otthon és nemzetvédő (közös tüntetési felhívás) Kossuth téri tüntetésünket, amelyen megerősítettük a hármas földvédelmi törvénycsomag elfogadását követelő petíciót. Bejelentettük: az Országgyűlés  igazságügyi bizottságában a kormánytöbbség éppen a tüntetés napján tagadta meg a petíciónk egyik követelése, az Alaptörvény azon módosításának tárgysorozatba vételét, ami a külföldi és a hazai oligarchák termőföldszerzését akadályozta volna meg. Ezt úgy értékeltük: a hazaárulások sora folytatódik. Hitet tettünk a magyar föld és magyar otthonok megvédése mellett.


A sajtó természetesen - tisztelet a kivételnek - ismét csak ürügyként használta a tüntetésről történő tudósítást, hogy ismét felemlegesse a köpködés- gate ügyet, de legalább elvitték a hírét, hogy "„Pásztor István hazaárulóként belesétált egy hazaárulás elleni tüntetésbe. Ez provokáció. A rendőrségnek meg kellett volna védenie a tüntetést a provokációtól, nem tette a dolgát.”
Rövidesen megjelenik a tüntetés szöveges és videós összefoglalója.

Gyorshír: két nap törvénytelen fogva tartás után kiszabadítottuk a Pásztor leköpése miatti koncepciós eljárásban őrizetbe vett földvédő aktivistát

Nemrég kaptam az örömhírt, hogy a május 26-i újabb föld- és otthonvédő - semmilyen rendészeti eseménnyel nem járó - Kossuth téri tüntetésünkről távoztában a hazaáruló Pásztor május 6-i leköpése miatt a vélelmezhetően köztársasági elnöki megrendelésére törvénytelen hajtóvadászatot indító rendőrség által elfogott egyik aktivistánk ma aktív nemzeti jogvédő fellépésnek köszönhetően délután szabadlábra került, előzetesbe nem helyezték.

Ellentétben egy hajléktalan - mozgáskorlátozott, gondozásra szoruló élettárssal élő - hölggyel, akit korábban szintén ezzel a gyanúval őrizetbe vettek és hiába utasította el az elsőfokú bíróság helyesen az ügyészség előzetes letartóztatási indítványát, most a másodfokú bíróság elképesztő módon három ok miatt is (szökés, nyomozás meghiúsítás, bűnismétlés) végül elrendelte előzetes letartóztatását. Ezzel a 2006 őszi futószalagos előzetest elrendelő bírói gyakorlat (lásd Fővárosi Bíróság jelentése) visszatért, egy hivatalból nem is üldözhető becsületsértési ügyben, ráadásul Pásztor még feljelentést sem tett. A hölgy szakszerű nemzeti jogvédelmét megszervezzük. Védelmét szívesen vállalnám, de mivel az ügyben tanú vagyok, így védő nem lehetek, megoldjuk más kollégával.

A termőföld védelméért tüntettek az Országház előtt

http://www.hirado.hu

A Kossuth téri demonstráción néhány tucatnyian vettek részt, köztük Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti képviselője, aki problémának nevezte, hogy sokan azt is megkérdőjelezik, hogy külföldiek kezén vannak hatalmas földterületek.

Civil "földvédő" szerveződések demonstráltak a Parlament épülete előtt hétfő délután. A tüntetéssorozat egyik fő szónoka, Gaudi-Nagy Tamás volt országgyűlési képviselő tragikusnak nevezte, hogy a parlament igazságügyi bizottsága hétfőn nem vette tárgysorozatba az alaptörvény módosítását, ami szavai szerint a külföldiek és az oligarchák termőföldszerzését akadályozta volna meg. Ezt úgy értékelte: a hazaárulások sora folytatódik.

Jogvédő harc a kisemmizett kajászói gazdákért - nem adjuk fel! - videós tudósításokkal

2014. május 23-án a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletével sajnálatos módon helybenhagyta a Pesti Központi Kerületi Bíróság korábbi elsőfokú ítéletét, elutasítva ezáltal az Összefogás a magyar földért és vidékért Egyesület keresetét, amellyel a földvédő civil szervezet kisemmizett kajászói gazdáék érdekében fellépve érvényteleníteni kívánta egy kápolnásnyéki kőművesnek a Nemzeti Földalapkezelő  Szervezettel kötött jogszabályba ütköző földhaszonbérleti szerződését. Két rövid (5 perces) mozgóképes (Hír24 és Tárczy István-SODI) és szöveges tudósítást (feol.hu) adok közre a tárgyalásról, érdemes azokat megtekinteni és minél szélesebb körben terjeszteni, kérek erre minden jóérzésű embert.

Értékes eszmefuttatás az elhatárolódásról, leköpésről és kereszténységről

Még mindig tart a hazaáruló Pásztor leköpésének utóélete. Most az alábbiakban adom közre Tarnóczy Szabolcs tartalmas és erősen megfontolandó gondolatait a köpés-gate összetett értékeléséről, különös tekintettel az erőszakmentességre, az elhatárolósdi zsákutcás jellegére és viszonyomra a Jobbikkal. A cikket a Jobbik közeli média nem közölte. Köszönöm Szabolcsnak ezt a kiállást, csakúgy mint annak sok száz hazafinak, akik az ügy kapcsán szolidaritásukról biztosítottak. Ebben a témában tettem közzé korábban Siklósi András szintén igen magvas gondolatait.

És persze kiemelten köszönöm Morvai Krisztinának, hogy ő nem határolódott el sem tőle, sem a magyar termőföldért és magyar otthonokért küzdő Kossuth téri tüntetőktől, ellentétben a Jobbik vezetésével, kivéve Volner Jánost és utóbb Novák Elődöt. A tegnapi - sokak bánatára hazaáruló kergetés és köpés nélkül végződött, ellenben kemény hangú  újabb Kossuth téri föld- és otthonvédő tüntetésünk összefoglalóját rövidesen közreadom.

EP választás: időszerű üzenetű parlamenti csörtéim az EU-ról Orbánnal, Szanyival és Gyurcsánnyal - az ellenpólus: Morvai Krisztina a termőföldről és a nemzeti megmaradásról

A mai EP választás napján szükségesnek látom felidézni az elmúlt 4 év parlamenti vitáiból három olyan tanulságos csörtét, amelynek során az Európai Unió és hazánk viszonya tárgyában keményen ütköztem a Fidesz és az álbaloldal prominenseivel, akik személyesen (Szanyi), illetve pártjaik útján  a magyar választókat arról győzködik, hogy egyedül ők képviselik majd hitelesen a nemzet érdekeit az Európai Parlamentben. De vajon melyikét?  Kontrasztként végül bemutatok egy olyan felszólalást is, amely a magyarság bátor és elkötelezett harcosától származik. Őt úgy hívják, hogy Morvai Krisztina.
Tessék választani!

Segítség a kémelhárításnak: ilyen egy hazaáruló!

- A megbukott Martonyi saját miniszterelnökének is ellentmondva áll ki az ukrán és háttérhatalmi érdekekért

Most az egyszerre orwelli és rákosista hangulatot idéző, háttérhatalmi megrendelésre éppen az EP választás kampányfinisében  csúcsra járatott kém-gate napjaiban érdemes értelmezni a hazaáruló fogalmát.  Ugyanis a kormánypárti és baloldali pártpolitikusok lakájsajtójukkal együtt az EU elleni kémkedés kapcsán rendre hazaárulást emlegetnek.

Pedig még maga a miniszterelnök is úgy fogalmazott éppen tegnap Dabason, hogy Európa az otthonunk és Magyarország hazánk. A globalista pénztőke embertelen intézményrendszere az EU pedig sem az otthonunk, sem a hazánk, hanem gyarmatosítónk, nemzeti önrendelkezésünket és szabadságunkat elnyomó hatalmi szerv, amely léténél fogva törekszik a nemzetállamok szétzúzására és hagyományos európai közösségek, értékek felszámolására.

1. Szolidaritási tüntetés volt május 14-én az orosz nagykövetség előtt az ukrajnai rab népek szabadságáért – részletes szöveges tudósítás fényképekkel

Gaudi-Nagy Tamás felhívása és előszava:

Kérlek terjesszétek, osszátok meg minél több helyen ezt a részletes beszámolót az ukrajnai rab népek szabadságáért az orosz nagykövetség előtt május 14-én tartott szolidaritási tüntetésről, mert a kézivezérelt, háttérhatalmi hazai média egyáltalán nem tudósított erről az eseményről, miközben telezengik az összes tv és rádióadót,s lapot azzal az orwelli rémhírrel, hogy az évszázad hazaárulását követte el a Jobbik egyik EP képviselője (Kovács Béla), addig teljes mértékben hallgatnak arról az összefüggésekről, amely a magyar és orosz nemzeti érdekek jelenlegi érdekes egybeesését támasztják alá, különös tekintettel arra, hogy a szétesőfélben levő műállam, Ukrajna területi egységének fenntartása sem az oroszoknak, sem pedig nekünk sem érdekünk, mint ahogy a lengyeleknek, románoknak és bolgároknak sem.

Videós összefoglaló a május 10-i föld- és otthonvédő tüntetésről

Kérlek nézzétek meg ezt a 20 perces videós összefoglalót a május 10-i kormányfőválasztást követően a Kossuth téren tartott  föld- és otthonvédő tüntetésről ! Itt látható a lényeg, a magyar termőföldet fenyegető halálos veszedelemről , amit el akarnak hallgatni!

Május 26-án 17 órától a magyar föld védelme érdekében számonkérő és elszámoltató tüntetés lesz a Kossuth téren: megvonjuk a mérleget, mi teljesült a petíciónkból. Számon kérünk és szembesítünk, mert mi vagyunk a nép és az ellenállási jog megillet minket, amikor a választott hatalmi szervek nem a népet szolgálják és védik, s  a hatalmat kizárólagosan és a médiaterror útján erőszakosan gyakorolják!

Győzelem: nem kerültek vissza az általunk kidobott EU zászlók a parlamenti ülésterembe!

Örömmel jelentem, hogy a média végre észrevette: a korábbi parlamenti ciklus utolsó ülésén, február 13-án Lenhardt Balázzsal közösen az Országgyűlés ablakán kidobott üléstermi két EU zászló (amelyeket az ülés végén visszatételük után az alagsori WC-ba raktam) végleg eltűnt az alsóházi, jelenlegi parlamenti munkának helyet adó ülésteremből.


Sok hűhó semmiért, avagy Gaudi esete Pásztorral, Bayerrel és Áderrel- Siklósi András szolidaritási írása

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a kiváló szegedi gondolkodó, költő és közíró Siklósi András igaz, sziklakemény, és szolidaritást vállaló, alábbi írását, amelyben rendbe teszi a május 6-i földvédő  tüntetés ( a lényeg a petíció és az abban követelt jogalkotási lépések kapcsán a külföldiek földrablását elősegítő politikai körök és médiahiénák által ellenem  és tüntetés résztvevői ellen indított nemtelen támadások (tragikomikus nevén: "köpésgate") elkövetőit, különösen a lakájlelkű Bayert és a délvidéki magyarok közösségi jogait feladó, ezáltal az Alaptörvényt is megsértő Pásztort, illetve az őt védelmébe vevő Áder János köztársasági elnököt. Akivel - ki tudja kik - azt mondatták el, hogy "magyarsága" miatt érte indulatos számonkérés a délvidéki magyarokat saját és klientúrája hizlalása ellenében eláruló megélhetési politikust.